Dutch/Vocabulary/School

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Dutch Vocabulary (School)

[edit | edit source]
de
noicon
school (v.) - school
het
noicon
schoolplein - school yard
de
noicon
leraar - male teacher
de
noicon
lerares - female teacher
het
noicon
bord - board
het
noicon
krijt - chalk
het
noicon
lezen - reading
het
noicon
schrijven - writing
het
noicon
rekenen - arithmetic
de
noicon
wiskunde (v.) - mathematics
de
noicon
driehoek (m.) - triangle
de
noicon
cirkel (m.) - circle
noicon
evenwijdig - parallel
noicon
loodrecht - perpendicular
de
noicon
geschiedenis (v.) - history
de
noicon
aardrijkskunde (v.) - geography
de
noicon
gymnastiek (v.) - phys. ed.
het
noicon
rapport - grade summary
het
noicon
proefwerk - test
de
noicon
vakantie (v.) - vacation