Traditional Chinese Medicine/From Abelmoschus Manihot To Azorella Cryptantha

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


From Abelmoschus Manihot to Azorella Cryptantha[edit | edit source]

Source of Materia Medica Chinese Term Transliteration Common English Name
Abelmoschus Manihot 黄蜀葵花 Huang Shu Kui Hua Setose Abelmoschus
Abelmoschus Moschatus [Syn. Hibiscus Abelmoschus] 黄葵 Huang Kui Musk-mallow
Abies Alba 欧洲冷杉 Ou Zhou Leng Shan European Silver Fir
Abies Balsamea 香脂冷杉 Xiang Zhi Leng Shan Balsam Fir
Abies Koreana 朝鲜冷杉 Chao Xian Leng Shan Korean Fir
Abies Nephrolepis 臭冷杉 Chou Leng Shan Khingan Fir
Abies Sibirica 西伯利亚冷杉 Xi Bo Li Ya Leng Shan Siberian Fir
Abrus Fruticulosus [Syn. Abrus Cantoniensis] 鸡骨草 Ji Gu Cao Canton Abrus
Abrus Precatorius 相思藤 Xiang Si Teng Coralhead Plant Vine
Abrus Precatorius 相思子 Xiang Si Zi Coralhead Plant
Abuta Imene 依美尼阿布塔草 Yi Mei Ni A Bu Ta Cao
Abuta Rufescens 红阿布塔草 Hong A Bu Ta Cao
Abutilon Indicum 磨盘草 Mo Pan Cao Indian Abutilon
Acacia Arabica 阿拉伯金合欢 A La Bo Jin He Huan Arabian Acacia
Acacia Auriculaeformis 耳形金合欢 Er Xing Jin He Huan Auriculate Acacia
Acacia Catechu 孩儿茶 Hai Er Cha Cutechu
Acacia Dealbata 银白金合欢 Yin Bai Jin He Huan Silver Wattle
Acacia Karroo 卡罗金合欢 Ka Luo Jin He Huan Karroo Acacia
Acacia Luederitzii 勒氏金合欢 Le Shi Jin He Huan Luederitz Acacia
Acacia Mearnsii 黑荆树 Hei Jing Shu Wattle
Acacia Melanoxylon 黑木金合欢 Hei Mu Jin He Huan Australian Blackwood
Acacia Mellifera 具蜜金合欢 Ju Mi Jin He Huan Honeyed Acacia
Acacia Mollissima 柔金合欢 Rou Jin He Huan Black Wattle
Acacia Nilotica 阿拉伯胶金合欢 A La Bo Jiao Jin He Huan Gum-arabic Tree
Acacia Sieberiana 西博金合欢 Xi Bo Jin He Huan Sieber Acacia
Acacia Spirorbis 螺旋金合欢 Luo Xuan Jin He Huan Spiral Acacia
Acacia Tortilis Ssp. Raddiana 扭旋金合欢 Niu Xuan Jin He Huan Tortile Acacia
Acacia Victoria 维多利亚金合欢 Wei Duo Li Ya Jin He Huan Bramble Acacia
Acalypha Hispida 粗硬毛铁苋菜 Cu Ying Mao Tie Xian Cai Chenille Plant, Red-hot Cat’s-tail
Acanthopanax Giraldii [Syn. Acanthopanax Giraldii Var. Inermis, Eleutherococcus Giraldii] 红毛五加皮 Hong Mao Wu Jia Pi Girald Acanthopanax Root-bark
Acanthopanax Giraldii Var. Hispidus 毛梗红毛五加 Mao Geng Hong Mao Wu Jia Hispidus Girald Acanthopanax
Acanthopanax Gracilistylus 五加皮 Wu Jia Pi Slenderstyle Acanthopanax Root-bark
Acanthopanax Japonicus 日本五加 Ri Ben Wu Jia Japanese Acanthopanax
Acanthopanax Koreanum 朝鲜五加 Chao Xian Wu Jia Korean Acanthopanax
Acanthopanax Senticosus [Syn. Eleutherococcus Senticosus] 刺五加 Ci Wu Jia Manyprickle Acanthopanax
Acanthopanax Senticosus [Syn. Eleutherococcus Senticosus] 刺五加皮 Ci Wu Jia Pi Manyprickle Acanthopanax Root-bark
Acanthopanax Senticosus [Syn. Eleutherococcus Senticosus] 刺五加叶 Ci Wu Jia Ye Manyprickle Acanthopanax Leaf
Acanthopanax Sessiliflorus 无梗五加皮 Wu Geng Wu Jia Pi Sessileflower Acanthopanax Root-bark
Acanthopanax Trifoliatus 刺三甲 Ci San Jia Trifoliate Acanthopanax
Acanthospermum Glabratum 光刺苞菊 Guang Ci Bao Ju Glabrous Acanthospermum
Acanthus Ebracteatus 小花老鼠簕 Xiao Hua Lao Shu Le. Smallflower Acanthus
Acanthus Ilicifolius 老鼠簕 Lao Shu Le Hollyleaf Acanthus
Acer Ginnala 茶条槭 Cha Tiao Qi Amur Maple
Acer Nikoense 毛果槭 Mao Guo Qi Nikoo Maple
Acer Okamotoanum 朝鲜五角枫 Chao Xian Wu Jiao Feng Okamoto Maple
Acer Platanoides 挪威槭 Nuo Wei Qi Norway Maple
Acer Pseudoplatanus 欧亚槭 Ou Ya Qi Great Maple
Acer Rubrum 红花槭 Hong Hua Qi Red Maple
Acer Saccharinum 银白槭 Yin Bai Qi Silver Maple
Acer Saccharum 糖槭 Tang Qi Sugar Maple
Achillea Ageratifolia 希腊蓍草 Xi La Shi Cao Greek Yarrow
Achillea Alexandri-Regis 塞尔维亚蓍草 Sai Er Wei Ya Shi Cao Serbian Yarrow
Achillea Alpina [Syn. Achillea Sibirica] 一支蒿 Yi Zhi Hao Alpine Yarrow
Achillea Asiatica 亚洲蓍 Ya Zhou Shi Asiatic Yarrow
Achillea Fragrantissima 极香蓍草 Ji Xiang Shi Cao Extreme-fragrant Yarrow
Achillea Holosericea 希腊丝毛蓍 Xi La Si Mao Shi Greek Silk-hair Yarrow
Achillea Leptophylla 细叶蓍 Xi Ye Shi Fine-leaved Yarrow
Achillea Millefolium 洋蓍草 Yang Shi Cao Common Yarrow
Achillea Moschata 麝香蓍草 She Xiang Shi Cao Musky Yarrow
Achillea Wilsoniana 云南蓍 Yun Nan Shi Wilson Yarrow
Achyranthes Aspera 土牛膝 Tu Niu Xi Common Achyranthes
Achyranthes Aspera Var. Indica 钝叶土牛膝 Dun Ye Tu Niu Xi Obtuseleaf Achyranthes
Achyranthes Bidentata 牛膝 Niu Xi Twotooth Achyranthes
Achyranthes Fauriei 日本牛膝 Ri Ben Niu Xi Japanese Achyranthes
Acnistus Arborescens 巴西野烟 Ba Xi Ye Yan
Aconitum Anthora 黄乌头 Huang Wu Tou Yellow Monkshood
Aconitum Balfourii 亚东乌头 Ya Dong Wu Tou Yadong Monkshood
Aconitum Barbatum Var. Puberulum [Syn. Aconitum Ochranthum] 牛扁 Niu Bian Puberulent Monkshood
Aconitum Brachypodum 雪上一支蒿 Xue Shang Yi Zhi Hao Shortstalk Monkshood
Aconitum Bullatifolium Var. Homotrichum [Syn. Aconitum Nagarum] 保山乌头 Bao Shan Wu Tou Paoshan Monkshood
Aconitum Bulleyanum 滇西乌头 Dian Xi Wu Tou Yunnanwest Monkshood
Aconitum Campylorrhynchum 万啄乌头 Wan Zhuo Wu Tou Curvebeak Monkshood
Aconitum Carmichaeli 附子 Fu Zi Prepared Common Monkshood Daughter Root
Aconitum Carmichaeli 乌头(川乌) Wu Tou Common Monkshood
Aconitum Carmichaeli Cv 中坝鹅掌叶附子 Zhong Ba E Zhang Ye Fu Zi Zhongba Monkshood Daughter Root
Aconitum Chasmanthum 展花乌头 Zhan Hua Wu Tou Patentflower Monkshood
Aconitum Chrysotrichum 黄毛乌头 Huang Mao Wu Tou Yellowhair Monkshood
Aconitum Coreanum 黄花乌头 Huang Hua Wu Tou Korean Monkshood
Aconitum Crassicaule 粗茎乌头 Cu Jing Wu Tou Thickstem Monkshood
Aconitum Delavayi 马耳山乌头 Ma Er Shan Wu Tou Delavy Monkshood
Aconitum Excelsum 紫花高乌头 Zi Hua Gao Wu Tou Purpleflower High Monkshood
Aconitum Falconeri 法康乌头 Fa Kang Wu Tou Falcon Monkshood
Aconitum Ferox 尼泊尔乌头 Ni Bo Er Wu Tou Nepal Monkshood
Aconitum Finetianum 赣皖乌头 Gan Wan Wu Tou Finet Monkshood
Aconitum Fischeri 薄叶乌头 Bo Ye Wu Tou Azure Monkshood
Aconitum Forrestii [Syn. Aconitum Likiangense] 丽江乌头 Li Jiang Wu Tou Likiang Monkshood
