Traditional Chinese Medicine/From Daemonorops Draco To Dysoxylum Malabaricum

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


From Daemonorops Draco to Dysoxylum Malabaricum[edit | edit source]

Source of Materia Medica Chinese Term Transliteration Common English Name
Daemonorops Draco 麒麟竭 Qi Lin Jie Draco Yellowvine
Dahlia Coccinea 红大丽花 Hong Da Li Hua Cocoxochitl
Dahlia Pinnata [Syn. Dahlia Variabilis] 大丽花 Da Li Hua Aztec Dahlia
Dalbergia Cearensis 西阿拉黄檀 Xi A La Huang Tan Cearen Rosewood
Dalbergia Cochinchinensis 交趾黄檀 Jiao Zhi Huang Tan Siam Rosewood
Dalbergia Congestiflora 聚花黄檀 Ju Hua Huang Tan Congested-flower Rosewood
Dalbergia Cultrata 小刀形黄檀 Xiao Dao Xing Huang Tan Cultrate Rosewood
Dalbergia Ecastophyllum 伊卡托叶黄檀 Yi Ka Tuo Ye Huang Tan Ecasto-leaf Rosewood
Dalbergia Ferruginea 铁锈色黄檀 Tie Xiu Se Huang Tan Ferruginous Rosewood
Dalbergia Melanoxylon 非洲黄檀 Fei Zhou Huang Tan African Rosewood
Dalbergia Miscolobium 米斯科黄檀 Mi Si Ke Huang Tan Miscol Rosewood
Dalbergia Nitidula 光亮黄檀 Guang Liang Huang Tan Shining Rosewood
Dalbergia Oliveri 奥利佛黄檀 Ao Li Fo Huang Tan Oliver Rosewood
Dalbergia Riparia 河岸黄檀 He An Huang Tan Riparian Rosewood
Dalbergia Sericea 绢毛黄檀 Juan Mao Huang Tan Sericeous-leaf Rosewood
Dalbergia Sissoo 印度黄檀 Yin Du Huang Tan Sisso Rosewood
Dalbergia Spruceana 俏黄檀 Qiao Huang Tan Spruce Rosewood
Dalbergia Stevensonii 斯特文黄檀 Si Te Wen Huang Tan Stevenson Rosewood
Dalbergia Variabilis 易变黄檀 Yi Bian Huang Tan Variable Rosewood
Dalbergia Volubilis 缠绕黄檀 Chan Rao Huang Tan Voluble Rosewood
Damnacanthus Indicus 虎刺 Hu Ci Indian Damnacanthus
Daniellia Oliveri 奥氏丹尼苏木 Ao Shi Dan Ni Su Mu
Daphne Genkwa 芫花 Yuan Hua Lilac Daphne
Daphne Genkwa 芫花根 Yuan Hua Gen Lilac Daphne Root
Daphne Gnidium 茎亚麻叶瑞香 Jing Ya Ma Ye Rui Xiang Garou Bush
Daphne Mezereum 欧亚瑞香 Ou Ya Rui Xiang Mezereon
Daphne Odora 瑞香根 Rui Xiang Gen Winter Daphne Root
Daphne Odora 瑞香花 Rui Xiang Hua Winter Daphne Flower
Daphne Oleoides 油瑞香 You Rui Xiang Oily Daphne
Daphne Retusa 凹叶瑞香 Ao Ye Rui Xiang Retuseleaf Daphne
Daphne Tangutica 陕甘瑞香 Shan Gan Rui Xiang Tangut Daphne
Daphniphyllum Calycinum 牛耳枫子 Niu Er Feng Zi Calyx-shaped Daphniphyllum Fruit
Daphniphyllum Macropodum 交让木 Jiao Rang Mu Macropodous Daphniphyllum
Daphnopsis Racemosa 总状假瑞香 Zong Zhuang Jia Rui Xiang
Datura Innoxia 毛曼陀罗根 Mao Man Tuo Luo Gen Hairy Datura Root
Datura Innoxia 毛曼陀罗花 Mao Man Tuo Luo Hua Hairy Datura Flower
Datura Innoxia 毛曼陀罗叶 Mao Man Tuo Luo Ye Hairy Datura Leaf
Datura Innoxia 毛曼陀罗子 Mao Man Tuo Luo Zi Hairy Datura Seed
