Pinyin/Nanchang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Nanchang is the capital of Jiangxi province of China. It is the political, economical, cultural, commercial, educational, technological and transportation center of Jiangxi. It is one of the core city of the city groups of Chang Jiang river midstream. It is the core city of the ecological economic zone of Poyang lake. It is an important transportation center and a manufacturing base of China. Nanchang is situated in the north of Jiangxi. It is located downstream of Gan Jiang and Fu He rivers. It borders with the southwest of China's biggest freshwater lake Poyang lake. Its area is 7,402.36km2. Its population is 5,200,000+.

Narnchang shih ZG Jiangxi Sheeng d sheenghuih. ta shih Jiangxi d zhehngzhih, jingjih, wernhuah, shangyeh, jiaohyuh, kejih her jiaotong zhongxin. ta shih Charng Jiang Zhongyour Cherngshihqurn d zhongxin cherngshih zhiyi. ta shih Poryarng Hur Shengtaih Jingjihqu d herxin cherngshih. ta shih ZG zhohngyaoh d jiaotong zhongxin her zhihzaohyeh jidih. Narnchang weihyur Jiangxi d beeibuh, Gahn Jiang her Fuu Her d xiahyour. ta yuu ZG zuihdah dahnshuiihur Poryarng Hur d xinarnbuh xiangliarn. ta d miahnji 7402.36km2, rernkoou 520'0000+.