Database Design/Orders and Data

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
/* ============================================================
  SCRIPT HEADER (DATABASE STRUCTURE AND DATA)

  DESCRIPTION: Structure Definition Script for
  Tables:
   tblProducts, tblShippers, tblSupplier, tblCustomers, tblOrderDetails
   tblOrders

  DESCRIPTION: Data Script for
  Tables:
   tblProducts, tblShippers, tblSupplier, tblCustomers, tblOrderDetails
   tblOrders

  DATABASE:	CEDAR.Orders2000
  DATE:		6/4/2006 9:09:37 PM
  =============================================================*/
create database Orders
go
use orders
go

-- Create Table tblCustomers
Print 'Create Table tblCustomers'
GO
Use Orders
Go
CREATE TABLE [dbo].[tblCustomers] (
		[CustomerID]    nvarchar(5) NULL,
		[CompanyName]   nvarchar(40) NOT NULL,
		[ContactName]   nvarchar(30) NULL,
		[ContactTitle]   nvarchar(30) NULL,
		[Address]     nvarchar(60) NULL,
		[City]       nvarchar(15) NULL,
		[Region]      nvarchar(15) NULL,
		[PostalCode]    nvarchar(10) NULL,
		[Country]     nvarchar(15) NULL,
		[Phone]      nvarchar(24) NULL,
		[Fax]       nvarchar(24) NULL
)
ON [PRIMARY]
GO


-- Create Table tblOrderDetails
Print 'Create Table tblOrderDetails'
GO
CREATE TABLE [dbo].[tblOrderDetails] (
		[OrderID]    int NULL,
		[ProductID]   int NULL,
		[UnitPrice]   money NOT NULL,
		[Quantity]   smallint NOT NULL,
		[Discount]   real NOT NULL
)
ON [PRIMARY]
GO

-- Create Table tblOrders
Print 'Create Table tblOrders'
GO
CREATE TABLE [dbo].[tblOrders] (
		[OrderID]      int NULL,
		[CustomerID]     nvarchar(5) NOT NULL,
		[EmployeeID]     int NULL,
		[ShipName]      nvarchar(40) NULL,
		[ShipAddress]    nvarchar(60) NULL,
		[ShipCity]      nvarchar(15) NULL,
		[ShipRegion]     nvarchar(15) NULL,
		[ShipPostalCode]   nvarchar(10) NULL,
		[ShipCountry]    nvarchar(15) NULL,
		[ShipVia]      int NULL,
		[OrderDate]     smalldatetime NULL,
		[RequiredDate]    smalldatetime NULL,
		[ShippedDate]    smalldatetime NULL,
		[Freight]      money NULL
)
ON [PRIMARY]
GO

-- Create Table tblProducts
Print 'Create Table tblProducts'
GO
CREATE TABLE [dbo].[tblProducts] (
		[ProductID]      int NOT NULL,
		[SupplierID]     int NULL,
		[CategoryID]     int NULL,
		[ProductName]     nvarchar(40) NOT NULL,
		[EnglishName]     nvarchar(40) NULL,
		[QuantityPerUnit]   nvarchar(20) NULL,
		[UnitPrice]      money NULL,
		[UnitsInStock]    smallint NULL,
		[UnitsOnOrder]    smallint NULL,
		[ReorderLevel]    smallint NULL,
		[Discontinued]    bit NOT NULL
)
ON [PRIMARY]
GO
-- Create Table tblShippers
Print 'Create Table tblShippers'
GO
CREATE TABLE [dbo].[tblShippers] (
		[ShipperID]    int NOT NULL,
		[CompanyName]   nvarchar(40) NOT NULL
)
ON [PRIMARY]
GO

-- Create Table tblSupplier
Print 'Create Table tblSupplier'
GO
CREATE TABLE [dbo].[tblSupplier] (
		[SupplierID]   int NOT NULL,
		[Name]      nvarchar(50) NULL,
		[Address]    nvarchar(50) NULL,
		[City]      nvarchar(50) NULL,
		[Province]    nvarchar(50) NULL
)
ON [PRIMARY]
GO

PRINT 'Deleting from table: tblCustomers'
DELETE FROM [dbo].[tblCustomers]
-- Deleting from table: tblOrderDetails
PRINT 'Deleting from table: tblOrderDetails'
DELETE FROM [dbo].[tblOrderDetails]
-- Deleting from table: tblOrders
PRINT 'Deleting from table: tblOrders'
DELETE FROM [dbo].[tblOrders]
-- Deleting from table: tblProducts
PRINT 'Deleting from table: tblProducts'
DELETE FROM [dbo].[tblProducts]
-- Deleting from table: tblShippers
PRINT 'Deleting from table: tblShippers'
DELETE FROM [dbo].[tblShippers]
-- Deleting from table: tblSupplier
PRINT 'Deleting from table: tblSupplier'
DELETE FROM [dbo].[tblSupplier]

-- Insert scripts for table: tblCustomers
PRINT 'Inserting rows into table: tblCustomers'
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'12209', N'030-0076545', N'Maria Anders', N'Berlin', N'ALFKI', N'Obere Str. 57', N'Sales Representative', N'030-0074321', N'Alfreds Futterkiste', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'05021', N'(5) 555-3745', N'Ana Trujillo', N'México D.F.', N'ANATR', N'Avda. de la Constitución 2222', N'Owner', N'(5) 555-4729', N'Ana Trujillo Emparedados y helados', N'Mexico')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'05023', NULL, N'Antonio Moreno', N'México D.F.', N'ANTON', N'Mataderos 2312', N'Owner', N'(5) 555-3932', N'Antonio Moreno Taquería', N'Mexico')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'WA1 1DP', N'(71) 555-6750', N'Thomas Hardy', N'London', N'AROUT', N'120 Hanover Sq.', N'Sales Representative', N'(71) 555-7788', N'Around the Horn', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'S-958 22', N'0921-12 34 67', N'Christina Berglund', N'Luleå', N'BERGS', N'Berguvsvägen 8', N'Order Administrator', N'0921-12 34 65', N'Berglunds snabbköp', N'Sweden')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'68306', N'0621-08924', N'Hanna Moos', N'Mannheim', N'BLAUS', N'Forsterstr. 57', N'Sales Representative', N'0621-08460', N'Blauer See Delikatessen', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'67000', N'88.60.15.32', N'Frédérique Citeaux', N'Strasbourg', N'BLONP', N'24, place Kléber', N'Marketing Manager', N'88.60.15.31', N'Blondel père et fils', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'28023', N'(91) 555 91 99', N'Martín Sommer', N'Madrid', N'BOLID', N'C/ Araquil, 67', N'Owner', N'(91) 555 22 82', N'Bólido Comidas preparadas', N'Spain')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'13008', N'91.24.45.41', N'Laurence Lebihan', N'Marseille', N'BONAP', N'12, rue des Bouchers', N'Owner', N'91.24.45.40', N'Bon app''', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'BC', N'T2F 8M4', N'(604) 555-3745', N'Elizabeth Lincoln', N'Tsawassen', N'BOTTM', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Accounting Manager', N'(604) 555-4729', N'Bottom-Dollar Markets', N'Canada')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'EC2 5NT', NULL, N'Victoria Ashworth', N'London', N'BSBEV', N'Fauntleroy Circus', N'Sales Representative', N'(71) 555-1212', N'B''s Beverages', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1010', N'(1) 135-4892', N'Patricio Simpson', N'Buenos Aires', N'CACTU', N'Cerrito 333', N'Sales Agent', N'(1) 135-5555', N'Cactus Comidas para llevar', N'Argentina')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'05022', N'(5) 555-7293', N'Francisco Chang', N'México D.F.', N'CENTC', N'Sierras de Granada 9993', N'Marketing Manager', N'(5) 555-3392', N'Centro comercial Moctezuma', N'Mexico')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'3012', NULL, N'Yang Wang', N'Bern', N'CHOPS', N'Hauptstr. 29', N'Owner', N'0452-076545', N'Chop-suey Chinese', N'Switzerland')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'SP', N'05432-043', NULL, N'Pedro Afonso', N'São Paulo', N'COMMI', N'Av. dos Lusíadas, 23', N'Sales Associate', N'(11) 555-7647', N'Comércio Mineiro', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'WX1 6LT', N'(71) 555-9199', N'Elizabeth Brown', N'London', N'CONSH', N'Berkeley Gardens
12 Brewery', N'Sales Representative', N'(71) 555-2282', N'Consolidated Holdings', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'52066', N'0241-059428', N'Sven Ottlieb', N'Aachen', N'DRACD', N'Walserweg 21', N'Order Administrator', N'0241-039123', N'Drachenblut Delikatessen', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'44000', N'40.67.89.89', N'Janine Labrune', N'Nantes', N'DUMON', N'67, rue des Cinquante Otages', N'Owner', N'40.67.88.88', N'Du monde entier', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'WX3 6FW', N'(71) 555-3373', N'Ann Devon', N'London', N'EASTC', N'35 King George', N'Sales Agent', N'(71) 555-0297', N'Eastern Connection', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'8010', N'7675-3426', N'Roland Mendel', N'Graz', N'ERNSH', N'Kirchgasse 6', N'Sales Manager', N'7675-3425', N'Ernst Handel', N'Austria')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'SP', N'05442-030', NULL, N'Aria Cruz', N'São Paulo', N'FAMIA', N'Rua Orós, 92', N'Marketing Assistant', N'(11) 555-9857', N'Familia Arquibaldo', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'28034', N'(91) 555 55 93', N'Diego Roel', N'Madrid', N'FISSA', N'C/ Moralzarzal, 86', N'Accounting Manager', N'(91) 555 94 44', N'FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.', N'Spain')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'59000', N'20.16.10.17', N'Martine Rancé', N'Lille', N'FOLIG', N'184, chaussée de Tournai', N'Assistant Sales Agent', N'20.16.10.16', N'Folies gourmandes', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'S-844 67', NULL, N'Maria Larsson', N'Bräcke', N'FOLKO', N'Åkergatan 24', N'Owner', N'0695-34 67 21', N'Folk och fä HB', N'Sweden')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'80805', N'089-0877451', N'Peter Franken', N'München', N'FRANK', N'Berliner Platz 43', N'Marketing Manager', N'089-0877310', N'Frankenversand', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'44000', N'40.32.21.20', N'Carine Schmitt', N'Nantes', N'FRANR', N'54, rue Royale', N'Marketing Manager', N'40.32.21.21', N'France restauration', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'10100', N'011-4988261', N'Paolo Accorti', N'Torino', N'FRANS', N'Via Monte Bianco 34', N'Sales Representative', N'011-4988260', N'Franchi S.p.A.', N'Italy')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1675', N'(1) 354-2535', N'Lino Rodriguez', N'Lisboa', N'FURIB', N'Jardim das rosas n. 32', N'Sales Manager', N'(1) 354-2534', N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', N'Portugal')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'08022', N'(93) 203 4561', N'Eduardo Saavedra', N'Barcelona', N'GALED', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Marketing Manager', N'(93) 203 4560', N'Galería del gastrónomo', N'Spain')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'41101', NULL, N'José Pedro Freyre', N'Sevilla', N'GODOS', N'C/ Romero, 33', N'Sales Manager', N'(95) 555 82 82', N'Godos Cocina Típica', N'Spain')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'SP', N'04876-786', NULL, N'André Fonseca', N'Campinas', N'GOURL', N'Av. Brasil, 442', N'Sales Associate', N'(11) 555-9482', N'Gourmet Lanchonetes', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'OR', N'97403', NULL, N'Howard Snyder', N'Eugene', N'GREAL', N'2732 Baker Blvd.', N'Marketing Manager', N'(503) 555-7555', N'Great Lakes Food Market', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'DF', N'1081', N'(2) 283-3397', N'Manuel Pereira', N'Caracas', N'GROSR', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Owner', N'(2) 283-2951', N'GROSELLA-Restaurante', N'Venezuela')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'RJ', N'05454-876', N'(21) 555-8765', N'Mario Pontes', N'Rio de Janeiro', N'HANAR', N'Rua do Paço, 67', N'Accounting Manager', N'(21) 555-0091', N'Hanari Carnes', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'Táchira', N'5022', N'(5) 555-1948', N'Carlos Hernández', N'San Cristóbal', N'HILAA', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Sales Representative', N'(5) 555-1340', N'HILARIÓN-Abastos', N'Venezuela')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'OR', N'97827', N'(503) 555-2376', N'Yoshi Latimer', N'Elgin', N'HUNGC', N'City Center Plaza
516 Main St.', N'Sales Representative', N'(503) 555-6874', N'Hungry Coyote Import Store', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'Co. Cork', NULL, N'2967 3333', N'Patricia McKenna', N'Cork', N'HUNGO', N'8 Johnstown Road', N'Sales Associate', N'2967 542', N'Hungry Owl All-Night Grocers', N'Ireland')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'Lancashire', N'LA9 PX8', NULL, N'Helen Bennett', N'Hedge End', N'ISLAT', N'Garden House
Crowther Way', N'Marketing Manager', N'(24) 555-8888', N'Island Trading', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'14776', NULL, N'Philip Cramer', N'Brandenburg', N'KOENE', N'Maubelstr. 90', N'Sales Associate', N'0555-09876', N'Königlich Essen', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'78000', N'30.59.85.11', N'Daniel Tonini', N'Versailles', N'LACOR', N'67, avenue de l''Europe', N'Sales Representative', N'30.59.84.10', N'La corne d''abondance', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'31000', N'61.77.61.11', N'Annette Roulet', N'Toulouse', N'LAMAI', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'Sales Manager', N'61.77.61.10', N'La maison d''Asie', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'BC', N'V3F 2K1', N'(604) 555-7293', N'Yoshi Tannamuri', N'Vancouver', N'LAUGB', N'1900 Oak St.', N'Marketing Assistant', N'(604) 555-3392', N'Laughing Bacchus Wine Cellars', N'Canada')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'WA', N'99362', N'(509) 555-6221', N'John Steel', N'Walla Walla', N'LAZYK', N'12 Orchestra Terrace', N'Marketing Manager', N'(509) 555-7969', N'Lazy K Kountry Store', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'60528', N'069-0245874', N'Renate Messner', N'Frankfurt a.M.', N'LEHMS', N'Magazinweg 7', N'Sales Representative', N'069-0245984', N'Lehmanns Marktstand', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'CA', N'94117', NULL, N'Jaime Yorres', N'San Francisco', N'LETSS', N'87 Polk St.
Suite 5', N'Owner', N'(415) 555-5938', N'Let''s Stop N Shop', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'Lara', N'3508', N'(9) 331-7256', N'Carlos González', N'Barquisimeto', N'LILAS', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Accounting Manager', N'(9) 331-6954', N'LILA-Supermercado', N'Venezuela')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'Nueva Esparta', N'4980', N'(8) 34-93-93', N'Felipe Izquierdo', N'I. de Margarita', N'LINOD', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Owner', N'(8) 34-56-12', N'LINO-Delicateses', N'Venezuela')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'OR', N'97219', N'(503) 555-9646', N'Fran Wilson', N'Portland', N'LONEP', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'Sales Manager', N'(503) 555-9573', N'Lonesome Pine Restaurant', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'24100', N'035-640231', N'Giovanni Rovelli', N'Bergamo', N'MAGAA', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Marketing Manager', N'035-640230', N'Magazzini Alimentari Riuniti', N'Italy')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'B-1180', N'(02) 201 24 68', N'Catherine Dewey', N'Bruxelles', N'MAISD', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Sales Agent', N'(02) 201 24 67', N'Maison Dewey', N'Belgium')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'Québec', N'H1J 1C3', N'(514) 555-8055', N'Jean Fresnière', N'Montréal', N'MEREP', N'43 rue St. Laurent', N'Marketing Assistant', N'(514) 555-8054', N'Mère Paillarde', N'Canada')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'04179', NULL, N'Alexander Feuer', N'Leipzig', N'MORGK', N'Heerstr. 22', N'Marketing Assistant', N'0342-023176', N'Morgenstern Gesundkost', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'SW7 1RZ', N'(71) 555-2530', N'Simon Crowther', N'London', N'NORTS', N'South House
300 Queensbridge', N'Sales Associate', N'(71) 555-7733', N'North/South', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1010', N'(1) 135-5535', N'Yvonne Moncada', N'Buenos Aires', N'OCEAN', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Sales Agent', N'(1) 135-5333', N'Océano Atlántico Ltda.', N'Argentina')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'AK', N'99508', N'(907) 555-2880', N'Rene Phillips', N'Anchorage', N'OLDWO', N'2743 Bering St.', N'Sales Representative', N'(907) 555-7584', N'Old World Delicatessen', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'50739', N'0221-0765721', N'Henriette Pfalzheim', N'Köln', N'OTTIK', N'Mehrheimerstr. 369', N'Owner', N'0221-0644327', N'Ottilies Käseladen', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'75012', N'(1) 42.34.22.77', N'Marie Bertrand', N'Paris', N'PARIS', N'265, boulevard Charonne', N'Owner', N'(1) 42.34.22.66', N'Paris spécialités', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'05033', N'(5) 545-3745', N'Guillermo Fernández', N'México D.F.', N'PERIC', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Sales Representative', N'(5) 552-3745', N'Pericles Comidas clásicas', N'Mexico')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'5020', N'6562-9723', N'Georg Pipps', N'Salzburg', N'PICCO', N'Geislweg 14', N'Sales Manager', N'6562-9722', N'Piccolo und mehr', N'Austria')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1756', NULL, N'Isabel de Castro', N'Lisboa', N'PRINI', N'Estrada da saúde n. 58', N'Sales Representative', N'(1) 356-5634', N'Princesa Isabel Vinhos', N'Portugal')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'RJ', N'02389-673', N'(21) 555-4545', N'Bernardo Batista', N'Rio de Janeiro', N'QUEDE', N'Rua da Panificadora, 12', N'Accounting Manager', N'(21) 555-4252', N'Que Delícia', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'SP', N'05487-020', NULL, N'Lúcia Carvalho', N'São Paulo', N'QUEEN', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Marketing Assistant', N'(11) 555-1189', N'Queen Cozinha', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'01307', NULL, N'Horst Kloss', N'Cunewalde', N'QUICK', N'Taucherstraße 10', N'Accounting Manager', N'0372-035188', N'QUICK-Stop', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1010', N'(1) 123-5556', N'Sergio Gutiérrez', N'Buenos Aires', N'RANCH', N'Av. del Libertador 900', N'Sales Representative', N'(1) 123-5555', N'Rancho grande', N'Argentina')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'NM', N'87110', N'(505) 555-3620', N'Paula Wilson', N'Albuquerque', N'RATTC', N'2817 Milton Dr.', N'Assistant Sales Representative', N'(505) 555-5939', N'Rattlesnake Canyon Grocery', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'42100', N'0522-556722', N'Maurizio Moroni', N'Reggio Emilia', N'REGGC', N'Strada Provinciale 124', N'Sales Associate', N'0522-556721', N'Reggiani Caseifici', N'Italy')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'RJ', N'02389-890', NULL, N'Janete Limeira', N'Rio de Janeiro', N'RICAR', N'Av. Copacabana, 267', N'Assistant Sales Agent', N'(21) 555-3412', N'Ricardo Adocicados', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1203', NULL, N'Michael Holz', N'Genève', N'RICSU', N'Grenzacherweg 237', N'Sales Manager', N'0897-034214', N'Richter Supermarkt', N'Switzerland')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'28001', N'(91) 745 6210', N'Alejandra Camino', N'Madrid', N'ROMEY', N'Gran Vía, 1', N'Accounting Manager', N'(91) 745 6200', N'Romero y tomillo', N'Spain')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'4110', N'07-98 92 47', N'Jonas Bergulfsen', N'Stavern', N'SANTG', N'Erling Skakkes gate 78', N'Owner', N'07-98 92 35', N'Santé Gourmet', N'Norway')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'ID', N'83720', NULL, N'Jose Pavarotti', N'Boise', N'SAVEA', N'187 Suffolk Ln.', N'Sales Representative', N'(208) 555-8097', N'Save-a-lot Markets', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'OX15 4NB', N'(71) 555-5646', N'Hari Kumar', N'London', N'SEVES', N'90 Wadhurst Rd.', N'Sales Manager', N'(71) 555-1717', N'Seven Seas Imports', N'UK')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'1734', N'31 13 35 57', N'Jytte Petersen', N'København', N'SIMOB', N'Vinbæltet 34', N'Owner', N'31 12 34 56', N'Simons bistro', N'Denmark')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'75016', N'(1) 47.55.60.20', N'Dominique Perrier', N'Paris', N'SPECD', N'25, rue Lauriston', N'Marketing Manager', N'(1) 47.55.60.10', N'Spécialités du monde', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'WY', N'82520', N'(307) 555-6525', N'Art Braunschweiger', N'Lander', N'SPLIR', N'P.O. Box 555', N'Sales Manager', N'(307) 555-4680', N'Split Rail Beer & Ale', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'B-6000', N'(071) 23 67 22 21', N'Pascale Cartrain', N'Charleroi', N'SUPRD', N'Boulevard Tirou, 255', N'Accounting Manager', N'(071) 23 67 22 20', N'Suprêmes délices', N'Belgium')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'OR', N'97201', NULL, N'Liz Nixon', N'Portland', N'THEBI', N'89 Jefferson Way
Suite 2', N'Marketing Manager', N'(503) 555-3612', N'The Big Cheese', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'MT', N'59801', N'(406) 555-8083', N'Liu Wong', N'Butte', N'THECR', N'55 Grizzly Peak Rd.', N'Marketing Assistant', N'(406) 555-5834', N'The Cracker Box', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'44087', N'0251-035695', N'Karin Josephs', N'Münster', N'TOMSP', N'Luisenstr. 48', N'Marketing Manager', N'0251-031259', N'Toms Spezialitäten', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'05033', NULL, N'Miguel Angel Paolino', N'México D.F.', N'TORTU', N'Avda. Azteca 123', N'Owner', N'(5) 555-2933', N'Tortuga Restaurante', N'Mexico')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'SP', N'05634-030', N'(11) 555-2168', N'Anabela Domingues', N'São Paulo', N'TRADH', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Sales Representative', N'(11) 555-2167', N'Tradição Hipermercados', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'WA', N'98034', N'(206) 555-2174', N'Helvetius Nagy', N'Kirkland', N'TRAIH', N'722 DaVinci Blvd.', N'Sales Associate', N'(206) 555-8257', N'Trail''s Head Gourmet Provisioners', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'8200', N'86 22 33 44', N'Palle Ibsen', N'Århus', N'VAFFE', N'Smagsløget 45', N'Sales Manager', N'86 21 32 43', N'Vaffeljernet', N'Denmark')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'69004', N'78.32.54.87', N'Mary Saveley', N'Lyon', N'VICTE', N'2, rue du Commerce', N'Sales Agent', N'78.32.54.86', N'Victuailles en stock', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'51100', N'26.47.15.11', N'Paul Henriot', N'Reims', N'VINET', N'59 rue de l''Abbaye', N'Accounting Manager', N'26.47.15.10', N'Vins et alcools Chevalier', N'France')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'70563', N'0711-035428', N'Rita Müller', N'Stuttgart', N'WANDK', N'Adenauerallee 900', N'Sales Representative', N'0711-020361', N'Die Wandernde Kuh', N'Germany')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'90110', N'981-443655', N'Pirkko Koskitalo', N'Oulu', N'WARTH', N'Torikatu 38', N'Accounting Manager', N'981-443655', N'Wartian Herkku', N'Finland')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'SP', N'08737-363', NULL, N'Paula Parente', N'Resende', N'WELLI', N'Rua do Mercado, 12', N'Sales Manager', N'(14) 555-8122', N'Wellington Importadora', N'Brazil')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (N'WA', N'98128', N'(206) 555-4115', N'Karl Jablonski', N'Seattle', N'WHITC', N'305 - 14th Ave. S.
Suite 3B', N'Owner', N'(206) 555-4112', N'White Clover Markets', N'USA')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'21240', N'90-224 8858', N'Matti Karttunen', N'Helsinki', N'WILMK', N'Keskuskatu 45', N'Owner/Marketing Assistant', N'90-224 8858', N'Wilman Kala', N'Finland')
INSERT INTO [dbo].[tblCustomers] ([Region], [PostalCode], [Fax], [ContactName], [City], [CustomerID], [Address], [ContactTitle], [Phone], [CompanyName], [Country]) VALUES (NULL, N'01-012', N'(26) 642-7012', N'Zbyszek Piestrzeniewicz', N'Warszawa', N'WOLZA', N'ul. Filtrowa 68', N'Owner', N'(26) 642-7012', N'Wolski Zajazd', N'Poland')

