Ukrainian Dancing/Index

From Wikibooks, open books for an open world
< Ukrainian Dancing
Jump to navigation Jump to search

#[edit]

1-2-3 (Hutzul style, travelling)
1-2-3 (stationary)
1-2-3 (travelling)
1-2-Front
1-2-side

A[edit]

B[edit]

Back-kick
Back-step
Basic Step (stationary)
Basic Step (travelling)
Bihunets
Bihunets (Hutzul)

C[edit]

Clicks
Cross-kick

D[edit]

Dorizhka
Dorizhka-nazad
Dorizhka v Povoroti (quarter turns)

E[edit]

F[edit]

Figure Fours

G[edit]

H[edit]

Half Turns
Heels
Holubchyks
Holubtsi
Hops
Hutzul 1-2-3
Hutzul Bihunets

I[edit]

J[edit]

K[edit]

Kicks (standing)
Knee-kick
Kolommyikovyi Pidskok

L[edit]

Little Step

M[edit]

Merezhka

N[edit]

Nacok-Kabluk

0[edit]

Oberty, see

Half Turns

P[edit]

Pereminniy Krok
Plain Step (stationary)
Plain Step (travelling)
Pletenna
Pokhid Skladniy
Pokhid Skladniy (travelling)
Pokhid Tankoviy Skladaniy
Pokhid Tankoviy Skladniy
Potriinyi Prytup
Potriyniy Krok
Prepadanya
Prysyadka-Heels
Prysyadka Na Kabluky
Prysyadka Roznizhka
Prysyadka with leg bent in front
Prysyadka Zvychayna
Prytup

Q[edit]

Quarter Turns

R[edit]

S[edit]

Side-step
Stamp
Stamp-Kick
Stationary Steps, see

T[edit]

Toe-Heel
Toe-Heel - turning
Touch-Point
Travelling Steps, see

Triple Stamp
Triple Step (stationary)
Triple Step (travelling)
Touch-Point
Turns, see

Tynok

U[edit]

Uhynannya

V[edit]

Vidryvanka Zvychaina
Viryovochka
Vykhyliasnyk
Vypad

W[edit]

X[edit]

Y[edit]

Z[edit]