Aconitum Franchetii 大渡乌头 Da Du Wu Tou Franchet Monkshood
Aconitum Geniculatum 膝瓣乌头 Xi Ban Wu Tou Geniculate Monkshood
Aconitum Gymnandrum 露蕊乌头 Lu Rui Wu Tou Nakedstamen Monkshood
Aconitum Hemsleyanium Var. Circinacum 拳距瓜叶乌头 Quan Ju Gua Ye Wu Tou Circinate Hemsley Monkshood
Aconitum Hemsleyanum 瓜叶乌头 Gua Ye Wu Tou Hemsley Monkshood
Aconitum Hemsleyanum Var. Leueanthus 爪盔瓜叶乌头 Zhua Kui Gua Ye Wu Tou Unguiculate Hemsley Monkshood
Aconitum Heterophyllum 异叶乌头 Yi Ye Wu Tou Heteroleaf Monkshood
Aconitum Japonicum 日本乌头 Ri Ben Wu Tou Japanese Monkshood
Aconitum Karakolicum 多根乌头 Duo Gen Wu Tou Manyroot Monkshood
Aconitum Kirinense 吉林乌头 Ji Lin Wu Tou Kirin Monkshood
Aconitum Kongboense 工布乌头 Gong Bu Wu Tou Gongbo Monkshood
Aconitum Kusnezoffii 北乌头(草乌) Bei Wu Tou Kusnezoff Monkshood
Aconitum Legendrei 冕宁乌头 Mian Ning Wu Tou Legendre Monkshood
Aconitum Leucostomum 白喉乌头 Bai Hou Wu Tou Whitethroat Monkshood
Aconitum Liljestrandii 贡嘎山乌头 Gong Ga Shan Wu Tou Konka Mountain Monkshood
Aconitum Lucidusculum 光泽乌头 Guang Ze Wu Tou Lucid Monkshood
Aconitum Lycoctonum 狼毒乌头 Lang Du Wu Tou Badgersbane
Aconitum Monticola 山地乌头 Shan Di Wu Tou Country Monkshood
Aconitum Nagarum Var. Heterotrichum [Syn. Aconitum Bullatifolium] 小白撑 Xiao Bai Cheng Unequalhair Paoshan Monkshood
Aconitum Nagarum Var. Lasiandrum 宣威乌头 Xuan Wei Wu Tou Haoryanther Paoshan Monkshood
Aconitum Napellus 欧乌头 Ou Wutou Aconite
Aconitum Nemorum 林地乌头 Lin Di Wu Tou Woodland Monkshood
Aconitum Orientale 高加索乌头 Gao Jia Suo Wu Tou Eastern Monkshood
Aconitum Pendulum 铁棒锤 Tie Bang Chui Pendulous Monkshood
Aconitum Polyschistum 多裂乌头 Duo Lie Wu Tou Manysplltted Monkshood
Aconitum Pseudohuiliense 雷波乌头 Lei Bo Wu Tou Leabo Monkshood
Aconitum Pseudostapfianum 拟玉龙乌头 Ni Yu Long Wu Tou Pseudostapfia Monkshood
Aconitum Pukeese 普葛乌头 Pu Ge Wu Tou Pukee Monkshood
Aconitum Sachalinense 库页乌头 Ku Ye Wu Tou Sachalin Monkshood
Aconitum Sanyoense 山阳乌头 Shan Yang Wu Tou Shanyang Monkshood
Aconitum Septentrionale 北方乌头 Bei Fang Wu Tou Northern Monkshood
Aconitum Sinomontanum 高乌头 Gao Wu Tou Tall Monkshood
Aconitum Soongaricum 准葛尔乌头 Zhun Ge Er Wu Tou Dzungaria Monkshood
Aconitum Spicatum 穗状乌头 Sui Zhuang Wu Tou Spiked Monkshood
Aconitum Subcuneatum 楔形乌头 Xie Xing Wu Tou Cuneate Monkshood
Aconitum Sungpanense 松潘乌头 Song Pan Wu Tou Sungpan Monkshood
Aconitum Talassicum 塔拉乌头 Ta La Wu Tou Tala Monkshood
Aconitum Tanguticum 甘青乌头 Gan Qing Wu Tou Tangut Monkshood
Aconitum Umbrosum 草地乌头 Cao Di Wu Tou Meadow Monkshood
Aconitum Variegatum 斑花乌头 Ban Hua Wu Tou Manchurian Monkshood
Aconitum Violaceum 紫乌头 Zi Wu Tou Violet Monkshood
Aconitum Zeravschanicum 泽乌头 Ze Wu Tou
Acorus Calamus 白菖 Bai Chang Drug Sweetflag
Acorus Calamus Var. Angustatus 日本菖蒲 Ri Ben Chang Pu Japanese Sweetflag
Acorus Gramineus 金钱蒲 Jin Qian Pu Grassleaf Sweetflag
Acorus Gramineus 金钱蒲叶 Jin Qian Pu Ye Grassleaf Sweetflag Leaf
Acorus Tatarinowii 石菖蒲 Shi Chang Pu Grassleaved Sweetflag
Acronychia Baueri 包瑞山油柑 Bao Rui Shan You Gan Bauer Acronychia
Acronychia Haplophylla 单叶油柑 Dan Ye You Gan Singleleaf Acronychia
Acronychia Laurifolia 月桂叶山油柑 Yue Gui Ye Shan You Gan Laurel-leaf Acronychia
Acronychia Pedunculata 沙塘木 Sha Tang Mu Pedunculate Acronychia
Acronychia Vestita 包山油柑 Bao Shan You Gan Vested Acronychia
Acroptilon Repens 顶羽菊 Ding Yu Ju Creeping Acroptilon
Actinidia Arguta 猕猴梨 Mi Hou Li Bower Actinidia
Actinidia Arguta 猕猴梨根 Mi Hou Li Gen Bower Actinidia Root
Actinidia Callosa Var. Henryi 京梨猕猴桃 Jing Li Mi Hou Tao Henry Actinidia
Actinidia Chinensis 猕猴桃 Mi Hou Tao Yangtao Actinidia
Actinidia Chrysantha 金花猕猴桃 Jin Hua Mi Hou Tao Goldflower Actinidia
Actinidia Deliciosa 美味猕猴桃 Mei Wei Mi Hou Tao Delicious Actinidia
Actinidia Eriantha 毛花猕猴桃 Mao Hua Mi Hou Tao Hairyflower Actinidia
Actinidia Glaucophylla 华南猕猴桃 Hua Nan Mi Hou Tao Greyleaf Actinidia
Actinidia Latifolia 阔叶猕猴桃 Kuo Ye Mi Hou Tao Broadleaf Actinidia
Actinidia Polygama 木天蓼 Mu Tian Liao Silvervine Actinidia
Actinidia Rubricaulis Var. Coriacea 革叶猕猴桃 Ge Ye Mi Hou Tao Coriaceousleaf Actinidia
Actinodaphne Lancifolia 披针叶黄肉楠 Pi Zhen Ye Huang Rou Nan Lanceleaf Actinodaphne
Adenanthera Pavonina 海红豆 Hai Hong Dou Sandal Beadtree
Adenium Obesum 沙漠蔷薇 Sha Mo Qiang Wei Desert Rose
Adenophora Triphylla Var. Japonica 日本三叶沙参 Ri Ben San Ye Sha Sen Japanese Trileaf Ladybell
Adhatoda Vasica 大驳骨 Da Bo Gu Malabanut
Adiantum Capillus-Veneris 猪鬃草 Zhu Zong Cao Southern Maidenhair
Adiantum Caudatum 鞭叶铁线蕨 Bian Ye Tie Xian Jue Walking Maidenhair
Adiantum Lunulatum 半月形铁线蕨 Ban Yue Xing Tie Xian Jue Philippine Maidenhair
Adiantum Monochlamys 单盖铁线蕨 Dan Gai Tie Xian Jue Monochlamys Maidenhair
Adiantum Pedatum 铁丝七 Tie Si Qi American Maidenhair Fern
Adiantum Sulphureum 硫磺铁线蕨 Liu Huang Tie Xian Jue Sulphur Maidenhair Fern
Adiantum Venustum 细叶铁线蕨 Xi Ye Tie Xian Jue Venus Maidenhair
Adina Pilulifera [Syn. Cephalanthus Pilulifera] 水团花 Shui Tuan Hua Pilular Adina
Adina Rubella 细叶水团花 Xi Ye Shui Tuan Hua Thinleaf Adina
Adinandra Nitida 光亮杨桐 Guang Liang Yang Tong Shining Adinandra
Adlumia Cirrhosa [Syn. Adlumia Fungosa] 蕈状山缘草 Xun Zhuang Shan Yuan Cao Climbing Fumitory
Adonis Amurensis 福寿草 Fu Shou Cao Amur Adonis
Adonis Annua 秋福寿草 Qiu Fu Shou Cao Annual Adonis
Adonis Chrysocyatha 金黄侧金盏花 Jin Huang Ce Jin Zhan Hua Golden Adonis
Adonis Mongolica 蒙古侧金盏花 Meng Gu Ce Jin Zhan Hua Mongolian Adonis
Adonis Sibirica 北侧金盏花 Bei Ce Jin Zhan Hua Siberian Adonis
Adonis Sutchuenensis 蜀侧金盏花 Shu Ce Jin Zhan Hua Szechwan Adonis
Adonis Vernalis 春福寿草 Chun Fu Shou Cao Yellow Adonis
Adonis Wolgensis 伏尔加侧金盏花 Fu Er Jia Ce Jin Zhan Hua Volga Adonis
Adoxa Moschatellina 五福花 Wu Fu Hua Muskroot
Aegiceras Corniculatum 蜡烛果 La Zhu Guo Corniculate Aegiceras
