Traditional Chinese Medicine/From Tabebuia Avellanedae To Tyromyces Fissilis

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


From Tabebuia Avellanedae to Tyromyces Fissilis[edit | edit source]

Source of Materia Medica Chinese Term Transliteration Common English Name
Tabebuia Avellanedae 褐色钟花树 He Se Zhong Hua Shu
Tabebuia Impetiginosa 斑疹钟花树 Ban Zhen Zhong Hua Shu
Tabernaemontana Chartacea 纸质山马茶 Zhi Zhi Shan Ma Cha
Tabernaemontana Corymbosa 伞房花序红月桂 San Fang Hua Xu Hong Yue Gui Corymb Rose-bay
Tabernaemontana Holstii 赫尔梯山马茶 He Er Ti Shan Ma Cha
Tabernaemontana Johnstonii 约翰司通山马茶 Yue Han Si Tong Shan Ma Cha
Tacca Chantrieri [Syn. Tacca Minor, Tacca Esquirolii] Jian Gen Shu
Tacca Plantaginea [Syn. Schizocapsa Plantaginea] 裂果薯 Lie Guo Shu Lobedfruit Tacca
Tadehagi Triquetrum 葫芦茶 Hu Lu Cha Triquetrous Tadehagi
Tagetes Erecta 万寿菊 Wan Shou Ju Aztec Marigold
Tagetes Erecta 万寿菊叶 Wan Shou Ju Ye Aztec Marigold Leaf
Tagetes Maxima 最大万寿菊 Zui Da Wan Shou Ju Maxima Marigold
Tagetes Minuta 微小万寿菊 Wei Xiao Wan Shou Ju Southern Marigold
Tagetes Patula 孔雀草 Kong Que Cao French Marigold
Taiwania Cryptomerioides 台湾杉 Tai Wan Shan Cryptomeria-like Taiwania
Tamarindus Indica 酸角 Suan Jiao Tamarind Fruit
Tamarix Chinensis 柽柳 Cheng Liu Chinese Tamarisk
Tamarix Gallica 法国柽柳 Fa Guo Cheng Liu French Tamarisk
Tamarix Hispida 刚毛柽柳 Gang Mao Cheng Liu Kashgar Tamarisk
Tamarix Nilotica 尼罗河柽柳 Ni Luo He Cheng Liu Nilotic Tamarisk
Tamarix Ramosissima 多枝柽柳 Duo Zhi Cheng Liu Branchy Tamarisk
Tamus Communis 浆果薯蓣 Jiang Guo Shu Yu Black Bryony
Tanacetum Longifolium 长叶艾菊 Chang Ye Ai Ju Longleaf Tansy
Tanacetum Microphyllum 小叶菊蒿 Xiao Ye Ju Hao Small-leaf Tansy
Tanacetum Parthenium 雏艾菊 Chu Ai Ju Feverfew
Tanacetum Sibiricum [Syn. Filifolium Sibiricum] 西伯利亚艾菊 Si Bo Li Ya Ai Ju Siberian Tansy
Tanacetum Vulgare 菊蒿 Ju Hao Common Tansy
Tanghinia Venenifera 坦杧果 Tan Mang Guo
Taraxacum Formosanum 台湾蒲公英 Tai Wan Pu Gong Ying Taiwan Dandelion
Taraxacum Mongolicum 蒲公英 Pu Gong Ying Mongolian Dandelion
Taraxacum Obovatum 倒卵叶蒲公英根 Dao Luan Ye Pu Gong Ying Gen Obovaleaf Dandelion Root
Taraxacum Officinale 药用蒲公英 Yao Yong Pu Gong Ying Officinal Dandelion
Taxillus Levinei 锈毛寄生 Xiu Mao Ji Sheng Rustyhair Taxillus
Taxodium Distichum 落羽杉 Luo Yu Shan Deciduous Cypress
Taxodium Mucronatum 墨西哥落羽杉 Mo Xi Ge Luo Yu Shan Mexican Cypress
Taxus Baccata 酱果紫杉 Jiang Guo Zi Shan Common Yew
Taxus Brevifolia 短叶红豆杉 Duan Ye Hong Dou Shan Pacific Yew
Taxus Canadensis 加拿大红豆杉 Jia Na Da Hong Dou Shan Canadian Yew
Taxus Chinensis 红豆杉 Hong Dou Shan Chinese Yew
