Traditional Chinese Medicine/From Maackia Amurensis To Myrsine Semiserrata

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


From Maackia Amurensis to Myrsine Semiserrata[edit | edit source]

Source of Materia Medica Chinese Term Transliteration Common English Name
Maackia Amurensis 朝鲜槐 Chao Xian Huai Amur Maackia
Macadamia Ternifolia 澳洲坚果 Ao Zhou Jian Guo Queensland Nut
Macaranga Conifera 针叶血桐 Zhen Ye Xue Tong Conifer Macaranga
Macaranga Tanarius 血桐 Xue Tong Common Macaranga
Macaranga Triloba 三裂血桐 San Lie Xue Tong Trilobate Macaranga
Machilus Japonica 日本楠 Ri Ben Nan Japanese Machilus
Machilus Odoratissima 极香润楠 Ji Xiang Run Nan Extreme-fragrant Machilus
Machilus Thunbergii 红楠皮 Hong Nan Pi Red Nanmu Bark
Machilus Zuihoensis 台湾瑞芳润楠 Tai Wan Rui Fang Run Nan Zuiho Machilus
Macleaya Cordata 博落回 Bo Luo Hui Pink Plumepoppy
Maclura Pomifera 桑橙 Sang Cheng Osage Orange
Maclura Tinctoria 着色桑橙 Zhuo Se Sang Cheng Tinctorial Osage Orange
Macropiper Excelsum 高大胡椒 Gao Da Hu Jiao Pepper-tree
Macrothelypteris Oligophlebia 金鸡尾巴草根 Jin Ji Wei Ba Cao Gen Needle-hear Fern
Maesa Chisia 灰叶杜茎山 Hui Ye Du Jing Shan Greyleaf Maesa
Maesa Indica 两面青 Liang Mian Qing Indian Maesa
Maesa Japonica 杜茎山 Du Jing Shan Japanese Maesa
Maesa Lanceolata 披针杜茎山 Pi Zhen Du Jing Shan Lanceolate Maesa
Maesa Perlarius 鲫鱼胆 Ji Yu Dan Treasure Maesa
Maesa Tenera 软弱杜茎山 Ruan Ruo Du Jing Shan Slender Maesa
Magnolia Acuminata 渐尖木兰 Jian Jian Mu Lan Cucumber-tree
Magnolia Biloba 凹叶厚朴 Ao Ye Hou Po Twolobed Officinal Mangolia
Magnolia Biondii [Syn. Magnolia Fargesii] 望春玉兰 Wang Chun Yu Lan Biond Magnolia
Magnolia Coco 夜合花 Ye He Hua Chinese Magnolia Flower
Magnolia Denudata [Syn. Magnolia Heptapata] 玉兰 Yu Lan Yulan Magnolia
Magnolia Grandiflora 荷花玉兰 He Hua Yu Lan Southern Magnolia
Magnolia Kobus 日本辛夷 Ri Ben Xin Yi Kobus Magnolia
Magnolia Liliflora 辛夷 Xin Yi Lily Magnolia Buds
Magnolia Liliflora 紫玉兰皮 Zi Yu Lan Pi Lily Magnolia Bark
Magnolia Mutabilis 变形木兰 Bian Xing Mu Lan Mutable Magnolia
Magnolia Obovata 日本厚朴 Ri Ben Hou Po Whiteleaf Japanese Magnolia
Magnolia Officinalis 厚朴 Hou Po Officinal Magnolia
Magnolia Praecocissima 皱叶木兰 Zhou Ye Mu Lan Wrinkleleaf Magnolia
Magnolia Pyramidata 金字塔木兰 Jin Zi Ta Mu Lan Pyramidal Magnolia
Magnolia Rostrata 大叶厚朴 Da Ye Hou Po Bigleaf Magnolia
Magnolia Salicifolia 柳叶木兰 Liu Ye Mu Lan Willowleaf Magnolia
