Traditional Chinese Medicine/Shen Ling Bai Zhu San

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Shen Ling Bai Zhu San, designed to replenish qi and invigorate the spleen, to remove dampness and arrest diarrhea, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Ren Shen 人参 6
2 Bai Zhu 白术 9
3 Fu Ling 茯苓 9
4 Shan Yao 山药 9
5 Bai Bian Dou 白扁豆 9
6 Lian Zi 莲子 9
7 Yi Yi Ren 薏苡仁 9
8 Sha Ren 砂仁(阳春砂) 6
9 Jie Geng 桔梗 6
10 Zhi Gan Cao 炙甘草 6


back to :