Pinyin/Fuzhou

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Fuzhou is the capital of Fujian province of China. It is situated in the areas of the Min Jiang river downstream and along the coast in the east of Fujian. Fuzhou is the political and cultural center of Fujian province. It is an important port along the coast in the southeast of China. It is one of the industrial and technological base of China. Fuzhou is the homeland of 3,000,000+ overseas Chinese. The area of Fuzhou is 13,066km2. Its population is 7,200,000+.

Furzhou shih ZG Furjiahn-sheeng sheenghuih. ta weihyur Furjiahn dongbuh d Miin Jiang xiahyour her yarnhaai dihqu. Furzhou shih Furjiahn d zhehngzhih her wernhuah zhongxin. ta shih ZG dongnarn yarnhaai d Zhohngyaoh gaangkoou. ta shih ZG gongyeh her kejih d jidih zhiyi. Furzhou shih 300'0000+ haaiwaih Huarrern d guhxiang. Furzhou d miahnji 1'3066km2, rernkoou 720'0000+.