Magnolia Sieboldii 天女木兰 Tian Nu Mu Lan Oyama Magnolia
Magnolia Sprengeri 武当木兰 Wu Dang Mu Lan Sprenger Magnolia
Mahonia Acanthifolia 刺叶十大功劳 Ci Ye Shi Da Gong Lao Acanthus-leaved Mahonia
Mahonia Aquifolium 尖叶十大功劳 Jian Ye Shi Da Gong Lao Oregon-grape
Mahonia Bealei 十大功劳木 Shi Da Gong Lao Mu Leatherleaf Mahonia
Mahonia Bealei 十大功劳叶 Shi Da Gong Lao Ye Leatherleaf Mahonia Leaf
Mahonia Bealei 十大功劳子 Shi Da Gong Lao Zi Leatherleaf Mahonia Fruit
Mahonia Bodinieri 小果十大功劳 Xiao Guo Shi Da Gong Lao Bodinier Mahonia
Mahonia Borealis 帕里北方十大功劳 Pa Li Bei Fang Shi Da Gong Lao Parry Northern Mahonia
Mahonia Confusa 湖北十大功劳 Hu Bei Shi Da Gong Lao Confused Mahonia
Mahonia Eurybracteata 宽苞十大功劳 Kuan Bao Shi Da Gong Lao Broad-bracteate Mahonia
Mahonia Fortunei 细叶功劳木 Xi Ye Gong Lao Mu Chinese Mahonia
Mahonia Fortunei 细叶功劳叶 Xi Ye Gong Lao Ye Chinese Mahonia Leaf
Mahonia Gracilipes 细柄十大功劳 Xi Bing Shi Da Gong Lao Subtriplinerved Mahonia
Mahonia Griffithii 格里菲思十大功劳 Ge Li Fei Si Shi Da Gong Lao Griffith Mahonia
Mahonia Japonica 华南功劳木 Hua Nan Gong Lao Mu Japanese Mahonia
Mahonia Japonica 华南功劳叶 Hua Nan Gong Lao Ye Japanese Mahonia Leaf
Mahonia Japonica 华南功劳子 Hua Nan Gong Lao Zi Japanese Mahonia Fruit
Mahonia Leschenaultii 莱施纳特十大功劳 Lai Shi Na Te Shi Da Gong Lao Leschenault Mahonia
Mahonia Manipurensis 曼尼普尔十大功劳 Man Ni Pu Er Shi Da Gong Lao Manipur Mahonia
Mahonia Repens 匍匐十大功劳 Pu Fu Shi Da Gong Lao Creeping Mahonia
Mahonia Shenii 城口十大功劳 Cheng Kou Shi Da Gong Lao Chengkou Mahonia
Mahonia Sikkimensis 锡金十大功劳 Xi Jin Shi Da Gong Lao Sikkim Mahonia
Mahonia Simonsii 西蒙斯十大功劳 Xi Meng Si Shi Da Gong Lao Simons Mahonia
Mahonia Veitchiorum 川滇十大功劳 Chuan Dian Shi Da Gong Lao Veitch Mahonia
Mallotus Anomalus 锈毛野桐 Xiu Mao Ye Tong Anomalus Mallotu
Mallotus Apelta 白背叶 Bai Bei Ye Whitebackleaf Mallotus
Mallotus Japonicus 野梧桐 Ye Wu Tong Japanese Mallotus
Mallotus Philippinensis 粗糠柴 Cu Kang Chai Philippine Mallotus
Mallotus Philippinensis 吕宋楸毛 Lu Song Qiu Mao Kamalatree
Mallotus Repandus Var. Chrysocarpus [Syn. Mallotus Chrysocarpus, Mallotus Repandus] 石岩枫 Shi Yan Feng Stone Mallotus
Malus Asiatica 林檎 Lin Qin Chinese Pearleaf Crabapple
Malus Domestica 苹果海棠 Ping Guo Hai Tang Domestic Apple
Malus Pumila 苹果 Ping Guo Apple
Malva Sylvestris 欧锦葵 Ou Jin Kui High Mallow
Mammea Africana 非洲黄果木 Fei Zhou Huang Guo Mu African Mammey Apple
Mammea Americana 美洲曼密苹果 Mei Zhou Man Mi Ping Guo Mammee Apple
