Traditional Chinese Medicine/Yang Yin Qing Fei Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Yang Yin Qing Fei Tang, designed to nourish yin, clear the lung, and remove toxic materials, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sheng Di Huang 生地黄 9
2 Xuan Shen 玄参 6
3 Mai Men Dong 麦门冬 6
4 Bai Shao Yao 白芍药 6
5 Mu Dan Pi 牡丹皮 6
6 Zhe Bei Mu 浙贝母 6
7 Bo He 薄荷 3
8 Sheng Gan Cao 生甘草 3

back to :