Turkish/Big Vocabulary

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Nouns - İsimler

[edit | edit source]
 1. Man - İnsan
 2. Family - Aile
 3. House - Ev
 4. Groceries - Yiyecek
 5. Hygiene - Hijyen
 6. Clothing - Giysi
 7. School - Okul
 8. Office - Ofis
 9. Professions - Meslekler
 10. Town - Şehir
 11. On the voyage - Yolculuğunda
 12. Plants - Bitkiler
 13. Animals - Hayvanlar
 14. Precipitation - Yağış
 15. Art, sport & fun - Resim, spor & eğlence
 16. Colors - Renkler
 17. Orientation - Oryantasyon
 18. 4 seasons - 4 mevsim
 19. Calendar - Takvim
 20. Astronomy - Astronomi
 21. Horoscope - Burç
 22. Some abstract nouns - Bazı soyut isimler

Adjectives - Sıfatlar

[edit | edit source]
 1. Man - İnsan
 2. Some adjectives - Bazı sıfatlar
 3. Units for time - Zaman birimi
 4. The day - Gün

Verbs - Fiiller

[edit | edit source]
 1. Some verbs in common use - Ortak kullanım bazı fiiller