Mammea Longifolia 长叶曼密苹果 Chang Ye Man Mi Ping Guo Longleaf Mammey
Mammillaria Microcarpa 小果银毛球 Xiao Guo Yin Mao Qiu Fishhook Cactus
Mandevilla Pentlandiana 彭特曼得木 Peng Te Man De Mu Pentland Mandevilla
Mangifera Indica 杧果 Mang Guo Mango
Mangifera Indica 杧果核 Mang Guo He Mango Seed
Mangifera Indica 杧果树皮 Mang Guo Shu Pi Mango Bark
Mangifera Indica 杧果叶 Mang Guo Ye Mango Leaf
Mangifera Persiciformis 扁桃 Bian Tao Peachform Mango
Manihot Esculenta 木薯地上部分 Mu Shu Di Shang Bu Fen Cassave Aerial Parts
Manis Pentadactyla 穿山甲 Chuan Shan Jia Pangolin
Mansonia Gagei 曼索尼亚心材 Man Suo Ni Ya Xin Cai Mansonia Heartwood
Marchantia Paleacea Var. Diptera 二翼托苞地钱 Er Yi Tuo Bao Di Qian Twowing Palea Liverwort
Marchantia Polymorpha 地梭罗 Di Suo Luo
Marrubium Peregrinum 洋欧夏至草 Yang Ou Xia Zhi Cao Peregrine Hoarhound
Marrubium Supinum [Syn. Lagopsis Supina] 白花夏至草 Bai Hua Xia Zhi Cao Whiteflower Lagopsis
Marrubium Velutinum 短绒毛欧夏至草 Duan Rong Mao Ou Xia Zhi Cao Velutinous Hoarhound
Marrubium Vulgare 欧夏至草 Ou Xia Zhi Cao Common Hoarhound
Marsdenia Condurango 南美牛奶菜 Nan Mei Niu Nai Cai Condurango
Marsdenia Globifera 球花牛奶菜 Qiu Hua Niu Nai Cai Globose Condorvine
Marsdenia Koi 大叶牛奶菜 Da Ye Niu Nai Cai Ko Condorvine
Marsdenia Oreophila 喙柱牛奶菜 Hui Zhu Niu Nai Cai Beakstyle Condorvine
Marsdenia Roylei 柔雷牛奶菜 Rou Lei Niu Nai Cai Roylei Condorvine
Marsdenia Tenacissima 通光藤 Tong Guang Teng Tenacious Condorvine
Marsilea Quadrifolia Ping Water-clover
Matricaria Aurea 金色母菊 Jin Se Mu Ju Aureate Mayweed
Matricaria Chamomilla [Syn. Matricaria Recutita] 母菊 Mu Ju (1) Mayweed
Matricaria Suffruticosa 半灌木母菊 Ban Guan Mu Mu Ju Semi-frutex Mayweed
Matteuccia Orientalis 东方荚果蕨 Dong Fang Jia Guo Jue Oriental Ostrich Fern
Matteuccia Struthiopteris 小叶贯众 Xiao Ye Guan Zhong Matteuccia Frond
Maytenus Buchananii 布昌南美登木 Bu Chang Nan Mei Deng Mu Buchanan Mayten
Maytenus Canariensis 加那利美登木 Jia Na Li Mei Deng Mu Canari Mayten
Maytenus Chuchuhuasca 丘氏美登木 Qiu Shi Mei Deng Mu Chuchuhuasc Mayten
Maytenus Confertiflorus 密花美登木 Mi Hua Mei Deng Mu Crown-flowered Mayten
Maytenus Guangsiensis 广西美登木 Guang Xi Mei Deng Mu Guangxi Mayten
Maytenus Heterophylla 异叶美登木 Yi Ye Mei Deng Mu Heteroleaf Mayten
Maytenus Hookeri 云南美登木 Yun Nan Mei Deng Mu Yunnan Mayten
Maytenus Ilicifolia 冬青叶美登木 Dong Qing Ye Mei Deng Mu Ilicis-leaf Mayten
Maytenus Krukovii 克氏美登木 Ke Shi Mei Deng Mu Krukov Mayten