Taxus Cuspidata 紫杉 Zi Shan Japanese Yew
Taxus Mairei 美丽红豆杉 Mei Li Hong Dou Shan Maire Yew
Taxus Media 介质红豆杉 Jie Zhi Hong Dou Shan Media Yew
Taxus Sumatrana 苏门答腊红豆杉 Su Men Da La Hong Dou Shan Sumatran Yew
Taxus Wallichiana 喜马拉雅红豆杉 Xi Ma La Ya Hong Dou Shan Himalayan Yew
Taxus X Media 杂交介质红豆杉 Za Jiao Jie Zhi Hong Dou Shan Media Yew (hybrid)
Taxus Yunnanensis 云南红豆杉 Yun Nan Hong Dou Shan Yunnan Yew
Teclea Grandifolia 大叶柚木芸香 Da Ye You Mu Yun Xiang
Teclea Nobilis 高贵柚木芸香 Gao Gui You Mu Yun Xiang
Tecoma Stans 黄钟花 Huang Zhong Hua Florida Yellowtrumpet
Tectona Grandis 柚木 You Mu Common Teak
Telekia Speciosa 美丽特勒菊 Mei Li Te Le Ju
Tellima Grandifolia 新哨纳草 Xin Shao Na Cao Fringecups
Telosma Procumbens 卧茎夜来香 Wo Jing Ye Lai Xiang Creeping Telosma
Tephroseris Kirilowii [Syn. Senecio Integrifolius Var. Fauriei] 狗舌草 Gou She Cao Kirilow Groundsel Herb
Tephrosia Aequilata 肯尼亚灰叶 Ken Ni Ya Hui Ye Kenya Tephrosia
Tephrosia Calophylla 美丽叶灰毛豆 Mei Li Ye Hui Mao Dou Beautiful-leaf Tephrosia
Tephrosia Crassifolia 厚叶灰毛豆 Hou Ye Hui Mao Dou Crassleaf Tephrosia
Tephrosia Elata 高灰毛豆 Gao Hui Mao Dou High Tephrosia
Tephrosia Hamiltonii 汉密尔顿灰叶 Han Mi Er Dun Hui Ye Hamilton Tephrosia
Tephrosia Hildebrandtii 希氏灰毛豆 Xi Shi Hui Mao Dou Hildebrandt Tephrosia
Tephrosia Noctiflora 夜花灰毛豆 Ye Hua Hui Mao Dou Long Inflorescence Tephrosia
Tephrosia Purpurea 灰叶 Hui Ye Purple Tephrosia
Tephrosia Purpurea 灰叶根 Hui Ye Gen Purple Tephrosia Root
Tephrosia Toxicaria 毒灰毛豆 Du Hui Mao Dou Toxic Tephrosia
Tephrosia Tunicata 包膜灰毛豆 Bao Mo Hui Mao Dou Tunicate Tephrosia
Terminalia Arborea 乔木状榄仁 Qiao Mu Zhuang Lan Ren Arboreous Terminalia
Terminalia Arjuna 阿江榄仁 A Jiang Lan Ren
Terminalia Chebula 诃子 He Zi Medicine Terminalia
Terminalia Chebula 诃子叶 He Zi Ye Medicine Terminalia Leaf
Terminalia Chebula Var. Tomentella 微毛诃子 Wei Mao He Zi Terminalia chebula var. tomentella
Terminalia Stuhlmannii 阿卡西阿榄仁 A Ka Xi A Lan Ren Acacia Terminalia
Ternstroemia Japonica 日本厚皮香 Ri Ben Hou Pi Xiang Japanese Cleyera
Tessaria Integriforia 全缘叶特萨菊 Quan Yuan Ye Te Sa Ju
Tetracentron Sinense 水青树 Shui Qing Shu Tetracentron
Tetracera Asiatica 锡叶藤 Xi Ye Teng Asian Tetracera
Tetradymia Glabrata 光四室菊 Guang Si Shi Ju Littleleaf Horsebrush
Tetrapanax Papyriferus 通花根 Tong Hua Gen Ricepaperplant Root
Tetrapanax Papyriferus 通脱木 Tong Tuo Mu Ricepaperplant
Tetraplodon Mnioides [Syn. Tetraplodon Bryoides, Splachnum Mnioides] 并齿藓 Bing Chi Xian
Teucrium Bidentatum 二齿香科科 Er Chi Xiang Ke Ke Twodenntate Germander
Teucrium Chamaedrys 石蚕香科科 Shi Can Xiang Ke Ke Chamaedrys Germander
