False Friends of the Slavist/Polish-Bosnian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


Polish
Discussion
Wikipedia
Bosnian
Discussion
Wikipedia

Język polski — Bosanski jezik

Zwodnicze słowa polskie a bośniackie


Pol. baba
1. baba ‘old woman’
2. ženska ‘pejorative of a woman’
Bo. baba 1. baba ‘old woman’
2. babcia ‘grandmother’
map
Pol. bańka
Bo. kanta ‘container, can’
Bo. banka Pol. bank ‘bank, credit bank’
map
Pol. bielizna
Bo. rublje, veš ‘linen, laundry’
Bo. bjelina Pol. białość, biel ‘whiteness’
map
Pol. brak
1. mana ‘defect, flaw’
2. ološ, deficitna roba ‘rejects, refuse, waste’
3. nedosta-tak ‘lack, want, shortage’
Bo. brak Pol. małżeństwo ‘marriage’
map
Pol. czas
Bo. vrijeme ‘time’
Bo. čas Pol. godzina ‘hour’
map
Pol. doba
Bo. dan (24 sati) ‘day (24 hours)’
Bo. doba Pol. czas, epok ‘time, era, period’
map
Pol. dodatni
Bo. pozitivan ‘positive’
Bo. dodatni Pol. dodatkowy ‘additional’
map
Pol. dworzec
Bo. kolodvor ‘railway station’
Bo. dvorac Pol. pałac ‘palace’
map
Pol. dynia
Bo. tikva ‘pumpkin’
Bo. dinja Pol. melon ‘sweet melon’
map
Pol. dywan
Bo. ćilim ‘carpet’
Bo. divan Pol. kanapa ‘settee, sofa’
map
Pol. godzina
1. sat ‘hour’
2. vrijeme, sat ‘time, hour (poet.)’
Bo. godina Pol. rok ‘year’
map
Pol. grać
1. igrati ‘to play (a game)’
2. igrati ‘to dance’
3. glumiti ‘to play (theatre)’
4. svirati ‘to play (music)’
Bo. igrati 1. grać ‘to play (a game)’
2. grać ‘to dance’
map
Pol. grad
Bo. grad ‘hail’
Bo. grad 1. grad ‘hail’
2. miasto ‘town’
map
Pol. gwar
Bo. buka ‘noise’
Bo. govor Pol. mowa ‘speech’
map
Pol. jagoda
Bo. boba ‘berry’
Bo. jagoda Pol. truskawka ‘strawberry’
map
Pol. je
Bo. jede ‘eats’
Bo. je Pol. jest ‘is’
map
Pol. jutro
Bo. sutra ‘tomorrow’
Bo. jutro Pol. poranek ‘morning’
map
Pol. koła
Bo. kola ‘wheels’
Bo. kola 1. koła ‘wheels’
2. wóz ‘car, cart’
3. samochód ‘motorcar’
map
Pol. kolonia/Kolonia
1. kolonija ‘colony’
2. Köln ‘Cologne’
Bo. kolonija Pol. kolonia ‘colony’
map
Pol. kraj
Bo. zemlja, država ‘country’
Bo. kraj 1. brzeg, skraj ‘edge’
2. koniec ‘end’
3. okolica ‘region’
map
Pol. ksiądz
Bo. svećenik ‘priest’
Bo. knez Pol. książę (kniaź) ‘prince, duke’
map
Pol. lato
1. ljeto ‘summer’
2. godina (30 godina) ‘year (in the plural), e.g. 30 years’
Bo. ljeto Pol. lato ‘summer’
map
Pol. leń
Bo. lijenština ‘idler, do-nothing’
Bo. lijen Pol. leniwy ‘lazy’
map
Pol. lepiej
Bo. bolje ‘better’
Bo. ljepše Pol. ładnej ‘more beautiful’
map
Pol. lico
1. lice ‘face’
2. obraz ‘cheek’
Bo. lice 1. lico ‘face’