-- Insert scripts for table: tblOrderDetails
PRINT 'Inserting rows into table: tblOrderDetails'
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 27.0, 10000, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.8, 10001, 25, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.8, 10001, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 38.5, 10001, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.0, 10001, 64, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 8.0, 10002, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 12.6, 10002, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10002, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 43.7, 10003, 18, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 86.0, 10004, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 30.7, 10004, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 34.0, 10005, 62, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.2, 10006, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 11.3, 10006, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 26.0, 10007, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 22.9, 10007, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.7, 10007, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.2, 10008, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.0, 10008, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 37.1, 10008, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 6.0, 10009, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 37.0, 10009, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.0, 10010, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.0, 10010, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 43.7, 10011, 18, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 6.4, 10011, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.3, 10011, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 6.4, 10012, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 10012, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.8, 10012, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 6.7, 10013, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 32.2, 10013, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 43.0, 10014, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 6.7, 10014, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 14.7, 10015, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 3.0, 10015, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.7, 10015, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.5, 10015, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.0, 10015, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.9, 10016, 61, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 34.5, 10016, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 8.7, 10016, 68, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 8.4, 10017, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 23.2, 10017, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 5.0, 10017, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 14.0, 10018, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 11.3, 10018, 50, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.4, 10019, 75, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 28.0, 10020, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 12.0, 10020, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 12.0, 10021, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (27, 21.7, 10021, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.8, 10021, 25, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 1.0, 10021, 33, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 13.0, 10021, 36, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 15.0, 10021, 71, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.0, 10022, 21, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.0, 10022, 49, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 11.3, 10022, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 26.0, 10022, 56, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.3, 10023, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10023, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 15.0, 10023, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.0, 10024, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 22.9, 10024, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 26.0, 10024, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.2, 10025, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 31.9, 10025, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 8.7, 10026, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 6.7, 10027, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 23.0, 10027, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 23.2, 10027, 64, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 14.7, 10027, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 43.7, 10028, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 8.0, 10028, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 14.7, 10029, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 12.2, 10029, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 5.4, 10029, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.9, 10030, 5, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 14.7, 10030, 11, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 8.0, 10030, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 32.2, 10030, 43, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.0, 10031, 71, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.3, 10031, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.0, 10032, 13, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 3.1, 10032, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 24.3, 10033, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 17.0, 10034, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.0, 10034, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 21.0, 10035, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 14.7, 10035, 11, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.0, 10035, 34, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 6.7, 10035, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 37.0, 10036, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 4.9, 10036, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 22.9, 10036, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.3, 10037, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 31.9, 10037, 28, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 86.6, 10038, 29, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 13.0, 10038, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.0, 10038, 57, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 12.0, 10038, 76, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.0, 10039, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 18.0, 10040, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 26.0, 10040, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 9.8, 10041, 42, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.6, 10041, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.0, 10041, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 4.2, 10042, 13, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10042, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.6, 10042, 44, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 37.1, 10042, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.6, 10043, 1, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.8, 10043, 25, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 86.0, 10043, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 21.0, 10044, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 24.3, 10044, 72, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 9.0, 10044, 77, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 27.0, 10045, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 3.1, 10045, 24, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 14.0, 10045, 49, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 23.0, 10045, 60, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 13.0, 10046, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 30.0, 10046, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.7, 10047, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10047, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 4.0, 10047, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 10.5, 10047, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 13.0, 10048, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.0, 10049, 7, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 12.0, 10050, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 4.9, 10050, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.0, 10050, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.1, 10050, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 4.0, 10051, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.0, 10051, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 26.6, 10051, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.2, 10052, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (90, 23.0, 10052, 60, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (90, 5.4, 10052, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 22.9, 10053, 53, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 16.0, 10053, 55, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 5.4, 10053, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10054, 71, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 24.0, 10054, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 28.0, 10055, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 37.1, 10055, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 21.0, 10056, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 30.0, 10056, 63, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 9.0, 10057, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 7.0, 10057, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 26.0, 10058, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 6.7, 10058, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 5.0, 10058, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10058, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 34.0, 10058, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.4, 10059, 19, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 3.0, 10059, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 24.3, 10059, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 12.2, 10060, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 10.5, 10060, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 5.0, 10060, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 11.9, 10061, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 14.9, 10062, 5, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 37.1, 10062, 51, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.8, 10062, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (32, 6.0, 10063, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 25.0, 10063, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 5.0, 10063, 75, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 3.1, 10064, 24, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 5.0, 10064, 54, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 23.2, 10064, 64, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 10.5, 10064, 70, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 12.6, 10065, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.0, 10065, 15, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 6.0, 10065, 19, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 8.7, 10066, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 6.7, 10066, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 5.2, 10066, 54, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.7, 10067, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 8.7, 10067, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 10.5, 10067, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.3, 10068, 2, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.8, 10068, 34, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.0, 10069, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 8.4, 10069, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 21.0, 10070, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 3.1, 10070, 24, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.2, 10070, 43, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.6, 10071, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 86.0, 10071, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 5.0, 10071, 54, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.2, 10072, 16, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 43.0, 10072, 18, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 21.0, 10072, 26, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 6.0, 10072, 45, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 22.9, 10073, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 23.2, 10073, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.0, 10074, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 3.0, 10074, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 6.7, 10074, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 9.8, 10074, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 67.9, 10075, 9, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.2, 10075, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 34.5, 10075, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 12.8, 10076, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 12.6, 10077, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 8.0, 10077, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 6.7, 10078, 41, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 37.0, 10078, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 23.0, 10078, 60, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 6.0, 10079, 23, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 6.0, 10079, 47, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 23.0, 10079, 60, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.3, 10080, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 26.0, 10080, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 18.1, 10080, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.0, 10081, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10081, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.0, 10081, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 14.0, 10082, 11, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 6.6, 10082, 47, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.5, 10082, 70, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.1, 10082, 77, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 13.0, 10083, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.2, 10083, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10083, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 10.5, 10083, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.0, 10084, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 16.0, 10084, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.2, 10084, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.0, 10084, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 6.7, 10085, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 10085, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.0, 10085, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 28.0, 10086, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 184.4, 10086, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 3.1, 10087, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.8, 10087, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 23.8, 10087, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 4.0, 10088, 13, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 9.8, 10088, 34, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 21.7, 10089, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.8, 10089, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.6, 10089, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.4, 10090, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 21.0, 10090, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 10090, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.0, 10090, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 3.1, 10091, 24, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.8, 10091, 26, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 184.4, 10091, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10092, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 8.7, 10092, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 9.8, 10092, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 27.0, 10093, 17, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.0, 10093, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 18.1, 10093, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 22.9, 10093, 53, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 28.0, 10094, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 4.2, 10094, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 6.4, 10094, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 21.8, 10094, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 31.0, 10094, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 10095, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.0, 10095, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 16.0, 10095, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 8.0, 10095, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.0, 10096, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 26.0, 10096, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 86.0, 10096, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 86.6, 10097, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 4.0, 10097, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 38.5, 10097, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 23.2, 10097, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 10098, 7, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 22.4, 10098, 32, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 13.0, 10098, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 22.0, 10098, 53, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 26.6, 10098, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 38.5, 10098, 59, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 12.0, 10099, 35, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 37.0, 10099, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 14.0, 10100, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 86.6, 10100, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 12.0, 10100, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 12.0, 10101, 1, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 24.3, 10101, 72, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.2, 10102, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 86.6, 10102, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 12.0, 10102, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 38.0, 10102, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.3, 10103, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 184.0, 10103, 38, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 13.3, 10104, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 4.2, 10104, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 4.9, 10104, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.6, 10104, 76, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 31.9, 10105, 28, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.6, 10105, 47, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.0, 10106, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 38.0, 10106, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.0, 10107, 3, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.0, 10107, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.0, 10107, 64, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 8.7, 10107, 68, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 22.9, 10108, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.0, 10108, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 9.8, 10109, 42, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 8.7, 10109, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 10.5, 10109, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 5.0, 10109, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 21.7, 10110, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 3.0, 10110, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.0, 10110, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 24.0, 10110, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 34.5, 10111, 62, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.6, 10112, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 43.0, 10113, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 12.6, 10113, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.7, 10114, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 6.7, 10114, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.0, 10114, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 26.6, 10115, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 13.0, 10115, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.0, 10115, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 3.0, 10116, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.3, 10116, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 5.2, 10116, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.8, 10116, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10117, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 34.0, 10117, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 9.1, 10117, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 184.4, 10118, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 12.0, 10118, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 38.5, 10118, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 23.0, 10118, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10119, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.0, 10119, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 22.4, 10120, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.0, 10120, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 30.7, 10121, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 16.0, 10121, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 9.0, 10122, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 43.0, 10123, 18, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 9.0, 10123, 25, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 22.0, 10123, 53, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 27.0, 10124, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 22.4, 10124, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 4.0, 10124, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 28.0, 10125, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 3.1, 10125, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 7.0, 10126, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 8.0, 10126, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 38.5, 10126, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 17.5, 10127, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 15.0, 10127, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 7.0, 10128, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 14.0, 10128, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 5.0, 10128, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.0, 10129, 62, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.0, 10130, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.0, 10130, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 5.4, 10130, 75, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.8, 10131, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 11.0, 10131, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 23.8, 10131, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 26.0, 10132, 12, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 31.0, 10132, 28, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10132, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 22.0, 10132, 53, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 8.0, 10133, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 184.4, 10133, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 26.6, 10133, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 4.9, 10134, 52, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 12.6, 10135, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 43.0, 10136, 18, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.0, 10137, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 8.0, 10137, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 24.3, 10137, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 13.3, 10138, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 11.0, 10138, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 23.0, 10139, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 8.7, 10140, 31, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 30.0, 10141, 27, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 23.8, 10141, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.4, 10142, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 6.6, 10142, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 12.0, 10143, 35, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 6.0, 10143, 41, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 56.7, 10144, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 3.1, 10144, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 22.0, 10144, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 24.0, 10144, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 10.0, 10145, 15, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.8, 10145, 34, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.0, 10145, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.8, 10146, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.0, 10146, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 14.0, 10147, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 43.0, 10147, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 37.0, 10147, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 18.0, 10148, 30, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 12.0, 10148, 40, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 32.2, 10148, 43, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 37.1, 10148, 51, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 30.7, 10149, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.6, 10149, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 86.6, 10150, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 22.0, 10150, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 9.0, 10150, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 9.0, 10151, 25, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 5.0, 10151, 75, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10152, 30, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 6.0, 10152, 47, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.0, 10152, 76, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 22.0, 10153, 32, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.8, 10153, 60, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 21.0, 10154, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 16.8, 10154, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 8.7, 10154, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 32.0, 10155, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 34.0, 10155, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.0, 10155, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.0, 10156, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.4, 10156, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.0, 10156, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 13.0, 10157, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.6, 10157, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 10.5, 10157, 73, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 10158, 11, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.8, 10158, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 13.0, 10158, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.0, 10158, 54, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.0, 10158, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.0, 10159, 1, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 37.1, 10159, 51, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 8.0, 10160, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 15.0, 10160, 71, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 14.7, 10161, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 38.0, 10161, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.8, 10161, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 12.2, 10162, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 1.7, 10162, 33, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.4, 10162, 75, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.6, 10163, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 9.0, 10163, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (48, 23.0, 10163, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.2, 10163, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 6.0, 10164, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 9.0, 10165, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 16.8, 10165, 55, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 27.3, 10166, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 22.4, 10166, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10166, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.1, 10167, 30, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 13.6, 10167, 44, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 19.0, 10167, 61, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 26.6, 10168, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 12.8, 10168, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.0, 10168, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 27.3, 10169, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 8.7, 10169, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 15.0, 10170, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 5.0, 10170, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 9.0, 10170, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 6.4, 10171, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 14.0, 10171, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 1.7, 10172, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.0, 10172, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 24.3, 10172, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 86.0, 10173, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 38.5, 10173, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.8, 10174, 15, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 56.7, 10174, 20, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 18.0, 10175, 30, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 13.3, 10175, 36, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 38.0, 10175, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 16.8, 10176, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.0, 10176, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 8.7, 10176, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.0, 10176, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 27.0, 10177, 17, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 8.0, 10177, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 22.0, 10177, 32, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.6, 10178, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 8.4, 10178, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 10.0, 10178, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 23.0, 10179, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 16.0, 10180, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.0, 10180, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.6, 10180, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10181, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 27.3, 10181, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 22.0, 10182, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 13.0, 10182, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 21.7, 10183, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 6.3, 10183, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 14.0, 10183, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 26.0, 10184, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.4, 10184, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 8.4, 10184, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 3.0, 10185, 24, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 38.0, 10185, 59, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10185, 65, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 4.0, 10186, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.8, 10186, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 11.3, 10186, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 26.6, 10186, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 12.0, 10187, 35, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 32.0, 10187, 43, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 3.0, 10188, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.5, 10188, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.0, 10189, 36, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 1.7, 10190, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 3.0, 10191, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10191, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 38.0, 10192, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 10.0, 10192, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 12.6, 10193, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (110, 32.0, 10193, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 5.2, 10193, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 4.9, 10194, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.0, 10194, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 184.0, 10195, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 10.5, 10195, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10196, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 3.0, 10196, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 184.4, 10196, 38, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 7.0, 10197, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 8.4, 10197, 46, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 9.0, 10197, 58, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 184.4, 10198, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 8.0, 10198, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 26.0, 10198, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.6, 10198, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (66, 12.0, 10199, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.0, 10199, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.0, 10199, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 14.7, 10200, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.6, 10201, 1, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.8, 10201, 15, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.6, 10202, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 37.1, 10202, 51, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 10.5, 10202, 73, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 56.0, 10203, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.0, 10203, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 8.7, 10204, 31, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 6.0, 10204, 45, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 38.0, 10204, 59, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 8.7, 10205, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 12.0, 10205, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (56, 6.0, 10205, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 34.0, 10205, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 10.0, 10205, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 9.0, 10206, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 32.0, 10206, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.2, 10207, 13, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.0, 10207, 35, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 8.4, 10207, 46, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 26.6, 10208, 56, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 12.0, 10209, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10209, 4, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 4.9, 10209, 52, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.7, 10210, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 16.2, 10210, 14, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 12.6, 10210, 39, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10210, 57, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.0, 10210, 67, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 12.6, 10211, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 6.0, 10211, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.1, 10211, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 8.0, 10212, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.5, 10212, 70, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 184.4, 10213, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 8.0, 10213, 48, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.6, 10213, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 6.4, 10214, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 7.0, 10214, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 25.0, 10214, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.6, 10214, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.0, 10215, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 86.0, 10215, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 10216, 35, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.0, 10216, 74, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 6.7, 10217, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 38.5, 10217, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 86.0, 10218, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 26.0, 10218, 56, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (56, 6.0, 10219, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 32.0, 10219, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 10.0, 10219, 70, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.0, 10220, 13, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 1.7, 10220, 33, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 25.0, 10220, 69, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.2, 10221, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 16.0, 10221, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 23.0, 10221, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 13.0, 10222, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 15.4, 10222, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 27.0, 10223, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10223, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 26.6, 10223, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 3.1, 10224, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.0, 10224, 70, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 14.0, 10225, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.0, 10225, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 9.0, 10225, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.9, 10225, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (63, 9.1, 10225, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 67.0, 10226, 9, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (110, 86.6, 10226, 29, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 8.0, 10226, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 1.7, 10226, 33, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 38.0, 10226, 59, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 21.0, 10227, 10, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 16.8, 10227, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 22.9, 10228, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 23.2, 10228, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 12.6, 10229, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 7.0, 10229, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 30.0, 10230, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 26.0, 10230, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 34.5, 10231, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.1, 10232, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10232, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.9, 10232, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 1.7, 10233, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 13.0, 10233, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 3.1, 10234, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 22.9, 10234, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 25.2, 10234, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.0, 10235, 75, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.6, 10235, 76, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.0, 10235, 77, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.0, 10236, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 25.2, 10236, 69, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.4, 10237, 19, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 34.5, 10237, 62, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 12.0, 10237, 76, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.0, 10238, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 12.6, 10238, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10238, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 5.4, 10238, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 56.0, 10239, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 22.0, 10240, 32, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 1.0, 10240, 33, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 8.4, 10240, 46, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 16.8, 10240, 55, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 28.0, 10241, 8, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.0, 10241, 21, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 32.0, 10241, 43, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.3, 10242, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.5, 10242, 70, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 5.0, 10242, 75, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.8, 10243, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 5.0, 10243, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 32.0, 10244, 43, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 5.2, 10244, 54, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 18.0, 10245, 30, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.0, 10245, 35, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.0, 10246, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 21.7, 10247, 10, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 8.0, 10247, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 12.6, 10247, 76, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.0, 10248, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.8, 10248, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 24.3, 10248, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 18.6, 10249, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 42.4, 10249, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.7, 10250, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 42.4, 10250, 51, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 16.8, 10250, 65, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 16.8, 10251, 22, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.6, 10251, 57, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.8, 10251, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 64.8, 10252, 20, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 2.0, 10252, 33, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 27.2, 10252, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10253, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 14.4, 10253, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 16.0, 10253, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 3.6, 10254, 24, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 19.2, 10254, 55, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 8.0, 10254, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.2, 10255, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 13.9, 10255, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.2, 10255, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 44.0, 10255, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 26.2, 10256, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 10.4, 10256, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 35.1, 10257, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 14.4, 10257, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.4, 10257, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.2, 10258, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 17.0, 10258, 5, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 25.6, 10258, 32, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 8.0, 10259, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 20.8, 10259, 37, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 7.7, 10260, 41, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.6, 10260, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 39.4, 10260, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 12.0, 10260, 70, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 8.0, 10261, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.4, 10261, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 17.0, 10262, 5, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 24.0, 10262, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 30.4, 10262, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 13.9, 10263, 16, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 3.6, 10263, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 20.7, 10263, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 8.0, 10263, 74, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 15.2, 10264, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.7, 10264, 41, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 31.2, 10265, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.0, 10265, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 30.4, 10266, 12, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 14.7, 10267, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 44.0, 10267, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.4, 10267, 76, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 99.0, 10268, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 27.8, 10268, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 2.0, 10269, 33, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 27.8, 10269, 72, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.2, 10270, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 36.8, 10270, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 2.0, 10271, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 64.8, 10272, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10272, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 27.8, 10272, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 24.8, 10273, 10, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.0, 10273, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 2.0, 10273, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 14.7, 10273, 40, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (33, 14.4, 10273, 76, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 17.2, 10274, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 27.8, 10274, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 3.6, 10275, 24, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 44.0, 10275, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 24.8, 10276, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.8, 10276, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.4, 10277, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 39.4, 10277, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 15.5, 10278, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 44.0, 10278, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 35.1, 10278, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.0, 10278, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 31.2, 10279, 17, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 3.6, 10280, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.2, 10280, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 6.2, 10280, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 7.3, 10281, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 3.6, 10281, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.4, 10281, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 20.7, 10282, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 15.6, 10282, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.4, 10283, 15, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 7.3, 10283, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 27.2, 10283, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 27.8, 10283, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 35.1, 10284, 27, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 15.5, 10284, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 27.2, 10284, 60, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 11.2, 10284, 67, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 14.4, 10285, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.7, 10285, 40, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 26.2, 10285, 53, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 14.4, 10286, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 39.4, 10286, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 13.9, 10287, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 11.2, 10287, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 9.6, 10287, 46, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 5.9, 10288, 54, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 10.0, 10288, 68, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 8.0, 10289, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 26.6, 10289, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 17.0, 10290, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 99.0, 10290, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 16.0, 10290, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.4, 10290, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.8, 10291, 13, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 15.5, 10291, 44, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 42.4, 10291, 51, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 64.8, 10292, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 50.0, 10293, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 3.6, 10293, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 35.1, 10293, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 6.2, 10293, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 14.4, 10294, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 31.2, 10294, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 36.8, 10294, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 27.2, 10294, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 6.2, 10294, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 30.4, 10295, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 16.8, 10296, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.9, 10296, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 28.8, 10296, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 14.4, 10297, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 27.8, 10297, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.2, 10298, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.2, 10298, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 44.0, 10298, 59, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 39.4, 10298, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.3, 10299, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.0, 10299, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.6, 10300, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10300, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.7, 10301, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.4, 10301, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 31.2, 10302, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 36.4, 10302, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 36.8, 10302, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.7, 10303, 40, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.8, 10303, 65, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.0, 10303, 68, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.0, 10304, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 44.0, 10304, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 17.2, 10304, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 50.0, 10305, 18, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 99.0, 10305, 29, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.4, 10305, 39, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 20.7, 10306, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 26.2, 10306, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 5.9, 10306, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 39.4, 10307, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 10.0, 10307, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 28.8, 10308, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 12.0, 10308, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 17.6, 10309, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 20.0, 10309, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 11.2, 10309, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.8, 10309, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 17.2, 10309, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.9, 10310, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 39.4, 10310, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 11.2, 10311, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 28.8, 10311, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 36.4, 10312, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 36.8, 10312, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 26.2, 10312, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.2, 10312, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 15.2, 10313, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 25.6, 10314, 32, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.6, 10314, 58, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 39.4, 10314, 62, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 11.2, 10315, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 10315, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.7, 10316, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 39.4, 10316, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.4, 10317, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.7, 10318, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 14.4, 10318, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 31.2, 10319, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 36.4, 10319, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.4, 10319, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.2, 10320, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.4, 10321, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.6, 10322, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 12.4, 10323, 15, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 11.2, 10323, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.4, 10323, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 13.9, 10324, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 14.4, 10324, 35, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.6, 10324, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 44.0, 10324, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 35.1, 10324, 63, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 20.0, 10325, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 4.8, 10325, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 18.6, 10325, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 10.0, 10325, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 27.8, 10325, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 17.6, 10326, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 15.6, 10326, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 6.2, 10326, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.2, 10327, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 16.8, 10327, 11, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 20.7, 10327, 30, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.6, 10327, 58, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 44.0, 10328, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 16.8, 10328, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.0, 10328, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.3, 10329, 19, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 20.7, 10329, 30, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 210.8, 10329, 38, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 30.4, 10329, 56, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 24.9, 10330, 26, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 27.8, 10330, 72, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 5.9, 10331, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 50.0, 10332, 18, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 11.2, 10332, 42, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 7.6, 10332, 47, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.6, 10333, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 8.0, 10333, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 17.2, 10333, 71, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 5.6, 10334, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.0, 10334, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 15.2, 10335, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.0, 10335, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 25.6, 10335, 32, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (48, 42.4, 10335, 51, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 17.6, 10336, 4, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.2, 10337, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 24.9, 10337, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.2, 10337, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 20.8, 10337, 37, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 27.8, 10337, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 31.2, 10338, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 20.7, 10338, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 17.6, 10339, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 31.2, 10339, 17, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 39.4, 10339, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 50.0, 10340, 18, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 7.7, 10340, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 36.8, 10340, 43, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 2.0, 10341, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 44.0, 10341, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 15.2, 10342, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (56, 10.0, 10342, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.2, 10342, 36, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 19.2, 10342, 55, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 26.6, 10343, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 10.0, 10343, 68, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.4, 10343, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 17.6, 10344, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 32.0, 10344, 8, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 32.0, 10345, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 7.3, 10345, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 11.2, 10345, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 31.2, 10346, 17, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.4, 10346, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 11.2, 10347, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 14.4, 10347, 39, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.7, 10347, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 6.2, 10347, 75, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.4, 10348, 1, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.2, 10348, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 5.9, 10349, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10350, 50, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 28.8, 10350, 69, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 210.8, 10351, 38, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (13, 7.7, 10351, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (77, 15.5, 10351, 44, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 16.8, 10351, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 3.6, 10352, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.9, 10352, 54, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 16.8, 10353, 11, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 210.8, 10353, 38, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.4, 10354, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 99.0, 10354, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 3.6, 10355, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.6, 10355, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10356, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 19.2, 10356, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.8, 10356, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.8, 10357, 10, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 24.9, 10357, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 27.2, 10357, 60, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 3.6, 10358, 24, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 11.2, 10358, 34, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.2, 10358, 36, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (56, 13.9, 10359, 16, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 10.0, 10359, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 27.2, 10359, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 36.4, 10360, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 99.0, 10360, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 210.8, 10360, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 16.0, 10360, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 5.9, 10360, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (54, 14.4, 10361, 39, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 27.2, 10361, 60, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 11.2, 10362, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 42.4, 10362, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 5.9, 10362, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10363, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 6.2, 10363, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.4, 10363, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 28.8, 10364, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 17.2, 10364, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 16.8, 10365, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 16.8, 10366, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 10.4, 10366, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 11.2, 10367, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 5.9, 10367, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 16.8, 10367, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 10.4, 10367, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 8.0, 10368, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (13, 36.4, 10368, 28, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.6, 10368, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 26.6, 10368, 64, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 99.0, 10369, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 30.4, 10369, 56, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.4, 10370, 1, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 26.6, 10370, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 8.0, 10370, 74, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 15.2, 10371, 36, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 64.8, 10372, 20, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 210.8, 10372, 38, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 27.2, 10372, 60, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 27.8, 10372, 72, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 10.6, 10373, 58, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 17.2, 10373, 71, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10374, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.6, 10374, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.6, 10375, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 5.9, 10375, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 10.0, 10376, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.4, 10377, 28, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.4, 10377, 39, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 17.2, 10378, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 7.7, 10379, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 35.1, 10379, 63, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.8, 10379, 65, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 20.7, 10380, 30, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 26.2, 10380, 53, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 27.2, 10380, 60, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 10380, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 8.0, 10381, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (32, 17.0, 10382, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 50.0, 10382, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 99.0, 10382, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 2.0, 10382, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 8.0, 10382, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.8, 10383, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10383, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.4, 10383, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 64.8, 10384, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 27.2, 10384, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 24.0, 10385, 7, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 27.2, 10385, 60, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 10.0, 10385, 68, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 3.6, 10386, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 11.2, 10386, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 3.6, 10387, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 36.4, 10387, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 44.0, 10387, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 17.2, 10387, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.6, 10388, 45, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.6, 10388, 52, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 26.2, 10388, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 24.8, 10389, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.2, 10389, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 39.4, 10389, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 10389, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 10.0, 10390, 31, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.4, 10390, 35, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 9.6, 10390, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 27.8, 10390, 72, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 4.8, 10391, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 28.8, 10392, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.2, 10393, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 18.6, 10393, 14, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 11.2, 10393, 25, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 24.9, 10393, 26, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (32, 10.0, 10393, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.8, 10394, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 39.4, 10394, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 9.6, 10395, 46, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 26.2, 10395, 53, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 28.8, 10395, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.2, 10396, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 17.2, 10396, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 27.8, 10396, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 8.0, 10397, 21, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 42.4, 10397, 51, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.4, 10398, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 19.2, 10398, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 10.0, 10399, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.2, 10399, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 14.4, 10399, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 10.4, 10399, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 99.0, 10400, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 14.4, 10400, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.0, 10400, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 20.7, 10401, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 30.4, 10401, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.8, 10401, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 17.2, 10401, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 7.2, 10402, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 35.1, 10402, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 13.9, 10403, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 10.2, 10403, 48, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.9, 10404, 26, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 11.2, 10404, 42, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.0, 10404, 49, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 8.0, 10405, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.4, 10406, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 8.0, 10406, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 36.4, 10406, 28, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 15.2, 10406, 36, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 14.7, 10406, 40, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.8, 10407, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 28.8, 10407, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 17.2, 10407, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 20.8, 10408, 37, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 5.9, 10408, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 39.4, 10408, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 18.6, 10409, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 8.0, 10409, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 2.0, 10410, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 44.0, 10410, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.7, 10411, 41, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.5, 10411, 44, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 44.0, 10411, 59, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.6, 10412, 14, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 14.4, 10413, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 39.4, 10413, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 14.4, 10413, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 7.3, 10414, 19, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 2.0, 10414, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 31.2, 10415, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 2.0, 10415, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.3, 10416, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 26.2, 10416, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.6, 10416, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 210.8, 10417, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 9.6, 10417, 46, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 10.0, 10417, 68, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 10.4, 10417, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 15.2, 10418, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 7.6, 10418, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 22.8, 10418, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 8.0, 10418, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 27.2, 10419, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.8, 10419, 69, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 77.6, 10420, 9, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 4.8, 10420, 13, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 12.0, 10420, 70, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.0, 10420, 73, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 7.3, 10421, 19, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.9, 10421, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 26.2, 10421, 53, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 10.4, 10421, 77, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 24.9, 10422, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 10.0, 10423, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 44.0, 10423, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 14.4, 10424, 35, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 210.8, 10424, 38, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10424, 68, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.2, 10425, 55, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.4, 10425, 76, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 30.4, 10426, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 26.6, 10426, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 18.6, 10427, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.6, 10428, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 13.0, 10429, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 35.1, 10429, 63, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 31.2, 10430, 17, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 8.0, 10430, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 30.4, 10430, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 44.0, 10430, 59, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 31.2, 10431, 17, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 14.7, 10431, 40, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.6, 10431, 47, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 24.9, 10432, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 5.9, 10432, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 30.4, 10433, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 16.8, 10434, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 14.4, 10434, 76, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.2, 10435, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 16.8, 10435, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 27.8, 10435, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.6, 10436, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 30.4, 10436, 56, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 26.6, 10436, 64, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 6.2, 10436, 75, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 26.2, 10437, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.3, 10438, 19, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 11.2, 10438, 34, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.6, 10438, 57, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 30.4, 10439, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 13.9, 10439, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 26.6, 10439, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 8.0, 10439, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 15.2, 10440, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 13.9, 10440, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 99.0, 10440, 29, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (90, 22.8, 10440, 61, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 35.1, 10441, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 16.8, 10442, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 5.9, 10442, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 13.6, 10442, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 16.8, 10443, 11, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 36.4, 10443, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 31.2, 10444, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 24.9, 10444, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 14.4, 10444, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.7, 10444, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 14.4, 10445, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 5.9, 10445, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 7.3, 10446, 19, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 3.6, 10446, 24, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 10.0, 10446, 31, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 5.6, 10446, 52, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.3, 10447, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 16.8, 10447, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 17.2, 10447, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 24.9, 10448, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.7, 10448, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 24.8, 10449, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 5.6, 10449, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 39.4, 10449, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 24.8, 10450, 10, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 5.9, 10450, 54, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 19.2, 10451, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 26.6, 10451, 64, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 16.8, 10451, 65, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 10.4, 10451, 77, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 36.4, 10452, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 15.5, 10452, 44, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.2, 10453, 48, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.0, 10453, 70, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.9, 10454, 16, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 2.0, 10454, 33, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.6, 10454, 46, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.4, 10455, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 26.2, 10455, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 22.8, 10455, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.2, 10455, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 8.0, 10456, 21, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 16.0, 10456, 49, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 44.0, 10457, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.9, 10458, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 36.4, 10458, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.8, 10458, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 30.4, 10458, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 17.2, 10458, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 24.0, 10459, 7, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.6, 10459, 46, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 27.8, 10459, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 10.0, 10460, 68, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 6.2, 10460, 75, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 8.0, 10461, 21, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 20.7, 10461, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 19.2, 10461, 55, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 4.8, 10462, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 7.2, 10462, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 7.3, 10463, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 11.2, 10463, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 17.6, 10464, 4, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 36.8, 10464, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 30.4, 10464, 56, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 27.2, 10464, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 3.6, 10465, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 99.0, 10465, 29, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.7, 10465, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.6, 10465, 45, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 13.0, 10465, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 16.8, 10466, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.6, 10466, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 3.6, 10467, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 11.2, 10467, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 20.7, 10468, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 36.8, 10468, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.2, 10469, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 13.9, 10469, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 15.5, 10469, 44, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 50.0, 10470, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.2, 10470, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 26.6, 10470, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.0, 10471, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.4, 10471, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 3.6, 10472, 24, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 42.4, 10472, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 2.0, 10473, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 17.2, 10473, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 18.6, 10474, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 36.4, 10474, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 14.7, 10474, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.2, 10474, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 10.0, 10475, 31, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 13.6, 10475, 66, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 14.4, 10475, 76, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 19.2, 10476, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 12.0, 10476, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.4, 10477, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 8.0, 10477, 21, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.4, 10477, 39, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 24.8, 10478, 10, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 210.8, 10479, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 26.2, 10479, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 44.0, 10479, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 26.6, 10479, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.6, 10480, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 44.0, 10480, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 16.0, 10481, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 27.2, 10481, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.7, 10482, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 11.2, 10483, 34, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.4, 10483, 77, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 8.0, 10484, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.7, 10484, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 42.4, 10484, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.2, 10485, 2, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 8.0, 10485, 3, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.2, 10485, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 12.0, 10485, 70, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 16.8, 10486, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 42.4, 10486, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 8.0, 10486, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 7.3, 10487, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.9, 10487, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 5.9, 10487, 54, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 44.0, 10488, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.0, 10488, 73, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 16.8, 10489, 11, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 13.9, 10489, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 44.0, 10490, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10490, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 6.2, 10490, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.5, 10491, 44, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 10.4, 10491, 77, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 11.2, 10492, 25, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 11.2, 10492, 42, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 16.8, 10493, 65, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.6, 10493, 66, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 28.8, 10493, 69, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 30.4, 10494, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.2, 10495, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.7, 10495, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 10.4, 10495, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10496, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 30.4, 10497, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 27.8, 10497, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.4, 10497, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 4.5, 10498, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 18.4, 10498, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 10498, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 45.6, 10499, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 20.0, 10499, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 15.5, 10500, 15, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 45.6, 10500, 28, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.45, 10501, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 9.5, 10502, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 32.8, 10502, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 10502, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 23.25, 10503, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.05, 10503, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 19.0, 10504, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 10.0, 10504, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.8, 10504, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 28.5, 10504, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 49.3, 10505, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 14.0, 10506, 25, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 15.0, 10506, 70, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 46.0, 10507, 43, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.75, 10507, 48, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10508, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10508, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 45.6, 10509, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 123.79, 10510, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 7.75, 10510, 75, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 22.0, 10511, 4, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 30.0, 10511, 7, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 40.0, 10511, 8, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.5, 10512, 24, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 12.0, 10512, 46, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.5, 10512, 47, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 34.0, 10512, 60, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10513, 21, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 32.0, 10513, 32, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 28.5, 10513, 61, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (39, 81.0, 10514, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 45.6, 10514, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 38.0, 10514, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (39, 21.05, 10514, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 7.75, 10514, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 97.0, 10515, 9, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 17.45, 10515, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 43.9, 10515, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 2.5, 10515, 33, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (84, 34.0, 10515, 60, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 62.5, 10516, 18, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 9.65, 10516, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10516, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 7.0, 10517, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 55.0, 10517, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 15.0, 10517, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 4.5, 10518, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 263.5, 10518, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 19.45, 10518, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 31.0, 10519, 10, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 38.0, 10519, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.0, 10519, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 4.5, 10520, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 32.8, 10520, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 18.0, 10521, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.65, 10521, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 12.5, 10521, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 18.0, 10522, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 40.0, 10522, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 25.89, 10522, 30, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 18.4, 10522, 40, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 39.0, 10523, 17, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 81.0, 10523, 20, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 26.0, 10523, 37, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.65, 10523, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 31.0, 10524, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 25.89, 10524, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 46.0, 10524, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.45, 10524, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10525, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.4, 10525, 40, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 18.0, 10526, 1, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10526, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10526, 56, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 22.0, 10527, 4, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10527, 36, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 21.0, 10528, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 2.5, 10528, 33, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 34.8, 10528, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 24.0, 10529, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10529, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 36.0, 10529, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 39.0, 10530, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 46.0, 10530, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.5, 10530, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 