Traditional Chinese Medicine/Lu Ci Xian Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Lu Ci Xian Wan, designed to clear away heat and eliminate phlegm to relieve cough, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Lu Ci Xian 鸬鹚涎 180
2 Niu Bang Zi 牛蒡子 180
3 Shi Gao 石膏 120
4 Shan Zhi Zi 山栀子(炒) 120
5 Tian Hua Fen 天花粉 120
6 Hai Ge Qiao (calcined) 海蛤壳(煅) 120
7 She Gan 射干 60
8 Qing Dai 青黛 60
9 Ma Huang 麻黄 48
10 Xing Ren 杏仁 120
11 Xi Xin 细辛 30
12 Gan Cao 甘草 24