False Friends of the Slavist/Russian-Belarusian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


Russian
Discussion
Wikipedia
Belarusian
Discussion
Wikipedia

Русский язык — Беларуская мова

Беларуска-расейскія ільжывыя сябры перакладчыка Русско-белорусские ложные друзья переводчика


R. арбуз
Blr. кавун ‘watermelon’
Blr. гарбуз R. тыква ‘pumpkin’
map
R. бабка
Blr. бабка ‘old woman’
Blr. бабка 1. бабка ‘old woman’
2. кулич ‘a cake’
3. подберёзовик ‘rough boletus (a mushroom)’
map
R. белизна
Blr. белізна ‘whiteness’
Blr. бялізна R. бельё ‘linen, laundry’
map
R. берёзовик
Blr. падбярозавік ‘rough boletus (a mushroom)’
Blr. бярозавік R. берёзовый сок ‘birch-juice’
map
R. беседа
Blr. гутарка ‘talk’
Blr. бяседа R. пир, пирушка ‘party, ceremony’
map
R. благой
Blr. добры ‘good’
Blr. благі R. плохой ‘bad’
map
R. богатырь
Blr. волат, асілак ‘muscled hero’
Blr. багатыр R. богач ‘rich man’
map
R. буйный
Blr. вар’яцкі ‘wild’
Blr. буйны R. крупный ‘very large’
map
R. година
Blr. гадзіна, час ‘time, hour (poet.)’
Blr. гадзіна 1. година ‘time, hour (poet.)’
2. час ‘hour’
map
R. век
Blr. век ‘age, epoch’
2. стагоддзе ‘century’
Blr. век 1. век ‘age, epoch’
2. возраст ‘age (of a person)’
map
R. вилка
1. відэліц ‘table fork’
2.вілка ‘the branching’
Blr. вілка R. вилка ‘the branching’
map
R. выгода
Blr. выгада ‘profit’
Blr. выгода R. удобство, уют ‘comfort’
map
R. весёлка
Blr. сраматнік ‘Phallus impudicus(mushroom)’
Blr. вясёлка R. радуга ‘rainbow’
map
R. веселье
Blr. весялосць ‘fun, joy’
Blr. вяселле R. свадьба ‘wedding’
map
R. година
Blr. гадзіна, час ‘time, hour (poet.)’
Blr. гадзіна 1. година ‘time, hour (poet.)’
2. час ‘hour’
map
R. гной
Blr. гной ‘pus’
Blr. гной 1. навоз ‘manure’
2. гной ‘pus’
map
R. годный
Blr. прыдатны ‘suitable’
Blr. годны R. достойный ‘worthy’
map
R. грабить
Blr. рабаваць ‘to rob’
Blr. грабіць R. гребсти(граблями) ‘to rake’
map
R. гроши
Blr. грашы ‘pennies’
Blr. грошы R. деньги ‘money’
map
R. да
1. так ‘yes’
2. і, ды ‘and’
Blr. да R. к ‘towards’
map
R. диван
Blr. канапа ‘settee, sofa’
Blr. дыван R. ковёр ‘carpet’
map
R. дробный
Blr. дзялімы ‘split-up’
Blr. дробны R. маленький ‘little’
map
R. другой
Blr. іншы ‘other’
Blr. другі R. второй ‘second’
map
R. жаба
Blr. рапуха ‘toad’
Blr. жаба R. лягушка ‘frog’
map
R. злится
Blr. злавацца ‘to angry’
Blr. зліцца R. слиться ‘to fuse’
map
R. заби(ва)ть
Blr. убі(ва)ць ‘to nail down’
Blr. забі(ва)ць R. уби(ва)ть ‘to kill’
map
R. играть
1. іграць ‘to play (theatre)’
2. іграць ‘to play (music)’
3. гуляць ‘to play (a game)’
Blr. іграць 1. играть ‘to play (theatre)’
2. играть ‘to play (music)’
3. танцевать, плясать ‘to dance’
map
R. камин
Blr. камін ‘mantelpiece, fireplace’
Blr. комін R. дымоход ‘chimney, funnel’