Maytenus Mossambicensis 莫桑比克美登木 Mo Sang Bi Ke Mei Deng Mu Mozambique Mayten
Maytenus Ovatus 卵叶美登木 Luan Ye Mei Deng Mu Ovateleaf Mayten
Maytenus Serrata 齿叶美登木 Chi Ye Mei Deng Mu Serrate-leaved Mayten
Meconopsis Betonicifolia 藿香叶绿绒蒿 Huo Xiang Ye Lu Rong Hao Betonyleaf Meconopsis
Meconopsis Cambrica 威尔士绿绒蒿 Wei Er Shi Lu Rong Hao Welsh Poppy
Meconopsis Horridula 多刺绿绒蒿 Duo Ci Lu Rong Hao Spiny Meconopsis
Meconopsis Nepaulensis 尼泊尔绿绒蒿 Ni Bo Er Lu Rong Hao Nepal Meconopsis
Meconopsis Punicea 红花绿绒蒿 Hong Hua Lu Rong Hao Redflower Meconopsis
Medicago Falcata 野苜蓿 Ye Mu Xu Sickle Alfalfa
Medicago Sativa 苜蓿 Mu Xu Alfalfa
Medicago Sativa 苜蓿根 Mu Xu Gen Alfalfa Root
Medinilla Magnifica 宏伟酸脚杆 Hong Wei Suan Jiao Gan Magnific Medinilla
Melaleuca Alternifolia 互生叶白千层 Hu Sheng Ye Bai Qian Ceng Alternateleaf Melaleuca
Melaleuca Leucadendra 白千层 Bai Qian Ceng Cajeput-tree
Melia Azedarach 苦楝皮 Ku Lian Pi Chinaberry-tree Bark
Melia Azedarach 苦楝实 Ku Lian Shi Chinaberry-tree Fruit
Melia Azedarach 苦楝叶 Ku Lian Ye Chinaberry-tree Leaf
Melia Azedarach 楝花 Lian Hua Chinaberry-tree Flower
Melia Azedarach Var. Japonica 日本苦楝 Ri Ben Ku Lian Japanese Chinaberry-tree
Melia Indica 印楝 Yin Jian Indica Melia
Melia Toosendan 川楝皮 Chuan Lian Pi Szechwan Chinaberry Bark
Melia Toosendan 川楝子 Chuan Lian Zi Szechwan Chinaberry Fruit
Melicope Coodeana 儒尼翁岛蜜茱萸 Ru Ni Weng Dao Mi Zhu Yu Reunion-Island Melicope
Melicope Semecarpifolia 似肉托果叶蜜茱萸 Si Rou Tuo Guo Ye Mi Zhu Yu
Melicope Triphylla 三叶蜜茱萸 San Ye Mi Zhu Yu Threeleaf Melicope
Melilotus Albus 白香草木犀 Bai Xiang Cao Mu Xi White Sweetclover
Melilotus Messanensis 西西里草木犀 Xi Xi Li Cao Mu Xi Messania Sweetclover
Melilotus Suaveolens 辟汗草 Pi Han Cao Daghestan Sweetclover
Melilotus Suaveolens 辟汗草根 Pi Han Cao Gen Daghestan Sweetclover Root
Melissa Officinalis 香蜂花 Xiang Feng Hua Bee Balm
Melittis Melissophyllum 欧洲蜜蜂花 Ou Zhou Mi Feng Hua Balmleaf Metittis
Melodinus Balansae 贝氏山橙 Bei Shi Shan Cheng Balansa Melodinus
Melodinus Celastroides 南蛇藤状山橙 Nan She Teng Zhuang Shan Cheng Celastrus Melodinus
Melodinus Hemsleyanus 川山橙 Chuan Shan Cheng Hemsley Melodinus
Melodinus Tenuicaudatus 薄叶山橙 Bo Ye Shan Cheng Thin-leaf Melodinus
Menispermum Canadense 美国蝙蝠葛 Mei Guo Bian Fu Ge Canada Moonseed
Menispermum Dauricum 蝙蝠葛 Bian Fu Ge Asiatic Moonseed
Menispermum Dauricum 蝙蝠葛根 Bian Fu Ge Gen Asiatic Moonseed Root