18.0, 10530, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 55.0, 10531, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.89, 10532, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 17.0, 10532, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 22.0, 10533, 4, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 34.8, 10533, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 15.0, 10533, 73, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 25.89, 10534, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.4, 10534, 40, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.45, 10534, 54, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 21.0, 10535, 11, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.4, 10535, 40, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 19.5, 10535, 57, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 55.0, 10535, 59, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 38.0, 10536, 12, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10536, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 2.5, 10536, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 34.0, 10536, 60, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.5, 10537, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 53.0, 10537, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.25, 10537, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 34.8, 10537, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 15.0, 10537, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 15.0, 10538, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 34.8, 10538, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 6.0, 10539, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.0, 10539, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 2.5, 10539, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 20.0, 10539, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 10.0, 10540, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 31.23, 10540, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 263.5, 10540, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 12.5, 10540, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 4.5, 10541, 24, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 263.5, 10541, 38, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 21.05, 10541, 65, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 21.5, 10541, 71, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10542, 11, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 7.45, 10542, 54, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10543, 12, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 9.0, 10543, 23, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 45.6, 10544, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 14.0, 10544, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 10545, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 30.0, 10546, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10546, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 49.3, 10546, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 32.0, 10547, 32, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 19.0, 10547, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10548, 34, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 9.65, 10548, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 12.5, 10549, 31, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 9.5, 10549, 45, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (48, 53.0, 10549, 51, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 39.0, 10550, 17, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.2, 10550, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 10.0, 10550, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 28.5, 10550, 61, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 17.45, 10551, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10551, 35, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 19.45, 10551, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 36.0, 10552, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.75, 10552, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10553, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 17.45, 10553, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 21.0, 10553, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.5, 10553, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 18.0, 10553, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.45, 10554, 16, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.0, 10554, 23, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 49.3, 10554, 62, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.0, 10554, 77, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 23.25, 10555, 14, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 9.2, 10555, 19, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 4.5, 10555, 24, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 53.0, 10555, 51, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 38.0, 10555, 56, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 34.8, 10556, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 33.25, 10557, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.75, 10557, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 9.5, 10558, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 53.0, 10558, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.0, 10558, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 32.8, 10558, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 15.0, 10558, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.65, 10559, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 24.0, 10559, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 25.89, 10560, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 49.3, 10560, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.45, 10561, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 53.0, 10561, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 2.5, 10562, 33, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 49.3, 10562, 62, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 19.0, 10563, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 7.0, 10563, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 39.0, 10564, 17, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 12.5, 10564, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 24.0, 10564, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 4.5, 10565, 24, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 33.25, 10565, 64, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 21.0, 10566, 11, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 62.5, 10566, 18, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10566, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 12.5, 10567, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 53.0, 10567, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 55.0, 10567, 59, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 31.0, 10568, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 12.5, 10569, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10569, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10570, 11, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 38.0, 10570, 56, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (11, 23.25, 10571, 14, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 14.0, 10571, 42, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 17.45, 10572, 16, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.0, 10572, 32, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 18.4, 10572, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.75, 10572, 75, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 39.0, 10573, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.0, 10573, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 32.8, 10573, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 2.5, 10574, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 18.4, 10574, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 49.3, 10574, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 33.25, 10574, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 55.0, 10575, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 43.9, 10575, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 34.8, 10575, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10575, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10576, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10576, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 19.45, 10576, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10577, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.75, 10577, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 13.0, 10577, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10578, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 19.5, 10578, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.5, 10579, 15, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 7.75, 10579, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.25, 10580, 14, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 9.65, 10580, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.05, 10580, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 7.75, 10581, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 19.5, 10582, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 18.0, 10582, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 123.79, 10583, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 34.0, 10583, 60, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 36.0, 10583, 69, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 12.5, 10584, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 9.5, 10585, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 7.0, 10586, 52, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 31.23, 10587, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10587, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.0, 10587, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 62.5, 10588, 18, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 14.0, 10588, 42, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 18.0, 10589, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10590, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 13.0, 10590, 77, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 10.0, 10591, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 30.0, 10591, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 7.45, 10591, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 15.5, 10592, 15, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 31.23, 10592, 26, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 81.0, 10593, 20, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.0, 10593, 69, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 18.0, 10593, 76, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 7.0, 10594, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.25, 10594, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10595, 35, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 28.5, 10595, 61, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 36.0, 10595, 69, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 38.0, 10596, 56, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 43.9, 10596, 63, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.75, 10596, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 4.5, 10597, 24, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.5, 10597, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.05, 10597, 65, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 43.9, 10598, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 21.5, 10598, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 49.3, 10599, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 7.45, 10600, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10600, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 6.0, 10601, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 55.0, 10601, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 13.0, 10602, 77, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (48, 21.0, 10603, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 20.0, 10603, 49, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 12.75, 10604, 48, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10604, 76, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.45, 10605, 16, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 55.0, 10605, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 34.0, 10605, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.5, 10605, 71, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 22.0, 10606, 4, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 24.0, 10606, 55, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 49.3, 10606, 62, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 30.0, 10607, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 39.0, 10607, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 2.5, 10607, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 18.4, 10607, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 34.8, 10607, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 38.0, 10608, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 18.0, 10609, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 31.0, 10609, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 10.0, 10609, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 19.0, 10610, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 18.0, 10611, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 10611, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.0, 10611, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 31.0, 10612, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 19.0, 10612, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 20.0, 10612, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 34.0, 10612, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 18.0, 10612, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 6.0, 10613, 13, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.75, 10613, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 21.0, 10614, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 10.0, 10614, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 18.0, 10614, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 24.0, 10615, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 263.5, 10616, 38, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 38.0, 10616, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10616, 70, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.5, 10616, 71, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 55.0, 10617, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 25.0, 10618, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 10618, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.5, 10618, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 10.0, 10619, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 21.0, 10619, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 4.5, 10620, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 7.0, 10620, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.2, 10621, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.0, 10621, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.0, 10621, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.5, 10621, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10622, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 12.5, 10622, 68, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 23.25, 10623, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 9.2, 10623, 19, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.0, 10623, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 4.5, 10623, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10623, 35, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 45.6, 10624, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 123.79, 10624, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.45, 10624, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 23.25, 10625, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 14.0, 10625, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.0, 10625, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 32.8, 10626, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 34.0, 10626, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.5, 10626, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 49.3, 10627, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 15.0, 10627, 73, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 18.0, 10628, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 123.79, 10629, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 33.25, 10629, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 24.0, 10630, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 18.0, 10630, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 7.75, 10631, 75, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10632, 2, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 2.5, 10632, 33, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 38.0, 10633, 12, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (13, 6.0, 10633, 13, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 31.23, 10633, 26, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 49.3, 10633, 62, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 30.0, 10634, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 62.5, 10634, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 53.0, 10634, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 7.75, 10634, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 22.0, 10635, 4, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.35, 10635, 5, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 21.0, 10635, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 22.0, 10636, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 13.25, 10636, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 10637, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 16.25, 10637, 50, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 38.0, 10637, 56, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.5, 10638, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.05, 10638, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 34.8, 10638, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 62.5, 10639, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.0, 10640, 69, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10640, 70, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 19.0, 10641, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 18.4, 10641, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10642, 21, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.5, 10642, 61, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 45.6, 10643, 28, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 18.0, 10643, 39, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 12.0, 10643, 46, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 62.5, 10644, 18, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 46.0, 10644, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 12.0, 10644, 46, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 62.5, 10645, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.0, 10645, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.0, 10646, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 31.0, 10646, 10, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.5, 10646, 71, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 13.0, 10646, 77, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.2, 10647, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10647, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10648, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 4.5, 10648, 24, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 45.6, 10649, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.8, 10649, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 25.89, 10650, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 32.8, 10650, 53, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.45, 10650, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.2, 10651, 19, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.0, 10651, 22, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 25.89, 10652, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10652, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.45, 10653, 16, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 34.0, 10653, 60, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 22.0, 10654, 4, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10654, 39, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 7.45, 10654, 54, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.65, 10655, 41, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 23.25, 10656, 14, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 19.45, 10656, 44, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.5, 10656, 47, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.5, 10657, 15, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 9.65, 10657, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 12.0, 10657, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.5, 10657, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 38.0, 10657, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 34.0, 10657, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 10.0, 10658, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 18.4, 10658, 40, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 34.0, 10658, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 13.0, 10658, 77, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10659, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 18.4, 10659, 40, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.0, 10659, 70, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 81.0, 10660, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 18.0, 10661, 39, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 13.25, 10661, 58, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.5, 10662, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.4, 10663, 40, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 10663, 42, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 53.0, 10663, 51, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 31.0, 10664, 10, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 38.0, 10664, 56, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.05, 10664, 65, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 53.0, 10665, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 55.0, 10665, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10665, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 123.79, 10666, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.05, 10666, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 36.0, 10667, 69, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 21.5, 10667, 71, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 12.5, 10668, 31, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 24.0, 10668, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 33.25, 10668, 64, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10669, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (32, 9.0, 10670, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 12.0, 10670, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 14.0, 10670, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.0, 10670, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.75, 10670, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 17.45, 10671, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 49.3, 10671, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.05, 10671, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 263.5, 10672, 38, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.5, 10672, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 17.45, 10673, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 14.0, 10673, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 46.0, 10673, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.0, 10674, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 23.25, 10675, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.8, 10675, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.25, 10675, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 31.0, 10676, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 9.2, 10676, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 19.45, 10676, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 31.23, 10677, 26, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 2.5, 10677, 33, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 38.0, 10678, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 2.5, 10678, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 9.65, 10678, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.45, 10678, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 55.0, 10679, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 17.45, 10680, 16, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10680, 31, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.0, 10680, 42, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.2, 10681, 19, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 10.0, 10681, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 33.25, 10681, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 2.5, 10682, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 17.0, 10682, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.75, 10682, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 7.0, 10683, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.4, 10684, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 9.5, 10684, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 34.0, 10684, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 31.0, 10685, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 9.65, 10685, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 9.5, 10685, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 39.0, 10686, 17, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 31.23, 10686, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 97.0, 10687, 9, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 123.79, 10687, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 19.0, 10687, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 31.0, 10688, 10, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 45.6, 10688, 28, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 14.0, 10688, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 18.0, 10689, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 10690, 56, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.0, 10690, 77, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10691, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 123.79, 10691, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 46.0, 10691, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 19.45, 10691, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (48, 49.3, 10691, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 43.9, 10692, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 97.0, 10693, 9, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 7.45, 10693, 54, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 36.0, 10693, 69, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10693, 73, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (90, 30.0, 10694, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 55.0, 10694, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.0, 10694, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 40.0, 10695, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 38.0, 10695, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.5, 10695, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 39.0, 10696, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 12.0, 10696, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 9.2, 10697, 19, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 18.0, 10697, 35, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.25, 10697, 58, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10697, 70, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10698, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 39.0, 10698, 17, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 123.79, 10698, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 21.05, 10698, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 15.0, 10698, 70, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.5, 10699, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 18.0, 10700, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.0, 10700, 34, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.5, 10700, 68, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 21.5, 10700, 71, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 55.0, 10701, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.5, 10701, 71, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 18.0, 10701, 76, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 10.0, 10702, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.0, 10702, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 19.0, 10703, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 55.0, 10703, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 15.0, 10703, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 22.0, 10704, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 4.5, 10704, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 12.75, 10704, 48, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10705, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 32.0, 10705, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 17.45, 10706, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 46.0, 10706, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 55.0, 10706, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 24.0, 10707, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 19.5, 10707, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 15.0, 10707, 70, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 21.35, 10708, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 19.0, 10708, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 40.0, 10709, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 53.0, 10709, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.0, 10709, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.2, 10710, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.5, 10710, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.2, 10711, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 9.65, 10711, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 32.8, 10711, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 32.8, 10712, 53, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10712, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 31.0, 10713, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 31.23, 10713, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (110, 9.5, 10713, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 12.0, 10713, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10714, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (27, 39.0, 10714, 17, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.5, 10714, 47, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 38.0, 10714, 56, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 13.25, 10714, 58, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 31.0, 10715, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.5, 10715, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 10.0, 10716, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 53.0, 10716, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 28.5, 10716, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (32, 10.0, 10717, 21, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.45, 10717, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 36.0, 10717, 69, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 38.0, 10718, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 17.45, 10718, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 19.0, 10718, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 49.3, 10718, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 62.5, 10719, 18, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 25.89, 10719, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.45, 10719, 54, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 18.0, 10720, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 21.5, 10720, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 19.45, 10721, 44, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 19.0, 10722, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 12.5, 10722, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 12.5, 10722, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 7.75, 10722, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 31.23, 10723, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 31.0, 10724, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 28.5, 10724, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.65, 10725, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 7.0, 10725, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 24.0, 10725, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 22.0, 10726, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 21.0, 10726, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 39.0, 10727, 17, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 38.0, 10727, 56, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 55.0, 10727, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.89, 10728, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 18.4, 10728, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 24.0, 10728, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.0, 10728, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 18.0, 10729, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10729, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 16.25, 10729, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 17.45, 10730, 16, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 12.5, 10730, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.05, 10730, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10731, 21, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 53.0, 10731, 51, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10732, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 23.25, 10733, 14, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 45.6, 10733, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 7.0, 10733, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 25.0, 10734, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.89, 10734, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10734, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.5, 10735, 61, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 13.0, 10735, 77, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 21.05, 10736, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.75, 10736, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 6.0, 10737, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.65, 10737, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 17.45, 10738, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 19.0, 10739, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 7.0, 10739, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 45.6, 10740, 28, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 18.0, 10740, 35, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 9.5, 10740, 45, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 38.0, 10740, 56, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.0, 10741, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10742, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 34.0, 10742, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 34.8, 10742, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 12.0, 10743, 46, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 18.4, 10744, 40, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 62.5, 10745, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 19.45, 10745, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 55.0, 10745, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 34.8, 10745, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 6.0, 10746, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 14.0, 10746, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 49.3, 10746, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 36.0, 10746, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 12.5, 10747, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 9.65, 10747, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 43.9, 10747, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 36.0, 10747, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (44, 9.0, 10748, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 18.4, 10748, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 38.0, 10748, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 38.0, 10749, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 55.0, 10749, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10749, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 23.25, 10750, 14, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 9.5, 10750, 45, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 55.0, 10750, 59, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 31.23, 10751, 26, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 25.89, 10751, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 16.25, 10751, 50, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 15.0, 10751, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 18.0, 10752, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 36.0, 10752, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 9.5, 10753, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 10.0, 10753, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 18.4, 10754, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.5, 10755, 47, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10755, 56, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 19.5, 10755, 57, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 36.0, 10755, 69, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 62.5, 10756, 18, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10756, 36, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 12.5, 10756, 68, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 36.0, 10756, 69, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 10757, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 55.0, 10757, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 49.3, 10757, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 33.25, 10757, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 31.23, 10758, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 7.0, 10758, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 15.0, 10758, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.0, 10759, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.0, 10760, 25, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 43.9, 10760, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 46.0, 10760, 43, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 14.0, 10761, 25, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 7.75, 10761, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 18.0, 10762, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.5, 10762, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 53.0, 10762, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 38.0, 10762, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10763, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 21.0, 10763, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.5, 10763, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10764, 3, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (130, 18.0, 10764, 39, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 21.05, 10765, 65, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 19.0, 10766, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 30.0, 10766, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 12.5, 10766, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 14.0, 10767, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 21.0, 10768, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 12.5, 10768, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.0, 10768, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.5, 10768, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.65, 10769, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 7.0, 10769, 52, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 28.5, 10769, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 49.3, 10769, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10770, 11, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 21.5, 10771, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 123.79, 10772, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 55.0, 10772, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (33, 39.0, 10773, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 12.5, 10773, 31, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 7.75, 10773, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 12.5, 10774, 31, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 17.0, 10774, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 31.0, 10775, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 14.0, 10775, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 12.5, 10776, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 14.0, 10776, 42, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (27, 9.5, 10776, 45, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 53.0, 10776, 51, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10777, 42, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.65, 10778, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 17.45, 10779, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 49.3, 10779, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 15.0, 10780, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10780, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 7.45, 10781, 54, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 10781, 56, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 10.0, 10781, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 12.5, 10782, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.5, 10783, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 263.5, 10783, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10784, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 18.0, 10784, 39, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 34.8, 10784, 72, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 31.0, 10785, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.75, 10785, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 40.0, 10786, 8, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.89, 10786, 30, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 7.75, 10786, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.0, 10787, 2, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 123.79, 10787, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.2, 10788, 19, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.75, 10788, 75, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 62.5, 10789, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.0, 10789, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 43.9, 10789, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 12.5, 10789, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 30.0, 10790, 7, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 10790, 56, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 123.79, 10791, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.65, 10791, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 10792, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 7.45, 10792, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.5, 10792, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 9.65, 10793, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 7.0, 10793, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 23.25, 10794, 14, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 7.45, 10794, 54, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 17.45, 10795, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 39.0, 10795, 17, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 31.23, 10796, 26, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.45, 10796, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 33.25, 10796, 64, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 36.0, 10796, 69, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.0, 10797, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 49.3, 10798, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.8, 10798, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10799, 13, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.5, 10799, 24, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 55.0, 10799, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 21.0, 10800, 11, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 53.0, 10800, 51, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 7.45, 10800, 54, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 39.0, 10801, 17, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 123.79, 10801, 29, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 25.89, 10802, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 53.0, 10802, 51, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 24.0, 10802, 55, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 49.3, 10802, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 9.2, 10803, 19, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.0, 10803, 25, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 55.0, 10803, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 31.0, 10804, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 45.6, 10804, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 20.0, 10804, 49, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10805, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 263.5, 10805, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10806, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 21.05, 10806, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.0, 10806, 74, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 18.4, 10807, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 10808, 56, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 18.0, 10808, 76, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.0, 10809, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 6.0, 10810, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 14.0, 10810, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 15.0, 10810, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 9.2, 10811, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 9.0, 10811, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.4, 10811, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 12.5, 10812, 31, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 34.8, 10812, 72, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 13.0, 10812, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 19.0, 10813, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 12.0, 10813, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.65, 10814, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 46.0, 10814, 43, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 12.75, 10814, 48, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 28.5, 10814, 61, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 2.5, 10815, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 263.5, 10816, 38, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 49.3, 10816, 62, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 31.23, 10817, 26, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 263.5, 10817, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 18.4, 10817, 40, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 49.3, 10817, 62, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 32.0, 10818, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.65, 10818, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 46.0, 10819, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.75, 10819, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10820, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10821, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 53.0, 10821, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 49.3, 10822, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 15.0, 10822, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.0, 10823, 11, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.5, 10823, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 55.0, 10823, 59, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10823, 77, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.65, 10824, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 15.0, 10824, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 31.23, 10825, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 32.8, 10825, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 12.5, 10826, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.5, 10826, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 31.0, 10827, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 18.0, 10827, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 81.0, 10828, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 263.5, 10828, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 10829, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 40.0, 10829, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10829, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 34.0, 10829, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 25.0, 10830, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 18.0, 10830, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 34.0, 10830, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 12.5, 10830, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 9.2, 10831, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 18.0, 10831, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 263.5, 10831, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 46.0, 10831, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 6.0, 10832, 13, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10832, 25, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 19.45, 10832, 44, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 33.25, 10832, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.0, 10833, 7, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 12.5, 10833, 31, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 32.8, 10833, 53, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 123.79, 10834, 29, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 25.89, 10834, 30, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 55.0, 10835, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 13.0, 10835, 77, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (52, 21.0, 10836, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 18.0, 10836, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 19.5, 10836, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 34.0, 10836, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 33.25, 10836, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 6.0, 10837, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 18.4, 10837, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 9.5, 10837, 47, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 18.0, 10837, 76, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 18.0, 10838, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 62.5, 10838, 18, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 19.0, 10838, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.25, 10839, 58, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.8, 10839, 72, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 14.0, 10840, 25, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10840, 39, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 31.0, 10841, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10841, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 55.0, 10841, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10841, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10842, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 46.0, 10842, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10842, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 15.0, 10842, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 53.0, 10843, 51, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 21.0, 10844, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 9.0, 10845, 23, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 18.0, 10845, 35, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 14.0, 10845, 42, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 13.25, 10845, 58, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (48, 33.25, 10845, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 22.0, 10846, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10846, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10846, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 18.0, 10847, 1, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.2, 10847, 19, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 26.0, 10847, 37, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 9.5, 10847, 45, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 34.0, 10847, 60, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 21.5, 10847, 71, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.35, 10848, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 97.0, 10848, 9, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 10.0, 10849, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 31.23, 10849, 26, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10850, 25, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 2.5, 10850, 33, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10850, 70, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 19.0, 10851, 2, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10851, 25, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.5, 10851, 57, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 55.0, 10851, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.0, 10852, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 39.0, 10852, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 49.3, 10852, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 62.5, 10853, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 31.0, 10854, 10, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 6.0, 10854, 13, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 17.45, 10855, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 12.5, 10855, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 38.0, 10855, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.05, 10855, 65, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10856, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10856, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 10.0, 10857, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 31.23, 10857, 26, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 123.79, 10857, 29, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 30.0, 10858, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 43.9, 10858, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 15.0, 10858, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 4.5, 10859, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 7.45, 10859, 54, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 33.25, 10859, 64, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 53.0, 10860, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10860, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 39.0, 10861, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 62.5, 10861, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10861, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 2.5, 10861, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 49.3, 10861, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 21.0, 10862, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 7.0, 10862, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10863, 1, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 13.25, 10863, 58, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 18.0, 10864, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.0, 10864, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 263.5, 10865, 38, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 18.0, 10865, 39, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 19.0, 10866, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 4.5, 10866, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 25.89, 10866, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 32.8, 10867, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 31.23, 10868, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10868, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 20.0, 10868, 49, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 18.0, 10869, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 10869, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.0, 10869, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10869, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 18.0, 10870, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 53.0, 10870, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 25.0, 10871, 6, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 17.45, 10871, 16, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 39.0, 10871, 17, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 24.0, 10872, 55, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 49.3, 10872, 62, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 33.25, 10872, 64, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.05, 10872, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10873, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 45.6, 10873, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 31.0, 10874, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 9.2, 10875, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 9.5, 10875, 47, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 20.0, 10875, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 12.0, 10876, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 33.25, 10876, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.45, 10877, 16, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 62.5, 10877, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 81.0, 10878, 20, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 18.4, 10879, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.05, 10879, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10879, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.0, 10880, 23, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 28.5, 10880, 61, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 15.0, 10880, 70, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 15.0, 10881, 73, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 14.0, 10882, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 20.0, 10882, 49, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (32, 7.45, 10882, 54, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 4.5, 10883, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10884, 21, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 38.0, 10884, 56, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 21.05, 10884, 65, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10885, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 4.5, 10885, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 10885, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 13.0, 10885, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 31.0, 10886, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 12.5, 10886, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 13.0, 10886, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 14.0, 10887, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10888, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 12.5, 10888, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 21.0, 10889, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 263.5, 10889, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 39.0, 10890, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10890, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 9.65, 10890, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.89, 10891, 30, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 55.0, 10892, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 40.0, 10893, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.5, 10893, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 123.79, 10893, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 25.89, 10893, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 10893, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 6.0, 10894, 13, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 36.0, 10894, 69, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (120, 7.75, 10894, 75, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (110, 4.5, 10895, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 18.0, 10895, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (91, 18.4, 10895, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 34.0, 10895, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 9.5, 10896, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 38.0, 10896, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 123.79, 10897, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 25.89, 10897, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 6.0, 10898, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 18.0, 10899, 39, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 15.0, 10900, 70, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.65, 10901, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.5, 10901, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 24.0, 10902, 55, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 49.3, 10902, 62, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 6.0, 10903, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.05, 10903, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 10903, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.25, 10904, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 49.3, 10904, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10905, 1, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 28.5, 10906, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 7.75, 10907, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.0, 10908, 7, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 7.0, 10908, 52, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 30.0, 10909, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 17.45, 10909, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.65, 10909, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.2, 10910, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 20.0, 10910, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 28.5, 10910, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10911, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 39.0, 10911, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.0, 10911, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 21.0, 10912, 11, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 123.79, 10912, 29, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 22.0, 10913, 4, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 2.5, 10913, 33, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.25, 10913, 58, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 21.5, 10914, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 39.0, 10915, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 2.5, 10915, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.45, 10915, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 17.45, 10916, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 32.0, 10916, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.5, 10916, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 25.89, 10917, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.0, 10917, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 18.0, 10918, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 34.0, 10918, 60, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 17.45, 10919, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 14.0, 10919, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.4, 10919, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 16.25, 10920, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10921, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 43.9, 10921, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 39.0, 10922, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 4.5, 10922, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 14.0, 10923, 42, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 46.0, 10923, 43, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 14.0, 10923, 67, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 31.0, 10924, 10, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 45.6, 10924, 28, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 7.75, 10924, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 19.0, 10925, 36, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 7.0, 10925, 52, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 21.0, 10926, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 10926, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 9.2, 10926, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 34.8, 10926, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 81.0, 10927, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 7.0, 10927, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 10927, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 9.5, 10928, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 18.0, 10928, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 10.0, 10929, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 7.75, 10929, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10929, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 10.0, 10930, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 43.9, 10930, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 24.0, 10930, 55, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.25, 10930, 58, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 6.0, 10931, 13, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.5, 10931, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.45, 10932, 16, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 49.3, 10932, 62, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 34.8, 10932, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.75, 10932, 75, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 32.8, 10933, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 28.5, 10933, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 25.0, 10934, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 18.0, 10935, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 62.5, 10935, 18, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 9.0, 10935, 23, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 10936, 36, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 45.6, 10937, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 10937, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10938, 13, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 46.0, 10938, 43, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (49, 34.0, 10938, 60, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 21.5, 10938, 71, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 10939, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.0, 10939, 67, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 30.0, 10940, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10940, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (44, 12.5, 10941, 31, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 49.3, 10941, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 12.5, 10941, 68, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 34.8, 10941, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 20.0, 10942, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 6.0, 10943, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.0, 10943, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.0, 10943, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 21.0, 10944, 11, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 19.45, 10944, 44, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 38.0, 10944, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 10945, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 12.5, 10945, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 31.0, 10946, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 4.5, 10946, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 13.0, 10946, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 55.0, 10947, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 16.25, 10948, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 53.0, 10948, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 24.0, 10948, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 25.0, 10949, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 31.0, 10949, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 39.0, 10949, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 49.3, 10949, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 22.0, 10950, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 2.5, 10951, 33, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.65, 10951, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 7.75, 10951, 75, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 25.0, 10952, 6, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 45.6, 10952, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 81.0, 10953, 20, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 12.5, 10953, 31, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 17.45, 10954, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.5, 10954, 31, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.5, 10954, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 34.0, 10954, 60, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 7.75, 10955, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 10.0, 10956, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 9.5, 10956, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 53.0, 10956, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 25.89, 10957, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 18.0, 10957, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 33.25, 10957, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.35, 10958, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 30.0, 10958, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 34.8, 10958, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.75, 10959, 75, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.5, 10960, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 9.65, 10960, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 7.0, 10961, 52, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 18.0, 10961, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 30.0, 10962, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (77, 6.0, 10962, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 32.8, 10962, 53, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 36.0, 10962, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (44, 18.0, 10962, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 34.0, 10963, 60, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 62.5, 10964, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 263.5, 10964, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 36.0, 10964, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 53.0, 10965, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 26.0, 10966, 37, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 38.0, 10966, 56, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 49.3, 10966, 62, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.2, 10967, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 20.0, 10967, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 38.0, 10968, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 4.5, 10968, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 33.25, 10968, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 12.0, 10969, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.0, 10970, 52, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 123.79, 10971, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 39.0, 10972, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 2.5, 10972, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 31.23, 10973, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 9.65, 10973, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.75, 10973, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 43.9, 10974, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 40.0, 10975, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.75, 10975, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 45.6, 10976, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 18.0, 10977, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.5, 10977, 47, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 53.0, 10977, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 43.9, 10977, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 40.0, 10978, 8, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 10.0, 10978, 21, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.4, 10978, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 19.45, 10978, 44, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 30.0, 10979, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 10979, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 4.5, 10979, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 43.9, 10979, 27, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 12.5, 10979, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 43.9, 10979, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 7.75, 10980, 75, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 263.5, 10981, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.0, 10982, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 46.0, 10982, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (84, 6.0, 10983, 13, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.5, 10983, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 17.45, 10984, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.5, 10984, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 19.0, 10984, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 17.45, 10985, 16, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 62.5, 10985, 18, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 32.0, 10985, 32, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.0, 10986, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 81.0, 10986, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 10986, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 13.0, 10986, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 30.0, 10987, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 46.0, 10987, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 34.8, 10987, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 30.0, 10988, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 49.3, 10988, 62, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 25.0, 10989, 6, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 21.0, 10989, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 9.65, 10989, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 10.0, 10990, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 14.0, 10990, 34, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (65, 24.0, 10990, 55, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (66, 28.5, 10990, 61, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 19.0, 10991, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 15.0, 10991, 70, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (90, 18.0, 10991, 76, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 34.8, 10992, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 123.79, 10993, 29, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 9.65, 10993, 41, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 55.0, 10994, 59, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 53.0, 10995, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 34.0, 10995, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 14.0, 10996, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 32.0, 10997, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.0, 10997, 46, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.0, 10997, 52, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 4.5, 10998, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 28.5, 10998, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 10998, 74, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 7.75, 10998, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.65, 10999, 41, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 53.0, 10999, 51, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 13.0, 10999, 77, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 22.0, 11000, 4, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 4.5, 11000, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 13.0, 11000, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 30.0, 11001, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 21.0, 11001, 22, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 12.0, 11001, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 24.0, 11001, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (56, 6.0, 11002, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 18.0, 11002, 35, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 14.0, 11002, 42, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 24.0, 11002, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 18.0, 11003, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.4, 11003, 40, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.0, 11003, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 31.23, 11004, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 18.0, 11004, 76, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 18.0, 11005, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 55.0, 11005, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 18.0, 11006, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 123.79, 11006, 29, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 40.0, 11007, 8, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 123.79, 11007, 29, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 14.0, 11007, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 45.6, 11008, 28, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (90, 14.0, 11008, 34, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.5, 11008, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 4.5, 11009, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 19.0, 11009, 36, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 34.0, 11009, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 30.0, 11010, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.5, 11010, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 13.25, 11011, 58, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 21.5, 11011, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 9.2, 11012, 19, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 34.0, 11012, 60, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 21.5, 11012, 71, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.0, 11013, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 14.0, 11013, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 9.5, 11013, 45, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 12.5, 11013, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 9.65, 11014, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 25.89, 11015, 30, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 13.0, 11015, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 12.5, 11016, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 19.0, 11016, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 10.0, 11017, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (110, 55.0, 11017, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 15.0, 11017, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 11018, 12, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 62.5, 11018, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 38.0, 11018, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 12.0, 11019, 46, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 20.0, 11019, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 31.0, 11020, 10, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (11, 19.0, 11021, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 81.0, 11021, 20, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (63, 31.23, 11021, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (44, 53.0, 11021, 51, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 34.8, 11021, 72, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 9.2, 11022, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 36.0, 11022, 69, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 30.0, 11023, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 46.0, 11023, 43, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 31.23, 11024, 26, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 2.5, 11024, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 21.05, 11024, 65, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 21.5, 11024, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 11025, 1, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 6.0, 11025, 13, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 62.5, 11026, 18, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 53.0, 11026, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 4.5, 11027, 24, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 49.3, 11027, 62, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 24.0, 11028, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 55.0, 11028, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 11029, 56, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 43.9, 11029, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 19.0, 11030, 2, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 21.35, 11030, 5, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 123.79, 11030, 29, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (100, 55.0, 11030, 59, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (45, 18.0, 11031, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (80, 6.0, 11031, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 4.5, 11031, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 33.25, 11031, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (16, 21.5, 11031, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 19.0, 11032, 36, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 263.5, 11032, 38, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 55.0, 11032, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (70, 32.8, 11033, 53, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 36.0, 11033, 69, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 10.0, 11034, 21, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 19.45, 11034, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (6, 28.5, 11034, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 18.0, 11035, 1, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 18.0, 11035, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 11035, 42, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 7.45, 11035, 54, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (7, 6.0, 11036, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 55.0, 11036, 59, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 15.0, 11037, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (5, 18.4, 11038, 40, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 7.0, 11038, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.5, 11038, 71, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 45.6, 11039, 28, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 18.0, 11039, 35, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (60, 20.0, 11039, 49, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 19.5, 11039, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 10.0, 11040, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 19.0, 11041, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 43.9, 11041, 63, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 19.45, 11042, 44, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 28.5, 11042, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 11043, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 49.3, 11044, 62, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 2.5, 11045, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 53.0, 11045, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 38.0, 11046, 12, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 32.0, 11046, 32, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (18, 18.0, 11046, 35, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 18.0, 11047, 1, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 21.35, 11047, 5, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 12.5, 11048, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 11049, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 38.0, 11049, 12, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 18.0, 11050, 76, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 4.5, 11051, 24, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 46.0, 11052, 43, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 28.5, 11052, 61, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 62.5, 11053, 18, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 32.0, 11053, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 33.25, 11053, 64, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 2.5, 11054, 33, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 14.0, 11054, 67, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 4.5, 11055, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 14.0, 11055, 25, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 53.0, 11055, 51, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.5, 11055, 57, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 30.0, 11056, 7, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 24.0, 11056, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (50, 34.0, 11056, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 15.0, 11057, 70, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 10.0, 11058, 21, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (21, 34.0, 11058, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 28.5, 11058, 61, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 6.0, 11059, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 39.0, 11059, 17, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 34.0, 11059, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 34.0, 11060, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 13.0, 11060, 77, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 34.0, 11061, 60, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 32.8, 11062, 53, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 15.0, 11062, 70, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 14.0, 11063, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 18.4, 11063, 40, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 9.65, 11063, 41, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (77, 39.0, 11064, 17, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (12, 9.65, 11064, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (25, 32.8, 11064, 53, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 24.0, 11064, 55, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (55, 12.5, 11064, 68, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 25.89, 11065, 30, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 7.45, 11065, 54, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 17.45, 11066, 16, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (42, 9.2, 11066, 19, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (35, 14.0, 11066, 34, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (9, 9.65, 11067, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 45.6, 11068, 28, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (36, 46.0, 11068, 43, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (28, 13.0, 11068, 77, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 18.0, 11069, 39, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 18.0, 11070, 1, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 19.0, 11070, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 17.45, 11070, 16, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 12.5, 11070, 31, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (15, 30.0, 11071, 7, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 6.0, 11071, 13, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (8, 19.0, 11072, 2, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (40, 9.65, 11072, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (22, 16.25, 11072, 50, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (130, 33.25, 11072, 64, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 21.0, 11073, 11, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 4.5, 11073, 24, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (14, 17.45, 11074, 16, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 19.0, 11075, 2, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (30, 12.0, 11075, 46, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 18.0, 11075, 76, 15.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 25.0, 11076, 6, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (20, 23.25, 11076, 14, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (10, 9.2, 11076, 19, 25.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (24, 19.0, 11077, 2, 20.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 10.0, 11077, 3, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 22.0, 11077, 4, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 25.0, 11077, 6, 20.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 30.0, 11077, 7, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 40.0, 11077, 8, 10.0E-2)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 31.0, 11077, 10, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 38.0, 11077, 12, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 6.0, 11077, 13, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 23.25, 11077, 14, 30.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 17.45, 11077, 16, 30.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 81.0, 11077, 20, 40.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 9.0, 11077, 23, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 32.0, 11077, 32, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 18.0, 11077, 39, 50.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 9.65, 11077, 41, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (3, 12.0, 11077, 46, 20.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 7.0, 11077, 52, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 24.0, 11077, 55, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 34.0, 11077, 60, 60.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 33.25, 11077, 64, 30.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (1, 17.0, 11077, 66, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 15.0, 11077, 73, 10.0E-3)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (4, 7.75, 11077, 75, 00.0E+0)
INSERT INTO [dbo].[tblOrderDetails] ([Quantity], [UnitPrice], [OrderID], [ProductID], [Discount]) VALUES (2, 13.0, 11077, 77, 00.0E+0)

