Traditional Chinese Medicine/Zuo Gui Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Zuo Gui Wan, designed to replenish essence and marrow, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Shu Di Huang 熟地黄 15
2 Shan Yao 山药 9
3 Shan Zhu Yu 山茱萸 9
4 Tu Si Zi 菟丝子 9
5 Gou Qi Zi 枸杞子 9
6 Niu Xi 牛膝 9
7 Lu Jiao Jiao 鹿角胶 15
8 Gui Ban Jiao 龟板胶 15

back to:

Ref: http://webprod3.hc-sc.gc.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?lang=eng&licence=80001442