Tahitian/Phrases

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
I love you
Ua here au ia 'oe
I am hungry
ua po'ia roa vau
Forbidden to eat
'eiaha e 'amu
Where come you from?
No te hea fenua mai 'oe?
Where are you from?
nō hea mai 'oe?
I'm from Germany
Nō te fenua puritia vau
How old are you?
E hia matahiti to 'oe
I'm 18 years old
e 'ahuru ma va'u matahiti to 'u
Enjoy your meal!
Taamaa' a maita'i!
Do you have a question?
e uira'a tā 'oe?