Teucrium Fruticans 灌丛香科科 Guan Cong Xiang Ke Ke Fluticose Germander
Teucrium Marum 马氏香科科 Ma Shi Xiang Ke Ke Cat Thyme
Teucrium Montanum 山香科科 Shan Xiang Ke Ke Montane Germander
Teucrium Orientale 东方香科科 Dong Fang Xiang Ke Ke Oriental Germander
Teucrium Pilosum [Syn. Teucrium Japonicum Var. Pilosum] 长毛香科科 Chang Mao Xiang Ke Ke Pilose Germander
Teucrium Polium 灰白石蚕 Hui Bai Shi Can Narrowleaf Germander
Teucrium Quadrifarium 铁轴草 Tie Zhou Cao Fourfile Germander
Teucrium Scordium 蒜味香科科 Suan Wei Xiang Ke Ke Garlicsmell Germander
Teucrium Scorodonia 林石蚕 Lin Shi Can Wood Sage
Teucrium Tomentosum 绒毛香科科 Rong Mao Xiang Ke Ke Tomentose Germander
Teucrium Viscidum Var. Miquelianum 蔓藿香 Man Huo Xiang
Thalictrum Acutifolium 尖叶唐松草 Jian Ye Tang Song Cao Sharpleaf Meadowrue
Thalictrum Alpinum 高山唐松草 Gao Shan Tang Song Cao Alpine Meadowrue
Thalictrum Atriplex 狭序唐松草 Xia Xu Tang Song Cao Narrowraceme Meadowrue
Thalictrum Baicalense 贝加尔唐松草 Bei Jia Er Tang Song Cao Baikal Meadowrue
Thalictrum Cultratum 高原唐松草 Gao Yuan Tang Song Cao Highland Meadowrue
Thalictrum Dasycarpum 粗果唐松草 Cu Guo Tang Song Cao Purple Meadowrue
Thalictrum Delavayi 偏翅唐松草 Pian Chi Tang Song Cao Delavay Meadowrue
Thalictrum Dioicum 异性唐松草 Yi Xing Tang Song Cao Early Meadowrue
Thalictrum Elegans 小叶唐松草 Xiao Ye Tang Song Cao Small-leaf Meadowrue
Thalictrum Faberi 大叶唐松草 Da Ye Tang Song Cao Faber Meadowrue
Thalictrum Fargesii 城口唐松草 Cheng Kou Tang Song Cao Farges Meadowrue
Thalictrum Fendleri 芬氏唐松草 Fen Shi Tang Song Cao Fendler’s Meadowrue
Thalictrum Filamentosum 花唐松草 Hua Tang Song Cao Filamentary Meadowrue
Thalictrum Flavum 黄唐松草 Huang Tang Song Cao Maidenhair Meadowrue
Thalictrum Foetidum 香唐松草 Xiang Tang Song Cao Tibetan Meadowrue
Thalictrum Foliolosum 马尾连 Ma Wei Lian Manyleaf Meadowrue
Thalictrum Fortunei 华东唐松草 Hua Dong Tang Song Cao Fortune Meadowrue
Thalictrum Glandulosissimum 金丝马尾连 Jin Si Ma Wei Lian Gold-enthread Meadowrue
Thalictrum Glaucum 绿唐松草 Lu Tang Song Cao Glaucous Meadowrue
Thalictrum Hernandezii 鹤氏唐松草 He Shi Tang Song Cao Hernandez Meadowrue
Thalictrum Honanenae 河南唐松草 He Nan Tang Song Cao Honan Meadowrue
Thalictrum Ichangense [Syn. Thalictrum Tripeltatum, Thalictrum Multipeltatum] 盾叶唐松草 Dun Ye Tang Song Cao Peltateleaf Meadowrue
Thalictrum Incidum 狭叶唐松草 Xia Ye Tang Song Cao Narrowleaf Meadowrue
Thalictrum Isopyroides 紫堇叶唐松草 Zi Jin Ye Tang Song Cao Corydalisleaf Meadowrue
Thalictrum Longistylum 长柱唐松草 Chang Zhu Tang Song Cao Longstyle Meadowrue
Thalictrum Lucidum 透明唐松草 Tou Ming Tang Song Cao Lucid Meadowrue
