Traditional Chinese Medicine/Yang Xue Sheng Fa Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Yang Xue Sheng Fa Tang, designed to address headache, alopecia and vertigo, to enrich blood, to nourish and grow hair, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sheng Di Huang 生地黄
2 Bai Shao Yao 白芍药
3 Suan Zao Ren 酸枣仁
4 Chuan Xiong 川芎
5 Sang Ye 桑实
6 Gou Qi Zi 枸杞子
7 Hei Zhi Ma 黑芝麻
8 Wu Wei Zi 五味子(北五味子)
9 Bai Zi Ren 柏子仁
10 Ju Hua 菊花
11 Dang Gui 当归
12 Da Zao 大枣

back to :