-- Insert scripts for table: tblOrders
PRINT 'Inserting rows into table: tblOrders'
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19910515 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10000, 3, 6, N'FRANS', '19910510 00:00:00', 4.45, '19910607 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19910523 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10001, 3, 8, N'MEREP', '19910513 00:00:00', 79.45, '19910610 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19910517 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10002, 3, 3, N'FOLKO', '19910514 00:00:00', 36.18, '19910611 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19910524 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10003, 1, 8, N'SIMOB', '19910515 00:00:00', 18.59, '19910612 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19910520 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10004, 2, 3, N'VAFFE', '19910516 00:00:00', 20.12, '19910613 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19910524 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10005, 3, 5, N'WARTH', '19910520 00:00:00', 4.13, '19910617 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19910524 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10006, 1, 8, N'FRANS', '19910521 00:00:00', 3.62, '19910618 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19910611 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10007, 3, 4, N'MORGK', '19910522 00:00:00', 36.19, '19910619 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19910529 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10008, 1, 3, N'FURIB', '19910523 00:00:00', 74.22, '19910620 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19910531 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10009, 1, 8, N'SEVES', '19910524 00:00:00', 49.21, '19910621 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19910530 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10010, 1, 8, N'SIMOB', '19910528 00:00:00', 3.01, '19910625 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19910603 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10011, 3, 6, N'WELLI', '19910529 00:00:00', 31.54, '19910626 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19910603 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10012, 1, 6, N'LINOD', '19910530 00:00:00', 102.59, '19910627 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19910607 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10013, 3, 3, N'RICSU', '19910531 00:00:00', 50.87, '19910628 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'GROSELLA-Restaurante', '19910612 00:00:00', N'1081', N'Caracas', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Venezuela', 10014, 3, 4, N'GROSR', '19910603 00:00:00', 17.67, '19910701 00:00:00', N'DF')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19910620 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10015, 1, 6, N'PICCO', '19910605 00:00:00', 22.1, '19910703 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19910711 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10016, 2, 3, N'FOLIG', '19910606 00:00:00', 113.01, '19910704 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19910610 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10017, 1, 4, N'BLONP', '19910607 00:00:00', 111.81, '19910705 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19910705 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10018, 1, 4, N'RATTC', '19910610 00:00:00', 65.46, '19910708 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19910620 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10019, 3, 6, N'MAGAA', '19910611 00:00:00', 2.42, '19910709 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vins et alcools Chevalier', '19910626 00:00:00', N'51100', N'Reims', N'59 rue de l''Abbaye', N'France', 10020, 1, 2, N'VINET', '19910613 00:00:00', 27.51, '19910711 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19910702 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10021, 3, 7, N'ERNSH', '19910614 00:00:00', 75.17, '19910712 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19910722 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10022, 1, 1, N'LAMAI', '19910617 00:00:00', 46.0, '19910715 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19910628 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10023, 1, 3, N'TOMSP', '19910618 00:00:00', 66.87, '19910716 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19910621 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10024, 1, 4, N'RATTC', '19910619 00:00:00', 5.19, '19910717 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19910625 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10025, 3, 4, N'RATTC', '19910621 00:00:00', 3.32, '19910719 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19910626 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10026, 3, 5, N'MORGK', '19910624 00:00:00', 1.34, '19910722 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19910702 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10027, 3, 7, N'ERNSH', '19910625 00:00:00', 100.13, '19910723 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19910731 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10028, 1, 2, N'ANTON', '19910626 00:00:00', 46.86, '19910724 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19910705 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10029, 2, 3, N'SANTG', '19910627 00:00:00', 6.72, '19910725 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19910708 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10030, 3, 1, N'LILAS', '19910701 00:00:00', 26.49, '19910729 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19910709 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10031, 3, 1, N'SUPRD', '19910702 00:00:00', 7.03, '19910716 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19910709 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10032, 3, 8, N'BOLID', '19910703 00:00:00', 0.26, '19910731 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19910708 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10033, 3, 3, N'OTTIK', '19910704 00:00:00', 8.52, '19910815 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19910717 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10034, 2, 4, N'EASTC', '19910705 00:00:00', 64.17, '19910802 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19910717 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10035, 3, 1, N'HILAA', '19910709 00:00:00', 192.55, '19910806 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Centro comercial Moctezuma', '19910717 00:00:00', N'05022', N'México D.F.', N'Sierras de Granada 9993', N'Mexico', 10036, 2, 9, N'CENTC', '19910710 00:00:00', 17.0, '19910807 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19910717 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10037, 3, 2, N'VAFFE', '19910711 00:00:00', 29.63, '19910808 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19910715 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10038, 3, 1, N'OLDWO', '19910712 00:00:00', 37.37, '19910809 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19910718 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10039, 2, 1, N'MEREP', '19910715 00:00:00', 7.37, '19910812 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19910726 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10040, 3, 3, N'WHITC', '19910717 00:00:00', 51.88, '19910814 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19910731 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10041, 2, 2, N'HILAA', '19910718 00:00:00', 2.54, '19910815 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19910813 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10042, 3, 9, N'FOLKO', '19910719 00:00:00', 106.03, '19910816 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19910731 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10043, 2, 9, N'LINOD', '19910722 00:00:00', 166.19, '19910819 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19910801 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10044, 3, 3, N'ANTON', '19910723 00:00:00', 67.61, '19910820 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19910731 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10045, 1, 9, N'BERGS', '19910725 00:00:00', 22.42, '19910905 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19910802 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10046, 3, 3, N'SANTG', '19910726 00:00:00', 16.19, '19910823 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19910801 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10047, 1, 4, N'MORGK', '19910729 00:00:00', 17.7, '19910826 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19910821 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10048, 1, 7, N'HILAA', '19910730 00:00:00', 61.83, '19910827 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19910805 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10049, 2, 5, N'TOMSP', '19910731 00:00:00', 4.8, '19910828 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19910808 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10050, 3, 4, N'BOLID', '19910802 00:00:00', 48.64, '19910830 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19910823 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10051, 3, 5, N'FOLKO', '19910805 00:00:00', 21.73, '19910902 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19910808 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10052, 2, 7, N'SAVEA', '19910806 00:00:00', 181.51, '19910917 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19910809 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10053, 1, 4, N'WARTH', '19910807 00:00:00', 62.62, '19910904 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19910813 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10054, 2, 4, N'RICAR', '19910808 00:00:00', 52.39, '19910905 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19910916 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10055, 1, 3, N'BLONP', '19910812 00:00:00', 135.33, '19910909 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19910821 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10056, 3, 4, N'LILAS', '19910813 00:00:00', 20.09, '19910910 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Cracker Box', '19910823 00:00:00', N'59801', N'Butte', N'55 Grizzly Peak Rd.', N'USA', 10057, 2, 4, N'THECR', '19910814 00:00:00', 4.03, '19910925 00:00:00', N'MT')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19910816 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10058, 1, 3, N'HUNGO', '19910815 00:00:00', 101.66, '19910926 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19910920 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10059, 1, 2, N'LILAS', '19910816 00:00:00', 22.45, '19910913 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19910913 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10060, 2, 4, N'SEVES', '19910820 00:00:00', 101.91, '19910903 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19910823 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10061, 2, 1, N'EASTC', '19910821 00:00:00', 4.34, '19910918 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19910829 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 10062, 2, 5, N'ALFKI', '19910822 00:00:00', 47.22, '19910919 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19910902 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10063, 2, 4, N'HUNGO', '19910823 00:00:00', 15.33, '19910920 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19910913 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10064, 2, 5, N'VAFFE', '19910826 00:00:00', 10.27, '19910923 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19910903 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10065, 3, 1, N'SAVEA', '19910828 00:00:00', 45.03, '19910925 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19910902 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10066, 2, 4, N'WARTH', '19910829 00:00:00', 7.31, '19911010 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'France restauration', '19910903 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'54, rue Royale', N'France', 10067, 2, 9, N'FRANR', '19910830 00:00:00', 26.31, '19910927 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19910909 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10068, 2, 1, N'PICCO', '19910902 00:00:00', 19.15, '19910930 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19910906 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10069, 2, 3, N'LAMAI', '19910903 00:00:00', 25.45, '19911001 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19910913 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10070, 2, 2, N'LAMAI', '19910905 00:00:00', 47.75, '19911003 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19910910 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10071, 1, 7, N'HUNGO', '19910906 00:00:00', 195.31, '19911004 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19910916 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10072, 2, 1, N'FOLKO', '19910909 00:00:00', 177.24, '19910923 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19910919 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10073, 2, 2, N'FOLKO', '19910910 00:00:00', 97.25, '19911008 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19910918 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10074, 1, 4, N'HUNGO', '19910911 00:00:00', 52.37, '19911009 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19910920 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10075, 1, 2, N'CHOPS', '19910913 00:00:00', 29.34, '19911011 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Spécialités du monde', '19910923 00:00:00', N'75016', N'Paris', N'25, rue Lauriston', N'France', 10076, 2, 2, N'SPECD', '19910916 00:00:00', 0.88, '19911014 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19910923 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10077, 1, 2, N'LAMAI', '19910917 00:00:00', 28.21, '19911015 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19910927 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10078, 2, 8, N'RICSU', '19910918 00:00:00', 69.82, '19911016 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19910927 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10079, 3, 3, N'SUPRD', '19910919 00:00:00', 52.11, '19911017 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19910926 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10080, 2, 4, N'BOTTM', '19910923 00:00:00', 35.37, '19911021 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19911009 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10081, 2, 6, N'CHOPS', '19910924 00:00:00', 21.16, '19911022 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19911004 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10082, 2, 6, N'GODOS', '19910925 00:00:00', 2.97, '19911023 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19911001 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10083, 1, 5, N'SUPRD', '19910926 00:00:00', 78.84, '19911024 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19911003 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10084, 2, 4, N'LAMAI', '19910927 00:00:00', 77.4, '19911025 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19911003 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10085, 2, 8, N'SANTG', '19911001 00:00:00', 20.78, '19911029 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19911004 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10086, 2, 8, N'FRANS', '19911002 00:00:00', 178.17, '19911030 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19911004 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10087, 1, 4, N'MEREP', '19911003 00:00:00', 79.65, '19911031 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19911008 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10088, 2, 3, N'LINOD', '19911004 00:00:00', 4.79, '19911101 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19911014 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10089, 2, 4, N'GALED', '19911007 00:00:00', 17.4, '19911104 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19911014 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10090, 1, 4, N'BSBEV', '19911009 00:00:00', 79.64, '19911106 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19911108 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10091, 2, 8, N'RICAR', '19911010 00:00:00', 995.33, '19911107 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19911021 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10092, 2, 8, N'ERNSH', '19911011 00:00:00', 16.46, '19911108 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19911022 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10093, 2, 7, N'QUICK', '19911014 00:00:00', 263.66, '19911111 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19911017 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10094, 2, 3, N'RATTC', '19911015 00:00:00', 135.23, '19911029 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lazy K Kountry Store', '19911018 00:00:00', N'99362', N'Walla Walla', N'12 Orchestra Terrace', N'USA', 10095, 3, 3, N'LAZYK', '19911017 00:00:00', 2.58, '19911114 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19911028 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10096, 2, 2, N'RICSU', '19911018 00:00:00', 468.02, '19911115 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19911122 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10097, 2, 1, N'EASTC', '19911021 00:00:00', 390.23, '19911118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19911028 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10098, 3, 1, N'SAVEA', '19911022 00:00:00', 176.7, '19911119 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19911030 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10099, 3, 8, N'MAGAA', '19911023 00:00:00', 77.2, '19911120 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19911101 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10100, 3, 8, N'DUMON', '19911025 00:00:00', 157.76, '19911122 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19911101 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10101, 2, 8, N'ANTON', '19911028 00:00:00', 1.34, '19911125 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19911129 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10102, 2, 3, N'BLAUS', '19911029 00:00:00', 116.07, '19911126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19911128 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10103, 3, 8, N'FOLKO', '19911030 00:00:00', 88.17, '19911127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19911105 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10104, 2, 4, N'SUPRD', '19911031 00:00:00', 23.74, '19911128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19911203 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10105, 3, 4, N'SUPRD', '19911104 00:00:00', 186.38, '19911202 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Princesa Isabel Vinhos', '19911113 00:00:00', N'1756', N'Lisboa', N'Estrada da saúde n. 58', N'Portugal', 10106, 2, 5, N'PRINI', '19911105 00:00:00', 21.71, '19911203 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19911202 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10107, 1, 6, N'WARTH', '19911106 00:00:00', 23.76, '19911204 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19911108 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10108, 3, 3, N'FRANK', '19911107 00:00:00', 32.04, '19911205 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19911115 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10109, 2, 3, N'QUICK', '19911108 00:00:00', 27.03, '19911206 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19911119 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10110, 2, 3, N'GOURL', '19911112 00:00:00', 68.89, '19911210 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19911120 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10111, 2, 9, N'RATTC', '19911113 00:00:00', 7.1, '19911211 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19911212 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10112, 2, 1, N'DRACD', '19911114 00:00:00', 1.48, '19911128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19911121 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10113, 3, 4, N'FURIB', '19911115 00:00:00', 52.65, '19911213 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19911122 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10114, 3, 4, N'GALED', '19911118 00:00:00', 10.55, '19911216 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19911202 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10115, 3, 4, N'OCEAN', '19911120 00:00:00', 24.25, '19911218 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19911129 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10116, 3, 4, N'EASTC', '19911121 00:00:00', 1.8, '19911219 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19911129 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10117, 2, 8, N'TRADH', '19911122 00:00:00', 34.91, '19911220 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19911128 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10118, 3, 5, N'WHITC', '19911125 00:00:00', 173.3, '19911209 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19911203 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10119, 2, 6, N'FURIB', '19911126 00:00:00', 11.12, '19911224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lazy K Kountry Store', '19920101 00:00:00', N'99362', N'Walla Walla', N'12 Orchestra Terrace', N'USA', 10120, 1, 6, N'LAZYK', '19911128 00:00:00', 5.42, '19911226 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19911206 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10121, 3, 1, N'MEREP', '19911129 00:00:00', 112.83, '19911227 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19911204 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10122, 1, 6, N'SANTG', '19911202 00:00:00', 0.54, '19911230 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19911212 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10123, 3, 4, N'VAFFE', '19911203 00:00:00', 66.89, '19911231 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19911209 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10124, 2, 8, N'HUNGO', '19911204 00:00:00', 46.53, '19920101 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19911212 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10125, 1, 1, N'REGGC', '19911206 00:00:00', 11.91, '19920103 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19911219 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10126, 1, 4, N'VICTE', '19911209 00:00:00', 23.46, '19920106 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19911218 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10127, 2, 4, N'WOLZA', '19911210 00:00:00', 15.57, '19920107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19911220 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10128, 2, 3, N'BLONP', '19911211 00:00:00', 51.14, '19911225 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19911213 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10129, 1, 8, N'REGGC', '19911212 00:00:00', 27.44, '19920109 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19911220 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10130, 1, 7, N'HUNGO', '19911216 00:00:00', 88.05, '19920113 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19911220 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10131, 1, 3, N'MEREP', '19911217 00:00:00', 214.92, '19920114 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Let''s Stop N Shop', '19920108 00:00:00', N'94117', N'San Francisco', N'87 Polk St.
Suite 5', N'USA', 10132, 2, 2, N'LETSS', '19911218 00:00:00', 112.33, '19920115 00:00:00', N'CA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19911223 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10133, 2, 5, N'REGGC', '19911219 00:00:00', 7.48, '19920116 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19911227 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10134, 1, 3, N'WARTH', '19911220 00:00:00', 7.93, '19920117 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'GROSELLA-Restaurante', '19920103 00:00:00', N'1081', N'Caracas', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Venezuela', 10135, 1, 3, N'GROSR', '19911224 00:00:00', 6.01, '19920121 00:00:00', N'DF')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19911230 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10136, 1, 7, N'HUNGO', '19911225 00:00:00', 41.46, '19920122 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19920122 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10137, 1, 9, N'ANTON', '19911226 00:00:00', 51.5, '19920123 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19920103 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10138, 2, 8, N'DUMON', '19911227 00:00:00', 0.03, '19920124 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19920109 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10139, 2, 9, N'VAFFE', '19911230 00:00:00', 19.87, '19920127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920103 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10140, 3, 2, N'LEHMS', '19920101 00:00:00', 27.48, '19920129 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920109 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10141, 3, 2, N'FRANK', '19920102 00:00:00', 165.54, '19920130 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19920108 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10142, 3, 5, N'ANTON', '19920103 00:00:00', 7.97, '19920131 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19920114 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10143, 3, 4, N'OTTIK', '19920106 00:00:00', 14.34, '19920203 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19920113 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10144, 2, 7, N'AROUT', '19920107 00:00:00', 31.37, '19920204 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19920116 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10145, 2, 9, N'GOURL', '19920109 00:00:00', 15.33, '19920206 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.', '19920114 00:00:00', N'28034', N'Madrid', N'C/ Moralzarzal, 86', N'Spain', 10146, 2, 3, N'FISSA', '19920110 00:00:00', 0.73, '19920207 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19920121 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10147, 2, 2, N'FRANS', '19920113 00:00:00', 63.69, '19920210 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19920129 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10148, 2, 1, N'VAFFE', '19920114 00:00:00', 60.49, '19920211 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19920123 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10149, 3, 1, N'OLDWO', '19920115 00:00:00', 63.63, '19920212 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19920124 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10150, 2, 4, N'SIMOB', '19920117 00:00:00', 32.16, '19920228 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19920124 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10151, 1, 2, N'FAMIA', '19920120 00:00:00', 0.82, '19920217 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920124 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10152, 1, 2, N'LEHMS', '19920121 00:00:00', 11.12, '19920218 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19920127 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10153, 2, 7, N'VICTE', '19920122 00:00:00', 25.95, '19920219 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'North/South', '19920127 00:00:00', N'SW7 1RZ', N'London', N'South House
300 Queensbridge', N'UK', 10154, 3, 1, N'NORTS', '19920123 00:00:00', 21.41, '19920220 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19920228 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10155, 2, 4, N'CHOPS', '19920127 00:00:00', 146.77, '19920224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19920206 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10156, 3, 4, N'RICSU', '19920128 00:00:00', 67.78, '19920225 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19920204 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10157, 2, 4, N'HILAA', '19920129 00:00:00', 10.29, '19920226 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19920204 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10158, 3, 6, N'BERGS', '19920130 00:00:00', 19.35, '19920227 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19920204 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10159, 1, 4, N'MAISD', '19920131 00:00:00', 26.33, '19920228 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19920211 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10160, 3, 7, N'GODOS', '19920204 00:00:00', 4.81, '19920303 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19920214 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10161, 1, 3, N'KOENE', '19920205 00:00:00', 38.74, '19920304 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19920212 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10162, 2, 6, N'CHOPS', '19920206 00:00:00', 13.4, '19920305 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920211 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10163, 2, 4, N'FRANK', '19920207 00:00:00', 115.77, '19920306 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'GROSELLA-Restaurante', '19920220 00:00:00', N'1081', N'Caracas', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Venezuela', 10164, 3, 3, N'GROSR', '19920210 00:00:00', 3.33, '19920309 00:00:00', N'DF')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19920214 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10165, 1, 4, N'LINOD', '19920212 00:00:00', 84.4, '19920311 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19920217 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10166, 1, 8, N'ISLAT', '19920213 00:00:00', 54.89, '19920312 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920218 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10167, 3, 3, N'SAVEA', '19920214 00:00:00', 212.4, '19920313 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920219 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10168, 2, 6, N'SAVEA', '19920217 00:00:00', 118.25, '19920316 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920221 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10169, 3, 8, N'RATTC', '19920218 00:00:00', 111.06, '19920317 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19920306 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10170, 2, 1, N'REGGC', '19920220 00:00:00', 1.09, '19920319 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19920228 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10171, 3, 6, N'BERGS', '19920220 00:00:00', 19.75, '19920319 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19920225 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10172, 1, 1, N'ISLAT', '19920221 00:00:00', 8.21, '19920320 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19920302 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10173, 3, 4, N'FOLIG', '19920224 00:00:00', 37.36, '19920323 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19920309 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10174, 1, 1, N'MEREP', '19920225 00:00:00', 45.44, '19920324 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19920306 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10175, 3, 8, N'SEVES', '19920226 00:00:00', 138.44, '19920325 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19920306 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10176, 2, 7, N'BOTTM', '19920227 00:00:00', 4.9, '19920326 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920309 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10177, 1, 2, N'LEHMS', '19920228 00:00:00', 3.0, '19920410 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19920309 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10178, 1, 2, N'OTTIK', '19920302 00:00:00', 61.69, '19920316 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.', '19920309 00:00:00', N'28034', N'Madrid', N'C/ Moralzarzal, 86', N'Spain', 10179, 2, 6, N'FISSA', '19920303 00:00:00', 31.77, '19920331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19920309 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10180, 3, 8, N'HANAR', '19920304 00:00:00', 18.19, '19920401 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19920313 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10181, 1, 4, N'FURIB', '19920304 00:00:00', 124.24, '19920401 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19920309 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10182, 1, 1, N'DUMON', '19920305 00:00:00', 20.06, '19920416 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19920317 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10183, 2, 2, N'BOTTM', '19920306 00:00:00', 16.16, '19920403 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.', '19920326 00:00:00', N'28034', N'Madrid', N'C/ Moralzarzal, 86', N'Spain', 10184, 3, 4, N'FISSA', '19920309 00:00:00', 31.74, '19920406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19920410 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10185, 1, 3, N'FAMIA', '19920310 00:00:00', 34.45, '19920407 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19920313 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10186, 1, 4, N'GODOS', '19920311 00:00:00', 20.2, '19920408 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19920317 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10187, 1, 2, N'VAFFE', '19920312 00:00:00', 52.34, '19920409 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19920319 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10188, 3, 1, N'WARTH', '19920313 00:00:00', 0.5, '19920410 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19920320 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10189, 2, 2, N'HILAA', '19920316 00:00:00', 11.26, '19920413 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19920320 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10190, 1, 8, N'BONAP', '19920317 00:00:00', 1.0, '19920414 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19920319 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10191, 2, 4, N'MAGAA', '19920317 00:00:00', 17.97, '19920414 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19920403 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10192, 2, 7, N'DRACD', '19920318 00:00:00', 26.69, '19920415 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920407 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10193, 2, 1, N'SAVEA', '19920319 00:00:00', 6.13, '19920416 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19920323 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10194, 2, 2, N'PICCO', '19920320 00:00:00', 37.46, '19920403 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19920327 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10195, 3, 4, N'QUEDE', '19920323 00:00:00', 78.36, '19920420 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19920422 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10196, 1, 2, N'LILAS', '19920324 00:00:00', 411.06, '19920421 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920327 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10197, 3, 5, N'LEHMS', '19920325 00:00:00', 36.75, '19920422 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19920330 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10198, 2, 7, N'OCEAN', '19920326 00:00:00', 31.14, '19920423 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920330 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10199, 3, 1, N'SAVEA', '19920327 00:00:00', 50.19, '19920410 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19920429 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10200, 3, 8, N'BOLID', '19920330 00:00:00', 25.08, '19920427 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19920402 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10201, 3, 3, N'SIMOB', '19920330 00:00:00', 11.7, '19920511 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920417 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10202, 3, 4, N'FRANK', '19920331 00:00:00', 173.07, '19920428 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19920403 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10203, 2, 8, N'DUMON', '19920401 00:00:00', 38.06, '19920513 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19920406 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10204, 1, 4, N'SUPRD', '19920402 00:00:00', 0.05, '19920430 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19920414 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10205, 2, 9, N'HUNGO', '19920403 00:00:00', 160.25, '19920501 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920409 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10206, 2, 8, N'SAVEA', '19920406 00:00:00', 40.08, '19920504 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19920416 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10207, 2, 3, N'TOMSP', '19920407 00:00:00', 20.82, '19920505 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19920422 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10208, 2, 8, N'RICSU', '19920408 00:00:00', 26.2, '19920506 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19920506 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10209, 2, 5, N'REGGC', '19920409 00:00:00', 17.77, '19920507 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19920420 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10210, 2, 1, N'FOLKO', '19920410 00:00:00', 9.49, '19920508 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19920415 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10211, 3, 8, N'MAISD', '19920410 00:00:00', 31.35, '19920508 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19920422 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10212, 2, 2, N'BONAP', '19920413 00:00:00', 9.91, '19920511 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19920422 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10213, 3, 7, N'BERGS', '19920414 00:00:00', 3.76, '19920512 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19920417 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10214, 2, 8, N'MEREP', '19920415 00:00:00', 78.77, '19920513 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19920511 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10215, 1, 8, N'WANDK', '19920416 00:00:00', 13.22, '19920514 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920423 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10216, 3, 8, N'RATTC', '19920417 00:00:00', 28.83, '19920515 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19920508 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10217, 3, 1, N'MAISD', '19920420 00:00:00', 0.62, '19920601 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19920525 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10218, 1, 8, N'ANTON', '19920421 00:00:00', 77.55, '19920519 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19920424 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10219, 2, 3, N'SEVES', '19920422 00:00:00', 72.03, '19920603 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19920430 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10220, 2, 4, N'EASTC', '19920423 00:00:00', 33.19, '19920521 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19920501 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10221, 1, 3, N'MAGAA', '19920423 00:00:00', 8.01, '19920521 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920501 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10222, 3, 4, N'FRANK', '19920424 00:00:00', 137.13, '19920522 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Spécialités du monde', '19920501 00:00:00', N'75016', N'Paris', N'25, rue Lauriston', N'France', 10223, 3, 4, N'SPECD', '19920427 00:00:00', 16.62, '19920525 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19920507 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10224, 2, 1, N'RICAR', '19920428 00:00:00', 24.58, '19920526 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920504 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10225, 3, 3, N'SAVEA', '19920429 00:00:00', 147.73, '19920527 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920511 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10226, 3, 3, N'SAVEA', '19920430 00:00:00', 358.75, '19920528 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19920604 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10227, 2, 6, N'TRADH', '19920501 00:00:00', 2.15, '19920612 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Centro comercial Moctezuma', '19920507 00:00:00', N'05022', N'México D.F.', N'Sierras de Granada 9993', N'Mexico', 10228, 2, 2, N'CENTC', '19920504 00:00:00', 36.16, '19920601 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lazy K Kountry Store', '19920507 00:00:00', N'99362', N'Walla Walla', N'12 Orchestra Terrace', N'USA', 10229, 1, 7, N'LAZYK', '19920505 00:00:00', 8.81, '19920602 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19920514 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10230, 2, 2, N'BOTTM', '19920506 00:00:00', 151.14, '19920603 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19920513 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10231, 3, 6, N'BOTTM', '19920506 00:00:00', 21.3, '19920603 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19920512 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10232, 2, 4, N'DRACD', '19920507 00:00:00', 12.48, '19920604 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19920515 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10233, 3, 1, N'BERGS', '19920508 00:00:00', 39.47, '19920605 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'GROSELLA-Restaurante', '19920521 00:00:00', N'1081', N'Caracas', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Venezuela', 10234, 2, 4, N'GROSR', '19920511 00:00:00', 30.34, '19920608 00:00:00', N'DF')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19920520 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10235, 1, 7, N'VICTE', '19920512 00:00:00', 7.58, '19920609 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19920522 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10236, 3, 6, N'SEVES', '19920513 00:00:00', 54.25, '19920610 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19920522 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10237, 1, 7, N'WANDK', '19920514 00:00:00', 47.09, '19920528 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19920520 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10238, 1, 1, N'BSBEV', '19920515 00:00:00', 7.24, '19920612 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19920521 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10239, 1, 3, N'FRANS', '19920518 00:00:00', 45.17, '19920615 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19920522 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10240, 1, 3, N'BOTTM', '19920519 00:00:00', 15.16, '19920616 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19920527 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10241, 2, 7, N'BOLID', '19920519 00:00:00', 89.16, '19920616 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19920522 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10242, 1, 6, N'LILAS', '19920520 00:00:00', 55.95, '19920617 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Consolidated Holdings', '19920529 00:00:00', N'WX1 6LT', N'London', N'Berkeley Gardens