Datura Metaloides 香曼陀罗 Xiang Man Tuo Luo Fragrant Datura
Datura Metel 曼陀罗根 Man Tuo Luo Gen Hindu Datura Root
Datura Metel 曼陀罗叶 Man Tuo Luo Ye Hindu Datura Leaf
Datura Metel 曼陀罗子 Man Tuo Luo Zi Hindu Datura Seed
Datura Metel 洋金花 Yang Jin Hua Hindu Datura Flower
Datura Stramonium 欧曼陀罗根 Ou Man Tuo Luo Gen Jimsonweed Root
Datura Stramonium 万桃花子 Wan Tao Hua Zi Jimsonweed Seed
Daucus Carota 鹤虱风 He Shi Feng Wild Carrot
Daucus Carota 南鹤虱 Nan He Shi Wild Carrot Fruit
Daucus Carota Var. Sativa 胡萝卜 Hu Luo Bo Carrot
Daucus Carota Var. Sativa 胡萝卜子 Hu Luo Bo Zi Carrot Seed
Davallia Divaricata [Syn. Davallia Formosana, Davallia Orientalis] 大叶骨碎补 Da Ye Gu Sui Bu Taiwan Davallia
Davallia Mariesii 海州骨碎补 Hai Zhou Gu Sui Bu Squirrel’s Foot Fern
Davallia Solida 阔叶骨碎补 Kuo Ye Gu Sui Bu Broadleaf Davallia
Debregeasia Longifolia 长叶水麻 Chang Ye Shui Ma Longleaf Debregeasia
Decodon Verticillatus 敌克冬 Di Ke Dong Swamp Loosestrife
Deeringia Amaranthoides [Syn. Cladostachys Frutescens] 浆果苋 Jiang Guo Xian Frutescent Cladostachys
Dehaasia Triandra 三蕊莲桂 San Rui Lian Gui Threestamen Dehaasia
Delonix Regia 凤凰木 Feng Huang Mu Flamboyanttree
Delphinium Barbeyi 巴比翠雀花 Ba Bi Cui Que Hua Barbey Larkspur
Delphinium Bonvalotii 川黔翠雀花 Chuan Qian Cui Que Hua Bonvalot Larkspur
Delphinium Brownii 包氏飞燕草 Bao Shi Fei Yan Cao Brown Larkspur
Delphinium Carolinianum 卡罗来纳翠雀 Ka Luo Lai Na Cui Que Carolina Larkspur
Delphinium Cashmerianum 克什米尔翠雀 Ke Shen Mi Er Cui Que Kashmir Larkspur
Delphinium Confusum 疑似翠雀 Yi Si Cui Que Confusable Larkspur
Delphinium Consolida 强固飞燕草 Qiang Gu Fei Yan Cao Consolidated Larkspur
Delphinium Corumbosum 光飞燕草 Guang Fei Yan Cao Light Larkspur
Delphinium Crispulum 土耳其翠雀花 Tu Er Qi Cui Que Hua Turkish Larkspur
Delphinium Denudatum 露翠雀 Lu Cui Que Denuded Larkspur
Delphinium Dictyocarpum 网果翠雀花 Wang Guo Cui Que Hua Reticulatefruit Larkspur
Delphinium Dissectum 深裂翠雀花 Shen Lie Cui Que Hua Deeplobed Larkspur
Delphinium Elatum 高飞燕草 Gao Fei Yan Cao Alpine Larkspur
Delphinium Excelsum 高大翠雀花 Gao Da Cui Que Hua High Larkspur
Delphinium Giraldii 秦岭翠雀花 Qin Ling Cui Que Hua Girald Larkspur
Delphinium Grandiflorum 翠雀花 Cui Que Hua Bouquet Larkspur
Delphinium Iliense 伊犁翠雀花 Yi Li Cui Que Hua Ili Larkspur
Delphinium Kamaonense Var. Glabrescens 展毛翠雀花 Zhan Mao Cui Que Hua Hair Larkspur
Delphinium Occidentale 西方翠雀 Xi Fang Cui Que Occidental Larkspur
Delphinium Omeiense 峨嵋翠雀花 E Mei Cui Que Hua Emei Larkspur
Delphinium Oreophilum 喜山翠雀 Xi Shan Cui Que Montane Larkspur