map
R. корыстный
Blr. хцівы ‘greedy’
Blr. карысны R. полезный ‘useful’
map
R. качка
Blr. гайданка ‘rocking, tossing’
Blr. качка R. утка ‘duck’
map
R. кий
Blr. більярдны кій ‘billiard cue’
Blr. кій R. палка ‘any stick’
map
R. кисть
Blr. кісць ‘hand’
2. пэндзаль ‘paintbrush’
Blr. кісць R. кисть ‘hand’
map
R. кликать
Blr. ‘to click(by mouse)’
Blr. клікаць R. звать ‘to call’
map
R. кресло
Blr. фатэль ‘armchair’
Blr. крэсла R. стул ‘chair’
map
R. кубок
Blr. келіх ‘cup(sport), goblet’
Blr. кубак R. кружка ‘cup’
map
R. лаять
Blr. брахаць ‘to bark’
Blr. лаяць R. ругать ‘to scold’
map
R. лик
Blr. выява ‘image’
Blr. лік R. счёт ‘count’
map
R. лист
1. аркуш ‘sheet of paper’
2. ліст ‘leaf’
Blr. ліст 1. лист ‘leaf’
2. письмо ‘letter’
map
R. листопад
Blr. лістапад ‘falling of leaves’
Blr. лістапад 1. листопад ‘falling of leaves’
2. ноябрь ‘November’
map
R. лишай
Blr. кругі, пархі, шалуды ‘mycosis, shingles, eczema’
Blr. лішай R. лишайник ‘lichen’
map
R. люлька
1. люлька ‘tobacco pipe’
2. калыска ‘cradle’
Blr. люлька R. люлька (редко), трубка ‘tobacco pipe’
map
R. лютый
Blr. люты ‘fierce’
Blr. люты 1. Февраль ‘February’
2. лютый ‘fierce’
map
R. мастак
Blr. знавец, майстар ‘a whale on’
Blr. мастак R. художник ‘artist’
map
R. мотыль
Blr. чэрві ‘bloodworm’
Blr. матыль R. бабочка ‘butterfly’
map
R. наглый
Blr. нахабны ‘naughty’
Blr. наглы R. внезапный ‘sudden’
map
R. неделя
Blr. тыдзень ‘week’
Blr. нядзеля R. воскресенье ‘Sunday’
map
R. орать
Blr. галасіць ‘to scream’
Blr. араць R. пахать ‘to plough’
map
R. отец
1. айцец ‘Father (addressing a priest)’
2. бацька ‘father’
Blr. айцец R. отец (служитель культа) ‘Father (addressing a priest)’
map
R. отказ
Blr. адмова ‘denial’
Blr. адказ R. ответ ‘answer’
map
R. поверх
Blr. паверх ‘being over’
Blr. паверх 1. поверх ‘being over’
2. этаж ‘floor’
map
R. получать
Blr. атрымліваць ‘obtain’
Blr. палучаць R. сочетать ‘to combine, share’
map
R. палица
Blr. булава ‘club(woody arms)’
Blr. паліца R. полка ‘shelf’
map
R. пара
1. пара ‘pair’
2. пара ‘a couple of, some’
Blr. пара 1. пара ‘pair’
2. пара ‘a couple of, some’
3. пар ‘steam’
map
R. пах
Blr. пахвіна ‘groin’
Blr. пах R. запах ‘smell’
map
R. плот
Blr. плыт ‘raft’
Blr. плот R. забор ‘fence’
map
R. подстава
Blr. ? ‘got punk'd, Entrapment’
Blr. падстава R. повод, основание ‘reason,’
map
R. покой
1. пакой ‘room’
2. спакой ‘quiet’
Blr. пакой R. покой (arch.), комната ‘room’
map
R. пол
1. падлога ‘floor, ground’
2. пол ‘sex’
Blr. пол R. пол ‘sex’
map
R. полдень
Blr. поўдзень ‘noon’
Blr. поўдзень 1. полдень ‘noon’
2. юг ‘south’
map
R. полночь
Blr. поўнач ‘midnight’
Blr. поўнач 1. полночь ‘midnight’
2. север ‘north’
map
R. початок
Blr. катах ‘cob’
Blr. пачатак R. начало ‘beginning’
map
