Azerbaijani/Contents (Latin)/Present tense

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

İndiki zaman[edit]

Various Forms of the İndiki Zaman Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive (y)ır (y)ir (y)ur (y)ür
Negative mayır / mır məyir / mir mayır / mur məyir / mür

The Azerbaijani İndiki Zaman is very close to the English Present Continuous Tense.

Positive: -(y)ır-, -(y)ir-, -(y)ur-, -(y)ür- İndiki Zaman suffix + personal suffixes
When et-, get- and all multi-syllable verbs ending in /t/ take the İndiki Zaman Suffix, the last consonant /t/ of the verb becomes /d/.
Negative: -ma- + -yır-, -mə- + -yir- İndiki Zaman suffix + personal suffixes
or more commonly -mır-, -mir-, -mur-, -mür- + personal suffixes
Note that ‘y’ is a connecting consonant, which is used between two vowels.

İndiki Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gəlirəmI am coming oxuyuramI am reading gəlmirəmI am not coming oxumuramI am not reading
gəlirsənthou art coming oxuyursanthou art reading gəlmirsənthou art not coming oxumursanthou art not reading
gəlirhe/she/it is coming oxuyurhe/she/it is reading gəlmirhe/she/it is not coming oxumurhe/she/it is not reading
gəlirikwe are coming oxuyuruqwe are reading gəlmirikwe are not coming oxumuruqwe are not reading
gəlirsinizyou are coming oxuyursunuzyou are reading gəlmirsinizyou are not coming oxumursunuzyou are not reading
gəlirlərthey are coming oxuyurlarthey are reading gəlmirlərthey are not coming oxumurlarthey are not reading

The İndiki Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

VerbMeaningPositiveNegative
açmaqto openaçıraçmır
almaqto buyalıralmır
anlamaqto understandanlayıranlamır
aparmaqto take away; to conveyaparıraparmır
bilməkto knowbilirbilmir
çatmaqto reach; to sufficeçatırçatmır
çıxmaqto exitçıxırçıxmır
danışmaqto speakdanışırdanışmır
deməkto telldeyirdemir
düşməkto get downdüşürdüşmür
eləməkto doeləyireləmir
eşitməkto heareşidireşitmir
etməkto doediretmir
gəlməkto comegəlirgəlmir
getməkto gogedirgetmir
görməkto seegörürgörmür
götürməkto takegötürürgötürmür
xatırlamaqto rememberxatırlayırxatırlamır
içməkto drinkiçiriçmir
istəməkto wantistəyiristəmir
itirməkto loseitiriritirmir
keçməkto passkeçirkeçmir
kəsməkto cutkəsirkəsmir
qayıtmaqto come backqayıdırqayıtmır
qoymaqto let; to putqoyurqoymur
oxşamaqto resembleoxşayıroxşamır
oxumaqto readoxuyuroxumur
olmaqto happen; to becomeolurolmur
oynamaqto playoynayıroynamır
ölməkto dieölürölmür
öyrənməkto learnöyrəniröyrənmir
öyrətməkto teachöyrədiröyrətmir
saxlamaqto stopsaxlayırsaxlamır
salmaqto immerse; causative of düşməksalırsalmır
satmaqto sellsatırsatmır
sevməkto lovesevirsevmir
sındırmaqto break; to cracksındırırsındırmır
söyləməkto saysöyləyirsöyləmir
susmaqto keep silencesusursusmur
tapmaqto findtapırtapmır
tərpənməkto movetərpənirtərpənmir
toxunmaqto touchtoxunurtoxunmur
tutmaqto catchtuturtutmur
unutmaqto forgetunudurunutmur
üzməkto swimüzürüzmür
verməkto giveverirvermir
yaşamaqto liveyaşayıryaşamır
yatmaqto sleepyatıryatmır
yazmaqto write; to recordyazıryazmır
yeməkto eatyeyiryemir
yeriməkto walkyeriyiryerimir
yumaqto washyuyuryumur

Qeyri-qəti Gələcək Zaman[edit]

The Azerbaijani Qeyri-qəti Gələcək Zaman is very close to the English Simple Present and Simple Future Tenses.

See: Future Tense