Thalictrum Microgynum 小果唐松草 Xiao Guo Tang Song Cao Smallfruit Meadowrue
Thalictrum Minus 小唐松草 Xiao Tang Song Cao Low Meadowrue
Thalictrum Minus Var. Adiantifolium 铁线蕨叶唐松草 Tie Xian Jue Ye Tang Song Cao Maidenhair-like Meadowrue
Thalictrum Minus Var. Hypoleucum 东亚唐松草 Dong Ya Tang Song Cao
Thalictrum Omeiense 峨嵋唐松草 E Mei Tang Song Cao Omei Meadowrue
Thalictrum Petaloideum 瓣蕊唐松草 Ban Rui Tang Song Cao Petalformed Meadowrue
Thalictrum Podocarpum 柄果唐松草 Bing Guo Tang Song Cao Stalkedfruit Meadowrue
Thalictrum Polygamum 杂性唐松草 Za Xing Tang Song Cao Tall Meadowrue
Thalictrum Revolutum 外卷唐松草 Wai Juan Tang Song Cao Waxy Meadowrue
Thalictrum Rugosum 绉纹唐松草 Zou Wen Tang Song Cao Rugose Meadowrue
Thalictrum Sessile 无柄唐松草 Wu Bing Tang Song Cao Javan Meadowrue
Thalictrum Simplex [Syn. Thalictrum Simplex Var. Brevipes] 硬水黄连 Ying Shui Huang Lian Slim-top Meadowrue
Thalictrum Smithii 鞭柱唐松草 Bian Zhu Tang Song Cao Smith Meadowrue
Thalictrum Squarrosum 展枝唐松草 Zhan Zhi Tang Song Cao Spreading Meadowrue
Thalictrum Strictum 笔直唐松草 Bi Zhi Tang Song Cao Strict Meadowrue
Thalictrum Thunbergii 烟锅草 Yan Guo Cao East-Asia Low Meadowrue
Thalictrum Urbainii 台湾唐松草 Tai Wan Tang Song Cao Taiwan Meadowrue
Thamnolia Vermicularis 雪茶 Xue Cha Vermiculate Thamnolia Thallus
Thapsia Garganica 毒胡萝卜 Du Hu Luo Bo Deadly Carrot
Thelephora Aurantiotincta 金黄革菌 Jin Huang Ge Jun Goldenyellow Thelephore
Thelephora Terrestris 陆生革菌 Lu Sheng Ge Jun Terrestrial Thelephore
Thelephora Vialis 莲座革菌 Lian Zuo Ge Jun Vase Thelephore
Theobroma Cacao 可可 Ke Ke Cocoa
Thermopsis Alpina 高山黄华 Gao Shan Huang Hua Alplne Thermopsis
Thermopsis Alternifolia 互生叶野决明 Hu Sheng Ye Ye Jue Ming Alternateleaf Thermopsis
Thermopsis Chinensis 小叶野决明 Xiao Ye Ye Jue Ming Chinese Thermopsis
Thermopsis Cinerea 灰黄华 Hui Huang Hua Cinereous Thermopsis
Thermopsis Lanceolata 牧马豆 Mu Ma Dou Lanceleaf Thermopsis
Thermopsis Lupinoides 野决明 Ye Jue Ming Wild Thermopsis
Thesium Chinense 百蕊草 Bai Rui Cao Chinese Bastardtoadflax
Thespesia Populnea [Syn. Hibiscus Populneus] 杨叶肖槿 Yang Ye Xiao Jin Portiatree
Thevetia Neriifolia [Syn. Thevetia Peruviana] 黄花夹竹桃 Huang Hua Jia Zhu Tao Yellow Oleander
Thladiantha Cordifolia 心叶赤瓟 Xin Ye Chi Bo Heartleaf Tubergourd
Thlaspi Arvense 菥冥 Xi Ming Boor’s Mustard
Thlaspi Arvense 菥冥子 Xi Ming Zi Boor’s Mustard Seed
Thuja Occidentalis 北美崖柏 Bei Mei Ya Bai Eastern Arborvitae
Thuja Orientalis [Syn. Platycladus Orientalis, Biota Orientalis] 侧柏叶 Ce Bai Ye Chinese Arborvitae Leaf
Thuja Orientalis [Syn. Platycladus Orientalis, Biota Orientalis] 侧柏枝节 Ce Bai Zhi Jie Chinese Arborvitae Branch