Mentha Haplocalyx [Syn. Mentha Canadaensis, Mentha Arvensis Var. Haplocalyx, Mentha Arvensis] 薄荷 Bo He Wild Mint
Mentha Longifolia 欧薄荷 Ou Bo He Horse Mint
Mentha Piperita 辣薄荷 La Bo He Pepper Mint
Mentha Pulegium 唇萼薄荷 Chun E Bo He Pennyroyal Mint
Mentha Rotundifolia 鱼香草 Yu Xiang Cao Apple Mint
Mentha Spicata 留兰香 Liu Lan Xiang Spearmint
Mentha Sylvestris 森林薄荷 Sen Lin Bo He Forest Mint
Menyanthes Trifoliata 睡菜 Shui Cai Bogbean
Menyanthes Trifoliata 睡菜根 Shui Cai Gen Bogbean Root
Mercurialis Annua 一年生山靛 Yi Nian Sheng Shan Dian Annual Mercury
Merremia Dissecta 深裂鱼黄草 Shen Lie Yu Huang Cao Deeplobed Merremia
Merremia Quinquefolia 五叶鱼黄草 Wu Ye Yu Huang Cao Five-leaf Merremia
Mesembryanthemum Anatomicum 明松叶菊 Ming Song Ye Ju Anatomicum Fig
Mesembryanthemum Edule 食用日中花 Shi Yong Ri Zhong Hua Hottentot Fig
Mesembryanthemum Expansum 扩张松叶菊 Kuo Zhang Song Ye Ju Expansum Fig
Mesembryanthemum Tortuosum 扭曲松叶菊 Niu Qu Song Ye Ju Tortuous Fig
Mesua Ferrea 铁力木 Tie Li Mu Common Mesua
Mesua Racemosa 总状铁力木 Zong Zhuang Tie Li Mu Racemose Mesua
Metaplexis Japonica 萝藦 Luo Mo Japanese Metaplexis
Metaplexis Japonica 萝藦子 Luo Mo Zi Japanese Metaplexis Seed
Metasequoia Glyptostroboides 水杉 Shui Shan Dawn Redwood
Michelia Alba 白兰花 Bai Lan Hua Bailan Flower
Michelia Champaca 黄缅桂 Huang Mian Gui Champac Michelia
Michelia Compressa Var. Formosana 乌心石 Wu Xin Shi Formosan Michelia
Michelia Doltsopa 南亚含笑 Nan Ya Han Xiao South Asia Michelia
Michelia Lanuginosa 长毛含笑 Chang Mao Han Xiao Longhairy Michelia
Michelia Spaerantha 毛果含笑 Mao Guo Han Xiao Hairyfruit Michelia
Michelia Yunnanensis 云南含笑 Yun Nan Han Xiao Yunnan Michelia
Microcos Paniculata [Syn. Grewia Microcos] 破布叶 Po Bu Ye Paniculate Microcos
Microglossa Pyrifolia 小舌菊根 Xiao She Ju Gen Pearleaf Microglossa Root
Microlepia Marginata 边缘鳞盖蕨 Bian Yuan Lin Gai Jue Marginate Microlepia
Microlepia Strigosa [Syn. Trichomanes Strigosa] 粗毛鳞盖蕨 Cu Mao Lin Gai Jue Strigose Microlepia
Micromelum Falcatum 小柑 Xiao Gan Falcate Micromelum
Micromelum Hirsutum 硬毛小芸木 Yin Mao Xiao Yun Mu Hairy Micromelum
Micromelum Integerrimum 小芸木 Xiao Yun Mu Entire Micromelum
Micromelum Minutum 极小小芸香木 Ji Xiao Xiao Yun Xiang Mu Minima Micromelum
Microsorium Punctatum 星蕨 Xing Jue Punctated Microsorium
Microtoena Prainiana 南川冠唇花 Nan Chuan Guan Chun Hua Prain Microtoena
Microula Sikkimensis 微孔草 Wei Kong Cao Sikkim Microula