12 Brewery', N'UK', 10243, 1, 2, N'CONSH', '19920521 00:00:00', 11.46, '19920618 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19920528 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10244, 2, 2, N'RICAR', '19920522 00:00:00', 14.78, '19920605 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19920603 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10245, 2, 8, N'HUNGO', '19920525 00:00:00', 46.18, '19920622 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19920603 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10246, 1, 7, N'GOURL', '19920526 00:00:00', 13.8, '19920623 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920602 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10247, 1, 4, N'SAVEA', '19920527 00:00:00', 109.22, '19920624 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vins et alcools Chevalier', '19920609 00:00:00', N'51100', N'Reims', N'59 rue de l''Abbaye', N'France', 10248, 3, 5, N'VINET', '19920528 00:00:00', 32.38, '19920625 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19920603 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10249, 1, 6, N'TOMSP', '19920529 00:00:00', 11.61, '19920710 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19920605 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10250, 2, 4, N'HANAR', '19920601 00:00:00', 65.83, '19920629 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19920608 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10251, 1, 3, N'VICTE', '19920601 00:00:00', 41.34, '19920629 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19920604 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10252, 2, 4, N'SUPRD', '19920602 00:00:00', 51.3, '19920630 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19920609 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10253, 2, 3, N'HANAR', '19920603 00:00:00', 58.17, '19920617 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19920616 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10254, 2, 5, N'CHOPS', '19920604 00:00:00', 22.98, '19920702 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19920608 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10255, 3, 9, N'RICSU', '19920605 00:00:00', 148.33, '19920703 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19920610 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10256, 2, 3, N'WELLI', '19920608 00:00:00', 13.97, '19920706 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19920615 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10257, 3, 4, N'HILAA', '19920609 00:00:00', 81.91, '19920707 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19920616 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10258, 1, 1, N'ERNSH', '19920610 00:00:00', 140.51, '19920708 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Centro comercial Moctezuma', '19920618 00:00:00', N'05022', N'México D.F.', N'Sierras de Granada 9993', N'Mexico', 10259, 3, 4, N'CENTC', '19920611 00:00:00', 3.25, '19920709 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19920622 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10260, 1, 4, N'OTTIK', '19920612 00:00:00', 55.09, '19920710 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19920623 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10261, 2, 4, N'QUEDE', '19920612 00:00:00', 3.05, '19920710 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920618 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10262, 3, 8, N'RATTC', '19920615 00:00:00', 48.29, '19920713 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19920624 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10263, 3, 9, N'ERNSH', '19920616 00:00:00', 146.06, '19920714 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19920717 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10264, 3, 6, N'FOLKO', '19920617 00:00:00', 3.67, '19920715 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19920706 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10265, 1, 2, N'BLONP', '19920618 00:00:00', 55.28, '19920716 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19920624 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10266, 3, 3, N'WARTH', '19920619 00:00:00', 25.73, '19920731 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920630 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10267, 1, 4, N'FRANK', '19920622 00:00:00', 208.58, '19920720 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'GROSELLA-Restaurante', '19920626 00:00:00', N'1081', N'Caracas', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Venezuela', 10268, 3, 8, N'GROSR', '19920623 00:00:00', 66.29, '19920721 00:00:00', N'DF')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19920703 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10269, 1, 5, N'WHITC', '19920624 00:00:00', 4.56, '19920708 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19920626 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10270, 1, 1, N'WARTH', '19920625 00:00:00', 136.54, '19920723 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19920724 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10271, 2, 6, N'SPLIR', '19920625 00:00:00', 4.54, '19920723 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920630 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10272, 2, 6, N'RATTC', '19920626 00:00:00', 98.03, '19920724 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19920706 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10273, 3, 3, N'QUICK', '19920629 00:00:00', 76.07, '19920727 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vins et alcools Chevalier', '19920710 00:00:00', N'51100', N'Reims', N'59 rue de l''Abbaye', N'France', 10274, 1, 6, N'VINET', '19920630 00:00:00', 6.01, '19920728 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19920703 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10275, 1, 1, N'MAGAA', '19920701 00:00:00', 26.93, '19920729 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19920708 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10276, 3, 8, N'TORTU', '19920702 00:00:00', 13.84, '19920716 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19920707 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10277, 3, 2, N'MORGK', '19920703 00:00:00', 125.77, '19920731 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19920710 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10278, 2, 8, N'BERGS', '19920706 00:00:00', 92.69, '19920803 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920710 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10279, 2, 8, N'LEHMS', '19920707 00:00:00', 25.83, '19920804 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19920806 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10280, 1, 2, N'BERGS', '19920708 00:00:00', 8.98, '19920805 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Romero y tomillo', '19920715 00:00:00', N'28001', N'Madrid', N'Gran Vía, 1', N'Spain', 10281, 1, 4, N'ROMEY', '19920708 00:00:00', 2.94, '19920722 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Romero y tomillo', '19920715 00:00:00', N'28001', N'Madrid', N'Gran Vía, 1', N'Spain', 10282, 1, 4, N'ROMEY', '19920709 00:00:00', 12.69, '19920806 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19920717 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10283, 3, 3, N'LILAS', '19920710 00:00:00', 84.81, '19920807 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920721 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10284, 1, 4, N'LEHMS', '19920713 00:00:00', 76.56, '19920810 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19920720 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10285, 2, 1, N'QUICK', '19920714 00:00:00', 76.83, '19920811 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19920724 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10286, 3, 8, N'QUICK', '19920715 00:00:00', 229.24, '19920812 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19920722 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10287, 3, 8, N'RICAR', '19920716 00:00:00', 12.76, '19920813 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19920728 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10288, 1, 4, N'REGGC', '19920717 00:00:00', 7.45, '19920814 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19920722 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10289, 3, 7, N'BSBEV', '19920720 00:00:00', 22.77, '19920817 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Comércio Mineiro', '19920728 00:00:00', N'05432-043', N'São Paulo', N'Av. dos Lusíadas, 23', N'Brazil', 10290, 1, 8, N'COMMI', '19920721 00:00:00', 79.7, '19920818 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19920729 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10291, 2, 6, N'QUEDE', '19920721 00:00:00', 6.4, '19920818 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19920727 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10292, 2, 1, N'TRADH', '19920722 00:00:00', 1.35, '19920819 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19920805 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10293, 3, 1, N'TORTU', '19920723 00:00:00', 21.18, '19920820 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920730 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10294, 2, 4, N'RATTC', '19920724 00:00:00', 147.26, '19920821 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vins et alcools Chevalier', '19920804 00:00:00', N'51100', N'Reims', N'59 rue de l''Abbaye', N'France', 10295, 2, 2, N'VINET', '19920727 00:00:00', 1.15, '19920824 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19920805 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10296, 1, 6, N'LILAS', '19920728 00:00:00', 0.12, '19920825 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19920804 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10297, 2, 5, N'BLONP', '19920729 00:00:00', 5.74, '19920909 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19920805 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10298, 2, 6, N'HUNGO', '19920730 00:00:00', 168.22, '19920827 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19920807 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10299, 2, 4, N'RICAR', '19920731 00:00:00', 29.76, '19920828 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19920812 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10300, 2, 2, N'MAGAA', '19920803 00:00:00', 17.68, '19920831 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19920811 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10301, 2, 8, N'WANDK', '19920803 00:00:00', 45.08, '19920831 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19920902 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10302, 2, 4, N'SUPRD', '19920804 00:00:00', 6.27, '19920901 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19920812 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10303, 2, 7, N'GODOS', '19920805 00:00:00', 107.83, '19920902 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19920811 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10304, 2, 1, N'TORTU', '19920806 00:00:00', 63.79, '19920903 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19920902 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10305, 3, 8, N'OLDWO', '19920807 00:00:00', 257.62, '19920904 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Romero y tomillo', '19920817 00:00:00', N'28001', N'Madrid', N'Gran Vía, 1', N'Spain', 10306, 3, 1, N'ROMEY', '19920810 00:00:00', 7.56, '19920907 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19920819 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10307, 2, 2, N'LONEP', '19920811 00:00:00', 0.56, '19920908 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ana Trujillo Emparedados y helados', '19920818 00:00:00', N'05021', N'México D.F.', N'Avda. de la Constitución 2222', N'Mexico', 10308, 3, 7, N'ANATR', '19920812 00:00:00', 1.61, '19920909 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19920916 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10309, 1, 3, N'HUNGO', '19920813 00:00:00', 47.3, '19920910 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Big Cheese', '19920821 00:00:00', N'97201', N'Portland', N'89 Jefferson Way
Suite 2', N'USA', 10310, 2, 8, N'THEBI', '19920814 00:00:00', 17.52, '19920911 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19920820 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10311, 3, 1, N'DUMON', '19920814 00:00:00', 24.69, '19920828 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19920827 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10312, 2, 2, N'WANDK', '19920817 00:00:00', 40.26, '19920914 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19920828 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10313, 2, 2, N'QUICK', '19920818 00:00:00', 1.96, '19920915 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920828 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10314, 2, 1, N'RATTC', '19920819 00:00:00', 74.16, '19920916 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19920827 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10315, 2, 4, N'ISLAT', '19920820 00:00:00', 41.76, '19920917 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19920901 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10316, 3, 1, N'RATTC', '19920821 00:00:00', 150.15, '19920918 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19920903 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10317, 1, 6, N'LONEP', '19920824 00:00:00', 12.69, '19920921 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19920828 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10318, 2, 8, N'ISLAT', '19920825 00:00:00', 4.73, '19920922 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19920904 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10319, 3, 7, N'TORTU', '19920826 00:00:00', 64.5, '19920923 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19920911 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10320, 3, 5, N'WARTH', '19920827 00:00:00', 34.57, '19920910 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19920904 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10321, 2, 3, N'ISLAT', '19920827 00:00:00', 3.43, '19920924 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Pericles Comidas clásicas', '19920916 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Mexico', 10322, 3, 7, N'PERIC', '19920828 00:00:00', 0.4, '19920925 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19920907 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10323, 1, 4, N'KOENE', '19920831 00:00:00', 4.88, '19920928 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19920903 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10324, 1, 9, N'SAVEA', '19920901 00:00:00', 214.27, '19920929 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19920907 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10325, 3, 1, N'KOENE', '19920902 00:00:00', 64.86, '19920916 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19920907 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10326, 2, 4, N'BOLID', '19920903 00:00:00', 77.92, '19921001 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19920907 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10327, 1, 2, N'FOLKO', '19920904 00:00:00', 63.36, '19921002 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19920910 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10328, 3, 4, N'FURIB', '19920907 00:00:00', 87.03, '19921005 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19920916 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10329, 2, 4, N'SPLIR', '19920908 00:00:00', 191.67, '19921020 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19920921 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10330, 1, 3, N'LILAS', '19920909 00:00:00', 12.75, '19921007 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19920914 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10331, 1, 9, N'BONAP', '19920909 00:00:00', 10.19, '19921021 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19920914 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10332, 2, 3, N'MEREP', '19920910 00:00:00', 52.84, '19921022 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19920918 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10333, 3, 5, N'WARTH', '19920911 00:00:00', 0.59, '19921009 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19920921 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10334, 2, 8, N'VICTE', '19920914 00:00:00', 8.56, '19921012 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19920917 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10335, 2, 7, N'HUNGO', '19920915 00:00:00', 42.11, '19921013 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Princesa Isabel Vinhos', '19920918 00:00:00', N'1756', N'Lisboa', N'Estrada da saúde n. 58', N'Portugal', 10336, 2, 7, N'PRINI', '19920916 00:00:00', 15.51, '19921014 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920922 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10337, 3, 4, N'FRANK', '19920917 00:00:00', 108.26, '19921015 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19920922 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10338, 3, 4, N'OLDWO', '19920918 00:00:00', 84.21, '19921016 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19920928 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10339, 2, 2, N'MEREP', '19920921 00:00:00', 15.66, '19921019 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19921002 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10340, 3, 1, N'BONAP', '19920922 00:00:00', 166.31, '19921020 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19920929 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10341, 3, 7, N'SIMOB', '19920922 00:00:00', 26.78, '19921020 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19920928 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10342, 2, 4, N'FRANK', '19920923 00:00:00', 54.83, '19921007 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19920930 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10343, 1, 4, N'LEHMS', '19920924 00:00:00', 110.37, '19921022 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19920929 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10344, 2, 4, N'WHITC', '19920925 00:00:00', 23.29, '19921023 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19921005 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10345, 2, 2, N'QUICK', '19920928 00:00:00', 249.06, '19921026 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19921002 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10346, 3, 3, N'RATTC', '19920929 00:00:00', 142.08, '19921110 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19921002 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10347, 3, 4, N'FAMIA', '19920930 00:00:00', 3.1, '19921028 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19921009 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10348, 2, 4, N'WANDK', '19921001 00:00:00', 0.78, '19921029 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19921009 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10349, 1, 7, N'SPLIR', '19921002 00:00:00', 8.63, '19921030 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19921027 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10350, 2, 6, N'LAMAI', '19921005 00:00:00', 64.19, '19921102 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921014 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10351, 1, 1, N'ERNSH', '19921005 00:00:00', 162.33, '19921102 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19921012 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10352, 3, 3, N'FURIB', '19921006 00:00:00', 1.3, '19921020 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19921019 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10353, 3, 7, N'PICCO', '19921007 00:00:00', 360.63, '19921104 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Pericles Comidas clásicas', '19921014 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Mexico', 10354, 3, 8, N'PERIC', '19921008 00:00:00', 53.8, '19921105 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19921014 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10355, 1, 6, N'AROUT', '19921009 00:00:00', 41.95, '19921106 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19921021 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10356, 2, 6, N'WANDK', '19921012 00:00:00', 36.71, '19921109 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19921026 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10357, 3, 1, N'LILAS', '19921013 00:00:00', 34.88, '19921110 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19921021 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10358, 1, 5, N'LAMAI', '19921014 00:00:00', 19.64, '19921111 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19921020 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10359, 3, 5, N'SEVES', '19921015 00:00:00', 288.43, '19921112 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19921026 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10360, 3, 4, N'BLONP', '19921016 00:00:00', 131.7, '19921113 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19921027 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10361, 2, 1, N'QUICK', '19921016 00:00:00', 183.17, '19921113 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19921022 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10362, 1, 3, N'BONAP', '19921019 00:00:00', 96.04, '19921116 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19921028 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10363, 3, 4, N'DRACD', '19921020 00:00:00', 30.54, '19921117 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19921028 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10364, 1, 1, N'EASTC', '19921020 00:00:00', 71.97, '19921201 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19921026 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10365, 2, 3, N'ANTON', '19921021 00:00:00', 22.0, '19921118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19921123 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10366, 2, 8, N'GALED', '19921022 00:00:00', 10.14, '19921203 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19921026 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10367, 3, 7, N'VAFFE', '19921022 00:00:00', 13.55, '19921119 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921026 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10368, 2, 2, N'ERNSH', '19921023 00:00:00', 101.95, '19921120 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19921102 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10369, 2, 8, N'SPLIR', '19921026 00:00:00', 195.68, '19921123 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19921120 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10370, 2, 6, N'CHOPS', '19921027 00:00:00', 1.17, '19921124 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19921117 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10371, 1, 1, N'LAMAI', '19921027 00:00:00', 0.45, '19921124 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19921102 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10372, 2, 5, N'QUEEN', '19921028 00:00:00', 890.78, '19921125 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19921104 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10373, 3, 4, N'HUNGO', '19921029 00:00:00', 124.12, '19921126 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19921102 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10374, 3, 1, N'WOLZA', '19921029 00:00:00', 3.94, '19921126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Coyote Import Store', '19921102 00:00:00', N'97827', N'Elgin', N'City Center Plaza
516 Main St.', N'USA', 10375, 2, 3, N'HUNGC', '19921030 00:00:00', 20.12, '19921127 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19921106 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10376, 2, 1, N'MEREP', '19921102 00:00:00', 20.39, '19921130 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19921106 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10377, 3, 1, N'SEVES', '19921102 00:00:00', 22.21, '19921130 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19921112 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10378, 3, 5, N'FOLKO', '19921103 00:00:00', 5.44, '19921201 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19921106 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10379, 1, 2, N'QUEDE', '19921104 00:00:00', 45.03, '19921202 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19921210 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10380, 3, 8, N'HUNGO', '19921105 00:00:00', 35.03, '19921203 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19921106 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10381, 3, 3, N'LILAS', '19921105 00:00:00', 7.99, '19921203 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921109 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10382, 1, 4, N'ERNSH', '19921106 00:00:00', 94.77, '19921204 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19921111 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10383, 3, 8, N'AROUT', '19921109 00:00:00', 34.24, '19921207 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19921113 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10384, 3, 3, N'BERGS', '19921109 00:00:00', 168.64, '19921207 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19921116 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10385, 2, 1, N'SPLIR', '19921110 00:00:00', 30.96, '19921208 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19921118 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10386, 3, 9, N'FAMIA', '19921111 00:00:00', 13.99, '19921125 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19921113 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10387, 2, 1, N'SANTG', '19921111 00:00:00', 93.63, '19921209 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19921113 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10388, 1, 2, N'SEVES', '19921112 00:00:00', 34.86, '19921210 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19921117 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10389, 2, 4, N'BOTTM', '19921113 00:00:00', 47.42, '19921211 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921119 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10390, 1, 6, N'ERNSH', '19921116 00:00:00', 126.38, '19921214 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19921124 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10391, 3, 3, N'DRACD', '19921116 00:00:00', 5.45, '19921214 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19921125 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10392, 3, 2, N'PICCO', '19921117 00:00:00', 122.46, '19921215 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19921127 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10393, 3, 1, N'SAVEA', '19921118 00:00:00', 126.56, '19921216 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Coyote Import Store', '19921127 00:00:00', N'97827', N'Elgin', N'City Center Plaza
516 Main St.', N'USA', 10394, 3, 1, N'HUNGC', '19921118 00:00:00', 30.34, '19921216 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19921127 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10395, 1, 6, N'HILAA', '19921119 00:00:00', 184.41, '19921217 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19921130 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10396, 3, 1, N'FRANK', '19921120 00:00:00', 135.35, '19921204 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Princesa Isabel Vinhos', '19921126 00:00:00', N'1756', N'Lisboa', N'Estrada da saúde n. 58', N'Portugal', 10397, 1, 5, N'PRINI', '19921120 00:00:00', 60.26, '19921218 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19921203 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10398, 3, 2, N'SAVEA', '19921123 00:00:00', 89.16, '19921221 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19921202 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10399, 3, 8, N'VAFFE', '19921124 00:00:00', 27.36, '19921208 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19921210 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10400, 3, 1, N'EASTC', '19921125 00:00:00', 83.93, '19921223 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19921204 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10401, 1, 1, N'RATTC', '19921125 00:00:00', 12.51, '19921223 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921204 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10402, 2, 8, N'ERNSH', '19921126 00:00:00', 67.88, '19930107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921203 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10403, 3, 4, N'ERNSH', '19921127 00:00:00', 73.79, '19921225 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19921202 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10404, 1, 2, N'MAGAA', '19921127 00:00:00', 155.97, '19921225 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19921216 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10405, 1, 1, N'LINOD', '19921130 00:00:00', 34.82, '19921228 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19921207 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10406, 1, 7, N'QUEEN', '19921201 00:00:00', 108.04, '19930112 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19921224 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10407, 2, 2, N'OTTIK', '19921201 00:00:00', 91.48, '19921229 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19921208 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10408, 1, 8, N'FOLIG', '19921202 00:00:00', 11.26, '19921230 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19921208 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10409, 1, 3, N'OCEAN', '19921203 00:00:00', 29.83, '19921231 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19921209 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10410, 3, 3, N'BOTTM', '19921204 00:00:00', 2.4, '19930101 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19921215 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10411, 3, 9, N'BOTTM', '19921204 00:00:00', 23.65, '19930101 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19921209 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10412, 2, 8, N'WARTH', '19921207 00:00:00', 3.77, '19930104 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19921210 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10413, 2, 3, N'LAMAI', '19921208 00:00:00', 95.66, '19930105 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19921211 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10414, 3, 2, N'FAMIA', '19921208 00:00:00', 21.48, '19930105 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Coyote Import Store', '19921218 00:00:00', N'97827', N'Elgin', N'City Center Plaza
516 Main St.', N'USA', 10415, 1, 3, N'HUNGC', '19921209 00:00:00', 0.2, '19930106 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19921221 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10416, 3, 8, N'WARTH', '19921210 00:00:00', 22.72, '19930107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19921222 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10417, 3, 4, N'SIMOB', '19921210 00:00:00', 70.29, '19930107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19921218 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10418, 1, 4, N'QUICK', '19921211 00:00:00', 17.55, '19930108 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19921224 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10419, 2, 4, N'RICSU', '19921214 00:00:00', 137.35, '19930111 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19921221 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10420, 1, 3, N'WELLI', '19921215 00:00:00', 44.12, '19930112 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19921221 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10421, 1, 8, N'QUEDE', '19921215 00:00:00', 99.23, '19930126 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19921225 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10422, 1, 2, N'FRANS', '19921216 00:00:00', 3.02, '19930113 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19930118 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10423, 3, 6, N'GOURL', '19921217 00:00:00', 24.5, '19921231 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19921221 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10424, 2, 7, N'MEREP', '19921217 00:00:00', 370.61, '19930114 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19930108 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10425, 2, 6, N'LAMAI', '19921218 00:00:00', 7.93, '19930115 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19921231 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10426, 1, 4, N'GALED', '19921221 00:00:00', 18.69, '19930118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19930125 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10427, 2, 4, N'PICCO', '19921221 00:00:00', 31.29, '19930118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19921229 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10428, 1, 7, N'REGGC', '19921222 00:00:00', 11.09, '19930119 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930101 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10429, 2, 3, N'HUNGO', '19921223 00:00:00', 56.63, '19930203 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19921228 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10430, 1, 4, N'ERNSH', '19921224 00:00:00', 458.78, '19930107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19930101 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10431, 2, 4, N'BOTTM', '19921224 00:00:00', 44.17, '19930107 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19930101 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10432, 2, 3, N'SPLIR', '19921225 00:00:00', 4.34, '19930108 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Princesa Isabel Vinhos', '19930126 00:00:00', N'1756', N'Lisboa', N'Estrada da saúde n. 58', N'Portugal', 10433, 3, 3, N'PRINI', '19921228 00:00:00', 73.83, '19930125 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19930107 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10434, 2, 3, N'FOLKO', '19921228 00:00:00', 17.92, '19930125 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Consolidated Holdings', '19930101 00:00:00', N'WX1 6LT', N'London', N'Berkeley Gardens
12 Brewery', N'UK', 10435, 2, 8, N'CONSH', '19921229 00:00:00', 9.21, '19930209 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930105 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10436, 2, 3, N'BLONP', '19921230 00:00:00', 156.66, '19930127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19930106 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10437, 1, 8, N'WARTH', '19921230 00:00:00', 19.97, '19930127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19930108 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10438, 2, 3, N'TOMSP', '19921231 00:00:00', 8.24, '19930128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930104 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10439, 3, 6, N'MEREP', '19930101 00:00:00', 4.07, '19930129 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930122 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10440, 2, 4, N'SAVEA', '19930104 00:00:00', 86.53, '19930201 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19930205 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10441, 2, 3, N'OLDWO', '19930104 00:00:00', 73.02, '19930215 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930112 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10442, 2, 3, N'ERNSH', '19930105 00:00:00', 47.94, '19930202 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19930108 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10443, 1, 8, N'REGGC', '19930106 00:00:00', 13.95, '19930203 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930115 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10444, 3, 3, N'BERGS', '19930106 00:00:00', 3.5, '19930203 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930114 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10445, 1, 3, N'BERGS', '19930107 00:00:00', 9.3, '19930204 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19930113 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10446, 1, 6, N'TOMSP', '19930108 00:00:00', 14.68, '19930205 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19930129 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10447, 2, 4, N'RICAR', '19930108 00:00:00', 68.66, '19930205 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rancho grande', '19930118 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Av. del Libertador 900', N'Argentina', 10448, 2, 4, N'RANCH', '19930111 00:00:00', 38.82, '19930208 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930121 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10449, 2, 3, N'BLONP', '19930112 00:00:00', 53.3, '19930209 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19930202 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10450, 2, 8, N'VICTE', '19930113 00:00:00', 7.23, '19930210 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930203 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10451, 3, 4, N'QUICK', '19930113 00:00:00', 189.09, '19930127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930120 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10452, 1, 8, N'SAVEA', '19930114 00:00:00', 140.26, '19930211 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19930120 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10453, 2, 1, N'AROUT', '19930115 00:00:00', 25.36, '19930212 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19930119 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10454, 3, 4, N'LAMAI', '19930115 00:00:00', 2.74, '19930212 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19930125 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10455, 2, 8, N'WARTH', '19930118 00:00:00', 180.45, '19930301 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930122 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10456, 2, 8, N'KOENE', '19930119 00:00:00', 8.12, '19930302 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930125 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10457, 1, 2, N'KOENE', '19930119 00:00:00', 11.57, '19930216 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19930126 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10458, 3, 7, N'SUPRD', '19930120 00:00:00', 147.06, '19930217 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19930122 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10459, 2, 4, N'VICTE', '19930121 00:00:00', 25.09, '19930218 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19930125 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10460, 1, 8, N'FOLKO', '19930122 00:00:00', 16.27, '19930219 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19930127 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10461, 3, 1, N'LILAS', '19930122 00:00:00', 148.61, '19930219 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Consolidated Holdings', '19930209 00:00:00', N'WX1 6LT', N'London', N'Berkeley Gardens
12 Brewery', N'UK', 10462, 1, 2, N'CONSH', '19930125 00:00:00', 6.17, '19930222 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19930128 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10463, 3, 5, N'SUPRD', '19930126 00:00:00', 14.78, '19930223 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19930205 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10464, 2, 4, N'FURIB', '19930126 00:00:00', 89.0, '19930223 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19930205 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10465, 3, 1, N'VAFFE', '19930127 00:00:00', 145.04, '19930224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Comércio Mineiro', '19930204 00:00:00', N'05432-043', N'São Paulo', N'Av. dos Lusíadas, 23', N'Brazil', 10466, 1, 4, N'COMMI', '19930128 00:00:00', 11.93, '19930225 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19930202 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10467, 2, 8, N'MAGAA', '19930128 00:00:00', 4.93, '19930225 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930203 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10468, 3, 3, N'KOENE', '19930129 00:00:00', 44.12, '19930226 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19930205 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10469, 1, 1, N'WHITC', '19930201 00:00:00', 60.18, '19930301 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19930205 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10470, 2, 4, N'BONAP', '19930202 00:00:00', 64.56, '19930302 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19930209 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10471, 3, 2, N'BSBEV', '19930202 00:00:00', 45.59, '19930302 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19930210 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10472, 1, 8, N'SEVES', '19930203 00:00:00', 4.2, '19930303 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19930212 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10473, 3, 1, N'ISLAT', '19930204 00:00:00', 16.37, '19930218 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Pericles Comidas clásicas', '19930212 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Mexico', 10474, 2, 5, N'PERIC', '19930204 00:00:00', 83.49, '19930304 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19930226 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10475, 1, 9, N'SUPRD', '19930205 00:00:00', 68.52, '19930305 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930215 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10476, 3, 8, N'HILAA', '19930208 00:00:00', 4.41, '19930308 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Princesa Isabel Vinhos', '19930216 00:00:00', N'1756', N'Lisboa', N'Estrada da saúde n. 58', N'Portugal', 10477, 2, 5, N'PRINI', '19930208 00:00:00', 13.02, '19930308 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19930217 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10478, 3, 2, N'VICTE', '19930209 00:00:00', 4.81, '19930223 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19930212 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10479, 3, 3, N'RATTC', '19930210 00:00:00', 708.95, '19930310 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19930215 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10480, 2, 6, N'FOLIG', '19930211 00:00:00', 1.35, '19930311 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19930216 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10481, 2, 8, N'RICAR', '19930211 00:00:00', 64.33, '19930311 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lazy K Kountry Store', '19930304 00:00:00', N'99362', N'Walla Walla', N'12 Orchestra Terrace', N'USA', 10482, 3, 1, N'LAZYK', '19930212 00:00:00', 7.48, '19930312 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19930319 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10483, 2, 7, N'WHITC', '19930215 00:00:00', 15.28, '19930315 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19930223 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10484, 3, 3, N'BSBEV', '19930215 00:00:00', 6.88, '19930315 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19930222 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10485, 2, 4, N'LINOD', '19930216 00:00:00', 64.45, '19930302 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930224 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10486, 2, 1, N'HILAA', '19930217 00:00:00', 30.53, '19930317 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19930219 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10487, 2, 2, N'QUEEN', '19930217 00:00:00', 71.07, '19930317 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930224 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10488, 2, 8, N'FRANK', '19930218 00:00:00', 4.93, '19930318 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19930303 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10489, 2, 6, N'PICCO', '19930219 00:00:00', 5.29, '19930319 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930225 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10490, 2, 7, N'HILAA', '19930222 00:00:00', 210.19, '19930322 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19930302 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10491, 3, 8, N'FURIB', '19930222 00:00:00', 16.96, '19930322 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19930305 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10492, 1, 3, N'BOTTM', '19930223 00:00:00', 62.89, '19930323 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19930304 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10493, 3, 4, N'LAMAI', '19930224 00:00:00', 10.64, '19930324 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Comércio Mineiro', '19930303 00:00:00', N'05432-043', N'São Paulo', N'Av. dos Lusíadas, 23', N'Brazil', 10494, 2, 4, N'COMMI', '19930224 00:00:00', 65.99, '19930324 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Laughing Bacchus Wine Cellars', '19930305 00:00:00', N'V3F 2K1', N'Vancouver', N'2319 Elm St.', N'Canada', 10495, 3, 3, N'LAUGB', '19930225 00:00:00', 4.65, '19930325 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19930301 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10496, 2, 7, N'TRADH', '19930226 00:00:00', 46.77, '19930326 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930301 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10497, 1, 7, N'LEHMS', '19930226 00:00:00', 36.21, '19930326 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930305 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10498, 2, 8, N'HILAA', '19930301 00:00:00', 29.75, '19930329 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19930310 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10499, 2, 4, N'LILAS', '19930302 00:00:00', 102.02, '19930330 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19930311 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10500, 1, 6, N'LAMAI', '19930303 00:00:00', 42.68, '19930331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19930310 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10501, 3, 9, N'BLAUS', '19930303 00:00:00', 8.85, '19930331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Pericles Comidas clásicas', '19930323 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Mexico', 10502, 1, 2, N'PERIC', '19930304 00:00:00', 69.32, '19930401 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930310 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10503, 2, 6, N'HUNGO', '19930305 00:00:00', 16.74, '19930402 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19930312 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10504, 3, 4, N'WHITC', '19930305 00:00:00', 59.13, '19930402 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930315 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10505, 3, 3, N'MEREP', '19930308 00:00:00', 7.13, '19930405 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930326 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10506, 2, 9, N'KOENE', '19930309 00:00:00', 21.19, '19930406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19930316 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10507, 1, 7, N'ANTON', '19930309 00:00:00', 47.45, '19930406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19930406 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10508, 2, 1, N'OTTIK', '19930310 00:00:00', 4.99, '19930407 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19930323 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10509, 1, 4, N'BLAUS', '19930311 00:00:00', 0.15, '19930408 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930322 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10510, 3, 6, N'SAVEA', '19930312 00:00:00', 367.63, '19930409 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19930315 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10511, 3, 4, N'BONAP', '19930312 00:00:00', 350.64, '19930409 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19930318 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10512, 2, 7, N'FAMIA', '19930315 00:00:00', 3.53, '19930412 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19930322 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10513, 1, 7, N'WANDK', '19930316 00:00:00', 105.65, '19930427 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930409 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10514, 2, 3, N'ERNSH', '19930316 00:00:00', 789.95, '19930413 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930416 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10515, 1, 2, N'QUICK', '19930317 00:00:00', 204.47, '19930331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930325 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10516, 3, 2, N'HUNGO', '19930318 00:00:00', 62.78, '19930415 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'North/South', '19930323 00:00:00', N'SW7 1RZ', N'London', N'South House