Thuja Plicata 北美香柏 Bei Mei Xiang Bai Western Arborvitae
Thuja Standishii 日本香柏茎皮 Ri Ben Xiang Bai Jing Pi Japanese Arborviate Stem-bark
Thujopsis Dolobrata 罗汉柏 Luo Han Bai Broadleaf Arborvitae Hiba
Thunbergia Grandiflora 大花山牵牛 Da Hua Shan Qian Niu Bengal Clockvine
Thunbergia Laurifolia 泰国山牵牛 Tai Guo Shan Qian Niu Thailand Clockvine (Raang-Chuet)
Thymus Magnus 朝鲜大百里香 Chao Xian Da Bai Li Xiang Korean Big Thyme
Thymus Quinquecostatus 五脉百里香 Wu Mai Bai Li Xiang Fiveribbed Thyme
Thymus Satureioide 塔花百里香 Ta Hua Bai Li Xiang
Thymus Serpyllum 百里香 Bai Li Xiang Breckland Thyme
Thymus Vulgaris 麝香草 She Xiang Cao Thyme
Tilia Alburnum 白椴 Bai Duan White Linden
Tilia Japonica 华东椴 Hua Dong Duan Japanese Linden
Tilia Miqueliana 菩提树花 Pu Ti Shu Hua Miquel Linden
Tilia Vulgaris 椴树 Duan Shu Common Lime
Tinospora Capillipes 金果榄 Jin Guo Lan Hairystalk Tinospora
Tinospora Cordifolia 心形叶青牛胆 Xin Xing Ye Qing Niu Dan Cardialeaf Tinospora
Tinospora Craveniana 江西青牛胆 Jiang Xi Qing Niu Dan Jiangxi Tinospora
Tinospora Hainanensis 海南青牛胆 Hai Nan Qing Niu Dan Hainan Tinospora
Tinospora Sagittata 青牛胆 Qing Niu Dan Arrowshaped Tinospora
Tinospora Sinensis 中华青牛胆 Zhong Hua Qing Niu Dan Chinese Tinospora
Tithonia Diversifolia 肿柄菊 Zhong Bin Ju Yucatan Tithonia
Tithonia Tagiliflora 墨西哥向日葵 Mo Xi Ge Xiang Ri Kui Mexican Sunflower
Toddalia Asiatica [Syn. Toddalia Aculeata, Paullinia Asiatica] 飞龙掌血 Fei Long Zhang Xue AsiaticToddalia
Toona Ciliata 红椿 Hong Chun Burma Toon
Toona Sinensis 椿白皮 Chun Bai Pi Chinese Toon Root-bast
Torilis Japonica 华南鹤虱 Hua Nan He Shi Japanese Hedgeparsley
Torreya Grandis 榧树 Fei Shu Torreya
Torreya Jackii 长叶榧树 Chang Ye Fei Shu Jack Torreya
Torreya Yunnanensis 云南榧树 Yun Nan Fei Shu Yunnan Torreya
Tournefortia Sarmentosa 紫丹藤 Zi Dan Teng Taiwan Tournefortia
Toxicodendron Radicans 毒漆藤 Du Qi Teng Poison Ivy
Toxicodendron Succedaneum [Syn. Rhus Succedanea] 林背子 Lin Bei Zi Field Lacquertree
Trachelospermum Asiaticum 日本络石 Ri Ben Luo Shi Japanese Star Jasmine
Trachelospermum Jasminoides 络石藤 Luo Shi Teng Chinese Star Jasmine
Trachycarpus Fortunei 棕榈皮 Zong Lu Pi Fortune Windmillpalm
Trachycarpus Wagnerianus 瓦氏棕榈 Wa Shi Zong Lu Wagner Windmill Palm
Trachyrhamphus Serratus 粗吻海龙 Cu Wen Hai Long
Trachyspermum Ammi 阿育魏 A Yu Wei Ajowan
Tragopogon Porrifolius 蒜叶婆罗门参 Suan Ye Po Luo Men Shen Salsify
Trametes Cinnabarina [Syn. Polyporus Cinnabarinus, Boletus Cinnabarinus] 红栓菌 Hong Shuan Jun Cinnabar-red
Trapa Bispinosa Ling Singharanut
Trema Dielsiana 山油麻 Shan You Ma Diels Trema