Aeginetia Indica 野菰 Ye Gu Indian Aeginetia
Aegle Marmelos 木橘 Mu Ju Sepiaria
Aesculus Assamica 长柄七叶树 Chang Bing Qi Ye Shu Assam Horsechestnut
Aesculus Californica 加州七叶树 Jia Zhou Qi Ye Shu Californian Buckeye
Aesculus Carnea 红七叶树 Hong Qi Ye Shu Red Horsechestnut
Aesculus Chinensis 七叶树 Qi Ye Shu Chinese Buckeye
Aesculus Hippocastanum 欧洲七叶树 Ou Zhou Qi Ye Shu Horsechestnut
Aesculus Turbinata 日本七叶树 Ri Ben Qi Ye Shu Japanese Buckeye
Aesculus Wilsonii 娑罗子 Suo Luo Zi Wilson Buckeye Seed
Aframomum Daniellin 多尼非砂仁 Duo Ni Fei Sha Ren
African Frog 非洲蛙 Fei Zhou Wa African frog
Afrormosia Elata 西非红豆树 Xi Fei Hong Dou Shu West Africa Afrormosia
Agapanthus Africanus 非洲百子莲 Fei Zhou Bai Zi Lian African Lily
Agaricus Bisporus 双孢蘑菇 Shuang Bao Mo Gu Bispore Mushroom
Agaricus Campestris 蘑菇 Mo Gu Mushroom
Agastache Rugosus 藿香 Huo Xiang Wrinkled Gianthyssop
Agathis Dammara 贝壳杉 Bei Ke Shan Amboina Pitch Tree
Agathis Palmerstoni 帕氏贝壳杉 Pa Shi Bei Ke Shan Palmerston Pitch Tree
Agave Americana 番麻 Fan Ma American Agave
Agave Americana Var. Marginata [Syn. Agave Americana Var. Variegata] 无刺番麻 Wu Ci Fan Ma Spineless Agave
Agave Angustifolia 短叶龙舌兰 Duan Ye Long She Lan Narrowleaf Agave
Agave Angustifolia Var. Marginata 银边龙舌兰 Yin Bian Long She Lan Silveredge Agave
Agave Cantala 狭叶龙舌兰 Xia Ye Long She Lan Shortleaf Agave
Agave East-One 东一号剑麻 Dong Yi Hao Jian Ma Cultivate Sisalan Agave East-1
Agave Rigidissima 极坚龙舌兰 Ji Jian Long She Lan Very-hard Agave
Agave Sisalana 剑麻 Jian Ma Sisal Hemp-plant
Agave Striata 条纹龙舌兰 Tiao Wen Long She Lan Stria Agave
Ageratum Conyzoides 胜红蓟 Sheng Hong Ji Tropic Ageratum
Ageratum Houstonianum 熊耳草 Xiong Er Cao Mexican Ageratum
Aglaia Argentea 银色米仔兰 Yin Se Mi Zi Lan Argenti Aglaia
Aglaia Edulis 可食米仔兰 Ke Shi Mi Zi Lan Edible Aglaia
Aglaia Elliptica 椭圆米仔兰 Tue Yuan Mi Zi Lan Elliptic Aglaia
Aglaia Elliptifolia 大叶树兰 Da Ye Shu Lan Largeleaf Aglaia
Aglaia Foveolata 蜂巢米仔兰 Feng Chao Mi Zi Lan Foveolate Aglaia
Aglaia Grandis 巨大米仔兰 Ju Da Mi Zi Lan Grand Aglaia
Aglaia Leucophylla 白叶米仔兰 Bai Ye Mi Zi Lan Whiteleaf Aglaia
Aglaia Odorata 米仔兰 Mi Zi Lan Chu-lan Tree
Aglaia Pirifera 梨米仔兰 Li Mi Zi Lan Pear Aglaia
Aglaia Roxburghiana 罗克斯堡米仔兰 Luo Ke Si Bao Mi Zi Lan Roxburg Aglaia
Aglaia Tomentosa 绒毛米仔兰 Rong Mao Mi Zi Lan Tomentose Aglaia
Agrimonia Japonica 日本龙芽草 Ri Ben Long Ya Cao Japanese Agrimonia
Agrimonia Pilosa 龙芽草 Long Ya Cao Hairyvein Agrimonia
Agrimonia Pilosa Var. Japonica 仙鹤草 Xian He Cao Japanese Argimonia
Agrimonia Pilosa Var. Japonica 仙鹤草根 Xian He Cao Gen Japanese Agrimonia Root
Agrimonia Pilosa Var. Japonica 仙鹤草根芽 Xian He Cao Gen Ya Japanese Argimonia Rhizome
Agrostemma Githago 麦仙翁 Mai Xian Weng Githago Agrostemma
Agrostophyllum Brevipes 短柄禾叶兰 Duan Bing He Ye Lan Short-stipe Agrostophyllum
Agrostophyllum Callosum 硬皮禾叶兰 Ying Pi He Ye Lan Callose Agrostophyllum
Ailanthus Altissima 樗白皮 Chu Bai Pi Tree of Heaven Ailanthus Bast
Ailanthus Excelsa 高樗 Gao Chu High Ailanthus
Ailanthus Integrifolia Ssp. Calycina 全缘樗 Quan Yuan Chu Integrifolious Ailanthus
Ailanthus Malabarica 马拉巴樗 Ma La Ba Chu Hairyleaf South Ailanthus
Aiphanes Aculeata 刺急怒棕榈 Ci Ji Nu Zong Lu Aculeate Ruffle Palm
Ajania Fruticulosa 灌木亚菊 Guan Mu Ya Ju Shrubby Ajania
Ajuga Chamaepitys 黄筋骨草 Huang Jin Gu Cao Yellow Bugle
Ajuga Ciliata 筋骨草 Jin Gu Cao Ciliate Bugle
Ajuga Decumbens 白毛夏枯草 Bai Mao Xia Ku Cao Decumbent Bugle
Ajuga Forrestii 痢止蒿 Li Zhi Hao Forrest Bugle
Ajuga Iva 艾娃筋骨草 Ai Wa Jin Gu Cao Iva Bugle
Ajuga Macrosperma 大籽筋骨草 Da Zi Jin Gu Cao Largeseed Bugle
Ajuga Nipponensis 紫背金盘 Zi Bei Jin Pan Japanese Bulge
Ajuga Parviflora 小花夏枯草 Xiao Hua Xia Ku Cao Smallflower Bugle
Ajuga Remota 远距筋骨草 Yuan Ju Jin Gu Cao Manybracteole Bugle
Ajuga Reptans 匍匐筋骨草 Pu Fu Jin Gu Cao Creeping Bugle
Ajuga Taiwanensis 台湾筋骨草 Tai Wan Jin Gu Cao Taiwan Bugle
Akebia Quinata 木通 Mu Tong Fiveleaf Akebia
Akebia Quinata 木通根 Mu Tong Gen Fiveleaf Akebia Root
Akebia Quinata 预知子 Yu Zhi Zi Fiveleaf Akebia Seed
Akebia Trifoliata 三叶木通 San Ye Mu Tong Threeleaf Akebia
Akebia Trifoliata 三叶木通根 San Ye Mu Tong Gen Threeleaf Akebia Root
Akebia Trifoliata Var. Australis 白木通 Bai Mu Tong Austral Akebia
Akebia Trifoliata Var. Australis 白木通根 Bai Mu Tong Gen Austral Akebia Root
Alangium Chinense 八角枫 Ba Jiao Feng Chinese Alangium
Alangium Kurzii 毛八角枫 Mao Ba Jiao Feng Kurz Alangium
Alangium Lamarckii 安哥拉八角枫 An Ge La Ba Jiao Feng Angola Alangium
Alangium Paltanifolium Var. Platanifolium 瓜木变种 Gua Mu Bian Zhong Planeleaf Alangium Variety
Alangium Platanifolium 瓜木 Gua Mu Planeleaf Alangium
Albatrellus Confluens 云南地花菌 Yun Nan Di Hua Jun Yunnan Landflower Mushroom
Albatrellus Ovinus 日本蘑菇 Re Ben Mo Gu Japanese Mushroom (Sheep Polypore)
Albizzia Adinocephala 巴拿马合欢 Ba Na Ma He Huan Panamanian Albizia
Albizzia Anthelmintica 驱虫合欢 Qu Chong He Huan Musenna Albizia
Albizzia Julibrissin 合欢皮 He Huan Pi Silktree Albizia Bark
Albizzia Lebbeck 阔荚合欢 Kuo Jia He Huan Siris-acacia
Albizzia Lophantha 羽状合欢 Yu Zhuang He Huan Cape Leeuwin Wattle
Albizzia Odoratissima 香合欢 Xiang He Huan Fragrant Albizia
Alchornea Floribunda 多花山麻杆 Duo Hua Shan Ma Gan Manyflower Christmasbush
Alchornea Trewioides 红背山麻杆 Hong Bei Shan Ma Gan Redback Christmashush
Alectoria Vivens 金丝带 Jin Si Dai Green Alectoria Filament
Aleurites Cordata [Syn. Aleurites Fordii] 桐油 Tong You Tung Oil
Aleurites Moluccana 石栗子 Shi Li Zi Belgaum Walnut Seed
Aleuritopteris Argentea 通经草 Tong Jing Cao Silvery Aleuritopteris
Alhagi Pseudalhagi 骆驼刺 Luo Tuo Ci Manaplant Alhagi Sweet Secretion
Alisma Orientale [Syn. Alisma Plantago-Aquatica Var. Orientale] 泽泻 Ze Xie Oriental Waterplantain
Alkanna Tinctoria 欧紫草 Ou Zi Cao Dyer’s Alkanet
Allemanda Cathartica 软枝黄蝉 Ruan Zhi Huang Chan Common Allemanda