300 Queensbridge', N'UK', 10517, 3, 3, N'NORTS', '19930318 00:00:00', 32.07, '19930415 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19930329 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10518, 2, 4, N'TORTU', '19930319 00:00:00', 218.15, '19930402 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19930325 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10519, 3, 6, N'CHOPS', '19930322 00:00:00', 91.76, '19930419 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19930325 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10520, 1, 7, N'SANTG', '19930323 00:00:00', 13.37, '19930420 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Cactus Comidas para llevar', '19930326 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Cerrito 333', N'Argentina', 10521, 2, 8, N'CACTU', '19930323 00:00:00', 17.22, '19930420 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930330 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10522, 1, 4, N'LEHMS', '19930324 00:00:00', 45.33, '19930421 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19930423 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10523, 2, 7, N'SEVES', '19930325 00:00:00', 77.63, '19930422 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930331 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10524, 2, 1, N'BERGS', '19930325 00:00:00', 244.79, '19930422 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19930416 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10525, 2, 1, N'BONAP', '19930326 00:00:00', 11.06, '19930423 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19930408 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10526, 2, 4, N'WARTH', '19930329 00:00:00', 58.59, '19930426 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930331 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10527, 1, 7, N'QUICK', '19930329 00:00:00', 41.9, '19930426 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19930402 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10528, 2, 6, N'GREAL', '19930330 00:00:00', 3.35, '19930413 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19930402 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10529, 2, 5, N'MAISD', '19930331 00:00:00', 66.69, '19930428 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19930405 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10530, 2, 3, N'PICCO', '19930401 00:00:00', 339.22, '19930429 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19930412 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10531, 1, 7, N'OCEAN', '19930401 00:00:00', 8.12, '19930429 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19930405 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10532, 3, 7, N'EASTC', '19930402 00:00:00', 74.46, '19930430 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19930415 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10533, 1, 8, N'FOLKO', '19930405 00:00:00', 188.04, '19930503 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930407 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10534, 2, 8, N'LEHMS', '19930405 00:00:00', 27.94, '19930503 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19930414 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10535, 1, 4, N'ANTON', '19930406 00:00:00', 15.64, '19930504 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930430 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10536, 2, 3, N'LEHMS', '19930407 00:00:00', 58.88, '19930505 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19930412 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10537, 1, 1, N'RICSU', '19930407 00:00:00', 78.85, '19930421 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19930409 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10538, 3, 9, N'BSBEV', '19930408 00:00:00', 4.87, '19930506 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19930416 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10539, 3, 6, N'BSBEV', '19930409 00:00:00', 12.36, '19930507 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930507 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10540, 3, 3, N'QUICK', '19930412 00:00:00', 1007.64, '19930510 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19930422 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10541, 1, 2, N'HANAR', '19930412 00:00:00', 68.65, '19930510 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930419 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10542, 3, 1, N'KOENE', '19930413 00:00:00', 10.95, '19930511 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19930416 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10543, 2, 8, N'LILAS', '19930414 00:00:00', 48.17, '19930512 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19930423 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10544, 1, 4, N'LONEP', '19930414 00:00:00', 24.91, '19930512 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lazy K Kountry Store', '19930520 00:00:00', N'99362', N'Walla Walla', N'12 Orchestra Terrace', N'USA', 10545, 2, 8, N'LAZYK', '19930415 00:00:00', 11.92, '19930513 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19930420 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10546, 3, 1, N'VICTE', '19930416 00:00:00', 194.72, '19930514 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19930426 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10547, 2, 3, N'SEVES', '19930416 00:00:00', 178.43, '19930514 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19930426 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10548, 2, 3, N'TOMSP', '19930419 00:00:00', 1.43, '19930517 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930423 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10549, 1, 5, N'QUICK', '19930420 00:00:00', 171.24, '19930504 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19930430 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10550, 3, 7, N'GODOS', '19930421 00:00:00', 4.32, '19930519 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19930430 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10551, 3, 4, N'FURIB', '19930421 00:00:00', 72.95, '19930602 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930429 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10552, 1, 2, N'HILAA', '19930422 00:00:00', 83.22, '19930520 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19930427 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10553, 2, 2, N'WARTH', '19930423 00:00:00', 149.49, '19930521 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19930429 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10554, 3, 4, N'OTTIK', '19930423 00:00:00', 120.97, '19930521 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930428 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10555, 3, 6, N'SAVEA', '19930426 00:00:00', 252.49, '19930524 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19930507 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10556, 1, 2, N'SIMOB', '19930427 00:00:00', 9.8, '19930608 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930430 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10557, 2, 9, N'LEHMS', '19930427 00:00:00', 96.72, '19930511 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19930504 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10558, 2, 1, N'AROUT', '19930428 00:00:00', 72.97, '19930526 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930507 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10559, 1, 6, N'BLONP', '19930429 00:00:00', 8.05, '19930527 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930503 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10560, 1, 8, N'FRANK', '19930430 00:00:00', 36.65, '19930528 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19930503 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10561, 2, 2, N'FOLKO', '19930430 00:00:00', 242.21, '19930528 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19930506 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10562, 1, 1, N'REGGC', '19930503 00:00:00', 22.95, '19930531 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19930518 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10563, 2, 2, N'RICAR', '19930504 00:00:00', 60.43, '19930615 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19930510 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10564, 3, 4, N'RATTC', '19930504 00:00:00', 13.75, '19930601 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930512 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10565, 2, 8, N'MEREP', '19930505 00:00:00', 7.15, '19930602 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930512 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10566, 1, 9, N'BLONP', '19930506 00:00:00', 88.4, '19930603 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930511 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10567, 1, 1, N'HUNGO', '19930506 00:00:00', 33.97, '19930603 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19930602 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10568, 3, 3, N'GALED', '19930507 00:00:00', 6.54, '19930604 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19930604 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10569, 1, 5, N'RATTC', '19930510 00:00:00', 58.98, '19930607 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930513 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10570, 3, 3, N'MEREP', '19930511 00:00:00', 188.99, '19930608 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930528 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10571, 3, 8, N'ERNSH', '19930511 00:00:00', 26.06, '19930622 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930519 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10572, 2, 3, N'BERGS', '19930512 00:00:00', 116.43, '19930609 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19930514 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10573, 3, 7, N'ANTON', '19930513 00:00:00', 84.84, '19930610 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Trail''s Head Gourmet Provisioners', '19930524 00:00:00', N'98034', N'Kirkland', N'722 DaVinci Blvd.', N'USA', 10574, 2, 4, N'TRAIH', '19930513 00:00:00', 37.6, '19930610 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19930524 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10575, 1, 5, N'MORGK', '19930514 00:00:00', 127.34, '19930528 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19930524 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10576, 3, 3, N'TORTU', '19930517 00:00:00', 18.56, '19930531 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Trail''s Head Gourmet Provisioners', '19930524 00:00:00', N'98034', N'Kirkland', N'722 DaVinci Blvd.', N'USA', 10577, 2, 9, N'TRAIH', '19930517 00:00:00', 25.41, '19930628 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19930618 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10578, 3, 4, N'BSBEV', '19930518 00:00:00', 29.6, '19930615 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Let''s Stop N Shop', '19930528 00:00:00', N'94117', N'San Francisco', N'87 Polk St.
Suite 5', N'USA', 10579, 2, 1, N'LETSS', '19930519 00:00:00', 13.73, '19930616 00:00:00', N'CA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19930525 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10580, 3, 4, N'OTTIK', '19930520 00:00:00', 75.89, '19930617 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19930526 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10581, 1, 3, N'FAMIA', '19930520 00:00:00', 3.01, '19930617 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19930607 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10582, 2, 3, N'BLAUS', '19930521 00:00:00', 27.71, '19930618 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19930528 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10583, 2, 2, N'WARTH', '19930524 00:00:00', 7.28, '19930621 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930528 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10584, 1, 4, N'BLONP', '19930524 00:00:00', 59.14, '19930621 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19930603 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10585, 1, 7, N'WELLI', '19930525 00:00:00', 13.41, '19930622 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19930602 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10586, 1, 9, N'REGGC', '19930526 00:00:00', 0.48, '19930623 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19930602 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10587, 1, 1, N'QUEDE', '19930526 00:00:00', 62.52, '19930623 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930603 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10588, 3, 2, N'QUICK', '19930527 00:00:00', 194.67, '19930624 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19930607 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10589, 2, 8, N'GREAL', '19930528 00:00:00', 4.42, '19930625 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930607 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10590, 3, 4, N'MEREP', '19930531 00:00:00', 44.77, '19930628 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19930609 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10591, 1, 1, N'VAFFE', '19930531 00:00:00', 55.92, '19930614 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930609 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10592, 1, 3, N'LEHMS', '19930601 00:00:00', 32.1, '19930629 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19930707 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10593, 2, 7, N'LEHMS', '19930602 00:00:00', 174.2, '19930630 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19930609 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10594, 2, 3, N'OLDWO', '19930602 00:00:00', 5.24, '19930630 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930607 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10595, 1, 2, N'ERNSH', '19930603 00:00:00', 96.78, '19930701 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19930706 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10596, 1, 8, N'WHITC', '19930604 00:00:00', 16.34, '19930702 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19930611 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10597, 3, 7, N'PICCO', '19930604 00:00:00', 35.12, '19930702 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19930611 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10598, 3, 1, N'RATTC', '19930607 00:00:00', 44.42, '19930705 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19930614 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10599, 3, 6, N'BSBEV', '19930608 00:00:00', 29.98, '19930720 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Coyote Import Store', '19930614 00:00:00', N'97827', N'Elgin', N'City Center Plaza
516 Main St.', N'USA', 10600, 1, 4, N'HUNGC', '19930609 00:00:00', 45.13, '19930707 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930615 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10601, 1, 7, N'HILAA', '19930609 00:00:00', 58.3, '19930721 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19930615 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10602, 2, 8, N'VAFFE', '19930610 00:00:00', 2.92, '19930708 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930702 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10603, 2, 8, N'SAVEA', '19930611 00:00:00', 48.77, '19930709 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19930622 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10604, 1, 1, N'FURIB', '19930611 00:00:00', 7.46, '19930709 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930622 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10605, 2, 1, N'MEREP', '19930614 00:00:00', 379.13, '19930712 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19930624 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10606, 3, 4, N'TRADH', '19930615 00:00:00', 79.4, '19930713 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930618 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10607, 1, 5, N'SAVEA', '19930615 00:00:00', 200.24, '19930713 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19930625 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10608, 2, 4, N'TOMSP', '19930616 00:00:00', 27.79, '19930714 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19930623 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10609, 2, 7, N'DUMON', '19930617 00:00:00', 1.85, '19930715 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19930630 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10610, 1, 8, N'LAMAI', '19930618 00:00:00', 26.78, '19930716 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19930625 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10611, 2, 6, N'WOLZA', '19930618 00:00:00', 80.65, '19930716 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930625 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10612, 2, 1, N'SAVEA', '19930621 00:00:00', 544.08, '19930719 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930625 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10613, 2, 4, N'HILAA', '19930622 00:00:00', 8.11, '19930720 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19930625 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10614, 3, 8, N'BLAUS', '19930622 00:00:00', 1.93, '19930720 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19930630 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 10615, 3, 2, N'WILMK', '19930623 00:00:00', 0.75, '19930721 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19930629 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10616, 2, 1, N'GREAL', '19930624 00:00:00', 116.53, '19930722 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19930628 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10617, 2, 4, N'GREAL', '19930624 00:00:00', 18.53, '19930722 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930702 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10618, 1, 1, N'MEREP', '19930625 00:00:00', 154.68, '19930806 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930701 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10619, 3, 3, N'MEREP', '19930628 00:00:00', 91.05, '19930726 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Laughing Bacchus Wine Cellars', '19930708 00:00:00', N'V3F 2K1', N'Vancouver', N'2319 Elm St.', N'Canada', 10620, 3, 2, N'LAUGB', '19930629 00:00:00', 0.94, '19930727 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19930705 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10621, 2, 4, N'ISLAT', '19930629 00:00:00', 23.73, '19930727 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19930705 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10622, 3, 4, N'RICAR', '19930630 00:00:00', 50.97, '19930728 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930706 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10623, 2, 8, N'FRANK', '19930701 00:00:00', 97.18, '19930729 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Cracker Box', '19930713 00:00:00', N'59801', N'Butte', N'55 Grizzly Peak Rd.', N'USA', 10624, 2, 4, N'THECR', '19930701 00:00:00', 94.8, '19930729 00:00:00', N'MT')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ana Trujillo Emparedados y helados', '19930708 00:00:00', N'05021', N'México D.F.', N'Avda. de la Constitución 2222', N'Mexico', 10625, 1, 3, N'ANATR', '19930702 00:00:00', 43.9, '19930730 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930714 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10626, 2, 1, N'BERGS', '19930705 00:00:00', 138.69, '19930802 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930715 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10627, 3, 8, N'SAVEA', '19930705 00:00:00', 107.46, '19930816 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930714 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10628, 3, 4, N'BLONP', '19930706 00:00:00', 30.36, '19930803 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19930714 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10629, 3, 4, N'GODOS', '19930706 00:00:00', 85.46, '19930803 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930713 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10630, 2, 1, N'KOENE', '19930707 00:00:00', 32.35, '19930804 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19930709 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10631, 1, 8, N'LAMAI', '19930708 00:00:00', 0.87, '19930805 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19930713 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10632, 1, 8, N'WANDK', '19930708 00:00:00', 41.38, '19930805 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930712 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10633, 3, 7, N'ERNSH', '19930709 00:00:00', 477.9, '19930806 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19930715 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10634, 3, 4, N'FOLIG', '19930709 00:00:00', 487.38, '19930806 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19930715 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10635, 3, 8, N'MAGAA', '19930712 00:00:00', 47.46, '19930809 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19930720 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10636, 1, 4, N'WARTH', '19930713 00:00:00', 1.15, '19930810 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19930720 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10637, 1, 6, N'QUEEN', '19930713 00:00:00', 201.29, '19930810 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19930726 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10638, 1, 3, N'LINOD', '19930714 00:00:00', 158.44, '19930811 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19930721 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10639, 3, 7, N'SANTG', '19930714 00:00:00', 38.64, '19930811 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19930722 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10640, 1, 4, N'WANDK', '19930715 00:00:00', 23.55, '19930812 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19930720 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10641, 2, 4, N'HILAA', '19930716 00:00:00', 179.61, '19930813 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19930730 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10642, 3, 7, N'SIMOB', '19930716 00:00:00', 41.89, '19930813 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19930727 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 10643, 1, 6, N'ALFKI', '19930719 00:00:00', 29.46, '19930816 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19930726 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10644, 2, 3, N'WELLI', '19930719 00:00:00', 0.14, '19930816 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19930727 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10645, 1, 4, N'HANAR', '19930720 00:00:00', 12.41, '19930817 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930728 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10646, 3, 9, N'HUNGO', '19930721 00:00:00', 142.33, '19930901 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19930728 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10647, 2, 4, N'QUEDE', '19930721 00:00:00', 45.54, '19930804 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19930803 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10648, 2, 5, N'RICAR', '19930722 00:00:00', 14.25, '19930902 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19930723 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10649, 3, 5, N'MAISD', '19930722 00:00:00', 6.2, '19930819 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19930728 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10650, 3, 5, N'FAMIA', '19930723 00:00:00', 176.81, '19930820 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19930805 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10651, 2, 8, N'WANDK', '19930726 00:00:00', 20.6, '19930823 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19930802 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10652, 2, 4, N'GOURL', '19930726 00:00:00', 7.14, '19930823 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930813 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10653, 1, 1, N'FRANK', '19930727 00:00:00', 93.25, '19930824 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930805 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10654, 1, 5, N'BERGS', '19930727 00:00:00', 55.26, '19930824 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19930805 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10655, 2, 1, N'REGGC', '19930728 00:00:00', 4.41, '19930825 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19930804 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10656, 1, 6, N'GREAL', '19930729 00:00:00', 57.15, '19930826 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930809 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10657, 2, 2, N'SAVEA', '19930729 00:00:00', 352.69, '19930826 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930802 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10658, 1, 4, N'QUICK', '19930730 00:00:00', 364.15, '19930827 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19930804 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10659, 2, 7, N'QUEEN', '19930730 00:00:00', 105.81, '19930827 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Coyote Import Store', '19930908 00:00:00', N'97827', N'Elgin', N'City Center Plaza
516 Main St.', N'USA', 10660, 1, 8, N'HUNGC', '19930802 00:00:00', 111.29, '19930830 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930809 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10661, 3, 7, N'HUNGO', '19930803 00:00:00', 17.55, '19930831 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19930812 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10662, 2, 3, N'LONEP', '19930803 00:00:00', 1.28, '19930831 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19930827 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10663, 2, 2, N'BONAP', '19930804 00:00:00', 113.15, '19930818 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19930813 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10664, 3, 1, N'FURIB', '19930804 00:00:00', 1.27, '19930901 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19930811 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10665, 2, 1, N'LONEP', '19930805 00:00:00', 26.31, '19930902 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19930816 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10666, 2, 7, N'RICSU', '19930806 00:00:00', 232.42, '19930903 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930813 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10667, 1, 7, N'ERNSH', '19930806 00:00:00', 78.09, '19930903 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19930817 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 10668, 2, 1, N'WANDK', '19930809 00:00:00', 47.22, '19930906 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19930816 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10669, 1, 2, N'SIMOB', '19930809 00:00:00', 24.39, '19930906 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930812 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10670, 1, 4, N'FRANK', '19930810 00:00:00', 203.48, '19930907 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'France restauration', '19930818 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'54, rue Royale', N'France', 10671, 1, 1, N'FRANR', '19930811 00:00:00', 30.34, '19930908 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930820 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10672, 2, 9, N'BERGS', '19930811 00:00:00', 95.75, '19930825 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19930813 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 10673, 1, 2, N'WILMK', '19930812 00:00:00', 22.76, '19930909 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19930824 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10674, 2, 4, N'ISLAT', '19930812 00:00:00', 0.9, '19930909 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930817 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10675, 2, 5, N'FRANK', '19930813 00:00:00', 31.85, '19930910 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19930823 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10676, 2, 2, N'TORTU', '19930816 00:00:00', 2.01, '19930913 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19930820 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10677, 3, 1, N'ANTON', '19930816 00:00:00', 4.03, '19930913 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930909 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10678, 3, 7, N'SAVEA', '19930817 00:00:00', 388.98, '19930914 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19930824 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10679, 3, 8, N'BLONP', '19930817 00:00:00', 27.94, '19930914 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19930820 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10680, 1, 1, N'OLDWO', '19930818 00:00:00', 26.61, '19930915 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19930824 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10681, 3, 3, N'GREAL', '19930819 00:00:00', 76.13, '19930916 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19930825 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10682, 2, 3, N'ANTON', '19930819 00:00:00', 36.13, '19930916 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19930825 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10683, 1, 2, N'DUMON', '19930820 00:00:00', 4.4, '19930917 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19930824 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10684, 1, 3, N'OTTIK', '19930820 00:00:00', 145.63, '19930917 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19930827 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10685, 2, 4, N'GOURL', '19930823 00:00:00', 33.75, '19930906 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19930901 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10686, 1, 2, N'PICCO', '19930824 00:00:00', 96.5, '19930921 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930923 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10687, 2, 9, N'HUNGO', '19930824 00:00:00', 296.43, '19930921 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19930831 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10688, 2, 4, N'VAFFE', '19930825 00:00:00', 299.09, '19930908 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19930831 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10689, 2, 1, N'BERGS', '19930825 00:00:00', 13.42, '19930922 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19930827 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10690, 1, 1, N'HANAR', '19930826 00:00:00', 15.8, '19930923 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930915 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10691, 2, 2, N'QUICK', '19930827 00:00:00', 810.05, '19931008 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19930906 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 10692, 2, 4, N'ALFKI', '19930827 00:00:00', 61.02, '19930924 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19930903 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10693, 3, 3, N'WHITC', '19930830 00:00:00', 139.34, '19930913 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930902 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10694, 3, 8, N'QUICK', '19930830 00:00:00', 398.36, '19930927 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19930907 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 10695, 1, 7, N'WILMK', '19930831 00:00:00', 16.72, '19931012 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19930907 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10696, 3, 8, N'WHITC', '19930901 00:00:00', 102.55, '19931013 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19930907 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10697, 1, 3, N'LINOD', '19930901 00:00:00', 45.52, '19930929 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19930910 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10698, 1, 4, N'ERNSH', '19930902 00:00:00', 272.47, '19930930 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19930906 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10699, 3, 3, N'MORGK', '19930902 00:00:00', 0.58, '19930930 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930909 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10700, 1, 3, N'SAVEA', '19930903 00:00:00', 65.1, '19931001 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930908 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10701, 3, 6, N'HUNGO', '19930906 00:00:00', 220.31, '19930920 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19930914 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 10702, 1, 4, N'ALFKI', '19930906 00:00:00', 23.94, '19931018 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19930913 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10703, 2, 6, N'FOLKO', '19930907 00:00:00', 152.3, '19931005 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19931001 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10704, 1, 6, N'QUEEN', '19930907 00:00:00', 4.78, '19931005 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19931012 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10705, 2, 9, N'HILAA', '19930908 00:00:00', 3.52, '19931006 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19930914 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10706, 3, 8, N'OLDWO', '19930909 00:00:00', 135.63, '19931007 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19930916 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10707, 3, 4, N'AROUT', '19930909 00:00:00', 21.74, '19930923 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Big Cheese', '19930929 00:00:00', N'97201', N'Portland', N'89 Jefferson Way
Suite 2', N'USA', 10708, 2, 6, N'THEBI', '19930910 00:00:00', 2.96, '19931022 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19931014 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10709, 3, 1, N'GOURL', '19930910 00:00:00', 210.8, '19931008 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19930916 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10710, 1, 1, N'FRANS', '19930913 00:00:00', 4.98, '19931011 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930922 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10711, 2, 5, N'SAVEA', '19930914 00:00:00', 52.41, '19931026 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19930924 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10712, 1, 3, N'HUNGO', '19930914 00:00:00', 89.93, '19931012 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930917 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10713, 1, 1, N'SAVEA', '19930915 00:00:00', 167.05, '19931013 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930920 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10714, 3, 5, N'SAVEA', '19930915 00:00:00', 24.49, '19931013 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19930922 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10715, 1, 3, N'BONAP', '19930916 00:00:00', 63.2, '19930930 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rancho grande', '19930920 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Av. del Libertador 900', N'Argentina', 10716, 2, 4, N'RANCH', '19930917 00:00:00', 22.57, '19931015 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19930922 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10717, 2, 1, N'FRANK', '19930917 00:00:00', 59.25, '19931015 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19930922 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10718, 3, 1, N'KOENE', '19930920 00:00:00', 170.88, '19931018 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Let''s Stop N Shop', '19930929 00:00:00', N'94117', N'San Francisco', N'87 Polk St.
Suite 5', N'USA', 10719, 2, 8, N'LETSS', '19930920 00:00:00', 51.44, '19931018 00:00:00', N'CA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19930929 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10720, 2, 8, N'QUEDE', '19930921 00:00:00', 9.53, '19931005 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19930924 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10721, 3, 5, N'QUICK', '19930922 00:00:00', 48.92, '19931020 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19930928 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10722, 1, 8, N'SAVEA', '19930922 00:00:00', 74.58, '19931103 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19931019 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10723, 1, 3, N'WHITC', '19930923 00:00:00', 21.72, '19931021 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Mère Paillarde', '19930929 00:00:00', N'H1J 1C3', N'Montréal', N'43 rue St. Laurent', N'Canada', 10724, 2, 8, N'MEREP', '19930923 00:00:00', 57.75, '19931104 00:00:00', N'Québec')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Familia Arquibaldo', '19930929 00:00:00', N'05442-030', N'São Paulo', N'Rua Orós, 92', N'Brazil', 10725, 3, 4, N'FAMIA', '19930924 00:00:00', 10.83, '19931022 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19931029 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10726, 1, 4, N'EASTC', '19930927 00:00:00', 16.56, '19931011 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19931029 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10727, 1, 2, N'REGGC', '19930927 00:00:00', 89.9, '19931025 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19931005 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10728, 2, 4, N'QUEEN', '19930928 00:00:00', 58.33, '19931026 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19931008 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10729, 3, 8, N'LINOD', '19930928 00:00:00', 141.06, '19931109 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19931008 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10730, 1, 5, N'BONAP', '19930929 00:00:00', 20.12, '19931027 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19931008 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10731, 1, 7, N'CHOPS', '19930930 00:00:00', 96.65, '19931028 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19931001 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10732, 1, 3, N'BONAP', '19930930 00:00:00', 16.97, '19931028 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19931004 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10733, 3, 1, N'BERGS', '19931001 00:00:00', 110.11, '19931029 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19931006 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10734, 3, 2, N'GOURL', '19931001 00:00:00', 1.63, '19931029 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Let''s Stop N Shop', '19931015 00:00:00', N'94117', N'San Francisco', N'87 Polk St.
Suite 5', N'USA', 10735, 2, 6, N'LETSS', '19931004 00:00:00', 45.97, '19931101 00:00:00', N'CA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19931015 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10736, 2, 9, N'HUNGO', '19931005 00:00:00', 44.1, '19931102 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vins et alcools Chevalier', '19931012 00:00:00', N'51100', N'Reims', N'59 rue de l''Abbaye', N'France', 10737, 2, 2, N'VINET', '19931005 00:00:00', 7.79, '19931102 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Spécialités du monde', '19931012 00:00:00', N'75016', N'Paris', N'25, rue Lauriston', N'France', 10738, 1, 2, N'SPECD', '19931006 00:00:00', 2.91, '19931103 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vins et alcools Chevalier', '19931011 00:00:00', N'51100', N'Reims', N'59 rue de l''Abbaye', N'France', 10739, 3, 3, N'VINET', '19931006 00:00:00', 11.08, '19931103 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19931019 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10740, 2, 4, N'WHITC', '19931007 00:00:00', 81.88, '19931104 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19931012 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10741, 3, 4, N'AROUT', '19931008 00:00:00', 10.96, '19931022 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19931012 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10742, 3, 3, N'BOTTM', '19931008 00:00:00', 243.73, '19931105 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19931015 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10743, 2, 1, N'AROUT', '19931011 00:00:00', 23.72, '19931108 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19931018 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10744, 1, 6, N'VAFFE', '19931011 00:00:00', 69.19, '19931108 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19931021 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10745, 1, 9, N'QUICK', '19931012 00:00:00', 3.52, '19931109 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19931015 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10746, 3, 1, N'CHOPS', '19931013 00:00:00', 31.43, '19931110 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19931020 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10747, 1, 6, N'PICCO', '19931013 00:00:00', 117.33, '19931110 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19931022 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10748, 1, 3, N'SAVEA', '19931014 00:00:00', 232.55, '19931111 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19931112 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10749, 2, 4, N'ISLAT', '19931014 00:00:00', 61.53, '19931111 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19931018 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10750, 1, 9, N'WARTH', '19931015 00:00:00', 79.3, '19931112 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19931027 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10751, 3, 3, N'RICSU', '19931018 00:00:00', 130.79, '19931115 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'North/South', '19931022 00:00:00', N'SW7 1RZ', N'London', N'South House
300 Queensbridge', N'UK', 10752, 3, 2, N'NORTS', '19931018 00:00:00', 1.39, '19931115 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19931021 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10753, 1, 3, N'FRANS', '19931019 00:00:00', 7.7, '19931116 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19931021 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10754, 3, 6, N'MAGAA', '19931019 00:00:00', 2.38, '19931116 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19931022 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10755, 2, 4, N'BONAP', '19931020 00:00:00', 16.71, '19931117 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19931026 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10756, 2, 8, N'SPLIR', '19931021 00:00:00', 73.21, '19931118 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19931108 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10757, 1, 6, N'SAVEA', '19931021 00:00:00', 8.19, '19931118 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19931028 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10758, 3, 3, N'RICSU', '19931022 00:00:00', 138.17, '19931119 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ana Trujillo Emparedados y helados', '19931105 00:00:00', N'05021', N'México D.F.', N'Avda. de la Constitución 2222', N'Mexico', 10759, 3, 3, N'ANATR', '19931022 00:00:00', 11.99, '19931119 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19931103 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10760, 1, 4, N'MAISD', '19931025 00:00:00', 155.64, '19931122 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19931101 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10761, 2, 5, N'RATTC', '19931026 00:00:00', 18.66, '19931123 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19931102 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10762, 1, 3, N'FOLKO', '19931026 00:00:00', 328.74, '19931123 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19931101 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10763, 3, 3, N'FOLIG', '19931027 00:00:00', 37.35, '19931124 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931101 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10764, 3, 6, N'ERNSH', '19931027 00:00:00', 145.45, '19931124 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19931102 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10765, 3, 3, N'QUICK', '19931028 00:00:00', 42.74, '19931125 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19931102 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10766, 1, 4, N'OTTIK', '19931029 00:00:00', 157.55, '19931126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19931108 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10767, 3, 4, N'SUPRD', '19931029 00:00:00', 1.59, '19931126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19931108 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10768, 2, 3, N'AROUT', '19931101 00:00:00', 146.32, '19931129 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19931105 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10769, 1, 3, N'VAFFE', '19931101 00:00:00', 65.06, '19931129 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19931110 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10770, 3, 8, N'HANAR', '19931102 00:00:00', 5.32, '19931130 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931126 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10771, 2, 9, N'ERNSH', '19931103 00:00:00', 11.19, '19931201 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19931112 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10772, 2, 3, N'LEHMS', '19931103 00:00:00', 91.28, '19931201 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931109 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10773, 3, 1, N'ERNSH', '19931104 00:00:00', 96.43, '19931202 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19931105 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10774, 1, 4, N'FOLKO', '19931104 00:00:00', 48.2, '19931118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Cracker Box', '19931119 00:00:00', N'59801', N'Butte', N'55 Grizzly Peak Rd.', N'USA', 10775, 1, 7, N'THECR', '19931105 00:00:00', 20.25, '19931203 00:00:00', N'MT')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931111 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10776, 3, 1, N'ERNSH', '19931108 00:00:00', 351.53, '19931206 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19931215 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10777, 2, 7, N'GOURL', '19931108 00:00:00', 3.01, '19931122 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19931117 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10778, 1, 3, N'BERGS', '19931109 00:00:00', 6.79, '19931207 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19931208 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10779, 2, 3, N'MORGK', '19931109 00:00:00', 58.13, '19931207 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19931118 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10780, 1, 2, N'LILAS', '19931109 00:00:00', 42.13, '19931123 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19931112 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 10781, 3, 2, N'WARTH', '19931110 00:00:00', 73.16, '19931208 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Cactus Comidas para llevar', '19931115 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Cerrito 333', N'Argentina', 10782, 3, 9, N'CACTU', '19931110 00:00:00', 1.1, '19931208 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19931112 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10783, 2, 4, N'HANAR', '19931111 00:00:00', 124.98, '19931209 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19931115 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10784, 3, 4, N'MAGAA', '19931111 00:00:00', 70.09, '19931209 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'GROSELLA-Restaurante', '19931117 00:00:00', N'1081', N'Caracas', N'5ª Ave. Los Palos Grandes', N'Venezuela', 10785, 3, 1, N'GROSR', '19931111 00:00:00', 1.51, '19931209 00:00:00', N'DF')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19931116 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10786, 1, 8, N'QUEEN', '19931112 00:00:00', 110.87, '19931210 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19931119 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10787, 1, 2, N'LAMAI', '19931112 00:00:00', 249.93, '19931126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19931213 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10788, 2, 1, N'QUICK', '19931115 00:00:00', 42.7, '19931213 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folies gourmandes', '19931124 00:00:00', N'59000', N'Lille', N'184, chaussée de Tournai', N'France', 10789, 2, 1, N'FOLIG', '19931115 00:00:00', 100.6, '19931213 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19931119 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10790, 1, 6, N'GOURL', '19931115 00:00:00', 28.23, '19931213 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19931125 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10791, 2, 6, N'FRANK', '19931116 00:00:00', 16.85, '19931214 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19931124 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10792, 3, 1, N'WOLZA', '19931116 00:00:00', 23.79, '19931214 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19931202 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10793, 3, 3, N'AROUT', '19931117 00:00:00', 4.52, '19931215 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19931126 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10794, 1, 6, N'QUEDE', '19931117 00:00:00', 21.49, '19931215 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931214 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10795, 2, 8, N'ERNSH', '19931117 00:00:00', 126.66, '19931215 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19931208 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10796, 1, 3, N'HILAA', '19931118 00:00:00', 26.52, '19931216 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19931129 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10797, 2, 7, N'DRACD', '19931118 00:00:00', 33.35, '19931216 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19931129 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10798, 1, 2, N'ISLAT', '19931119 00:00:00', 2.33, '19931217 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19931129 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10799, 3, 9, N'KOENE', '19931119 00:00:00', 30.76, '19931231 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19931129 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10800, 3, 1, N'SEVES', '19931119 00:00:00', 137.44, '19931217 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19931124 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10801, 2, 4, N'BOLID', '19931122 00:00:00', 97.09, '19931220 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', '19931126 00:00:00', N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 10802, 2, 4, N'SIMOB', '19931122 00:00:00', 257.26, '19931220 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19931130 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10803, 1, 4, N'WELLI', '19931123 00:00:00', 55.23, '19931221 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19931201 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10804, 2, 6, N'SEVES', '19931123 00:00:00', 27.33, '19931221 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Big Cheese', '19931203 00:00:00', N'97201', N'Portland', N'89 Jefferson Way