R. прозвище
Blr. мянушка ‘nickname’
Blr. прозвiшча R. фамилия ‘surname’
map
R. просто
Blr. проста ‘simple, simply’
Blr. проста 1. просто ‘simple, simply’
2. прямо ‘straight on’
map
R. речь
Blr. мова ‘speech’
Blr. рэч R. вещь ‘matter’
map
R. рушить
Blr. разбураць ‘to destroy’
Blr. рушыць R. двигать(ся), тронуть(ся) ‘to move, to touch ’
map
R. склон
Blr. схіл ‘slope’
Blr. склон R. падеж ‘case(grammar)’
map
R. случить
Blr. злучыць ‘to couple(a pare of animal)’
Blr. злучыць R. соединить ‘to link’
map
R. российский
Blr. расейскі, рускі ‘Russian (of the country or the state)’
Blr. расейскі 1. российский ‘Russian (of the country or the state)’
2. русский ‘Russian (of the people or the language)’
map
R. русский
Blr. рускі, расейскі ‘Russian’
Blr. рускі 1. русский ‘Russian’
2. руський, восточнославянский ‘Ruthenian, East Slavic’
map
R. свет
1. свет ‘world’
2. святло ‘light’
Blr. свет 1. свет, мир ‘world’
map
R. стрельба
Blr. стральба ‘gunning’
Blr. стрэльба R. ружьё ‘gun, rifle’
map
R. справо
Blr. справа ‘on the right’
Blr. справа 1. дело ‘business, affair’
2. справо ‘on the right’
map
R. строить
Blr. будаваць ‘to build’
Blr. строіць R. делать ‘to do, work(sth that do not need physical affords)’
map
R. студень
Blr. квашаніна, халадзец ‘jelly’
Blr. студзень R. январь ‘January’
map
R. тварь
Blr. істота, стварэнне ‘creature, beast’
Blr. твар R. лицо ‘face’
map
R. трус
Blr. баязлівец ‘coward’
Blr. трус R. кролик ‘rabbit’
map
R. трусы
Blr. сподня ‘pants’
Blr. трусы R. кролики ‘rabbits’
map
R. уби(ва)ть
Blr. забі(ва)ць ‘to kill’
Blr. убі(ва)ць R. заби(ва)ть ‘to nail down’
map
R. удел
Blr. лёс ‘fate’
Blr. удзел R. участие ‘participation’
map
R. убирать
Blr. прыбіраць ‘clean up’
Blr. убіраць R. впитывать, вбирать, включить ‘to include’
map
R. уличить
Blr. выкрыць,злавіць ‘catch’
Blr. улічыць R. принять во внимание, учесть ‘to take into account’
map
R. уплывать
Blr. адплываць ‘float away’
Blr. уплываць R. влиять ‘influence’
map
R. учёный
1. навуковец ‘scientist’
2. вучоны ‘educated’
Blr. вучоны R. наученный, образованный ‘educated’
map
R. час
Blr. гадзіна ‘hour’
Blr. час R. время ‘time’
map
R. штучный
Blr. адзінкавы ‘piece’
Blr. штучны R. искуственный ‘artificial’
map
R. хвоя
Blr. ігліца ‘needles’
Blr. хвоя R. сосна ‘pine’
map

More Russian-Belarusian false friends:

  • Валентина А. Выхото. Немецко-русско-белорусский словарь: омонимия, паронимия, полисемия. Минск 2002.
  • Валянціна А. Выхота. Беларуска-рускі слоўнік: міжмоўныя амонімы, паронімы і полісемія. Мінск 2004. ISBN 985-6730-48-1.
  • Степан Митрофанович Грабчиков. Межъязыковые омонимы и паронимы: Опыт словаря русско-белорусских омонимов и паронимов. Минск 1980.

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.