Delphinium Pentagynum 五柱飞燕草 Wu Zhu Fei Yan Cao Fivestyle Larkspur
Delphinium Potaninii 黑水翠雀 Hei Shui Cui Que Potanin Larkspur
Delphinium Potaninii Var. Jiufengshanense 黑水翠雀花变种 Hei Shui Cui Que Hua Bian Zhong Potanin Larkspur Variety
Delphinium Staphisagria 斯塔维翠雀花 Si Ta Wei Cui Que Hua Stavisacre
Delphinium Tatsienense 康定翠雀花 Kang Ding Cui Que Hua Kangting Larkspur
Delphinium Tricorne 三距矮翠雀 San Ju Ai Cui Que Spring Larkspur
Delphinium Trifoliolatum 三小叶翠雀花 San Xiao Ye Cui Que Hua Threefoliolate Larkspur
Delphinium Virescens 淡绿翠雀 Dan Lu Cui Que Virescent Larkspur
Delphinium Yunnanense 小草乌 Xiao Cao Wu Yunnan Larkspur
Delphinus Delphis 海豘鱼 Hai Tun Yu Dolphin
Dendranthema Grandiflorum 大花菊 Da Hua Ju Large-flowered Dendranthema
Dendrobium Aduncum 钩状石斛 Gou Zhuang Shi Hu Hooked Dendrobium
Dendrobium Amoenum 可爱石斛 Ke Ai Shi Hu Delightful Dendrobium
Dendrobium Aurantiacum Var. Denneanum 叠鞘石斛 Die Qiao Shi Hu Denne Dendrobium
Dendrobium Capillipes 短棒石斛 Duan Bang Shi Hu Hairstalk Dendrobium
Dendrobium Chrysanthum 束花石斛 Shu Hua Shi Hu Goldenflower Dendrobium
Dendrobium Chrysotoxum 鼓槌石斛 Gu Chui Shi Hu Yellowbow Dendrobium
Dendrobium Densiflorum 密花石斛 Mi Hua Shi Hu Denseflower Dendrobium
Dendrobium Fimbriatum 流苏金石斛 Liu Su Jin Shi Hu Fimbriate Dendrobium
Dendrobium Fimbriatum Var. Oculatum 流苏石斛 Liu Su Shi Hu Eyeshaped Dendrobium
Dendrobium Findleyanum 芬来石斛 Fen Lai Shi Hu Findley Dendrobium
Dendrobium Gratiosissimum 杯鞘石斛 Bei Qiao Shi Hu Muchlovable Dendrobium
Dendrobium Loddigesii 美花石斛 Mei Hua Shi Hu Loddiges Dendrobium
Dendrobium Moniliforme 细茎石斛 Xi Jing Shi Hu Moliniform Dendrobium
Dendrobium Nobile 石斛 Shi Hu (1) Noble Dendrobium
Dendrobium Officinale 铁皮石斛 Tie Pi Shi Hu Iron-sheet Dendrobium
Dendrobium Primulinum 报春石斛 Bao Chun Shi Hu Primrose Dendrobium
Dendrobium Thyrsiflorum 聚花石斛 Ju Hua Shi Hu Thyrseflower Dendrobium
Dendrobium Williamsonii 黑毛石斛 Hei Mao Shi Hu Blackhair Dendrobium
Dennstaedtia Scabra [Syn. Dicksonia Scabra] 碗蕨 Wan Jue Scabrous Boulder Fern
Dermatocarpon Minitum 黑石耳 Hei Shi Er
Derris Amazonica 亚马逊鱼藤 Ya Ma Xun Yu Teng Amazonian Jewelvine
Derris Elliptica 毛鱼藤 Mao Yu Teng Tubaroot Jewelvine
Derris Eriocarpa 毛果鱼藤 Mao Guo Yu Teng Hairypod Fishvane
Derris Malaccensis 马六甲鱼藤 Ma Liu Jia Yu Teng Malacca Jewelvine
Derris Mollis 莫里鱼藤 Mo Li Yu Teng Molly Jewelvine
Derris Robusta 粗壮鱼藤 Cu Zhuang Yu Teng Robust Jewelvine
Derris Scandens 攀援鱼藤 Pan Yuan Yu Teng Climbing Jewelvine
Derris Trifoliata 鱼藤 Yu Teng Trifoliate Jewelvine
Descurainia Sophia 播娘蒿 Bo Niang Hao Flixweed Tansymustard Seed