Suite 2', N'USA', 10805, 3, 2, N'THEBI', '19931123 00:00:00', 237.34, '19931221 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19931129 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10806, 2, 3, N'VICTE', '19931124 00:00:00', 22.11, '19931222 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19931224 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 10807, 1, 4, N'FRANS', '19931124 00:00:00', 1.36, '19931222 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19931203 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10808, 3, 2, N'OLDWO', '19931125 00:00:00', 45.53, '19931223 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19931201 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10809, 1, 7, N'WELLI', '19931125 00:00:00', 4.87, '19931223 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Laughing Bacchus Wine Cellars', '19931201 00:00:00', N'V3F 2K1', N'Vancouver', N'2319 Elm St.', N'Canada', 10810, 3, 2, N'LAUGB', '19931125 00:00:00', 4.33, '19931223 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19931202 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10811, 1, 8, N'LINOD', '19931126 00:00:00', 31.22, '19931224 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19931206 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10812, 1, 5, N'REGGC', '19931126 00:00:00', 59.78, '19931224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19931203 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10813, 1, 1, N'RICAR', '19931129 00:00:00', 47.38, '19931227 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19931208 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10814, 3, 3, N'VICTE', '19931129 00:00:00', 130.94, '19931227 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19931208 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10815, 3, 2, N'SAVEA', '19931129 00:00:00', 14.62, '19931227 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19931229 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10816, 2, 4, N'GREAL', '19931130 00:00:00', 719.78, '19931228 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19931207 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10817, 2, 3, N'KOENE', '19931130 00:00:00', 306.07, '19931214 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19931206 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10818, 3, 7, N'MAGAA', '19931201 00:00:00', 65.48, '19931229 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Cactus Comidas para llevar', '19931210 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Cerrito 333', N'Argentina', 10819, 3, 2, N'CACTU', '19931201 00:00:00', 19.76, '19931229 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19931207 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10820, 2, 3, N'RATTC', '19931201 00:00:00', 37.52, '19931229 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19931209 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10821, 1, 1, N'SPLIR', '19931202 00:00:00', 36.68, '19931230 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Trail''s Head Gourmet Provisioners', '19931210 00:00:00', N'98034', N'Kirkland', N'722 DaVinci Blvd.', N'USA', 10822, 3, 6, N'TRAIH', '19931202 00:00:00', 7.0, '19931230 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19931207 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10823, 2, 5, N'LILAS', '19931203 00:00:00', 163.97, '19931231 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19931224 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10824, 1, 8, N'FOLKO', '19931203 00:00:00', 1.23, '19931231 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19931208 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 10825, 1, 1, N'DRACD', '19931203 00:00:00', 79.25, '19931231 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blondel père et fils', '19931231 00:00:00', N'67000', N'Strasbourg', N'24, place Kléber', N'France', 10826, 1, 6, N'BLONP', '19931206 00:00:00', 7.09, '19940103 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19931231 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10827, 2, 1, N'BONAP', '19931206 00:00:00', 63.54, '19931220 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rancho grande', '19931229 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Av. del Libertador 900', N'Argentina', 10828, 1, 9, N'RANCH', '19931207 00:00:00', 90.85, '19931221 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19931217 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10829, 1, 9, N'ISLAT', '19931207 00:00:00', 154.72, '19940104 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19931215 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10830, 2, 4, N'TRADH', '19931207 00:00:00', 81.83, '19940118 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19931217 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10831, 2, 3, N'SANTG', '19931208 00:00:00', 72.19, '19940105 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19931213 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10832, 2, 2, N'LAMAI', '19931208 00:00:00', 43.26, '19940105 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19931217 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10833, 2, 6, N'OTTIK', '19931209 00:00:00', 71.49, '19940106 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19931213 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10834, 3, 1, N'TRADH', '19931209 00:00:00', 29.78, '19940106 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19931215 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 10835, 3, 1, N'ALFKI', '19931209 00:00:00', 69.53, '19940106 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931215 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10836, 1, 7, N'ERNSH', '19931210 00:00:00', 411.88, '19940107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19931217 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10837, 3, 9, N'BERGS', '19931210 00:00:00', 13.32, '19940107 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19931217 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10838, 3, 3, N'LINOD', '19931213 00:00:00', 59.28, '19940110 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tradição Hipermercados', '19931216 00:00:00', N'05634-030', N'São Paulo', N'Av. Inês de Castro, 414', N'Brazil', 10839, 3, 3, N'TRADH', '19931213 00:00:00', 35.43, '19940110 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19940110 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10840, 2, 4, N'LINOD', '19931213 00:00:00', 2.71, '19940124 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19931223 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10841, 2, 5, N'SUPRD', '19931214 00:00:00', 424.3, '19940111 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19931223 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10842, 3, 1, N'TORTU', '19931214 00:00:00', 54.42, '19940111 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19931220 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10843, 2, 4, N'VICTE', '19931215 00:00:00', 9.26, '19940112 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19931220 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 10844, 2, 8, N'PICCO', '19931215 00:00:00', 25.22, '19940112 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19931224 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10845, 1, 8, N'QUICK', '19931215 00:00:00', 212.98, '19931229 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19931217 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10846, 3, 2, N'SUPRD', '19931216 00:00:00', 56.46, '19940127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940104 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10847, 3, 4, N'SAVEA', '19931216 00:00:00', 487.57, '19931230 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Consolidated Holdings', '19931223 00:00:00', N'WX1 6LT', N'London', N'Berkeley Gardens
12 Brewery', N'UK', 10848, 2, 7, N'CONSH', '19931217 00:00:00', 38.24, '19940114 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19931224 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10849, 2, 9, N'KOENE', '19931217 00:00:00', 0.56, '19940114 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Victuailles en stock', '19931224 00:00:00', N'69004', N'Lyon', N'2, rue du Commerce', N'France', 10850, 1, 1, N'VICTE', '19931217 00:00:00', 49.19, '19940128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19931227 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10851, 1, 5, N'RICAR', '19931220 00:00:00', 160.55, '19940117 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19931224 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10852, 1, 8, N'RATTC', '19931220 00:00:00', 174.05, '19940103 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19931228 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10853, 2, 9, N'BLAUS', '19931221 00:00:00', 53.83, '19940118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19931230 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10854, 2, 3, N'ERNSH', '19931221 00:00:00', 100.22, '19940118 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19931229 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10855, 1, 3, N'OLDWO', '19931221 00:00:00', 170.97, '19940118 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Antonio Moreno Taquería', '19940104 00:00:00', N'05023', N'México D.F.', N'Mataderos 2312', N'Mexico', 10856, 2, 3, N'ANTON', '19931222 00:00:00', 58.43, '19940119 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19931231 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10857, 2, 8, N'BERGS', '19931222 00:00:00', 188.85, '19940119 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La corne d''abondance', '19931228 00:00:00', N'78000', N'Versailles', N'67, avenue de l''Europe', N'France', 10858, 1, 2, N'LACOR', '19931223 00:00:00', 52.51, '19940120 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19931227 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10859, 2, 1, N'FRANK', '19931223 00:00:00', 76.1, '19940120 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'France restauration', '19931229 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'54, rue Royale', N'France', 10860, 3, 3, N'FRANR', '19931223 00:00:00', 19.26, '19940120 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19940111 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10861, 2, 4, N'WHITC', '19931224 00:00:00', 14.93, '19940121 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19931227 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10862, 2, 8, N'LEHMS', '19931224 00:00:00', 53.23, '19940204 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19940111 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10863, 2, 4, N'HILAA', '19931227 00:00:00', 30.26, '19940124 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19940103 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10864, 2, 4, N'AROUT', '19931227 00:00:00', 3.04, '19940124 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940106 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10865, 1, 2, N'QUICK', '19931227 00:00:00', 348.14, '19940110 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19940106 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10866, 1, 5, N'BERGS', '19931228 00:00:00', 109.11, '19940125 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19940105 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10867, 1, 6, N'LONEP', '19931228 00:00:00', 1.93, '19940208 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19940117 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10868, 2, 7, N'QUEEN', '19931229 00:00:00', 191.27, '19940126 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Seven Seas Imports', '19940103 00:00:00', N'OX15 4NB', N'London', N'90 Wadhurst Rd.', N'UK', 10869, 1, 5, N'SEVES', '19931229 00:00:00', 143.28, '19940126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19940107 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10870, 3, 5, N'WOLZA', '19931229 00:00:00', 12.04, '19940126 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19940104 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10871, 2, 9, N'BONAP', '19931230 00:00:00', 112.27, '19940127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940103 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10872, 2, 5, N'GODOS', '19931230 00:00:00', 175.32, '19940127 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19940103 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 10873, 1, 4, N'WILMK', '19931231 00:00:00', 0.82, '19940128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940105 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10874, 2, 5, N'GODOS', '19931231 00:00:00', 19.58, '19940128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19940125 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10875, 2, 4, N'BERGS', '19931231 00:00:00', 32.37, '19940128 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19940106 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10876, 3, 7, N'BONAP', '19940103 00:00:00', 60.42, '19940131 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', '19940113 00:00:00', N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 10877, 1, 1, N'RICAR', '19940103 00:00:00', 38.06, '19940131 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940106 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10878, 1, 4, N'QUICK', '19940104 00:00:00', 46.69, '19940201 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19940106 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 10879, 3, 3, N'WILMK', '19940104 00:00:00', 8.5, '19940201 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940112 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10880, 1, 7, N'FOLKO', '19940104 00:00:00', 88.01, '19940215 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Cactus Comidas para llevar', '19940112 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Cerrito 333', N'Argentina', 10881, 1, 4, N'CACTU', '19940105 00:00:00', 2.84, '19940202 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940114 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10882, 3, 4, N'SAVEA', '19940105 00:00:00', 23.1, '19940202 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19940114 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 10883, 3, 8, N'LONEP', '19940106 00:00:00', 0.53, '19940203 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Let''s Stop N Shop', '19940107 00:00:00', N'94117', N'San Francisco', N'87 Polk St.
Suite 5', N'USA', 10884, 2, 4, N'LETSS', '19940106 00:00:00', 90.97, '19940203 00:00:00', N'CA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19940112 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10885, 3, 6, N'SUPRD', '19940106 00:00:00', 5.64, '19940203 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940124 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10886, 1, 1, N'HANAR', '19940107 00:00:00', 4.99, '19940204 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19940110 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10887, 3, 8, N'GALED', '19940107 00:00:00', 1.25, '19940204 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940117 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10888, 2, 1, N'GODOS', '19940110 00:00:00', 51.87, '19940207 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19940117 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10889, 3, 9, N'RATTC', '19940110 00:00:00', 280.61, '19940207 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Du monde entier', '19940112 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'67, rue des Cinquante Otages', N'France', 10890, 1, 7, N'DUMON', '19940110 00:00:00', 32.76, '19940207 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19940113 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10891, 2, 7, N'LEHMS', '19940111 00:00:00', 20.37, '19940208 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19940113 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10892, 2, 4, N'MAISD', '19940111 00:00:00', 120.27, '19940208 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19940114 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 10893, 2, 9, N'KOENE', '19940112 00:00:00', 77.78, '19940209 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940114 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10894, 1, 1, N'SAVEA', '19940112 00:00:00', 116.13, '19940209 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19940117 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10895, 1, 3, N'ERNSH', '19940112 00:00:00', 162.75, '19940209 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19940121 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10896, 3, 7, N'MAISD', '19940113 00:00:00', 32.45, '19940210 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19940119 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10897, 2, 3, N'HUNGO', '19940113 00:00:00', 603.54, '19940210 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19940128 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10898, 2, 4, N'OCEAN', '19940114 00:00:00', 1.27, '19940211 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19940120 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10899, 3, 5, N'LILAS', '19940114 00:00:00', 1.21, '19940211 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19940126 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10900, 2, 1, N'WELLI', '19940114 00:00:00', 1.66, '19940211 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19940120 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10901, 1, 4, N'HILAA', '19940117 00:00:00', 62.09, '19940214 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940125 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10902, 1, 1, N'FOLKO', '19940117 00:00:00', 44.15, '19940214 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940126 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10903, 3, 3, N'HANAR', '19940118 00:00:00', 36.71, '19940215 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19940121 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 10904, 3, 3, N'WHITC', '19940118 00:00:00', 162.95, '19940215 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19940128 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10905, 2, 9, N'WELLI', '19940118 00:00:00', 13.72, '19940215 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19940125 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10906, 3, 4, N'WOLZA', '19940119 00:00:00', 26.29, '19940202 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Spécialités du monde', '19940121 00:00:00', N'75016', N'Paris', N'25, rue Lauriston', N'France', 10907, 3, 6, N'SPECD', '19940119 00:00:00', 9.19, '19940216 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19940128 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10908, 2, 4, N'REGGC', '19940120 00:00:00', 32.96, '19940217 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19940201 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 10909, 2, 1, N'SANTG', '19940120 00:00:00', 53.05, '19940217 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19940126 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 10910, 3, 1, N'WILMK', '19940120 00:00:00', 38.11, '19940217 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940127 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10911, 1, 3, N'GODOS', '19940120 00:00:00', 38.19, '19940217 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19940209 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10912, 2, 2, N'HUNGO', '19940120 00:00:00', 580.91, '19940217 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19940126 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10913, 1, 4, N'QUEEN', '19940120 00:00:00', 33.05, '19940217 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19940124 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10914, 1, 6, N'QUEEN', '19940121 00:00:00', 21.19, '19940218 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19940124 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 10915, 2, 2, N'TORTU', '19940121 00:00:00', 3.51, '19940218 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rancho grande', '19940131 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Av. del Libertador 900', N'Argentina', 10916, 2, 1, N'RANCH', '19940121 00:00:00', 63.77, '19940218 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Romero y tomillo', '19940202 00:00:00', N'28001', N'Madrid', N'Gran Vía, 1', N'Spain', 10917, 2, 4, N'ROMEY', '19940124 00:00:00', 8.29, '19940221 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940202 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10918, 3, 3, N'BOTTM', '19940124 00:00:00', 48.83, '19940221 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19940126 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10919, 2, 2, N'LINOD', '19940124 00:00:00', 19.8, '19940221 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19940131 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10920, 2, 4, N'AROUT', '19940125 00:00:00', 29.61, '19940222 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19940131 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10921, 1, 1, N'VAFFE', '19940125 00:00:00', 176.48, '19940308 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940127 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10922, 3, 5, N'HANAR', '19940125 00:00:00', 62.74, '19940222 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', '19940204 00:00:00', N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 10923, 3, 7, N'LAMAI', '19940125 00:00:00', 68.26, '19940308 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Berglunds snabbköp', '19940302 00:00:00', N'S-958 22', N'Luleå', N'Berguvsvägen 8', N'Sweden', 10924, 2, 3, N'BERGS', '19940126 00:00:00', 151.52, '19940223 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940204 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10925, 1, 3, N'HANAR', '19940126 00:00:00', 2.27, '19940223 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ana Trujillo Emparedados y helados', '19940202 00:00:00', N'05021', N'México D.F.', N'Avda. de la Constitución 2222', N'Mexico', 10926, 3, 4, N'ANATR', '19940126 00:00:00', 39.92, '19940223 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La corne d''abondance', '19940302 00:00:00', N'78000', N'Versailles', N'67, avenue de l''Europe', N'France', 10927, 1, 4, N'LACOR', '19940127 00:00:00', 19.79, '19940224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Galería del gastronómo', '19940209 00:00:00', N'8022', N'Barcelona', N'Rambla de Cataluña, 23', N'Spain', 10928, 1, 1, N'GALED', '19940127 00:00:00', 1.36, '19940224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19940203 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 10929, 1, 6, N'FRANK', '19940127 00:00:00', 33.93, '19940224 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19940209 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 10930, 3, 4, N'SUPRD', '19940128 00:00:00', 15.55, '19940311 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19940210 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10931, 2, 4, N'RICSU', '19940128 00:00:00', 13.6, '19940211 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19940215 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10932, 1, 8, N'BONAP', '19940128 00:00:00', 134.64, '19940225 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Island Trading', '19940207 00:00:00', N'LA9 PX8', N'Hedge End', N'Garden House
Crowther Way', N'UK', 10933, 3, 6, N'ISLAT', '19940128 00:00:00', 54.15, '19940225 00:00:00', N'Lancashire')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', '19940203 00:00:00', N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 10934, 3, 3, N'LEHMS', '19940131 00:00:00', 32.01, '19940228 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wellington Importadora', '19940209 00:00:00', N'08737-363', N'Resende', N'Rua do Mercado, 12', N'Brazil', 10935, 3, 4, N'WELLI', '19940131 00:00:00', 47.59, '19940228 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19940209 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 10936, 2, 3, N'GREAL', '19940131 00:00:00', 33.68, '19940228 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Cactus Comidas para llevar', '19940204 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Cerrito 333', N'Argentina', 10937, 3, 7, N'CACTU', '19940201 00:00:00', 31.51, '19940215 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940207 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10938, 2, 3, N'QUICK', '19940201 00:00:00', 31.89, '19940301 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19940204 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10939, 2, 2, N'MAGAA', '19940201 00:00:00', 76.33, '19940301 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', '19940214 00:00:00', N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 10940, 3, 8, N'BONAP', '19940202 00:00:00', 19.77, '19940302 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940211 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10941, 2, 7, N'SAVEA', '19940202 00:00:00', 400.81, '19940302 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19940209 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 10942, 3, 9, N'REGGC', '19940202 00:00:00', 17.95, '19940302 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19940210 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10943, 2, 4, N'BSBEV', '19940202 00:00:00', 2.17, '19940302 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940204 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10944, 3, 6, N'BOTTM', '19940203 00:00:00', 52.92, '19940217 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Morgenstern Gesundkost', '19940209 00:00:00', N'04179', N'Leipzig', N'Heerstr. 22', N'Germany', 10945, 1, 4, N'MORGK', '19940203 00:00:00', 10.22, '19940303 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19940210 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10946, 2, 1, N'VAFFE', '19940203 00:00:00', 27.2, '19940303 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19940207 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 10947, 2, 3, N'BSBEV', '19940204 00:00:00', 3.26, '19940304 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940210 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 10948, 3, 3, N'GODOS', '19940204 00:00:00', 23.39, '19940304 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940208 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10949, 3, 2, N'BOTTM', '19940204 00:00:00', 74.44, '19940304 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Magazzini Alimentari Riuniti', '19940214 00:00:00', N'24100', N'Bergamo', N'Via Ludovico il Moro 22', N'Italy', 10950, 2, 1, N'MAGAA', '19940207 00:00:00', 2.5, '19940307 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19940301 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 10951, 2, 9, N'RICSU', '19940207 00:00:00', 30.85, '19940321 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19940215 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 10952, 1, 1, N'ALFKI', '19940207 00:00:00', 40.42, '19940321 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19940216 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 10953, 2, 9, N'AROUT', '19940207 00:00:00', 23.72, '19940221 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19940211 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 10954, 1, 5, N'LINOD', '19940208 00:00:00', 27.91, '19940322 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940211 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10955, 2, 8, N'FOLKO', '19940208 00:00:00', 3.26, '19940308 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', '19940211 00:00:00', N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 10956, 2, 6, N'BLAUS', '19940208 00:00:00', 44.65, '19940322 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19940218 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10957, 3, 8, N'HILAA', '19940209 00:00:00', 105.36, '19940309 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19940218 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10958, 2, 7, N'OCEAN', '19940209 00:00:00', 49.56, '19940309 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19940214 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 10959, 2, 6, N'GOURL', '19940209 00:00:00', 4.98, '19940323 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19940302 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10960, 1, 3, N'HILAA', '19940210 00:00:00', 2.08, '19940224 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', '19940221 00:00:00', N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 10961, 1, 8, N'QUEEN', '19940210 00:00:00', 104.47, '19940310 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940214 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10962, 2, 8, N'QUICK', '19940210 00:00:00', 275.79, '19940310 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Furia Bacalhau e Frutos do Mar', '19940217 00:00:00', N'1675', N'Lisboa', N'Jardim das rosas n. 32', N'Portugal', 10963, 3, 9, N'FURIB', '19940210 00:00:00', 2.7, '19940310 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Spécialités du monde', '19940215 00:00:00', N'75016', N'Paris', N'25, rue Lauriston', N'France', 10964, 2, 3, N'SPECD', '19940211 00:00:00', 87.38, '19940311 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19940221 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 10965, 3, 6, N'OLDWO', '19940211 00:00:00', 144.38, '19940311 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19940302 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 10966, 1, 4, N'CHOPS', '19940211 00:00:00', 27.19, '19940311 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Toms Spezialitäten', '19940224 00:00:00', N'44087', N'Münster', N'Luisenstr. 48', N'Germany', 10967, 2, 2, N'TOMSP', '19940214 00:00:00', 62.22, '19940314 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19940223 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10968, 3, 1, N'ERNSH', '19940214 00:00:00', 74.6, '19940314 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Comércio Mineiro', '19940221 00:00:00', N'05432-043', N'São Paulo', N'Av. dos Lusíadas, 23', N'Brazil', 10969, 2, 1, N'COMMI', '19940214 00:00:00', 0.21, '19940314 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bólido Comidas preparadas', '19940318 00:00:00', N'28023', N'Madrid', N'C/ Araquil, 67', N'Spain', 10970, 1, 9, N'BOLID', '19940215 00:00:00', 16.16, '19940301 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'France restauration', '19940224 00:00:00', N'44000', N'Nantes', N'54, rue Royale', N'France', 10971, 2, 2, N'FRANR', '19940215 00:00:00', 121.82, '19940315 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La corne d''abondance', '19940217 00:00:00', N'78000', N'Versailles', N'67, avenue de l''Europe', N'France', 10972, 2, 4, N'LACOR', '19940215 00:00:00', 0.02, '19940315 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La corne d''abondance', '19940218 00:00:00', N'78000', N'Versailles', N'67, avenue de l''Europe', N'France', 10973, 2, 6, N'LACOR', '19940215 00:00:00', 15.17, '19940315 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Split Rail Beer & Ale', '19940225 00:00:00', N'82520', N'Lander', N'P.O. Box 555', N'USA', 10974, 3, 3, N'SPLIR', '19940216 00:00:00', 12.96, '19940302 00:00:00', N'WY')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940218 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10975, 3, 1, N'BOTTM', '19940216 00:00:00', 32.27, '19940316 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19940225 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 10976, 1, 1, N'HILAA', '19940216 00:00:00', 37.97, '19940330 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940304 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10977, 3, 8, N'FOLKO', '19940217 00:00:00', 208.5, '19940317 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19940317 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 10978, 2, 9, N'MAISD', '19940217 00:00:00', 32.82, '19940317 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19940222 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10979, 2, 8, N'ERNSH', '19940217 00:00:00', 353.07, '19940317 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940311 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10980, 1, 4, N'FOLKO', '19940218 00:00:00', 1.26, '19940401 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940224 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 10981, 2, 1, N'HANAR', '19940218 00:00:00', 193.37, '19940318 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940302 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 10982, 1, 2, N'BOTTM', '19940218 00:00:00', 14.01, '19940318 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940228 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10983, 2, 2, N'SAVEA', '19940218 00:00:00', 657.54, '19940318 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940225 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 10984, 3, 1, N'SAVEA', '19940221 00:00:00', 211.22, '19940321 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19940224 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 10985, 1, 2, N'HUNGO', '19940221 00:00:00', 91.51, '19940321 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Océano Atlántico Ltda.', '19940315 00:00:00', N'1010', N'Buenos Aires', N'Ing. Gustavo Moncada 8585
Piso 20-A', N'Argentina', 10986, 2, 8, N'OCEAN', '19940221 00:00:00', 217.86, '19940321 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19940228 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 10987, 1, 8, N'EASTC', '19940222 00:00:00', 185.48, '19940322 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19940304 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 10988, 2, 3, N'RATTC', '19940222 00:00:00', 61.14, '19940322 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Que Delícia', '19940224 00:00:00', N'02389-673', N'Rio de Janeiro', N'Rua da Panificadora, 12', N'Brazil', 10989, 1, 2, N'QUEDE', '19940222 00:00:00', 34.76, '19940322 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19940301 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 10990, 3, 2, N'ERNSH', '19940223 00:00:00', 117.61, '19940406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940301 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10991, 1, 1, N'QUICK', '19940223 00:00:00', 38.51, '19940323 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Big Cheese', '19940225 00:00:00', N'97201', N'Portland', N'89 Jefferson Way
Suite 2', N'USA', 10992, 3, 1, N'THEBI', '19940223 00:00:00', 4.27, '19940323 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940304 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 10993, 3, 7, N'FOLKO', '19940223 00:00:00', 8.81, '19940323 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Vaffeljernet', '19940303 00:00:00', N'8200', N'Århus', N'Smagsløget 45', N'Denmark', 10994, 3, 2, N'VAFFE', '19940224 00:00:00', 65.53, '19940310 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Pericles Comidas clásicas', '19940228 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Mexico', 10995, 3, 1, N'PERIC', '19940224 00:00:00', 46.0, '19940324 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940304 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 10996, 2, 4, N'QUICK', '19940224 00:00:00', 1.12, '19940324 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', '19940307 00:00:00', N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 10997, 2, 8, N'LILAS', '19940225 00:00:00', 73.91, '19940408 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19940311 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 10998, 2, 8, N'WOLZA', '19940225 00:00:00', 20.31, '19940311 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19940304 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 10999, 2, 6, N'OTTIK', '19940225 00:00:00', 96.35, '19940325 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', '19940308 00:00:00', N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 11000, 3, 2, N'RATTC', '19940228 00:00:00', 55.12, '19940328 00:00:00', N'NM')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940308 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 11001, 2, 2, N'FOLKO', '19940228 00:00:00', 197.3, '19940328 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940310 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 11002, 1, 4, N'SAVEA', '19940228 00:00:00', 141.16, '19940328 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'The Cracker Box', '19940302 00:00:00', N'59801', N'Butte', N'55 Grizzly Peak Rd.', N'USA', 11003, 3, 3, N'THECR', '19940228 00:00:00', 14.91, '19940328 00:00:00', N'MT')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Maison Dewey', '19940314 00:00:00', N'B-1180', N'Bruxelles', N'Rue Joseph-Bens 532', N'Belgium', 11004, 1, 3, N'MAISD', '19940301 00:00:00', 44.84, '19940329 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wilman Kala', '19940304 00:00:00', N'21240', N'Helsinki', N'Keskuskatu 45', N'Finland', 11005, 1, 2, N'WILMK', '19940301 00:00:00', 0.75, '19940329 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', '19940309 00:00:00', N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 11006, 2, 3, N'GREAL', '19940301 00:00:00', 25.19, '19940329 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Princesa Isabel Vinhos', '19940307 00:00:00', N'1756', N'Lisboa', N'Estrada da saúde n. 58', N'Portugal', 11007, 2, 8, N'PRINI', '19940302 00:00:00', 202.24, '19940330 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', NULL, N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 11008, 3, 7, N'ERNSH', '19940302 00:00:00', 79.46, '19940330 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940304 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 11009, 1, 2, N'GODOS', '19940302 00:00:00', 59.11, '19940330 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', '19940315 00:00:00', N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 11010, 2, 2, N'REGGC', '19940303 00:00:00', 28.71, '19940331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Alfred''s Futterkiste', '19940307 00:00:00', N'12209', N'Berlin', N'Obere Str. 57', N'Germany', 11011, 1, 3, N'ALFKI', '19940303 00:00:00', 1.21, '19940331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Frankenversand', '19940311 00:00:00', N'80805', N'München', N'Berliner Platz 43', N'Germany', 11012, 3, 1, N'FRANK', '19940303 00:00:00', 242.95, '19940317 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Romero y tomillo', '19940304 00:00:00', N'28001', N'Madrid', N'Gran Vía, 1', N'Spain', 11013, 1, 2, N'ROMEY', '19940303 00:00:00', 32.99, '19940331 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', '19940309 00:00:00', N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 11014, 3, 2, N'LINOD', '19940304 00:00:00', 23.6, '19940401 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Santé Gourmet', '19940314 00:00:00', N'4110', N'Stavern', N'Erling Skakkes gate 78', N'Norway', 11015, 2, 2, N'SANTG', '19940304 00:00:00', 4.62, '19940318 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Around the Horn', '19940307 00:00:00', N'CO7 6JX', N'Colchester', N'Brook Farm
Stratford St. Mary', N'UK', 11016, 2, 9, N'AROUT', '19940304 00:00:00', 33.8, '19940401 00:00:00', N'Essex')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', '19940314 00:00:00', N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 11017, 2, 9, N'ERNSH', '19940307 00:00:00', 754.26, '19940404 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lonesome Pine Restaurant', '19940310 00:00:00', N'97219', N'Portland', N'89 Chiaroscuro Rd.', N'USA', 11018, 2, 4, N'LONEP', '19940307 00:00:00', 11.65, '19940404 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rancho grande', NULL, N'1010', N'Buenos Aires', N'Av. del Libertador 900', N'Argentina', 11019, 3, 6, N'RANCH', '19940307 00:00:00', 3.17, '19940404 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ottilies Käseladen', '19940310 00:00:00', N'50739', N'Köln', N'Mehrheimerstr. 369', N'Germany', 11020, 2, 2, N'OTTIK', '19940308 00:00:00', 43.3, '19940405 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'QUICK-Stop', '19940315 00:00:00', N'01307', N'Cunewalde', N'Taucherstraße 10', N'Germany', 11021, 1, 3, N'QUICK', '19940308 00:00:00', 297.18, '19940405 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940328 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 11022, 2, 9, N'HANAR', '19940308 00:00:00', 6.27, '19940405 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'B''s Beverages', '19940318 00:00:00', N'EC2 5NT', N'London', N'Fauntleroy Circus', N'UK', 11023, 2, 1, N'BSBEV', '19940308 00:00:00', 123.83, '19940322 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19940314 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 11024, 1, 4, N'EASTC', '19940309 00:00:00', 74.36, '19940406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wartian Herkku', '19940318 00:00:00', N'90110', N'Oulu', N'Torikatu 38', N'Finland', 11025, 3, 6, N'WARTH', '19940309 00:00:00', 29.17, '19940406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19940322 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 11026, 1, 4, N'FRANS', '19940309 00:00:00', 47.09, '19940406 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940314 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 11027, 1, 1, N'BOTTM', '19940310 00:00:00', 52.52, '19940407 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Königlich Essen', '19940316 00:00:00', N'14776', N'Brandenburg', N'Maubelstr. 90', N'Germany', 11028, 1, 2, N'KOENE', '19940310 00:00:00', 29.59, '19940407 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19940321 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 11029, 1, 4, N'CHOPS', '19940310 00:00:00', 47.84, '19940407 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940321 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 11030, 2, 7, N'SAVEA', '19940311 00:00:00', 830.75, '19940408 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940318 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 11031, 2, 6, N'SAVEA', '19940311 00:00:00', 227.22, '19940408 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19940317 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 11032, 3, 2, N'WHITC', '19940311 00:00:00', 606.19, '19940408 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', '19940317 00:00:00', N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 11033, 3, 7, N'RICSU', '19940311 00:00:00', 84.74, '19940408 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Old World Delicatessen', '19940321 00:00:00', N'99508', N'Anchorage', N'2743 Bering St.', N'USA', 11034, 1, 8, N'OLDWO', '19940314 00:00:00', 40.32, '19940425 00:00:00', N'AK')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19940318 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 11035, 2, 2, N'SUPRD', '19940314 00:00:00', 0.17, '19940411 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19940316 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 11036, 3, 8, N'DRACD', '19940314 00:00:00', 149.47, '19940411 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Godos Cocina Típica', '19940321 00:00:00', N'41101', N'Sevilla', N'C/ Romero, 33', N'Spain', 11037, 1, 7, N'GODOS', '19940315 00:00:00', 3.2, '19940412 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Suprêmes délices', '19940324 00:00:00', N'B-6000', N'Charleroi', N'Boulevard Tirou, 255', N'Belgium', 11038, 2, 1, N'SUPRD', '19940315 00:00:00', 29.59, '19940412 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LINO-Delicateses', NULL, N'4980', N'I. de Margarita', N'Ave. 5 de Mayo Porlamar', N'Venezuela', 11039, 2, 1, N'LINOD', '19940315 00:00:00', 65.0, '19940412 00:00:00', N'Nueva Esparta')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', NULL, N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 11040, 3, 4, N'GREAL', '19940316 00:00:00', 18.84, '19940413 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Chop-suey Chinese', '19940322 00:00:00', N'3012', N'Bern', N'Hauptstr. 31', N'Switzerland', 11041, 2, 3, N'CHOPS', '19940316 00:00:00', 48.22, '19940413 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Comércio Mineiro', '19940325 00:00:00', N'05432-043', N'São Paulo', N'Av. dos Lusíadas, 23', N'Brazil', 11042, 1, 2, N'COMMI', '19940316 00:00:00', 29.99, '19940330 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Spécialités du monde', '19940323 00:00:00', N'75016', N'Paris', N'25, rue Lauriston', N'France', 11043, 2, 5, N'SPECD', '19940316 00:00:00', 8.8, '19940413 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Wolski Zajazd', '19940325 00:00:00', N'01-012', N'Warszawa', N'ul. Filtrowa 68', N'Poland', 11044, 1, 4, N'WOLZA', '19940317 00:00:00', 8.72, '19940414 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', NULL, N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 11045, 2, 6, N'BOTTM', '19940317 00:00:00', 70.58, '19940414 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Die Wandernde Kuh', '19940318 00:00:00', N'70563', N'Stuttgart', N'Adenauerallee 900', N'Germany', 11046, 2, 8, N'WANDK', '19940317 00:00:00', 71.64, '19940414 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19940325 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 11047, 3, 7, N'EASTC', '19940318 00:00:00', 46.62, '19940415 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bottom-Dollar Markets', '19940324 00:00:00', N'T2F 8M4', N'Tsawassen', N'23 Tsawassen Blvd.', N'Canada', 11048, 3, 7, N'BOTTM', '19940318 00:00:00', 24.12, '19940415 00:00:00', N'BC')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Gourmet Lanchonetes', '19940328 00:00:00', N'04876-786', N'Campinas', N'Av. Brasil, 442', N'Brazil', 11049, 1, 3, N'GOURL', '19940318 00:00:00', 8.34, '19940415 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Folk och fä HB', '19940329 00:00:00', N'S-844 67', N'Bräcke', N'Åkergatan 24', N'Sweden', 11050, 2, 8, N'FOLKO', '19940321 00:00:00', 59.41, '19940418 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'La maison d''Asie', NULL, N'31000', N'Toulouse', N'1 rue Alsace-Lorraine', N'France', 11051, 3, 7, N'LAMAI', '19940321 00:00:00', 2.79, '19940418 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hanari Carnes', '19940325 00:00:00', N'05454-876', N'Rio de Janeiro', N'Rua do Paço, 67', N'Brazil', 11052, 1, 3, N'HANAR', '19940321 00:00:00', 67.26, '19940418 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Piccolo und mehr', '19940323 00:00:00', N'5020', N'Salzburg', N'Geislweg 14', N'Austria', 11053, 2, 2, N'PICCO', '19940321 00:00:00', 53.05, '19940418 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Cactus Comidas para llevar', NULL, N'1010', N'Buenos Aires', N'Cerrito 333', N'Argentina', 11054, 1, 8, N'CACTU', '19940322 00:00:00', 0.33, '19940419 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'HILARIÓN-Abastos', '19940329 00:00:00', N'5022', N'San Cristóbal', N'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', N'Venezuela', 11055, 2, 7, N'HILAA', '19940322 00:00:00', 120.92, '19940419 00:00:00', N'Táchira')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Eastern Connection', '19940325 00:00:00', N'WX3 6FW', N'London', N'35 King George', N'UK', 11056, 2, 8, N'EASTC', '19940322 00:00:00', 278.96, '19940405 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'North/South', '19940325 00:00:00', N'SW7 1RZ', N'London', N'South House
300 Queensbridge', N'UK', 11057, 3, 3, N'NORTS', '19940323 00:00:00', 4.13, '19940420 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Blauer See Delikatessen', NULL, N'68306', N'Mannheim', N'Forsterstr. 57', N'Germany', 11058, 3, 9, N'BLAUS', '19940323 00:00:00', 31.14, '19940420 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ricardo Adocicados', NULL, N'02389-890', N'Rio de Janeiro', N'Av. Copacabana, 267', N'Brazil', 11059, 2, 2, N'RICAR', '19940323 00:00:00', 85.8, '19940504 00:00:00', N'RJ')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Franchi S.p.A.', '19940328 00:00:00', N'10100', N'Torino', N'Via Monte Bianco 34', N'Italy', 11060, 2, 2, N'FRANS', '19940324 00:00:00', 10.98, '19940421 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Great Lakes Food Market', NULL, N'97403', N'Eugene', N'2732 Baker Blvd.', N'USA', 11061, 3, 4, N'GREAL', '19940324 00:00:00', 14.01, '19940505 00:00:00', N'OR')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Reggiani Caseifici', NULL, N'42100', N'Reggio Emilia', N'Strada Provinciale 124', N'Italy', 11062, 2, 4, N'REGGC', '19940324 00:00:00', 29.93, '19940421 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Hungry Owl All-Night Grocers', '19940330 00:00:00', NULL, N'Cork', N'8 Johnstown Road', N'Ireland', 11063, 2, 3, N'HUNGO', '19940324 00:00:00', 81.73, '19940421 00:00:00', N'Co. Cork')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Save-a-lot Markets', '19940328 00:00:00', N'83720', N'Boise', N'187 Suffolk Ln.', N'USA', 11064, 1, 1, N'SAVEA', '19940325 00:00:00', 30.09, '19940422 00:00:00', N'ID')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', NULL, N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 11065, 1, 8, N'LILAS', '19940325 00:00:00', 12.91, '19940422 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'White Clover Markets', '19940328 00:00:00', N'98124', N'Seattle', N'1029 - 12th Ave. S.', N'USA', 11066, 2, 7, N'WHITC', '19940325 00:00:00', 44.72, '19940422 00:00:00', N'WA')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Drachenblut Delikatessen', '19940330 00:00:00', N'52066', N'Aachen', N'Walserweg 21', N'Germany', 11067, 2, 1, N'DRACD', '19940328 00:00:00', 7.98, '19940411 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Queen Cozinha', NULL, N'05487-020', N'São Paulo', N'Alameda dos Canàrios, 891', N'Brazil', 11068, 2, 8, N'QUEEN', '19940328 00:00:00', 81.75, '19940425 00:00:00', N'SP')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Tortuga Restaurante', '19940330 00:00:00', N'05033', N'México D.F.', N'Avda. Azteca 123', N'Mexico', 11069, 2, 1, N'TORTU', '19940328 00:00:00', 15.67, '19940425 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Lehmanns Marktstand', NULL, N'60528', N'Frankfurt a.M.', N'Magazinweg 7', N'Germany', 11070, 1, 2, N'LEHMS', '19940329 00:00:00', 136.0, '19940426 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'LILA-Supermercado', NULL, N'3508', N'Barquisimeto', N'Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo', N'Venezuela', 11071, 1, 1, N'LILAS', '19940329 00:00:00', 0.93, '19940426 00:00:00', N'Lara')
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Ernst Handel', NULL, N'8010', N'Graz', N'Kirchgasse 6', N'Austria', 11072, 2, 4, N'ERNSH', '19940329 00:00:00', 258.64, '19940426 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Pericles Comidas clásicas', NULL, N'05033', N'México D.F.', N'Calle Dr. Jorge Cash 321', N'Mexico', 11073, 2, 2, N'PERIC', '19940329 00:00:00', 24.95, '19940426 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Simons bistro', NULL, N'1734', N'København', N'Vinbæltet 34', N'Denmark', 11074, 2, 7, N'SIMOB', '19940330 00:00:00', 18.44, '19940427 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Richter Supermarkt', NULL, N'1204', N'Genève', N'Starenweg 5', N'Switzerland', 11075, 2, 8, N'RICSU', '19940330 00:00:00', 6.19, '19940427 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Bon app''', NULL, N'13008', N'Marseille', N'12, rue des Bouchers', N'France', 11076, 2, 4, N'BONAP', '19940330 00:00:00', 38.28, '19940427 00:00:00', NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblOrders] ([ShipName], [ShippedDate], [ShipPostalCode], [ShipCity], [ShipAddress], [ShipCountry], [OrderID], [ShipVia], [EmployeeID], [CustomerID], [OrderDate], [Freight], [RequiredDate], [ShipRegion]) VALUES (N'Rattlesnake Canyon Grocery', NULL, N'87110', N'Albuquerque', N'2817 Milton Dr.', N'USA', 11077, 2, 1, N'RATTC', '19940330 00:00:00', 8.53, '19940427 00:00:00', N'NM')

