Traditional Chinese Medicine/Zuo Gui Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Zuo Gui Wan, designed to replenish essence and marrow, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Shu Di Huang 熟地黄 15
2 Shan Yao 山药 9
3 Shan Zhu Yu 山茱萸 9
4 Tu Si Zi 菟丝子 9
5 Gou Qi Zi 枸杞子 9
6 Niu Xi 牛膝 9
7 Lu Jiao Jiao 鹿角胶 15
8 Gui Ban Jiao 龟板胶 15

back to:

Ref: http://webprod3.hc-sc.gc.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?lang=eng&licence=80001442