Dutch/Example 10

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Beginner level Intermediate level Advanced level
Cycle 1 Quiz Cycle 2 Quiz Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6
Main Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Les 9 Les 10 Les 11 Les 12 Les 13 Les 14 Les 15 Les 16 Les 17 Les 18 Les 19 Les 20 Les 21 Les 22 Les 23 Main
Practice Les 1A Les 2A Les 3A Les 4A Les 5A Les 6A Les 7A Les 8A Les 9A Les 10A Les 11A Les 12A Les 13A Les 14A Les 15A Les 16A Practice
Examples Vb. 1 Vb. 2 Vb. 3 Vb. 4 Vb. 5 Vb. 6 Vb. 7 Vb. 8 Vb. 9 Vb. 10 Vb. 11 Vb. 12 Vb. 13 Vb. 14 Vb. 15 Vb. 16 Examples
Main page Introduction Pronunciation Vocabulary Index News

Intermediate level: cycle 3
Voorbeeld 10 ~ Example 10

Gedichten en Vogels ~ Poems and Birds


De Génestet
Bird song

De Génestet[edit | edit source]

De Génestet

Two short poems by de Génestet (1829 – 1861)

Soorten
Sprekers, hoorders, denkers, daders
Vindt ge in soorten, rijp en groen.
Zeldzaam vindt ge wèl vereenigd
Spreken, hooren, denken, doen.
Translation • Example 10 • Soorten
Sorts / kinds
Speakers, hearers, thinkers, doers
you find of all kinds, ripe and green
Rarely do you find well integrated
speaking, hearing, thinking, doing
Vroomheid
Ik kan het met ùw vroomheid
Niet vinden op den duur:
Zij kijkt me veel te deftig,
Zij kijkt mij veel te zuur!
Gij, die in alle dingen
Slechts zonde vindt en schuld...
Van leelijke gedachten
Is vast uw ziel vervuld.
Translation • Example 10 • Vroomheid
Piety
With yóúr piety I cannot
cope in the long run
It looks to me far too posh
It looks to me far too sour!
You, who in all things
only find sin and guilt...
Of ugly thoughts
must be your soul fulfilled.


Bird song[edit | edit source]

de Vlaamse
gaai

Study the following text about birds and watch the video

Refrain
Als je in het bos bent kun je heel veel vogels horen,
al krijg je ze soms niet zo snel te zien.
Als je in het bos bent moet je kijken met je oren,
en af en toe herken je ze misschien.
Is dat een duif?
Is dat een merel?
En hoor ik daar misschien een bosfazant?
Is dat een vink, is dat een lijster?
Of een eendje ergens aan de waterkant?
Is dat een specht?
Is dat een ekster?
En hoor ik daar misschien een Vlaamse gaai?
Is dat een uil?
Is dat een koekoek?
O, en zingt die kleine nachtegaal niet fraai?
Ik wil van al die vogels een CD
Zing dan maar even lekker met ze mee.
de
koekoek