Allemanda Neriifolia 黄蝉 Huang Chan Oleanderleaf Allemanda
Allium Ampeloprasum 大头蒜 Da Tou Suan Wild Leek
Allium Ascalonicum 胡葱 Hu Cong Shallot
Allium Cepa 洋葱 Yang Cong Common Onion
Allium Cepa Var. Agrogatum 分蘖葱头 Fen Nie Cong Tou Tillering Onion
Allium Chinense 荞头 Qiao Tou Chinese Onion
Allium Fistulosum 葱白 Cong Bai Fistular Onion
Allium Macleanii 麦克林韭 Mai Ke Lin Jiu MacLean Leek
Allium Macrostemon 薤白 Xie Bai Longstamen Onion
Allium Porrum 韭葱 Jiu Cong Leek
Allium Sativum 大蒜 Da Suan Garlic
Allium Schoenoprasum 细香葱 Xi Xiang Cong Chive-like
Allium Senescens 山韭 Shan Jiu Aging Leek
Allium Tuberosum 韭菜 Jiu Cai Tuber Onion
Allium Tuberosum 韭子 Jiu Zi Tuber Onion Seed
Allium Victorialis 茖葱 Ge Cong Longroot Onion
Alnus Crispa 美洲绿桤木 Mei Zhou Lu Qi Mu American Green Alder
Alnus Glutinosa 欧洲桤木 Ou Zhou Qi Mu European Alder
Alnus Hirsute Var. Microphylla 小叶硬毛桤木 Xiao Ye Ying Mao Qi Mu Smallleaf-hirsute Alder
Alnus Japonica 赤杨 Chi Yang Japanese Alder
Alnus Oregana 奥雷同桤木 Ao Lei Tong Qi Mu Oregon Alder
Alnus Pendula 垂桤木 Chui Qi Mu Drooping Alder
Alnus Sieboldiana 西博德桤木 Xi Bo De Qi Mu Siebold Alder
Alocasia Cucullata [Syn. Arum Cucullatum] 尖尾芋 Jian Wei Yu Chinese Taro
Aloe Arborescens Var. Natalensis 蜈蚣掌 Wu Gong Zhang Arborescent Aloe
Aloe Ballyi 贝利芦荟 Bei Li Lu Hui Bally Aloe
Aloe Ferox 好望角芦荟 Hao Wang Jiao Lu Hui Cape of Good Hope Aloe Dried Juice
Aloe Gililandii 基氏芦荟 Ji Shi Lu Hui Gililand Aloe
Aloe Marlothii 马氏芦荟 Ma Shi Lu Hui Marloth Aloe
Aloe Perryi 佩里芦荟 Pei Li Lu Hui Perry Aloe
Aloe Ruspoliana 拉氏芦荟 La Shi Lu Hui Ruspol Aloe
Aloe Sabaea 萨芭芦荟 Sa Ba Lu Hui Saba Aloe
Aloe Spp. 多种芦荟提取物 Duo Zhong Lu Hui Ti Qu Wu Extracts of Aloe spp.
Aloe Vera [Syn. Aloe Barbadensis] 芦荟(库拉索芦荟) Lu Hui Kulaso Aloe Dried Juice
Aloe Vera Var. Chinensis 斑纹芦荟 Ban Wen Lu Hui Chinese Aloe Dried Juice
Alpinia Allughas 阿陆哈良姜 A Lu Ha Liang Jiang Allugha Galangal
Alpinia Blepharocalyx 云南草蔻 Yun Nan Cao Kou Yunnan Galangal
Alpinia Chinensis 廉姜 Lian Jiang Chinese Galangal
Alpinia Flabellata 扇山姜 Shan Shan Jiang Flabellate Galangal
Alpinia Galanga 大良姜 Da Liang Jiang Galanga Galangal
Alpinia Japonica 土砂仁 Tu Sha Ren Japanese Galangal
Alpinia Katsumadai 草豆蔻 Cao Dou Kou Katsumada Galangal
Alpinia Officinarum 高良姜 Gao Liang Jiang Lesser Galangal
Alpinia Oxyphylla 益智仁 Yi Zhi Ren Sharpleaf Galangal
Alpinia Pinnanensis 柱穗山姜 Zhu Sui Shan Jiang Pinnan Galangal
Alpinia Speciosa 大草蔻 Da Cao Kou Beautiful Galangal
Alsophila Spinulosa 桫椤 Suo Luo Spiny Alsophila
Alstonia Angustifolia 狭叶鸡骨常山 Xia Ye Ji Gu Chang Shan Narrowleaf Alstonia
Alstonia Boonei 干酪鸡骨常山 Gan Lao Ji Gu Chang Shan Boone Alstonia
Alstonia Constricta 束鸡骨常山 Shu Ji Gu Chang Shan Constricted Alstonia
Alstonia Macrophylla 大叶糖胶树 Da Ye Tang Jiao Shu Deviltree Alstonia
Alstonia Mairei 羊角棉 Yang Jiao Mian Maire Alstonia
Alstonia Quaternata 四数鸡骨常山 Si Shu Ji Gu Chang Shan Quaternary Alstonia
Alstonia Restricta 有限鸭脚树 You Xian Ya Jiao Shu Limited Alstonia
Alstonia Scholaris 象皮木 Xiang Pi Mu Common Alstonia
Alstonia Spatulata 刀状鸡骨常山 Dao Zhuang Ji Gu Chang Shan Spatulate Alstonia
Alstonia Spectabilis 壮观鸡骨常山 Zhuang Guan Ji Gu Chang Shan Spectacular Alstonia
Alstonia Venenata 印度鸭脚树 Yin Du Ya Jiao Shu Venenous Alstonia
Alstonia Yunnanensis 滇鸡骨常山 Dian Ji Gu Chang Shan Yunnan Alstonia
Alternanthera Philoxeroides 空心苋 Kong Xin Xian Alligator Alternanthera
Alternanthera Repens 刺花莲子草 Ci Hua Lian Zi Cao Spinyflower Alternanthera
Althaea Officinalis 药蜀葵 Yao Shu Kui Marshmallow
Althaea Rosea 蜀葵花 Shu Kui Hua Hollyhock Flower
Alyxia Sinensis 链珠藤 Lian Zhu Teng China Alyxia
Amanita Pantherina 豹斑鹅膏 Bao Ban E Gao Leopard Leather Mushroom, Tengutake (in Japanese)
Amanita Phalloides 毒鹅膏 Du E Gao Death Cap
Amaranthus Caudatus 尾穗苋 Wei Sui Xian Love-lies-bleeding
Amaranthus Lividus 凹头苋 Ao Tou Xian Emarginate Amaranth
Amaranthus Tricolor 雁来红 Yan Lai Hong Three-coloured Amaranth
Amaryllis Belladonna 孤挺花 Gu Ting Hua Jersey Lily
Amaryllis Belladonna [Hybrida] 孤挺花杂交种 Gu Ting Hua Za Jiao Zhong Jersey Lily Hybrid
Amberboa Lippi 利普珀菊 Li Pu Po Ju Lipp Amberboa
Amberboa Muricata 安倍菊 An Bei Ju Muricate Amberboa
Amberboa Ramosa 分枝珀菊 Fen Zhi Po Ju Ramose Amberboa
Ambrosia Acanthicarpa 刺果豚草 Ci Guo Tun Cao Bur Sage
Ambrosia Ambrosioids 普通豚草 Pu Tong Tun Cao Ragweed
Ambrosia Artemisiaefolium) 美洲豚草 Mei Zhou Tun Cao American Ragweed
Ambrosia Artemisiifolia 豚草 Tun Cao Common Ragweed
Ambrosia Chamissonis 查米森豚草 Cha Mi Sen Tun Cao Chamisson Ragweed
Ambrosia Confertiflora 密花豚草 Mi Hua Tun Cao Denseflower Ragweed
Ambrosia Dumosa 白刺果豚草 Bai Ci Guo Tun Cao White Bur Sage
Ambrosia Hispida 粗硬毛豚草 Cu Ying Mao Tun Cao Hispid Ragweed
Ambrosia Maritima 沿海豚草 Yan Hai Tun Cao Oak-of-Cappadocia
Ambrosia Polystachya 多穗豚草 Duo Sui Tun Cao Manyspike Ragweed
Ambrosia Psilostachya 裸穗豚草 Luo Sui Tun Cao Perennial Ragweed
Ambrosia Psilostachya Var. Coronopifolia 冠裸穗豚草 Guan Luo Sui Tun Cao Crestedspike Ragweed
Amentotaxus Yunnanensis 云南穗花杉 Yun Nan Sui Hua Shan Yunnan Amentotaxus
Ammi Visnaga 齿阿米 Chi A Mi Tooth Ammi
Ammopiptanthus Mongolicus [Syn. Piptanthus Mongolicus] 沙冬青 Sha Dong Qing Mongolian Ammopiptanthus
Amomum Aculeatum 刺豆蔻 Ci Dou Kou Aculeate Amomum
Amomum Kravanh [Syn. Amomum Cardamomum] 白豆蔻 Bai Dou Kou Round Cardamom
Amomum Longiligulare 海南砂仁 Hai Nan Sha Ren Hainan Amonum
Amomum Muricarpum 疣果豆蔻 You Guo Dou Kou Wartyfruit Amomum
Amomum Villosum 砂仁(阳春砂) Sha Ren Villous Amomum
Amomum Xanthioides 缩砂密 Suo Sha Mi Locklebur-like Amomum
Amorpha Fruticosa 紫穗槐 Zi Sui Huai Indigobush Amorpha
Ampelopsis Brevipedunculata 蛇葡萄 She Pu Tao Ampelopsis
Ampelopsis Brevipedunculata Var. Hancei 光叶蛇葡萄 Guang Ye She Pu Tao Hance Snakegrape
Ampelopsis Chaffanjonii 羽叶蛇葡萄 Yu Ye She Pu Tao Chaffanjon Ampelopsis