2. osoba ‘person’
map
Pol. list
Bo. pismo ‘letter’
Bo. list 1. arkusz ‘sheet of paper’
2. liść ‘leaf’
map
Pol. listopad
1. listopad ‘falling of leaves’
2. studeni ‘November’
Bo. listopad Pol. listopad ‘falling of leaves’
map
Pol. lubić
Bo. ljubiti ‘to like’
Bo. ljubiti 1. lubić ‘to like’
2. kochać ‘to love’
3. całować ‘to kiss’
map
Pol. łuk
Bo. luk ‘bow (weapon)’
Bo. luk 1. łuk ‘bow (weapon)’
2. cebula ‘onion’
map
Pol. luka
Bo. prozorčić ‘hatch’
Bo. luka Pol. port ‘port’
map
Pol. maszyna
Bo. mašina ‘machine’
Bo. mašina 1. maszyna ‘machine’
2. parowóz, lokomotywa ‘locomotion’
map
Pol. mir
1. mir ‘peace’
2. mir ‘quiet, stillness’
3. ugled, poštovanje ‘authority, prestige’
Bo. mir 1. mir (arch.), pokój, zgoda ‘peace’
2. mir (arch.), spokój ‘quiet, stillness’
map
Pol. na prawo
Bo. desno ‘to the right’
Bo. pravo Pol. prosto ‘straight on’
map
Pol. nagły
Bo. nagao ‘sudden’
Bo. nagao 1. nagły ‘sudden’
2. porywczy ‘vehement, hasty’
map
Pol. niedziela
Bo. nedjelja ‘Sunday’
Bo. nedjelja 1. niedziela ‘Sunday’
2. tydzień ‘week’
map
Pol. obraz
Bo. slika ‘picture, painting’
Bo. obraz 1. policzek, lico ‘cheek’
2. lico ‘face’
map
Pol. papa
1. papa! ‘bye-bye!’
2. tata ‘dad’
3. ljepenka ‘cardboard, pasteboard’
Bo. papa 1. papa! ‘bye-bye!’
2. papież ‘the Pope’
map
Pol. para
1. para ‘steam’
2. par ‘pair’
3. nekoliko ‘a couple of, some’
Bo. para Pol. para ‘steam’
map
Pol. ręcznik
Bo. peškir ‘towel’
Sb. rječnik Pol. słownik ‘dictionary’
map
Pol. pisak
Bo. pisaljka ‘pencil, crayon’
Bo. pisak Pol. ustnik, munsztuk ‘mouthpiece’
map
Pol. pisarz
1. pisar ‘scribe’
2. pisac ‘writer’
Bo. pisar Pol. pisarz ‘scribe’
map
Pol. pismo
1. pismo ‘font, handwriting’
2. spis ‘document’
Bo. pismo 1. pismo ‘font, handwriting’
2. list ‘letter’
map
Pol. piwnica
Bo. podrum, konoba ‘cellar’
Bo. pivnica Pol. piwiareń ‘pub’
map
Pol. północ
1. ponoć ‘midnight’
2. sjever ‘north’
Bo. ponoć Pol. północ ‘midnight’
map
Pol. południe
1. podne ‘noon’
2. jug ‘south’
Bo. podne Pol. południe ‘noon’
map
Pol. powieść
Bo. roman ‘novel’
Bo. povijest Pol. historia ‘history’
map
Pol. prosto
1. prosto ‘simple, simply’
2. pravo ‘straight on’
Bo. prosto Pol. prosto ‘simple, simply’
map
Pol. puszka
Bo. kutija(Br.) tin, (Am.) can’
Bo. puška Pol. karabin, broń ‘rifle’
map
Pol. rano
1. ujutro ‘in the morning’
2. jutro ‘morning’
Bo. rano Pol. wcześnie ‘early’
map
Pol. rodzina
Bo. porodica ‘family’
Bo. rodbina Pol. pokrewieństwo ‘relations’
map
Pol. rok
Bo. godina ‘year’
Bo. rok Pol. termin, okres ‘fixed time, set term, deadline’