Mikania Cordata 假泽兰 Jia Ze Lan Heartshape Mikania
Mikania Mendocina 太平洋假泽兰 Tai Ping Yang Jia Ze Lan Pasific Mikania
Mikania Scandens 薇甘菊 Wei Gan Ju Climbing Hempweed
Milingtonia Hortensis 铜罗汉 Tong Luo Han
Millettia Auriculata 耳形鸡血藤 Er Xing Ji Xue Teng Auriculate Millettia
Millettia Dielsiana 昆明鸡血藤 Kun Ming Ji Xue Teng Diels Millettia
Millettia Erythrocalyx 红萼鸡血藤 Hong E Ji Xue Teng Redcalyx Millettia
Millettia Nitida 亮叶岩豆藤 Liang Ye Yan Dou Teng Shiningleaf Millettia
Millettia Nitida Var. Hirsutissima 丰城鸡血藤 Feng Cheng Ji Xue Teng HirsuteMillettia
Millettia Pachycarpa 苦檀子 Ku Tan Zi Thickfruit Millettia
Millettia Racemosa 总状鸡血藤 Zong Zhuang Ji Xue Teng Racemose Millettia
Millettia Reticulata 鸡血藤根 Ji Xue Teng Gen Leatherleaf Millettia Root
Millettia Stuhlmannii 斯图鸡血藤 Si Tu Ji Xue Teng Stuhlmann Millettia
Millingtonia Hortensis 姊妹树 Zi Mei Shu Garden Millingtonia
Mimosa Pudica 含羞草 Han Xiu Cao Sensitive Plant
Mimosa Tenuiflora 细花含羞草 Xi Hua Han Xiu Cao Smallflower Mimosa
Mimulus Aurantiacus 橘色沟酸浆 Ju Se Gou Suan Jiang Orange Monkeyflower
Mirabilis Jalapa 紫茉莉根 Zi Mo Li Gen Common Four-o’clock Root
Mirabilis Jalapa 紫茉莉叶 Zi Mo Li Ye Common Four-o’clock Leaf
Miscanthus Sinensis 芒茎 Mang Jing Chinese Silvergrass
Mitragyna Africanus 非洲帽柱木 Fei Zhou Mao Zhu Mu African Mitragyna
Mitragyna Inermis 无刺帽柱木 Wu Ci Mao Zhu Mu Spineless Mitragyna
Mitragyna Macrophylla 大叶帽柱木 Da Ye Mao Zhu Mu Abura Mitragyna
Mitragyna Speciosa 美丽帽柱木 Mei Li Mao Zhu Mu Beautiful Mitragyna
Mnium Cuspidatum 水木草 Shui Mu Cao Cuspidate Mnium Herb
Moghania Philippinensis 菲律宾千斤拔 Fei Lu Bin Qian Jin Ba Philippine Flemingia
Mollugo Pentaphylla 粟米草 Su Mi Cao Fiveleaf Carpetweed
Momordica Charantia 苦瓜 Ku Gua Balsampear
Momordica Cochinchinensis 木鳖根 Mu Bie Gen Cochinhina Momordica Root
Momordica Cochinchinensis 木鳖子 Mu Bie Zi Cochinhina Momordica Seed
Momordica Dioica 山苦瓜 Shan Ku Gua Mountain Balsampear
Monachosorum Flagellare 尾叶稀子蕨 Wei Ye Xi Zi Jue Tail-leaf Monachosorum
Monachosorum Henryi 稀子蕨 Xi Zi Jue Henry’s Monachosorum
Monarda Didyma 美国薄荷 Mei Guo Bo He Oswegotea
Monascus Kaoliang 高粱红曲 Gao Liang Hong Qu Red Koji, Angkak
Mondia Whitei 蒙迪藤 Meng Di Teng
Monostroma Nitidum 礁膜 Jiao Mo
Monotropa Hypopitys 黄水晶兰 Huang Shui Jing Lan Yellow Bird’s-nest
Monotropa Uniflora 水晶兰 Shui Jing Lan Indianpipe
Morina Chinensis 圆萼刺续断 Yuan E Ci Xu Duan Chinese Morina