Desfontainia Spinosa 多刺迪氏木 Duo Ci Di Shi Mu Desfontainia spinosa
Desmanthus Illinoensis 伊利诺合欢草 Yi Li Nuo He Huan Cao Prairie Mimosa
Desmodium Canum 淡灰白山蚂蝗 Dan Hui Bai Shan Ma Huang Light-hoar Tickclover
Desmodium Cephalotes 假木豆 Jia Mu Dou Capitulum Tickclover
Desmodium Gangeticum 红母鸡草 Hong Mu Ji Cao Hookedhairypod Tickclover
Desmodium Pulchellum [Syn. Phyllodium Pulchellum] 排钱草 Pai Qian Cao Beautiful Phyllodium
Desmodium Pulchellum [Syn. Phyllodium Pulchellum] 排钱草根 Pai Qian Cao Gen Beautiful Phyllodium Root
Desmodium Racemosum [Syn. Podocarpium Podocarpum Var. Oxyphyllum] 山蚂蝗 Shan Ma Huang Acutifoliate Podocarpium
Desmodium Styracifolium 广金钱草 Guang Jin Qian Cao Snowbellleaf Tickclover
Desmodium Tiliaefolium 椴叶山蚂蝗 Duan Ye Shan Ma Huang Lindenleaf Tickclover
Desmos Cochinchinensis [Syn. Desmos Chinensis] 假鹰爪 Jia Ying Zhao Chinese Desmos
Desmos Dumosus 毛叶假鹰爪根 Mao Ye Jia Ying Zhao Gen Piloseleaf Desmos Root
Dianella Ensifolia 山猫儿 Shan Mao Er Swordleaf Dianella
Dianella Nigra 黑桔梗兰 Hei Jie Geng Lan Black Dianella
Dianella Tasmanica 塔斯马尼亚桔梗兰 Ta Si Ma Ni Ya Jie Geng Lan Flax Lily
Dianthus Caryophyllus 麝香石竹 She Xiang Shi Zhu Carnation
Dianthus Chinensis 石竹 Shi Zhu Chinese Pink
Dianthus Superbus 瞿麦 Qu Mai Lilac Pink
Dianthus Superbus Var. Longicalycinus 长萼瞿麦 Chang E Qu Mai Longcalyx Pink
Dianthus Versicolor 变色石竹 Bian Se Shi Zhu Versicolorous Pink
Dicentra Cucullaria 兜状荷包牡丹 Dou Zhuang He Bao Mu Dan Dutchman’s Breeches
Dicentra Eximia 繸毛荷包牡丹 Sui Mao He Bao Mu Dan Wild Bleedingheart
Dicentra Formosa 美丽荷包牡丹 Mei Li He Bao Mu Dan Bleedingheart
Dicentra Oregana 俄勒冈荷包牡丹 E Le Gang He Bao Mu Dan Oregon Bleedingheart
Dicentra Peregrina 异样荷包牡丹 Yi Yang He Bao Mu Dan Peregrin Bleedingheart
Dicentra Pusilla 细小荷包牡丹 Xi Xiao He Bao Mu Dan Little Bleedingheart
Dicentra Spectabilis 荷包牡丹根 He Bao Mu Dan Gen Showy Bleedingheart Root
Dichotomanthes Tristaniaecarpa 牛筋条 Niu Jin Tiao Common Oxmuscle
Dichroa Febrifuga 常山 Chang Shan Antifebrile Dichroa
Dicliptera Riparia 河岸狗肝菜 He An Gou Gan Cai Riparian Dicliptera
Dicranopteris Pedata [Syn. Polypodium Pedatum, Dicranopteris Dichotoma] 芒萁骨 Mang Qi Gu Dichotoma Forked Fern
Dicranostigma Franchetianum [Syn. Dicranostigma Leptopodum] 秃疮花 Tu Chuang Hua Slenderstalk Dicranostigma
Dictamnus Albus 白色白鲜 Bai Se Bai Xian Burning Bush
Dictamnus Angustifolius 狭叶白鲜 Xia Ye Bai Xian Narrowleaf Dittary
Dictamnus Caucasicus 高加索白鲜 Gao Jia Suo Bai Xian Caucasian Pittany
Dictamnus Dasycarpus 白鲜皮 Bai Xian Pi Densefruit Pittany Root-bark