map
Pol. ruski
Bo. istočnoslavenski ‘Ruthenian, East Slavic’
Bo. ruski Pol. rosyjski ‘Russian’
map
Pol. rzecz
Bo. stvar ‘matter’
Bo. riječ Pol. słowo ‘word’
map
Pol. sad
Bo. voćnjak ‘orchard’
Bo. sad Pol. teraz ‘now’
map
Pol. skład
1. skladište ‘storehouse’
2. dućan ‘shop, store’
3. sastav ‘composition’
Bo. sklad Pol. zgodność, harmonia ‘harmony’
map
Pol. słowo
Bo. riječ ‘word’
Bo. slovo Pol. litera ‘letter (of the alphabet)’
map
Pol. sto
Bo. sto ‘a hundred’
Bo. sto 1. sto ‘a hundred’
2. stół ‘table’
map
Pol. stolica
Bo. glavni grad, prestolnica ‘capital’
Bo. stolica Pol. krzesło ‘chair’
map
Pol. strona
Bo. strana ‘side’
Bo. strana 1. strona ‘side’
2. stronica ‘page’
map
Pol. świat
1. svijet ‘world’
2. vrlo daleko/dugo ‘very far/long’
Bo. svjet Pol. rada ‘council’
map
Pol. sztuka
1. komad ‘piece’
2. umjetnost ‘art’
Bo. štuka Pol. szczupak ‘pike’
map
Pol. tęcza
Bo. duga ‘rainbow’
Bo. tuča Pol. grad ‘hail’
map
Pol. trudny
Bo. težak ‘hard’
Bo. trudan 1. zmęczony ‘tired’
2. w ciąży, brzemienna ‘pregnant’
map
Pol. trup
Bo. leš, mrtvac ‘dead body’
Bo. trup 1. tułów ‘trunk, body’
2. pień (drzewa) ‘trunk (of a tree)’
3. padlina, ścierwo ‘carcass (of an animal)’
map
Pol. wiec
Bo. skup, zbor ‘assembly’
Bo. već Pol. już ‘already’
map
Pol. wiek
1. vijek ‘century’
2. dob ‘age (of a person)’
3. doba, epoha ‘age, epoch’
Bo. vijek Pol. wiek ‘century’
map
Pol. wieść
Bo. vijest ‘message’
Bo. vješt Pol. zręczny ‘clever’
map
Pol. wredny
1. gadan, odvratan ‘nasty, repulsive’
2. himben, lažan ‘insidious, deceitful’
Bo. vrijedan Pol. cenny, wartościowy ‘precious’
map
Pol. wróg
Bo. neprijatelj ‘enemy’
Bo. vrag Pol. czart ‘devil, demon’
map
Pol. zachód
1. zapad ‘west’
2. zalazak ‘sunset’
3. muka, trud ‘trouble, effort’
Bo. zahod Pol. toaleta ‘toilet’
map
Pol. zawód
1. poziv, zanimanje ‘occupation, profession, trade’
2. razočarenje ‘disappointment’
Bo. zavod Pol. instytut ‘institute’
map
Pol. żona
Bo. žena ‘wife’
Bo. žena 1. żona ‘wife’
2. kobieta ‘woman’
map
Pol. żyto
Bo. raž ‘rye’
Bo. žito Pol. zboże ‘grain, cereals, (Br.) corn’
map
Pol. żywot
1. život ‘life’
2. trbuh ‘belly, body’
Bo. život Pol. żywot, życie ‘life’
map

More Polish-Bosnian false friends:

  • Danko Šipka (ed.). Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima. Słownik serbsko-polskich homonimów i paronimów. Poznań 1999.
  • Emil Tokarz. Pułapki leksykalne: Słownik aproksymatów polsko-chorwackich. Katowice 1998.

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.