Morinda Citrifolia 海巴戟 Hai Ba Ji Indianmulberry
Morinda Coreia 泰国巴戟 Tai Guo Ba Ji Thailand Indianmulberry
Morinda Lucida 光泽巴戟 Guang Ze Ba Ji Lucid Indianmulberry
Morinda Officinalis 巴戟天 Ba Ji Tian Medicinal Indianmulberry
Morinda Parvifolia 百眼藤 Bai Yan Teng Littleleaf Indianmulberry
Morinda Tinctoria 染色鸡眼藤 Ran Se Ji Yan Teng Dyed Morinda
Morinda Umbellata 羊角藤 Yang Jiao Teng Common Indianmulberry
Morus Alba 桑白皮 Sang Bai Pi White Mulberry Root-bast
Morus Alba 桑实 Sang Shi White Mulberry Fruit
Morus Alba 桑叶 Sang Ye White Mulberry Leaf
Morus Alba 桑枝 Sang Zhi White Mulberry Branch
Morus Australis 澳大利亚桑 Ao Da Li Ya Sang Australia Mulberry
Morus Bombycis 蚕桑 Can Sang Silk Mulberry
Morus Cathayana 华桑 Hua Sang Chinese Mulberry
Morus Laevigata 平滑桑 Ping Hua Sang Smooth Mulberry
Morus Macroura 奶桑 Nai Sang Long-tail Mulberry
Morus Mongolica 蒙桑 Meng Sang Mongolian Mulberry
Morus Serrata 锯齿桑 Ju Chi Sang Serrate Mulberry
Morus Tinctoria 染色桑 Ran Se Sang Tinctorial Mulberry
Moschus Moschiferus, Moschus Berezovskii, Moschus Sifanicus 麝香 She Xiang Abelmusk
Mosla Chinensis [Syn. Orthodon Chinensis] 石香薷 Shi Xiang Ru Chinese Orthodon
Mosla Dianthera 大叶香薷 Da Ye Xiang Ru Twoanther Mosla
Mosla Grosseserrata 荠苧 Ji Ning Largeserrate Mosla
Mosla Scabra [Syn. Mosla Punctata] 石荠苧 Shi Ji Ning Scabrous Mosla
Mucuna Birdwoodiana 白花油麻藤 Bai Hua You Ma Teng Whiteflower Mucuna
Mucuna Cochinchinensis 猫豆 Mao Dou Cochinchina Mucuna
Mucuna Pruriens 刺痒黧豆 Ci Yang Li Dou Cowage Velvet-bean
Mucuna Sempervirens 常春油麻藤 Chang Chun You Ma Teng Evergreen Mucuna
Mulinum Spinosum 多刺骡草 Duo Ci Luo Cao Argentin Mulinum spinosum
Muntingia Calabura 牙买加樱桃 Ya Mai Jia Ying Tao Jamaica Cherry
Muricella Sinensis 中华小尖柳珊瑚 Zhong Hua Xiao Jian Liu Shan Hu Gorgonian Muricella sinensis
Murraya Crenulata 台湾九里香 Tai Wan Jiu Li Xiang Taiwan Common Jasminorange
Murraya Euchrestifolia [Syn. Clausena Euchrestifolia] 豆叶九里香 Dou Ye Jiu Li Xiang Euchretaleaf Common Jasminorange
Murraya Exotica 中华九里香 Zhong Hua Jiu Li Xiang Chinese Common Jasminorange
Murraya Koenigii 印度九里香 Yin Du Jiu Li Xiang Indian Common Jasminorange
Murraya Kwangsiensis 广西九里香 Guang Xi Jiu Li Xiang Kwangsi Jasminorange
Murraya Microphylla 嫩叶九里香 Nen Ye Jiu Li Xiang Juvenileleaf Common Jasminorange
Murraya Omphalocarpa 脐果九里香 Qi Guo Jiu Li Xiang Omphalo-fruit Common Jasminorange
Murraya Paniculata [Syn. Chalcas Paniculata] 九里香 Jiu Li Xiang Common Jasminorange
Murraya Paniculata [Syn. Chalcas Paniculata] 九里香根 Jiu Li Xiang Gen Common Jasminorange Root
Murraya Paniculata Var. Exotica 小叶九里香 Xiao Ye Jiu Li Xiang Littleleaf Common Jasminorange
Murraya Paniculata Var. Omphalocarpa 脐果千里香 Qi Guo Qian Li Xiang Omphalo-fruit Jasminorange
Murraya Siamensis 远东九里香 Yuan Dong Jiu Li Xiang Siamense Common Jasminorange
Musa Acuminata 小果野蕉 Xiao Guo Ye Jiao Acuminate Banana
Musa Paradisiaca 粉芭蕉 Fen Ba Jiao Plantain Banana
Musa Paradisiaca Var. Sapientum [Syn. Musa Sapientum] 香蕉 Xiang Jiao Common Banana
Musa X Paradisiaca Cultivar 粉芭蕉杂交种植变种 Fen Ba Jiao Za Jiao Zhong Zhi Bian Zhong Plantain Banana Cultivariaty
Muscari Paradoxum 奇异葡萄风信子 Qi Yi Pu Tao Feng Xin Zi Paradoxy Grape-hyacinth
Mussaenda Hirsutissim 玉叶金花 Yu Ye Jin Hua Mussaenda
Mussaenda Pubescens 山甘草 Shan Gan Cao Buddha’s Lamp
Mycena Dendrobii 石斛小菇 Shi Hu Xiao Gu Dendrob Mycena
Mylabris Phalerata, Mylabris Cichorii 斑蝥 Ban Mao Blister Beetle
Mylia Nuda 裸小萼苔 Luo Xiao E Tai
Mylia Taylorii 小萼苔 Xiao E Tai
Myrica Arborea 乔木状杨梅 Qiao Mu Zhuang Yang Mei Arboreous Bayberry
Myrica Esculent 毛杨梅 Mao Yang Mei Hairy Bayberry
Myrica Gale 香杨梅 Xiang Yang Mei Bog-myrtle
Myrica Multiflora 多花杨梅 Duo Hua Yang Mei Manyflower Bayberry
Myrica Nagi [Syn. Podocarpus Nagi] 竹柏 Zhu Bai Nagai Podocarpus
Myrica Nagi [Syn. Podocarpus Nagi] 竹柏根 Zhu Bai Gen Nagai Podocarpus Root
Myrica Rubra 杨梅 Yang Mei Chinese Waxmyrtle
Myrica Rubra 杨梅树皮 Yang Mei Shu Pi Chinese Waxmyrtle Bark
Myriopteron Extensum 翅果藤 Chi Guo Teng Extensed Wingfruitvine
Myristica Fragrans 肉豆蔻 Rou Dou Kou Common Nutmeg
Myristica Malabarica 孟买肉豆蔻 Meng Mai Rou Dou Kou Bombay Nutmeg
Myristica Otoba 奥托肉豆蔻 Ao Tuo Rou Dou Kou Otoba Nutmeg
Myristica Simiarum 菲律宾肉豆蔻 Fei Lu Bin Rou Dou Kou Antao Nutmeg
Myroxylon Pereirae 秘鲁香胶 Bi Lu Xiang Jiao Peru Balmtree Resin
Myrrhis Odorata 欧洲没药 Ou Zhou Mo Yao Sweet Cicely
Myrsine Africana 铁仔 Tie Zi African Myrsine
Myrsine Capitellata 小头铁仔 Xiao Tou Tie Zi Capitellate Myrsine
Myrsine Semiserrata 齿叶铁仔 Chi Ye Tie Zi Serrate-leaf Myrsine

back to :

Ref: "Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines - Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications" Zhou, Jiaju, Xie, Guirong, Yan, Xinjian. Springer Heidelberg Dordrecht London New York (2011). ISBN 978-3-642-16740-9 e-ISBN 978-3-642-16741-6