Traditional Chinese Medicine/Jiu Xian San

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Jiu Xian San, designed to stop cough by astringing the lungs, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Ren Shen 人参 6
2 Ying Su Ke 罂粟壳 20
3 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 6
4 Wu Mei 乌梅 20
5 E Jiao 阿胶 6
6 Kuan Dong Hua 款冬花 6
7 Jie Geng 桔梗 6
8 Sang Bai Pi 桑白皮 6
9 Sheng Jiang 生姜 8
10 Da Zao 大枣 6
11 Chuan Bei Mu 川贝母 6

back to :