User:Mekanourak

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Flag of Laos (1952–1975).svg
Flag of Laos (1952–1975).svg
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນ້ອມຖະຫວາຍສັກກະຣະພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສະຫວ່າງວັດທະນາ ພະມະຫາກະສັດຜູ້ຊົງເສຍສະລະເພື່ອບ້ານເມືອງແລະຊາວລາວ ຂໍໃຫ້ພະອົງຄ໌ຈົງໄປສູ່ສະຫວັນຄາໄລ
I worship for king who were sacrifice for nation and lao people, Rest in peace
Babel
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3 This user can read and write fluently in English.
lo-4 ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາລາວໄດ້ຄືພາສາແມ່
Search user languages