Tshiluba/Getting to Know You/Greetings & Introductions

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Previous: Letters, Numbers, & Colors
Next: Describing People


Here, you'll learn how to greet people and introduce yourself to others for the first time.

Dialogue[edit]

Kapinga: Betu'abu! Ndi ne disanka dia kumonangana nebe.
Ilung: Nansha meme panyi. Dîna diebe nnganyi?
Kapinga: Dianyi meme m'Kapinga. Amu wewe?
Ilung: Dianyi meme m'Ilung. Udi ne bidimu binga?
Kapinga: Ndi ne bidimu 14.
Ilung: Ndi ne bidimu 16.
Kapinga: Ndi ne bwa kuya. Netumonangane.
Ilung: Ushale bimpe!

Basic Greetings[edit]

English Tshiluba
Hello Betu'abu
Muoyo webe (wenu) au
Muoyo
Goodbye N-/Ushale bimpe
See you later Netumonangane
See you tomorrow Makelele
Netumonangane makelele
I have to go Ndi ne bwa kuya
How are you? Malu kayi?
I'm fine, and you? Bimpe, amu wewe?
Nice to meet you Ndi ne disanka dia kumonangana nebe
Nice to meet you too Nansha meme panyi
Ndi panyi ne disanka dia kumonangana nebe
What's your name? Dîna diebe nnganyi?
Diebe nnganyi?
My name is _____ Dianyi meme m'_____
Dianyi meme ndi _____
How old are you? Udi ne bidimu binga?
Udi ne mvula yinga?
Udi ne bidimu bungi munyi?
I'm _____ years old Ndi ne bidimu _____
Yes Eyowa
No Tòo
Thank you Twasakidila
You're welcome
Thank you very much Twasakidila wa bungi
Twasakidila wa manza tente

[1]

Common Luba (Baluba) Names[edit]

Female[edit]

{{columns-list|3|

 • Bakaji
 • Ilunga
 • Kangwela
 • Kanza
 • Kapinga
 • Mbaya
 • Mbuyi
 • Meta
 • Misenga
 • Mitshabu
 • Mujinga
 • Musau
 • Muswamba
 • Mwanza
 • Ndaya
 • Ngalula
 • Njiba
 • Nsamba
 • Ntshila
 • Ntumba
 • Odia
 • Tshibola
 • Tshibuabua
 • Tshidibi
 • Tshiela
 • Yombo

Male[edit]

{{columns-list|3|

 • Ilunga
 • Tshibangu
 • Kabongo
 • Kayembe
 • Kasongo
 • Tshitenge
 • Kapuku
 • Tshilombo
 • Kenda
 • Lukusa
 • Tshamala
 • Kalamba
 • Kalengayi
 • Mukendi
 • Diessa
 • Muyaya
 • Mubeneshayi

Surnames[edit]

 • Beya
 • Dinanga
 • Bukasa
 • Kabongo
 • Kalambayi
 • Kasamba
 • Kasongo
 • Kamivanya
 • Kalala
 • Kalombo
 • Kalonji
 • Kashama
 • Kalenga
 • Kayembe
 • Ismimanga
 • Ilunga
 • Kasokoma
 • Mujunga
 • Mulumba
 • Mutamba
 • Mutombo
 • Muyumba
 • Mukoma
 • kalonda
 • Mutuale
 • Ngoya
 • Ntumba
 • Nyembwe
 • Odia
 • Tshamala
 • Tshimanga
 • Tshimbalanga
 • Tshilenge
 • Tshibangu
 • Tshibanda
 • Tshilombo
 • kabakele
 • Lukusa
 • Kazadi

[2]

References[edit]