Dictyota Dichotoma 网地藻 Wang Di Zao
Dictyota Linearis 线状网地藻 Xian Zhuang Wang Di Zao
Dictyota Pfaffii 巴西棕藻 Ba Xi Zong Zao Brazilian Brown Alga Dictyota pfaffii
Digenea Simplex 海人草 Hai Ren Cao Simple Digenea Frond
Digitalis Ferruginea 锈毛地黄 Xiu Mao Di Huang Rusty Foxglove
Digitalis Lanata 毛花毛地黄 Mao Hua Mao Di Huang Grecian Foxglove
Digitalis Orientalis 东方洋地黄 Dong Fang Yang Di Huang Oriental Foxglove
Digitalis Purpurea 毛地黄(紫花洋地黄) Mao Di Huang Common Foxglove
Digitalis Schischkinii 斯氏毛地黄 Si Shi Mao Di Huang Schischkin Foxglove
Digitalis Thapsii 萨氏毛地黄 Sa Shi Mao Di Huang Thaps Foxglove
Dillenia Indica 五桠果 Wu Ya Guo Hondapara
Dillenia Pentagyna 小花五椏果 Xiao Hua Wu Ya Guo Pentagynous Dillenia
Dilophus Ligulatus 地中海棕海藻 Di Zhong Hai Zong Hai Zao
Dimocarpus Fumatus 烟色龙眼 Yan Se Long Yan Smoke Longan
Dioclea Grandiflora 大花迪奥豆 Da Hua Di Ao Dou
Dionaea Muscipula 捕蝇草 Bu Ying Cao Venus’s Flytrap
Dionaea Rotundifolia 圆叶捕蝇草 Yuan Ye Bu Ying Cao Round-leaf Flytrap
Dioscorea Alata 毛薯 Mao Shu Winged Yam
Dioscorea Althaeoides 蜀葵叶薯蓣 Shu Kui Ye Shu Yu Hollyhock-like Yam
Dioscorea Batatas [Syn. Dioscorea Opposita] 山药 Shan Yao Common Yam
Dioscorea Bulbifera 黄药子 Huang Yao Zi Airpotato Yam
Dioscorea Cirrhosa [Syn. Dioscorea Pogonoides] 薯莨 Shu Liang Shoulang Yam
Dioscorea Collettii 叉蕊薯蓣 Cha Rui Shu Yu Collett Yam
Dioscorea Deltoidea 三角叶薯蓣 San Jiao Ye Shu Yu Deltoid Yam
Dioscorea Dumetorum 荆棘薯蓣 Jing Ji Shu Yu Thorny Yam
Dioscorea Futschauensis 福州薯蓣 Fu Zhou Shu Yu Foochow Yam
Dioscorea Gracillima 纤细薯蓣 Xian Xi Shu Yu Thinnest Yam
Dioscorea Hirsuta 粗毛薯蓣 Cu Mao Shu Yu Hirsute Yam
Dioscorea Hispida 白薯莨 Bai Shu Lang Hispid Yam
Dioscorea Hypoglauca [Syn. Dioscorea Collettii Var. Hypoglauca] 萆薢 Bi Xie Hypoglaucous Collett Yam
Dioscorea Japonica 日本薯蓣 Ri Ben Shu Yu Japanese Yam
Dioscorea Nipponica 穿龙薯蓣 Chuan Long Shu Yu Nippon Yam
Dioscorea Nipponica Ssp. Rosthornii 柴黄姜 Chai Huang Jiang Rosthorn Yam
Dioscorea Panthaica 黄山药 Huang Shan Yao Yellow Yam
Dioscorea Parviflora 小花盾叶薯蓣 Xiao Hua Dun Ye Shu Yu Smallflower Yam
Dioscorea Rotundata [Syn. Dioscorea Cayenensis] 圆薯蓣 Yuan Shu Yu Guinea Yam
Dioscorea Septemloba 绵萆薢 Mian Bi Xie Sevenlobed Yam
Dioscorea Spongiosa 海锦萆薢 Hai Jin Bi Xie
Dioscorea Tenuipes 细柄薯蓣 Xi Bing Shu Yu Thinstiped Yam
Dioscorea Tokoro 山萆薢 Shan Bi Xie Mountain Yam
Dioscorea Zingiberensis 盾叶薯蓣 Dun Ye Shu Yu Peltate Yam
Diospyros Cinnabarina 朱红柿 Zhu Hong Shi Cinnabar Persimmon
Diospyros Ebenum 乌木屑 Wu Mu Xie Ceylon Persimmon Sawdust
Diospyros Kaki 柿蒂 Shi Di Persimmon Persistent Calyx