Ampelopsis Grossedentata [Syn. Ampelopsis Cantoniesis Var. Grossedentata] 显齿蛇葡萄 Xian Chi She Pu Tao Bigdentate Ampelopsis
Ampelopsis Japonica [Syn. Paullinia Japonica] 白蔹 Bai Lian Japanese Ampelopsis
Ampelopsis Megalophylla 大叶蛇葡萄 Da Ye She Pu Tao Largeleaf Ampelopsis
Amphidinium Carterae 卡氏前沟藻 Ka Shi Qian Gou Zao
Amphipterygium Adstringens 收敛两翼木 Shou Lian Liang Yi Mu Cuachalalate (local name)
Amsonia Sinensis 水甘草 Shui Gan Cao China Amsonia
Anabasis Aphylla 无叶假木贼 Wu Ye Jia Mu Zei Leafless Anabasis
Anabasis Brevifolia 短叶假木贼 Duan Ye Jia Mu Zei Shortleaf Anabasis
Anabasis Salsa 盐生假木贼 Yan Sheng Jia Mu Zei Saltliving Anabasis
Anacardium Occidentale 都咸子 Du Xian Zi Common Cashew Fruit
Anadenanthera Colubrine 细长南美豆 Xi Chang Nan Mei Dou
Anagallis Arvensis 琉璃繁缕 Liu Li Fan Lu Scarlet Pimpernel
Anagyris Foetida 臭味红豆 Chou Wei Hong Dou Bean Trefoil
Anamirta Paniculata 印度防己 Yin Du Fang Ji
Ananas Comosus 凤梨 Feng Li Pineapple
Anaphalis Contorta 旋叶香青 Xuan Ye Xiang Qing Coiledleaf Pearleverlasting
Anaphalis Margaritacea 大叶白头翁 Da Ye Bai Tou Weng Common Pearleverlasting
Anchusa Officinalis 药用牛舌草 Yao Yong Niu She Cao Alkanet
Anchusa Strigosa 粗毛牛舌草 Cu Mao Niu She Cao Hemhem (in Jordan)
Ancistrocladus Heyneanus 海尼钩枝藤 Hai Ni Gou Zhi Teng Indian Liana
Ancistrocladus Korupensis 钩枝藤 Gou Zhi Teng Ancistrocladus
Ancistrocladus Likoko 中非钩枝藤 Zhong Fei Gou Zhi Teng Central-African Ancistrocladus
Andira Inermis 无刺柯桠树 Wu Ci Ke Ya Shu Angelin-tree
Andrographis Echioides 蓝蓟穿心莲 Lan Ji Chuan Xin Lian Echiumlike Andrographis
Andrographis Elongata 伸长穿心莲 Shen Chang Chuan Xin Lian Elongate Andrographis
Andrographis Lineata 条纹穿心莲 Tiao Wen Chuan Xin Lian Linea Andrographis
Andrographis Paniculata [Syn. Justicia Paniculata] 穿心莲 Chuan Xin Lian Common Andrographis
Andrographis Serpyllifolia 百里香叶穿心莲 Bai Li Xiang Ye Chun Xin Lian Andrographis
Andrographis Viscosula 南印度穿心莲 Nan Yin Du Chuan Xin Lian South-India Andrographis
Anemarrhena Asphodeloides 知母 Zhi Mu Common Anemarrhena
Anemone Altaica 阿尔泰银莲花 A Er Tai Yin Lian Hua Altai Anemone
Anemone Anhuiensis 安徽银莲花 An Hui Yin Lian Hua Anhui Anemone
Anemone Begoniifolia 卵叶银莲花 Luan Ye Yin Lian Hua Ovateleaf Anemone
Anemone Coronaria 花冠银莲花 Hua Guan Yin Lian Hua St. Brigid
Anemone Flaccida 鹅掌草 E Zhang Cao Flaccid Anemone
Anemone Hupehensis 打破碗花花 Da Po Wan Hua Hua Hupeh Anemone
Anemone Obtusiloba 钝裂银莲花 Dun Lie Yin Lian Hua Obtuselobed Anemone
Anemone Raddeana 多被银莲花(两头尖) Duo Bei Yin Lian Hua Radde Windflower
Anemone Rivularis 虎掌草 Hu Zhang Cao Brooklet Anemone
Anethum Graveolens 莳萝子 Shi Luo Zi Dill Fruit
Angelica Acutiloba [Syn. Ligusticum Acutilobum] 东当归 Dong Dang Gui Acutelobed Angelica
Angelica Acutiloba Var. Sugiyamae 北海当归 Bei Hai Dang Gui Northsea Angelica
Angelica Anomala 狭叶当归(川白芷) Xia Ye Dang Gui Narrowleaf Angelica
Angelica Archangelica 圆当归 Yuan Dang Gui Angelica
Angelica Dahurica [Syn. Angelica Porphyrocaulis] 白芷 Bai Zhi Dahurian Angelica
Angelica Dahurica Cv. Qibaizhi 祁白芷 Qi Bai Zhi Qibaizhi Angelica
Angelica Decursiva [Syn. Peucedanum Decursivum] 前胡 Qian Hu Common Hogfennel
Angelica Furcijuga 分叉当归 Fen Cha Dang Gui Furcate Angelica
Angelica Genuflexa 曲膝当归 Qu Xi Dang Gui Genuflex Angelica
Angelica Gigas 朝鲜当归 Chao Xian Dang Gui Gigantic Angelica
Angelica Glabra 光滑当归 Guang Hua Dang Gui Glabrate Angelica
Angelica Japonica 日本当归 Ri Ben Dang Gui Japanese Angelica
Angelica Keiskei 滨海当归 Bin Hai Dang Gui Seashore Angelica
Angelica Keislcei 凯氏当归 Kai Shi Dang Gui Keislce Angelica
Angelica Longeradiata 长边花当归 Chang Bian Hua Dang Gui Longradiate Angelica
Angelica Officinalis 药用当归 Yao Yong Dang Gui Medicinal Angelica
Angelica Pachycarpa 厚果当归 Hou Guo Dang Gui Thickfruit Angelica
Angelica Polymorpha 拐芹 Guai Qin Polymorphic Angelica
Angelica Pubescens F. Biserrata [Syn. Angelica Pubescens] 独活 Du Huo Doubleteeth Pubescent Angelica
Angelica Radix 直根当归 Zhi Gen Dang Gui Taproot Angelica
Angelica Shkiokiana 施氏当归 Shi Shi Dang Gui Shkioki Angelica
Angelica Sinensis 当归 Dang Gui Chinese Angelica
Angelica Sylvestris 林白芷 Lin Bai Zhi Wild Angelica
Angelica Taiwaniana 杭白芷 Hang Bai Zhi Taiwan Angelica
Angelica Ursina 北方当归 Bei Fang Dang Gui Northern Angelica
Anguilla Japonica 鳗鲡鱼 Man Li Yu Japanese Eel
Anisodus Luridus 赛莨菪 Sai Lang Dang Common Anisodus
Anisodus Tanguticus [Syn. Scopolia Tangutica] 藏茄(山莨菪) Zang Qie Tangut Anisodus
Anisomeles Indica [Syn. Epimeredi Indica] 广防风 Guang Fang Feng Indian Epimeredi
Annona Bullata 泡状番荔枝 Pao Zhuang Fan Li Zhi Bullate Custardapple
Annona Cherimolia 毛叶番荔枝 Mao Ye Fan Li Zhi Cherimoya
Annona Glabra 圆滑番荔枝 Yuan Hua Fan Li Zhi Glabrous Custardapple
Annona Glauca 柔毛番荔枝 Rou Mao Fan Li Zhi Glaucous Custardapple
Annona Montana 山番荔枝 Shan Fan Li Zhi Montana Custardapple
Annona Muricata 刺果番荔枝 Ci Guo Fan Li Zhi Guanabana
Annona Purpurea 紫番荔枝 Zi Fan Li Zhi Soncoya
Annona Reticulata 牛心番荔枝 Niu Xin Fan Li Zhi Bullocksheart Custardapple
Annona Spinescens 刺状番荔枝 Ci Zhuang Fan Li Zhi Spined Custardapple
Annona Squamosa 番荔枝 Fan Li Zhi Custard Apple
Anodendron Affine 鳝藤 Shan Teng Common Anodendron
Anredera Cordifolia [Syn. Baussingaultia Cordifolia, Baussingaultia Gracilis F. Pseudobaselloides, Baussingaultia Gracilis Var. Pseudobaselloides] 落葵薯 Luo Kui Shu
Anser Cygnoides Domestica 白鵝膏 Bai E Gao Goose Fat
Anser Cygnoides Domestica 鹅膵 E Cui Goose Tail-meat
Antenoron Neofiliforme 短毛金线草根 Duan Mao Jin Xian Cao Gen Shorthairy Antenoron
Anthemis Altissima 高春黄菊 Gao Chun Huang Ju Tall Camomile
Anthemis Cretica Ssp. Cretica [Syn. Anthemis Montana] 蒙大拿春黄菊 Meng Da Na Chun Huang Ju Montana Chamomile
Anthemis Nobilis 高贵春黄菊 Gao Gui Chun Huang Ju Common Chamomile
Anthopleura Stell 绿海葵 Lu Hai Kui Green Anemone