Trewin Nudiflora 滑桃树 Hua Tao Shu
Tribulus Pentandrus 五雄蕊蒺藜 Wu Xiong Rui Ji Li Penta-androus Caltrap
Tribulus Terrestris 刺蒺藜 Ci Ji Li Puncturevine Caltrap
Tribulus Terrestris 蒺藜根 Ji Li Gen Puncturevine Caltrap Root
Tribulus Terrestris 蒺藜苗 Ji Li Miao Puncturevine Caltrap Shoot
Trichocolea Mollissima 极软绒苔 Ji Ruan Rong Tai
Trichoderma Virida 绿色木霉 Lu Se Mu Mei
Tricholoma Matsutake [Syn. Armillaria Matsutake] 松蕈 Song Xun Pine Mushroom
Tricholoma Saponaceum 皂味口蘑 Zao Wei Kou Mo
Trichosanthes Cucumeroides 王瓜 Wang Gua Japanese Snakegourd
Trichosanthes Cucumeroides 王瓜子 Wang Gua Zi Japanese Snakegourd Seed
Trichosanthes Hupehensis 湖北栝楼 Hu Bei Gua Lou Hupeh Snakegourd
Trichosanthes Kirilowii 栝楼 Gua Lou Mongolian Snakegourd
Trichosanthes Kirilowii 栝楼子 Gua Lou Zi Mongolian Snakegourd Seed
Trichosanthes Kirilowii 天花粉 Tian Hua Fen Mongolian Snakegourd Root
Trichosanthes Rosthornii [Syn. Trichosanthes Uniflora] 双边栝楼 Shuang Bian Gua Lou Rosthorn Snakegourd
Trichosanthes Tricuspidata 三硬尖栝楼 San Ying Jian Gua Lou Tri-hard-tip Snakegourd
Trichurus Terrophilus 毛束霉 Mao Shu Mei
Trifolium Alexandrinum 埃及车轴草 Ai Ji Che Zhou Cao Egyptian Clover
Trifolium Dubium 钝叶车轴草 Dun Ye Che Zhou Cao Suckling Clover
Trifolium Fragiferum 草莓车轴草 Cao Mei Che Zhou Cao Strawberry Clover
Trifolium Fruticosa 灌木状车轴草 Guan Mu Zhuang Che Zhou Cao Shrubby Clover
Trifolium Hybridum 杂交车轴草 Za Jiao Che Zhou Cao Hybrid Clover
Trifolium Pratense 红车轴草 Hong Che Zhou Cao Red Clover
Trifolium Repens 三消草 San Xiao Cao White Clover
Trifolium Subterraneum 地下车轴草 Di Xia Che Zhou Cao Subterranean Clover
Triglochin Maritimum 海韭菜 Hai Jiu Cai Shore Podgrass
Trigonella Caerulea 兰胡卢巴 Lan Hu Lu Ba Blue Trigonella
Trigonella Foenum-Graecum 胡卢巴 Hu Lu Ba Common Fenugreek
Trillium Camtschaticum 鱼儿七 Yu Er Qi Whiteflower Trillium
Trillium Erectum 褐花延龄草 He Hua Yan Ling Cao Brownflower Trillium
Trillium Kamtschaticum 吉林延龄草 Ji Lin Yan Ling Cao Whiteflower Trillium
Trillium Tschonoskii 延龄草 Yan Ling Cao Tschonosk Trillium
Triphyophyllum Peltatum 三叶木 San Ye Mu Trileaf Wood
Tripterospermum Japonicum 日本双蝴蝶 Ri Ben Shuang Hu Die Japanese Dualbutterfly
Tripterospermum Taiwanense 台湾双蝴蝶 Tai Wan Shuang Hu Die Taiwan Dualbutterfly
Tripterygium Doianum 南日本雷公藤 Nan Ri Ben Lei Gong Teng South-Japan Threewingnut
Tripterygium Hypoglaucum 昆明山海棠 Kun Ming Shan Hai Tang Glaucousback Threewingnut
Tripterygium Regelii 黑蔓 Hei Man Regel Threewingnut
Tripterygium Wilfordii 雷公藤 Lei Gong Teng Common Threewingnut
Triticum Aestivum [Syn. Triticum Vulgare] 小麦 Xiao Mai Wheat