Diospyros Kaki 柿根 Shi Gen Persimmon Root
Diospyros Kaki 柿漆 Shi Qi Immature Persimmon Fruit Juice
Diospyros Kaki 柿叶 Shi Ye Persimmon Leaf
Diospyros Kaki 柿子 Shi Zi Persimmon
Diospyros Lotus 君迁子 Jun Qian Zi Dateplum Persimmon
Diospyros Mafiensis 巴布亚新几内亚柿 Ba Bu Ya Xin Ji Nei Ya Shi Papua-New-Guinea Persimmon
Diospyros Maritima 海柿 Hai Shi Maritime Persimmon
Diospyros Mollis 软柿 Ruan Shi Soft Persimmon
Diospyros Rhombifolia 老鸦柿 Lao Ya Shi Diamondleaf Persimmon
Diphylleia Cymosa 陕西窝儿七 Shan Xi Wo Er Qi American Umbrellaleaf
Diphylleia Grayi 山荷叶 Shan He Ye Japanese Umbrellaleaf
Diphylleia Sinensis 窝儿七 Wo Er Qi Chinese Umbrellaleaf
Diploclisia Glaucescens 苍白秤钩风 Cang Bai Cheng Gou Feng Glaucesent Diploclisia
Dipsacus Asperoides 川续断 Chuan Xu Duan Himalayan Teasel
Dipsacus Japonicus 续断 Xu Duan Japanese Teasel
Dipteryx Odorata 香豆 Xiang Dou
Distemonanthus Benthamianus 尼日利亚两蕊苏木 Ni Ri Li Ya Liang Rui Su Mu Nigerian Satinwood
Diuranthera Inarticulata 南川鹭鸶草 Nan Chuan Lu Si Cao S. Sichuan Egretgrass
Dodonaea Viscosa 车桑仔叶 Che Sang Zi Ye Clammy Hopseedbush Leaf
Doellingeria Scaber [Syn. Aster Scaber] 东风菜 Dong Feng Cai Scabrous Doellingeria
Dolichandrone Stipulata 西南猫尾树 Xi Nan Mao Wei Shu Stipulate Dolichandrone
Dolichos Lablab 扁豆 Bian Dou Hyacinth Dolichos Seed
Dorstenia Elliptica 椭圆多坦草 Tuo Yuan Duo Tan Cao
Dorstenia Mannii 曼尼多坦草 Man Ni Duo Tan Cao
Dracaena Cinnabari 朱红龙血树 Zhu Hong Long Xue Shu Cinnabar Dracaena
Dracaena Cochinchinensis 剑叶龙血树 Jian Ye Long Xue Shu Swordleaf Dracaena
Dracaena Draco 龙血树 Long Xue Shu Dragontree
Dracaena Surculosa 多枝龙血树 Duo Zhi Long Xue Shu
Dracocephalum Kotschyi 伊朗青兰 Yi Lang Qing Lan Iran Dragonhead
Dracocephalum Moldavicum 香青兰 Xiang Qing Lan Dragonhead
Dracocephalum Rupestre 岩青兰 Yang Qing Lan Rupestrine Dragonhead
Dregea Sinensis 苦绳 Ku Sheng Chinese Dregea
Dregea Volubilis 南山藤 Nan Shan Teng Twisting Dregea
Drosera Intermedia 中间茅膏菜 Zhong Jian Mao Gao Cai Intermediate Sundew
Drosera Peltata 盾状茅膏菜 Dun Zhuang Mao Gao Cai Peltate Sundew
Drosera Peltata Var. Lunata 茅膏菜 Mao Gao Cai Lunate Peltate Sundew
Drosera Rotundifolia 圆叶茅膏菜 Yuan Ye Mao Gao Cai Roundleaf Sundew
Drosera Whittakeri 惠特克茅膏菜 Hui Te Ke Mao Gao Cai Whittaker Sundew
Drymaria Diandra [Syn. Drymaria Cordata Ssp. Diandra] 二蕊荷莲豆 Er Rui He Lian Dou
Drynaria Fortunei 骨碎补 Gu Sui Bu Fortune’s Drynaria Rhizome
Dryobalanops Aromatica 冰片 Bing Pian Borneol
Dryobalanops Aromatica 龙脑膏香 Long Nao Gao Xiang Borneol Oil-Resin
Dryobalanops Oblongifolia 矩圆叶龙脑香 Ju Yuan Ye Long Nao Xiang Oblong-leaf Borneol Oil-Resin