Anthriscus Cerefolium 雪维菜 Xue Wei Cai Garden Chervil
Anthriscus Sylvestris 峨参 E Shen Woodland Beakchervil
Anthyllis Vulneraria 疗伤绒毛花 Liao Shang Rong Mao Hua Kidney Vetch
Antiaris Africana 非洲见血封喉 Fei Zhou Jian Xue Feng Hou African Antiaris
Antiaris Toxicaria [Syn. Ambora Toxicaria] 见血封喉 Jian Xue Feng Hou Common Antiaris
Antiaris Welwitschii 刚果见血封喉 Gang Guo Jian Xue Feng Hou Congo Antiaris
Antidesma Bunius 五月茶 Wu Yue Cha Bignay Chinalaurel
Antirhea Acutata 尖锐毛茶 Jian Rui Mao Cha Acute Antirhea
Antirrhinum Majus 金鱼草 Jin Yu Cao Common Snapdragon
Apis Cerana 蜂毒 Feng Du Apisin
Apis Cerana 蜂蜜 Feng Mi Honey
Apis Cerana 蜂乳 Feng Ru Royal Jelly
Apis Cerana 蜜蜡 Mi La Bee Wax
Apis Mellifera Ligustica 蜂胶 Feng Jiao Propolis
Apium Graveolens 旱芹 Han Qin Wildcelery
Apium Graveolens Var. Dulce 旱芹变种 Han Qin Bian Zhong Wildcelery Variety
Apium Leptophyllum 纤叶芹 Xian Ye Qin Thinleaf Celery
Apocynum Androsaemifolium 点地梅叶茶叶花 Dian Di Mei Ye Cha Ye Hua Spreading Dogbane
Apocynum Cannabinum 夹竹桃麻 Jia Zhu Tao Ma Black Indian Hemp
Apocynum Lancifolium 红麻 Hong Ma Lanceleaf Dogbane
Apocynum Venetum 罗布麻 Luo Bu Ma Dogbane
Aquilaria Agallocha 沉香 Chen Xiang Eaglewood
Aquilaria Sinensis 白木香 Bai Mu Xiang Chinese Eaglewood
Aquilegia Ecalcarata 无距耧斗菜 Wu Ju Lou Dou Cai Spurless Columbine
Aquilegia Vulgaris 欧洲耧斗菜 Ou Zhou Lou Dou Cai European Columbine
Arachis Hypogaea 落花生 Luo Hua Sheng Peanut
Arachis Hypogaea 落花生油 Luo Hua Sheng You Peanut Oil
Arachis Hypogaea 落花生枝叶 Luo Hua Sheng Zhi Ye Peanut Branch-leaf
Arachniodes Exilis 刺头复叶耳蕨 Ci Tou Fu Ye Er Jue
Arachniodes Simplicior 长尾复叶耳蕨 Chang Wei Fu Ye Er Jue Simple Arachniodes
Aralia Armata 虎刺楤木 Hu Ci Cong Mu Spine Aralia
Aralia Chinensis 楤木 Cong Mu Japanese Aralia
Aralia Cordata 土当归 Tu Dang Gui Udo
Aralia Dasyphylla 头序楤木 Tou Xu Cong Mu Hairyleaf Aralia
Aralia Decaisneaa 黄毛楤木 Huang Mao Cong Mu Yellowhair Aralia
Aralia Elata 辽东楤木 Liao Dong Cong Mu Liaodong Aralia
Aralia Elata 辽东楤木叶 Liao Dong Cong Mu Ye Liaodong Aralia Leaf
Aralia Fargesii 龙眼独活 Long Yan Du Huo Farges Aralia
Aralia Subcapitata 安徽楤木 An Hui Cong Mu Subcapitate Aralia
Aralia Taibaiensis 太白楤木 Tai Bai Cong Mu Taibaien Aralia
Araucaria Angustifolia 窄叶南洋杉 Zhai Ye Nan Yang Shan Candelabar Tree
Araucaria Bidwillii 大叶南洋杉 Da Ye Nan Yang Shan Bunya Bunya
Archangelica Brevicaulis [Syn. Angelicarpa Brevicaulis, Angelica Brevicaulis] 短茎古当归 Dua Jing Gu Dang Gui Shortstem Archangelica
Archangelica Decurrens 下延古当归 Xia Yan Gu Dang Gui Decurrent Archangelica
Arctium Lappa 牛蒡根 Niu Bang Gen Great Burdock Root
Arctium Lappa 牛蒡叶 Niu Bang Ye Great Burdock Leaf
Arctium Lappa 牛蒡子 Niu Bang Zi Great Burdock Fruit
Arctostaphylos Pumila 矮生熊果 Ai Sheng Xiong Guo Low Bearberry
Arctostaphylos Uva-Ursi 熊果 Xiong Guo Bearberry
Arcyria Cinerea 灰烬色团网菌 Hui Jin Se Tuan Wang Jun Grey Arcyria
Arcyria Denudata 暗红团网菌 An Hong Tuan Wang Jun Carnival Candy Slime
Ardisia Arborescens 小乔木紫金牛 Xiao Qiao Mu Zi Jin Niu Small-tree Ardisia
Ardisia Colorata 有色紫金牛 You Se Zi Jin Niu Colorate Ardisia
Ardisia Cornudentata 腺齿紫金牛 Xian Chi Zi Jin Niu Glandtooth Ardisia
Ardisia Crenata 硃砂根 Zhu Sha Gen Coral Ardisia
Ardisia Crispa 百两金 Bai Liang Jin Crispateleaf Ardisia
Ardisia Hortorum 庭园紫金牛 Ting Yuan Zi Jin Niu Curtilage Ardisia
Ardisia Humilis 矮紫金牛 Ai Zi Jin Niu Low Ardisia
Ardisia Japonica 紫金牛 Zi Jin Niu Japanese Ardisia
Ardisia Japonica 紫金牛根 Zi Jin Niu Gen Japanese Ardisia Root
Ardisia Mamillata [Syn. Tinus Mamillata] 虎舌红 Hu She Hong Teat-shaped Ardisia
Ardisia Pusilla 川产九节龙 Chuan Chan Jiu Jie Long Tiny Ardisia
Ardisia Quinquegona 罗伞树 Luo San Shu Pentagonous Ardisia
Ardisia Sieboldii 东亚紫金牛 Dong Ya Zi Jin Niu
Areca Catechu 槟榔 Bing Lang Betelnutpalm
Arenaria Juncea 老牛筋 Lao Niu Jin Junc-like Sandwort
Arenaria Kansuensis [Syn. Arenaria Kumaonensis] 雪灵芝 Xue Ling Zhi Kansu Sandwort
Arenaria Kansuensis Var. Ovatipeatala 卵瓣蚤缀 Luan Ban Zao Zhui Ovatepetal Sandwort
Argemone Mexicana 蓟罂粟 Ji Ying Su Mexican Pricklepoppy
Argemone Platyceras 阔果蓟罂粟 Kuo Guo Ji Ying Su Platyangle Pricklepoppy
Argyreia Mollis 软银背藤 Ruan Yin Bei Teng Soft Argyreia
Argyreia Nervosa 叶脉银背藤 Ye Mai Yin Bei Teng Veined Argyreia
Argyreia Populifolia 杨叶银背藤 Yang Ye Yin Bei Teng Poplar-leaf Argyreia
Argyreia Speciosa 美丽银背藤 Mei Li Yin Bei Teng Woolly Morning Glory
Arisaema Amurense 东北天南星 Dong Bei Tian Nan Xing Amur Jackinthepulpit
Arisaema Consanguineum 天南星 Tian Nan Xing Reddish Jackinthepulpit
Arisaema Curvatum 弯曲天南星 Wan Qu Tian Nan Xing Curvatura Jackinthepulpit
Arisaema Heterophyllum 异叶天南星 Yi Ye Tian Nan Xing Diversileaf Jackinthepulpit
Aristolochia Arcuata 弓形马兜铃 Gong Xing Ma Dou Ling Bow-shaped Dutchmanspipe
Aristolochia Chamissonis 巴西马兜铃 Ba Xi Ma Dou Ling Brazilian Dutchmanspipe
Aristolochia Chilensis 智利马兜铃 Zhi Li Ma Dou Ling Aristolochia chilensis
Aristolochia Contorta 北马兜铃 Bei Ma Dou Ling Northern Dutchmanspipe
Aristolochia Contorta 北马兜铃根 Bei Ma Dou Ling Gen Northern Dutchmanspipe Root
Aristolochia Debilis [Syn. Aristolochia Longa] 马兜铃 Ma Dou Ling Slender Dutchmanspipe
Aristolochia Debilis [Syn. Aristolochia Longa] 青木香(马兜铃根) Qing Mu Xiang Slender Dutchmanspipe Root
Aristolochia Fangchi 广防己 Guang Fang Ji Fangchi
Aristolochia Heterophylla 汉防己 Han Fang Ji Yellowmouth Dutchmanspipe
Aristolochia Indica 印度马兜铃 Yin Du Ma Dou Ling Indian Dutchmanspipe
Aristolochia Kaempferi 朱砂莲 Zhu Sha Lian Kaempfer Dutchmanspipe
Aristolochia Manshuriensis 关木通 Guan Mu Tong Manchurian Dutchmanspipe
Aristolochia Maxima 大马兜铃 Da Ma Dou Ling Maxima Dutchmanspipe
Aristolochia Mollissima 绵毛马兜铃 Mian Mao Ma Dou Ling Wooly Dutchmanspipe
Aristolochia Moupinensis 淮通 Huai Tong Moupin Dutchmanspipe
Aristolochia Pubescens 短柔毛马兜铃 Duan Rou Mao Ma Dou Ling Shortfluff Dutchmanspipe
