Pinyin/Africa

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Search Africa

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Africa

English

Africa is the world's second largest continent. It has about 1/5 of the world's land. It is surrounded by seas.

Pinyin

Feizhou shih shihjieh dih-2 dah d dahluh, zhahn shihjieh luhdih yue 1/5, zhouweir shih haai.


English

There are 61 countries in Africa, with 14.7%, about a billion, of the world's population.

Pinyin

Feizhou yoou 61'g guorjia, rernkoou yue 10 yih, zhahn shihjieh rernkoou d 14.7%.


English

It is thought that Africa is the continent having the earliest humans.

Pinyin

Feizhou beih rehnweih shih zuih zaao yoou rernleih d dahluh.


English

Africa's population is the youngest among all the continents; 50% of Africans are 19 years old or younger; it means Africans die early.

Pinyin

Feizhou d rernkoou shih geh dahzhou zuih niarnqing d, 50% shih 19 suih huoh gehng niarnqing; yeejiuhshih Feizhou rern zaaosii.