-- Insert scripts for table: tblProducts
PRINT 'Inserting rows into table: tblProducts'
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (1, 0, 1, 10, N'Chai', 1, N'10 boxes x 20 bags', N'Dharamsala Tea', 39, 0, 18.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (1, 0, 1, 25, N'Chang', 2, N'24 - 12 oz bottles', N'Tibetan Barley Beer', 17, 40, 19.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (1, 0, 2, 25, N'Aniseed Syrup', 3, N'12 - 550 ml bottles', N'Licorice Syrup', 13, 70, 10.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (2, 0, 2, 0, N'Chef Anton''s Cajun Seasoning', 4, N'48 - 6 oz jars', N'Chef Anton''s Cajun Seasoning', 53, 0, 22.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (2, 1, 2, 0, N'Chef Anton''s Gumbo Mix', 5, N'36 boxes', N'Chef Anton''s Gumbo Mix', 0, 0, 21.35)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (3, 0, 2, 25, N'Grandma''s Boysenberry Spread', 6, N'12 - 8 oz jars', N'Grandma''s Boysenberry Spread', 120, 0, 25.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (3, 0, 7, 10, N'Uncle Bob''s Organic Dried Pears', 7, N'12 - 1 lb pkgs.', N'Uncle Bob''s Organic Dried Pears', 15, 0, 30.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (3, 0, 2, 0, N'Northwoods Cranberry Sauce', 8, N'12 - 12 oz jars', N'Northwoods Cranberry Sauce', 6, 0, 40.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (4, 1, 6, 0, N'Mishi Kobe Niku', 9, N'18 - 500 g pkgs.', N'Mishi Kobe Beef', 29, 0, 97.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (4, 0, 8, 0, N'Ikura', 10, N'12 - 200 ml jars', N'Fish Roe', 31, 0, 31.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (5, 0, 4, 30, N'Queso Cabrales', 11, N'1 kg pkg.', N'Cabrales Cheese', 22, 30, 21.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (5, 0, 4, 0, N'Queso Manchego La Pastora', 12, N'10 - 500 g pkgs.', N'Manchego La Pastora Cheese', 86, 0, 38.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (6, 0, 8, 5, N'Konbu', 13, N'2 kg box', N'Kelp Seaweed', 24, 0, 6.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (6, 0, 7, 0, N'Tofu', 14, N'40 - 100 g pkgs.', N'Bean Curd', 35, 0, 23.25)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (6, 0, 2, 5, N'Genen Shouyu', 15, N'24 - 250 ml bottles', N'Lite Sodium Soy Sauce', 39, 0, 15.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 3, 10, N'Pavlova', 16, N'32 - 500 g boxes', N'Pavlova Meringue Dessert', 29, 0, 17.45)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 1, 6, 0, N'Alice Mutton', 17, N'20 - 1 kg tins', N'Alice Springs Lamb', 0, 0, 39.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 8, 0, N'Carnarvon Tigers', 18, N'16 kg pkg.', N'Carnarvon Tiger Prawns', 42, 0, 62.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 3, 5, N'Teatime Chocolate Biscuits', 19, N'10 boxes x 12 pieces', N'Teatime Chocolate Biscuits', 25, 0, 9.2)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 3, 0, N'Sir Rodney''s Marmalade', 20, N'30 gift boxes', N'Sir Rodney''s Marmalade', 40, 0, 81.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 3, 5, N'Sir Rodney''s Scones', 21, N'24 pkgs. x 4 pieces', N'Sir Rodney''s Scones', 3, 40, 10.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (9, 0, 5, 25, N'Gustaf''s Knäckebröd', 22, N'24 - 500 g pkgs.', N'Gustaf''s Rye Crisp Bread', 104, 0, 21.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (9, 0, 5, 25, N'Tunnbröd', 23, N'12 - 250 g pkgs.', N'Thin Bread', 61, 0, 9.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (10, 1, 1, 0, N'Guaraná Fantástica', 24, N'12 - 355 ml cans', N'Guaraná Fantástica Soft Drink', 20, 0, 4.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (11, 0, 3, 30, N'NuNuCa Nuß-Nougat-Creme', 25, N'20 - 450 g glasses', N'NuNuCa Chocolate-Nut Spread', 76, 0, 14.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (11, 0, 3, 0, N'Gumbär Gummibärchen', 26, N'100 - 250 g bags', N'Gumbär Gummy Bears', 15, 0, 31.23)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (11, 0, 3, 30, N'Schoggi Schokolade', 27, N'100 - 100 g pieces', N'Schoggi Chocolate', 49, 0, 43.9)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 1, 7, 0, N'Rössle Sauerkraut', 28, N'25 - 825 g cans', N'Rössle Sauerkraut', 26, 0, 45.6)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 1, 6, 0, N'Thüringer Rostbratwurst', 29, N'50 bags x 30 sausgs.', N'Thüringer Sausage', 0, 0, 123.79)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (13, 0, 8, 15, N'Nord-Ost Matjeshering', 30, N'10 - 200 g glasses', N'Nord-Ost White Herring', 10, 0, 25.89)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (14, 0, 4, 20, N'Gorgonzola Telino', 31, N'12 - 100 g pkgs', N'Gorgonzola Telino', 0, 70, 12.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (14, 0, 4, 25, N'Mascarpone Fabioli', 32, N'24 - 200 g pkgs.', N'Mascarpone Fabioli', 9, 40, 32.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 4, 20, N'Geitost', 33, N'500 g', N'Goat Cheese', 112, 0, 2.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 1, 15, N'Sasquatch Ale', 34, N'24 - 12 oz bottles', N'Sasquatch Ale', 111, 0, 14.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (6, 0, 1, 15, N'Steeleye Stout', 35, N'24 - 12 oz bottles', N'Steeleye Stout', 20, 0, 18.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 8, 20, N'Inlagd Sill', 36, N'24 - 250 g jars', N'Pickled Herring', 112, 0, 19.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 8, 25, N'Gravad lax', 37, N'12 - 500 g pkgs.', N'Gravad Lox', 11, 50, 26.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 1, 15, N'Côte de Blaye', 38, N'12 - 75 cl bottles', N'Côte de Blaye (Red Bordeaux wine)', 17, 0, 263.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 1, 5, N'Chartreuse verte', 39, N'750 cc per bottle', N'Green Chartreuse (Liqueur)', 69, 0, 18.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (9, 0, 8, 30, N'Boston Crab Meat', 40, N'24 - 4 oz tins', N'Boston Crab Meat', 123, 0, 18.4)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (9, 0, 8, 10, N'Jack''s New England Clam Chowder', 41, N'12 - 12 oz cans', N'Jack''s New England Clam Chowder', 85, 0, 9.65)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (10, 1, 5, 0, N'Singaporean Hokkien Fried Mee', 42, N'32 - 1 kg pkgs.', N'Singapore Noodles', 26, 0, 14.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (10, 0, 1, 25, N'Ipoh Coffee', 43, N'16 - 500 g tins', N'Malaysian Coffee', 17, 10, 46.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (10, 0, 2, 15, N'Gula Malacca', 44, N'20 - 2 kg bags', N'Malacca Dark Brown Sugar', 27, 0, 19.45)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (10, 0, 8, 15, N'Røgede sild', 45, N'1k pkg.', N'Smoked Herring', 5, 70, 9.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (11, 0, 8, 0, N'Spegesild', 46, N'4 - 450 g glasses', N'Salt Herring', 95, 0, 12.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (11, 0, 3, 0, N'Zaanse koeken', 47, N'10 - 4 oz boxes', N'Zaanse Cookies', 36, 0, 9.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (11, 0, 3, 25, N'Chocolade', 48, N'10 pkgs.', N'Dutch Chocolate', 15, 70, 12.75)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 0, 3, 15, N'Maxilaku', 49, N'24 - 50 g pkgs.', N'Licorice', 10, 60, 20.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 0, 3, 30, N'Valkoinen suklaa', 50, N'12 - 100 g bars', N'White Chocolate', 65, 0, 16.25)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (14, 0, 7, 10, N'Manjimup Dried Apples', 51, N'50 - 300 g pkgs.', N'Manjimup Dried Apples', 20, 0, 53.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (14, 0, 5, 25, N'Filo Mix', 52, N'16 - 2 kg boxes', N'Mix for Greek Filo Dough', 38, 0, 7.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (14, 1, 6, 0, N'Perth Pasties', 53, N'48 pieces', N'Perth Meat Pies', 0, 0, 32.8)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 6, 10, N'Tourtière', 54, N'16 pies', N'Pork Pie', 21, 0, 7.45)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 6, 20, N'Pâté chinois', 55, N'24 boxes x 2 pies', N'Shepard''s Pie', 115, 0, 24.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 5, 30, N'Gnocchi di nonna Alice', 56, N'24 - 250 g pkgs.', N'Gramma Alice''s Dumplings', 21, 10, 38.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (6, 0, 5, 20, N'Ravioli Angelo', 57, N'24 - 250 g pkgs.', N'Angelo Ravioli', 36, 0, 19.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 8, 20, N'Escargots de Bourgogne', 58, N'24 pieces', N'Escargots from Burgundy', 62, 0, 13.25)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 4, 0, N'Raclette Courdavault', 59, N'5 kg pkg.', N'Courdavault Raclette Cheese', 79, 0, 55.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 4, 0, N'Camembert Pierrot', 60, N'15 - 300 g rounds', N'Pierrot Camembert', 19, 0, 34.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (9, 0, 2, 25, N'Sirop d''érable', 61, N'24 - 500 ml bottles', N'Maple Syrup', 113, 0, 28.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (9, 0, 3, 0, N'Tarte au sucre', 62, N'48 pies', N'Sugar Pie', 17, 0, 49.3)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 2, 5, N'Vegie-spread', 63, N'15 - 625 g jars', N'Vegetable Sandwich Spread', 24, 0, 43.9)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 0, 5, 30, N'Wimmers gute Semmelknödel', 64, N'20 bags x 4 pieces', N'Wimmer''s Delicious Bread Dumplings', 22, 80, 33.25)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (2, 0, 2, 0, N'Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce', 65, N'32 - 8 oz bottles', N'Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce', 76, 0, 21.05)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (2, 0, 2, 20, N'Louisiana Hot Spiced Okra', 66, N'24 - 8 oz jars', N'Louisiana Hot Spiced Okra', 4, 100, 17.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (6, 0, 1, 10, N'Laughing Lumberjack Lager', 67, N'24 - 12 oz bottles', N'Laughing Lumberjack Lager', 52, 0, 14.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (8, 0, 3, 15, N'Scottish Longbreads', 68, N'10 boxes x 8 pieces', N'Scottish Longbreads', 6, 10, 12.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 4, 15, N'Gudbrandsdalsost', 69, N'10 kg pkg.', N'Gudbrandsdals Cheese', 26, 0, 36.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 1, 30, N'Outback Lager', 70, N'24 - 355 ml bottles', N'Outback Lager', 15, 10, 15.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (15, 0, 4, 0, N'Fløtemysost', 71, N'10 - 500 g pkgs.', N'Fløtemys Cream Cheese', 26, 0, 21.5)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (14, 0, 4, 0, N'Mozzarella di Giovanni', 72, N'24 - 200 g pkgs.', N'Giovanni''s Mozzarella', 14, 0, 34.8)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (7, 0, 8, 5, N'Röd Kaviar', 73, N'24 - 150 g jars', N'Red Caviar', 101, 0, 15.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (4, 0, 7, 5, N'Longlife Tofu', 74, N'5 kg pkg.', N'Longlife Bean Curd', 4, 20, 10.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 0, 1, 25, N'Rhönbräu Klosterbier', 75, N'24 - 0.5 l bottles', N'Rhönbräu Beer', 125, 0, 7.75)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 0, 1, 20, N'Lakkalikööri', 76, N'500 ml', N'Cloudberry Liqueur', 57, 0, 18.0)
INSERT INTO [dbo].[tblProducts] ([SupplierID], [Discontinued], [CategoryID], [ReorderLevel], [ProductName], [ProductID], [QuantityPerUnit], [EnglishName], [UnitsInStock], [UnitsOnOrder], [UnitPrice]) VALUES (12, 0, 2, 15, N'Original Frankfurter grüne Soße', 77, N'12 boxes', N'Original Frankfurter Green Sauce', 32, 0, 13.0)

-- Insert scripts for table: tblShippers
PRINT 'Inserting rows into table: tblShippers'
INSERT INTO [dbo].[tblShippers] ([ShipperID], [CompanyName]) VALUES (1, N'Speedy Express')
INSERT INTO [dbo].[tblShippers] ([ShipperID], [CompanyName]) VALUES (2, N'United Package')
INSERT INTO [dbo].[tblShippers] ([ShipperID], [CompanyName]) VALUES (3, N'Federal Shipping')

-- Insert scripts for table: tblSupplier
PRINT 'Inserting rows into table: tblSupplier'
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 1, N'Supplier A', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 2, N'Supplier B', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 3, N'Supplier C', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 4, N'Supplier D', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 5, N'Supplier', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 6, N'Supplier F', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 7, N'Supplier G', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 8, N'Supplier H', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 9, N'Supplier I', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 10, N'Supplier J', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 11, N'Supplier K', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 12, N'Supplier L', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 13, N'Supplier M', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 14, N'Supplier N', NULL, NULL)
INSERT INTO [dbo].[tblSupplier] ([Province], [SupplierID], [Name], [City], [Address]) VALUES (NULL, 15, N'Supplier O', NULL, NULL)SET NOEXEC OFF