Triticum Monococcum 单粒小麦 Dan Li Xiao Mai Einkorn
Tritonia Crocosmaeflora 雄黄兰 Xiong Huang Lan Common Tritonia
Trochodendron Aralioides 昆栏树 Kun Lan Shu Wheelstamentree
Trocholejeunea Sandvicensis 叶苔 Ye Tai
Trogopterus Xanthipes, Pteromys Volans 五灵脂 Wu Ling Zhi Trogopterus Dung
Trollius Chinensis [Syn. Trollius Asiaticus Var. Chinensis] 金莲花 Jin Lian Hua Chinese Globeflower
Trollius Ledebourii 短瓣金莲花 Duan Ban Jin Lian Hua Ledebour Globeflower
Trollius Macropetalus 长瓣金莲花 Chang Ban Jin Lian Hua Langpetal Globeflower
Tropaeolum Majus 旱莲花 Han Lian Hua Common Nasturtium
Tsoongiodendron Odorum 观光木 Guan Guang Mu Guanguangtree
Tsuga Dumosa 云南铁杉 Yun Nan Tie Shan Yunnan Hemlock
Tsuga Heterophylla 异叶铁杉 Yi Ye Tie Shan Western Hemlock
Tuber Indicum 印度块菌 Yin Du Kuai Jun Indian Truffle
Tulipa Edulis 光慈姑 Guang Ci Gu Edible Tulip
Tulipa Gesneriana 郁金香 Yu Jin Xiang Common Tulip
Tulipa Gesneriana 郁金香根 Yu Jin Xiang Gen Common Tulip Root
Tulipa Hybrida 郁金香杂交种 Yu Jin Xiang Za Jiao Zhong Tulip Hybrid
Tulipa Turkestani 土耳其郁金香 Tu Er Qi Yu Jin Xiang Turkey Tulip
Tupistra Chinensis 开口箭 Kai Kou Jian Chinese Tupistra
Tupistra Wattii [Syn. Campylandra Wattii] 弯蕊开口箭 Wan Rui Kai Kou Jian Watt Tupistra
Turpinia Ternata 三出山香圆 San Chu Shan Xiang Yuan Threeleaf Turpinia
Turraea Floribunda 多花杜楝 Duo Hua U Lian Manyflower Starbush
Turraea Nilotica 尼罗河金银楝 Ni Luo He Jin Yin Lian Nile Starbush
Turraea Parvifolia 小叶杜楝 Xiao Ye Du Lian Littleleaf Starbush
Tussilago Farfara 款冬花 Kuan Dong Hua Common Coltsfoot
Tylophora Asthmatica [Syn. Tylophora Indica] 印度娃儿藤 Yin Du Wa Er Teng Indian Tylophora
Tylophora Atrofolliculata 三分丹 San Fen Dan Brackfollicle
Tylophora Crebriflora 密花娃儿藤 Mi Hua Wa Er Teng Denseflower Tylophora
Tylophora Floribunda 娃儿藤 Wa Er Teng Manyflower Tylophora
Tylophora Mollissima 绵毛娃儿藤 Mian Mao Wa Er Teng Woolly Tylophora
Tylophora Ovata 卵叶娃儿藤 Luan Ye Wa Er Teng Ovateleaf Tylophora
Typha Angustata 蒲黄 Pu Huang Longbract Cattail Pollen
Typha Angustifolia 狭叶香蒲 Xia Ye Xiang Pu Narrowleaf Cattail Pollen
Typha Capensis 好望角香蒲 Hao Wang Jiao Xiang Pu Cape-of-Good-Hope Cattail
Typha Latifolia 宽叶香蒲 Kuan Ye Xiang Pu Broadleaf Cattail Pollen
Typhoniun Giganteum 禹白附 Yu Bai Fu Giant Typhonium
Tyromyces Fissilis 易裂干酪菌 Yi Lye Gan Lao Jun Easy-lobed Tyromyces

back to :

Ref: "Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines - Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications" Zhou, Jiaju, Xie, Guirong, Yan, Xinjian. Springer Heidelberg Dordrecht London New York (2011). ISBN 978-3-642-16740-9 e-ISBN 978-3-642-16741-6