Aristolochia Sipho 欧洲马兜铃 Ou Zhou Ma Dou Ling Dutchmanspipe
Aristolochia Triangularis 三角马兜铃 San Jiao Ma Dou Ling Triangular Dutchmanspipe
Aristolochia Tuberosa 块茎马兜铃 Kuai Jing Ma Dou Ling Tuberous Dutchmanspipe
Aristolochia Tubiflora 管花马兜铃 Guan Hua Ma Dou Ling Tubeflower Dutchmanspipe
Aristolochia Versicolar 变色马兜铃 Bian Se Ma Dou Ling Versicolorous Dutchmanspipe
Armillaria Mellea 蜜环菌 Mi Huan Jun Armillary Mushroom
Armillariella Mellea 榛蘑 Zhen Mo Mellea Armillaria Sporocarp
Armillariella Tabescens 亮菌 Liang Jun Armillariella Tabescens
Armoracia Lapathifolia 辣根 La Gen Horseradish
Arnebia Euchroma 新藏假紫草 Xin Zang Jia Zi Cao Sinkiang-Tibet Arnebia
Arnebia Guttata 假紫草 Jia Zi Cao Common Arnebia
Arnebia Nobilis 高贵假紫草 Gao Gui Jia Zi Cao Noble Arnebia
Arnica Montana 山金车 Shan Jin Che Mountain Tobacco
Artabotrys Hexapetalus [Syn. Annona Hexapetalus] 鹰爪 Ying Zhao Sixpetal Tailgrape
Artabotrys Maingayi 曼戈鹰爪 Man Ge Ying Zhao Mainge Tailgrape
Artabotrys Odoratissimus 极香鹰爪 Ji Xiang Ying Zhao Extreme-fragrant Tailgrape
Artabotrys Suaveolens 香鹰爪 Xiang Ying Zhao Fragrant Tailgrape
Artabotrys Uncinatus 有钩鹰爪 You Gou Ying Zhao Uncinate Tailgrape
Artabotrys Venustus 秀丽鹰爪 Xiu Li Ying Zhao Venus Tailgrape
Artemisia Absinthium 中亚苦蒿 Zhong Ya Ku Hao Common Wormwood
Artemisia Annua 黄花蒿 Huang Hua Hao Sweet Wormwood
Artemisia Anomala 刘寄奴 Liu Ji Nu Diverse Worm-wood
Artemisia Apiacea [Syn. Artemisia Carvifolia, Artemisia Caruifolia] 青蒿 Qing Hao Celery Wormwood
Artemisia Arbuscula 北美矮蒿 Bei Mei Ai Hao Low Sagebrush
Artemisia Argyi 艾叶 Ai Ye Argy Wormwood Leaf
Artemisia Ashurbajevii 阿氏蒿 A Shi Hao Ashurbajev Wormwood
Artemisia Brevifolia 短叶绢蒿 Duan Ye Juan Hao Shortleaf Wormwood
Artemisia Campestris 田野蒿 Tian Ye Hao Campestral Mugwort
Artemisia Cana 清艾 Qing Ai Graywhite Wormwood
Artemisia Cana Ssp. Viscidula 黏蒿 Nian Hao Viscid Wormwood
Artemisia Canariensis 加那利蒿 Jia Na Li Hao Canary Island Wormwood
Artemisia Capillaris 茵陈蒿 Yin Chen Hao Capillary Wormwood
Artemisia Caruthii 卡斯蒿 Ka Si Hao Caruth Wormwood
Artemisia Compacta 密蒿 Mi Hao Compact Wormwood
Artemisia Douglasiana 道氏蒿 Dao Shi Hao Douglas Wormwood
Artemisia Dracunculus 狭叶青蒿 Xia Ye Qing Hao Tarragon
Artemisia Glabella 无毛蒿 Wu Mao Hao Glabrous Wormwood
Artemisia Japonica 牡蒿 Mu Hao Japanese Wormwood
Artemisia Klotzschiana 克氏蒿 Ke Shi Hao Klotzsch Wormwood
Artemisia Lactiflora 鸭脚艾 Ya Jiao Ai Ghostplant Wormwood
Artemisia Lavandulaefolia 野艾蒿 Ye Ai Hao Lavenderleaf Wormwood
Artemisia Ludoviciana 陆得威蒿 Lu De Wei Hao Western Sage
Artemisia Maritima 滨蒿 Bin Hao Santonica
Artemisia Mexicana Var. Angustifolia 墨西哥蒿 Mo Xi Ge Hao Mexico Wormwood
Artemisia Mongolica 蒙古蒿 Meng Gu Hao Mongolian Wormwood
Artemisia Monosperma 单籽蒿 Dan Zi Hao Monoseed Wormwood
Artemisia Myriantha 伊夸 Yi Kua Manyflower Wormwood
Artemisia Porrecta 伸蒿 Shen Hao Porrect Wormwood
Artemisia Princeps 魁蒿 Kui Hao First Wormwood
Artemisia Roxbugiana 灰苞蒿 Hui Bao Hao Roxburgh Wormwood
Artemisia Rubripes 红足蒿 Hong Zu Hao Redfoot Wormwood
Artemisia Rupestris [Syn. Artemisia Dentata, Artemisia Viridis, Artemisia Viridifolia] 新疆一支蒿 Xin Jiang Yi Zhi Hao Rock Wormwood
Artemisia Sativum 芸香叶蒿 Yun Xiang Ye Hao Rueleaf Wormwood
Artemisia Schrenkiana 雪岭蒿 Xue Ling Hao Schrenk Wormwood
Artemisia Scoparia [Syn. Artemisia Capillaris Var. Scoparia] 黄蒿 Huang Hao Virgate Wormwood
Artemisia Sieversiana 白蒿 Bai Hao Sievers Wormwood
Artemisia Sublessingiana 亚列兴蒿 Ya Lie Xing Hao Sublessing Wormwood
Artemisia Sylvatica 林地蒿 Lin Di Hao Woodland Wormwood
Artemisia Taurica 牛蒿 Niu Hao Taurine Wormwood
Artemisia Tridentata 三齿蒿 San Chi Hao Big Sagebrush
Artemisia Tridentata Ssp. Vaseyana 瓦斯亚那三齿蒿 Wa Si Ya Na San Chi Hao Vaseyana Big Sagebrush
Artemisia Tripartita 三裂蒿 San Lie Hao Tripartite Wormwood
Artemisia Vestita 毛莲蒿 Mao Lian Hao Hairy Wormwood
Artemisia Vulgaris 北艾 Bei Ai Mugwort
Arthraxon Hispidus 荩草 Jin Cao Hispid Arthraxon
Arthromeris Mairei [Syn. Polypodium Mairei] 凤尾爬山虎 Feng Wei Pa Shan Hu Mary Arthromeris
Artocarpus Altilis 肥厚面包果 Fei Hou Mian Bao Guo Fleshy Artocarpus
Artocarpus Champeden 印尼面包果 Yin Ni Mian Bao Guo Cempedak
Artocarpus Dadah 达达赫面包果 Da Da He Mian Bao Guo Dadah Artocarpus
Artocarpus Heterophyllus 波罗蜜 Bo Luo Mi Diversileaf Artocarpus
Artocarpus Incisa [Syn. Artocarpus Communis] 面包果 Mian Bao Guo Common Artocarpus
Artocarpus Integra 全缘桂木 Quan Yuan Gui Mu Integerleaf Artocarpus
Artocarpus Integrifolia 全缘叶波罗蜜 Quan Yuan Ye Bo Luo Mi Integrifolious Artocarpus
Artocarpus Lakoocha 拉口沙面包果 La Kou Sha Mian Bao Guo Lakoocha Artocarpus
Artocarpus Nobilis 高贵波罗蜜 Gao Gui Bo Luo Mi Noble Artocarpus
Arum Italicum 意大利疆南星 Yi Da Li Jiasng Nan Xing Italian Arum
Arundina Chinensis 竹叶兰 Zhu Ye Lan Chinese Arundina
Arundo Donax 芦竹根 Lu Zhu Gen Giantreed Rhizome
Asarum Canadense 加拿大细辛 Jia Na Da Xi Xin Canadian Snakeroot
Asarum Caulescens 双叶细辛 Shuang Ye Xi Xin Caulescent Wildginger
Asarum Europaeum 欧细辛 Ou Xi Xin Asarabacca
Asarum Forbesii 杜衡 Du Heng Forbes Wildginger
Asarum Fukienense 福建细辛 Fu Jian Xi Xin Fukien Wildginger
Asarum Heterotropoides Var. Mandshuricum 辽细辛 Liao Xi Xin Manchurian Wildginger
Asarum Maximum 大花细辛 Da Hua Xi Xin Largeflower Wildginger
Asarum Sagittarioides 山慈菇 Shan Ci Gu Arrowhead-like Wildginger
Asarum Sieboldii 细辛 Xi Xin Siebold Wildginger
Asarum Sieboldii Var. Seoulensis 汉城细辛 Han Cheng Xi Xin Seoul Siebold Wildginger
Asarum Taitoense 台东细辛 Tai Dong Xi Xin Taiton Wildginger
Asclepias Albicans 变白马利筋 Bian Bai Ma Li Jin White Milkweed
Asclepias Curassavica 莲生桂子花 Lian Sheng Gui Zi Hua Bloodflower Milkweed
Asclepias Eriocarpa 毛果马利筋 Mao Guo Ma Li Jin Hairyfruit Milkweed
Asclepias Incarnata 肉红马利筋 Rou Hong Ma Li Jin Incarnate Milkweed
Asclepias Speciosa 美丽马利筋 Mei Li Ma Li Jin Beautiful Milkweed
