Traditional Chinese Medicine/Xi Jiao Di Huang Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Xi Jiao Di Huang Tang, designed to clear away heat from the blood, remove toxic substances and dissipate stasis, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角] 3 [30]
2 Sheng Di Huang 生地黄 30
3 Chi Shao Yao 赤芍药 9
4 Mu Dan Pi 牡丹皮 9


back to: