Traditional Chinese Medicine/Ju Yuan Jian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Ju Yuan Jian consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Mi Zhi Huang Qi 蜜炙黄芪 24
2 Ren Shen 人参 15
3 Zhi Gan Cao 炙甘草 6
4 Chao Sheng Ma 炒升麻 2
5 Bai Zhi 白芷 10
5 Bai Zhu 白术 10


back to :