Traditional Chinese Medicine/Yang Xue Sheng Fa Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Yang Xue Sheng Fa Tang, designed to address headache, alopecia and vertigo, to enrich blood, to nourish and grow hair, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sheng Di Huang 生地黄
2 Bai Shao Yao 白芍药
3 Suan Zao Ren 酸枣仁
4 Chuan Xiong 川芎
5 Sang Ye 桑实
6 Gou Qi Zi 枸杞子
7 Hei Zhi Ma 黑芝麻
8 Wu Wei Zi 五味子(北五味子)
9 Bai Zi Ren 柏子仁
10 Ju Hua 菊花
11 Dang Gui 当归
12 Da Zao 大枣

back to :