Asclepias Syriaca 叙利亚马利筋 Xu Li Ya Ma Li Jin Milkweed
Asclepias Tuberosa 块茎马利筋 Kuai Jing Ma Li Jin Tuberous Milkweed
Asimina Parviflora 小花泡泡 Xiao Hua Pao Pao Smallflower Pawpaw
Asimina Triloba 泡泡树 Pao Pao Shu Pawpaw
Asparagus Adscendents 上举天门冬 Shang Ju Tian Men Dong Ascendent Asparagus
Asparagus Cochinchinensis [Syn. Asparagus Lucidus] 天门冬 Tian Men Dong Cochinchinese Asparagus
Asparagus Curillus 弯曲天门冬 Wan Qu Tian Men Dong Curillus Asparagus
Asparagus Dumosus 灌木天门冬 Guan Mu Tian Men Dong Shrubby Asparagus
Asparagus Filicinus 土百部 Tu Bai Bu Fernlike Asparagus
Asparagus Gobicus 戈壁天门冬 Ge Bi Tian Men Desertliving Asparagus
Asparagus Officinalis 石刁柏 Shi Diao Bai Curinary Asparagus
Asparagus Officinalis 小百部 Xiao Bai Bu Officinal Asparagus
Asparagus Setaceus [Syn. Asparagus Plumosus] 文竹 Wen Zhu Setose Asparagus
Aspergillus Fumigatus 烟曲霉 Yan Qu Mei
Asperula Odorata 香车叶草 Xiang Che Ye Cao Sweet Woodruff
Aspidistra Elatior 蜘蛛抱蛋 Zhi Zhu Bao Dan Common Aspidistra
Aspidosperma Campus-Belus 白坚木 Bai Jian Mu Campus-belu Aspidosperma
Aspidosperma Cuspa 尖白坚木 Jian Bai Jian Mu Cuspate
Aspidosperma Dasycarpon 粗毛果白坚木 Cu Mao Guo Bai Jian Mu Hirsutefruit White Quebracho
Aspidosperma Multiflorum 多花白坚木 Duo Hua Bai Jian Mu Multiflower White Quebracho
Aspidosperma Nigricans 黑白坚木 Hei Bai Jian Mu Black White Quebracho
Aspidosperma Olivaceum 褐绿白坚木 He Lu Bai Jian Mu Olive-green White Quebracho
Aspidosperma Populifolium 似杨树叶白坚木 Si Yang Shu Ye Bai Jian Mu Poplar-leaf-like White Quebracho
Aspidosperma Quebracho-Blanco 普通白坚木 Pu Tong Bai Jian Mu Common White Quebracho
Aspidosperma Rhombeosignatum 棱状白坚木 Leng Zhuang Bai Jian Mu Rhombicsign White Quebracho
Aspidosperma Subincanum 微白白坚木 Wei Bai Bai Jian Mu Microwhite White Quebracho
Asplenium Prolongatum 长生铁角蕨 Chang Sheng Tie Jiao Jue Prolongated Spleenwort
Aster Ageratoides Var. Ovatus 卵叶三褶脉紫菀 Luan Ye San Zhe Mai Zi Wan Ovate-leafThreevein Aster
Aster Albescens 小舌紫菀 Xiao She Zi Wan Smallligulatecorolla Aster
Aster Cultivars 栽培紫菀 Zai Pei Zi Wan Cultivated Aster
Aster Ptarmicoides 豚草紫菀 Tun Cao Zi Wan Upland White Aster
Aster Tataricus 紫菀 Zi Wan Tatarion Aster
Asterina Pectinifera 海燕 Hai Yan
Astilbe Chinensis 落新妇 Luo Xin Fu Chinese Astilbe
Astilbe Macroflora 大花落新妇 Da Hua Luo Xin Fu Largeflower Astilbe
Astragalus Atropubescens 柔毛黄芪 Rou Mao Huang Qi Darkhairy Milkvetch
Astragalus Bisulcatus 二沟黄芪 Er Gou Huang Qi Bisulcate Milkvetch
Astragalus Canadensis Var. Brevidens 短齿黄芪 Duan Chi Huang Qi Shorttooth Milkvetch
Astragalus Canadensis Var. Mortonii 加拿大黄芪 Jia Na Da Huang Qi Canadian Milkvetch
Astragalus Caprinus 山羊黄芪 Shan Yang Huang Qi
Astragalus Chrysopterus 金翼黄芪 Jin Yi Huang Qi Golden-wing Milkvetch
Astragalus Cibarius 食用黄芪 Shi Yong Huang Qi Edible Milkvetch
Astragalus Complanatus 扁茎黄芪 Bian Jing Huang Qi Flatstem Milkvetch
Astragalus Ernestii 梭果黄芪 Suo Guo Huang Qi Ernest Milkvetch
Astragalus Falcatus 镰形黄芪 Lian Xing Huang Qi Falcate Milkvetch
Astragalus Flexuosus 蜿蜒黄芪 Wan Yan Huang Qi Flexuous Milkvetch
Astragalus Kahiricus 开罗黄芪 Kai Luo Huang Qi Milkvetch
Astragalus Membranaceus 黄芪(膜荚黄芪) Huang Qi (1) Membranous Milkvetch
Astragalus Miser Var. Oblongifolia 矩圆叶黄芪 Ju Yuan Ye Huang Qi Oblongleaf Milkvetch
Astragalus Mongholicus 蒙古黄芪 Meng Gu Huang Qi Mongolian Milkvetch
Astragalus Oleifolius 油叶黄芪 You Ye Huang Qi Oily-leaf Milkvetch
Astragalus Pterocarpus 翅果黄芪 Chi Guo Huang Qi Wingfruit Milkvetch
Astragalus Shikokianus 四国黄芪 Si Guo Huang Qi Siko Milkvetch
Astragalus Sieversianus 绵毛黄芪 Mian Mao Huang Qi Sieversia Milkvetch
Astragalus Sinicus 紫云英 Zi Yun Ying Chinese Milkvetch
Astragalus Sinicus 紫云英子 Zi Yun Ying Zi Chinese Milkvetch Seed
Astragalus Tetraplerus 四翅黄芪 Si Chi Huang Qi Fourwing Milkvetch
Astragalus Trojanus 特洛伊黄芪 Te Luo Yi Huang Qi Trojan Milkvetch
Astrantia Major 大星芹 Da Xing Qin Astrantia
Asystasia Intrusa 插入十万错 Cha Ru Shi Wan Cuo Ya-Yaa (Thai name)
Atalantia Buxifolia [Syn. Severinia Buxifolia] 东风橘根 Dong Feng Ju Gen Boxleaf Atalantia Root
Atalantia Buxifolia [Syn. Severinia Buxifolia] 东风橘叶 Dong Feng Ju Ye Boxleaf Atalantia Leaf
Atalantia Monophylla 单叶东风橘 Dan Ye Dong Feng Ju Monoleaf Atalantia
Atalantia Racemosa 总状东风橘叶 Zong Zhuang Dong Feng Ju Ye Racemose Atalantia Leaf
Atherosperma Moschatum 麝香芒籽 She Xiang Mang Zi
Athyrium Filix-Femina 蹄盖蕨 Ti Gai Jue Painted Fern
Atractylodes Chinensis 北苍术 Bei Cang Zhu Chinese Atractylodes
Atractylodes Gummifera 欧苍术 Ou Cang Zhu Gummy Atractylodes
Atractylodes Japonica 关苍术 Guan Cang Zhu Japanese Atractylodes
Atractylodes Koreana 朝鲜苍术 Chao Xian Cang Zhu Koraen Atractylodes
Atractylodes Lancea 苍术(茅苍术) Cang Zhu Swordlike Atractylodes
Atractylodes Macrocephala [Syn. Atractylis Macrocephala] 白术 Bai Zhu Largehead Atractylodes
Atropa Belladonna 颠茄 Dian Qie Common Atropa
Aucuba Chinensis Ssp. Omeiensis 天脚板 Tian Jiao Ban Chinese Aucuba
Aucuba Japonica 东赢珊瑚木 Dong Ying Shan Hu Mu Japanese Aucuba
Aulacomnium Androgynum 皱蒴藓 Zhou Shuo Xian
Auricularia Auricula 木耳 Mu Er Jew’s Ear
Auricularia Delicata 皱木耳 Zhou Mu Er Delicate Jew’s Ear
Austrotaxus Spicata 澳大利亚红豆杉 Ao Da Li Ya Hong Dou Shan Australia Yew
Avena Sativa 燕麦 Yan Mai Oat
Averrhoa Carambola 洋桃 Yang Tao Carambola, Country Gooseberry
Azadiractica Indica 印度楝 Yin Du Lian Neem Tree
Azolla Imbricata [Syn. Salvinia Imbricata] 满江红 Man Jiang Hong Imbricate Mosquito Fern
Azorella Compacta 密小鹰芹 Mi Xiao Ying Qin
Azorella Cryptantha 隐花药小鹰芹 Yin Hua Yao Xiao Ying Qin

back to :

Ref: "Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines - Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications" by Zhou, Jiaju, Xie, Guirong, Yan, Xinjian. Springer Heidelberg Dordrecht London New York (2011). ISBN 978-3-642-16740-9 e-ISBN 978-3-642-16741-6