Traditional Chinese Medicine/Qing Wen Bai Du Yin

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Qing Wen Bai Du Yin, designed to clear away heat and toxic substances, cool blood and purge fire, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sheng Shi Gao 生石膏 60
2 Sheng Di Huang 生地黄 15
3 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角] 12 [30]
4 Huang Lian 黄连 9
5 Shan Zhi Zi 山栀子 9
6 Jie Geng 桔梗 9
7 Huang Qi 黄芪(膜荚黄芪) 9
8 Zhi Mu 知母 9
9 Chi Shao Yao 赤芍药 9
10 Xuan Shen 玄参 9
11 Lian Qiao 连翘 9
12 Gan Cao 甘草 9
13 Mu Dan Pi 牡丹皮 9
14 Zhu Ye 竹叶 9


back to: