Traditional Chinese Medicine/Ling Gan Wu Wei Jia Jiang Xin Ban Xia Xing Zi Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Ling Gan Wu Wei Jia Jiang Xin Ban Xia Xing Zi Tang, designed to warm the lung and remove retention, disperse lung-qi and stop cough, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Fu Ling 茯苓 9
2 Gan Cao 甘草 6
3 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 6
4 Gan Jiang 干姜 6
5 Xi Xin 细辛 3
6 Ban Xia 半夏 6
7 Xing Ren 杏仁 9

back to :