Dryopteris Austriaca 奥地利鳞毛蕨 Ao Di Li Lin Mao Jue Broad Buckler-fern
Dryopteris Caucasica 高加索鳞毛蕨 Gao Jia Suo Lin Mao Jue Caucasian Buckler-fern
Dryopteris Championii 毛贯众 Mao Guan Zhong Champion Wood Fern
Dryopteris Chrysocoma 黄毛鳞毛蕨 Huang Mao Lin Mao Jue Goldencoma Shield Fern
Dryopteris Crassirhizoma 贯众 Guan Zhong Male Fern Rhizome
Dryopteris Filix-Mas 绵马 Mian Ma Male-fern
Dryopteris Marginalis 边孢鳞毛蕨 Bian Bao Lin Mao Jue Evergreen Wood Fern
Dryopteris Marginata 边缘鳞毛蕨 Bian Yuan Lin Mao Jue Marginated Buckler-fern
Dryopteris Pacifica 太平洋鳞毛蕨 Tai Ping Yang Lin Mao Jue Pacific Wood Fern
Dryopteris Sacrosancta 日本鳞毛蕨 Ri Ben Lin Mao Jue Brown-margin Wood Fern
Dryopteris Sublaeta 浅裂鳞毛蕨 Qian Lie Lin Mao Jue Fortunate Wood Fern
Drypetes Armoracia 辣根核果木 La Gen He Guo Mu Armoracia Drypetes
Duchesnea Indica 蛇莓 She Mei Indian Mockstrawberry
Dumortiera Hirsuta 毛地钱 Mao Di Qian
Dunnia Sinensis 绣球茜草 Xiu Qiu Qian Cao Chinese Dunnia
Duranta Repens 假连翘 Jia Lian Qiao Creeping Skyflower
Duranta Repens 假连翘叶 Jia Lian Qiao Ye Creeping Skyflower Leaf
Dysosma Aurantiocaulis 多花八角莲 Duo Hua Ba Jiao Lian Manyflower Dysosma
Dysosma Difformis 小八角莲 Xiao Ba Jiao Lian Dwarf Many-flowered May-apple
Dysosma Furfuracea 秕鳞八角莲 Bi Lin Ba Jiao Lian Furfuraceous Many-flowered May-apple
Dysosma Guangxiensis 广西八角莲 Guang Xi Ba Jiao Lian Guangxi Many-flowered May-apple
Dysosma Majorensis [Syn. Podophyllum Majorense, Dysosma Lichuanensis] 白八角莲 Bai Ba Jiao Lian White Dysosma
Dysosma Pleiantha [Syn. Podophyllum Pleianthum] 六角莲 Liu Jiao Lian Sixangular Dysosma
Dysosma Subrosea 崇明八角莲 Chong Ming Ba Jiao Lian Chongming Many-flowered May-apple
Dysosma Veitchii 川八角莲 Chuan Ba Jiao Lian Veitch Dysosma
Dysosma Versipellis [Syn. Podophyllum Versipelle] 鬼臼 Gui Jiu Common Dysosma
Dysoxylum Acutangulum 锐角樫木 Rui Jiao Jian Mu Acuteangulus Pencilwood
Dysoxylum Alliaceum 葱樫木 Cong Jian Mu Alliaceous Pencilwood
Dysoxylum Binectariferum 红果樫木 Hong Guo Jian Mu Redfruit Pencilwood
Dysoxylum Hainanense 海南樫木 Hai Nan Jian Mu Hainan Pencilwood
Dysoxylum Hongkongense 香港樫木 Xiang Gang Jian Mu Hongkong Pencilwood
Dysoxylum Macranthum 大花樫木 Da Hua Jian Mu Bigflower Pencilwood
Dysoxylum Malabaricum 马拉巴樫木 Ma La Ba Jian Mu Malaba Pencilwood

back to :

Ref: "Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines - Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications" Zhou, Jiaju, Xie, Guirong, Yan, Xinjian. Springer Heidelberg Dordrecht London New York (2011). ISBN 978-3-642-16740-9 e-ISBN 978-3-642-16741-6