Tagalog/Leron-Leron Sinta

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lyrics[edit | edit source]

Tagalog[edit | edit source]

Lerón, lerón sintá Buko ng papaya, Dalá-dalá'y buslô, Sisidlán ng bunga, Pagdating sa dulo'y Nabalì ang sangá Kapós kapalaran, Humanap ng ibá. Gumising ka, Neneng, Tayo'y manampalok, Dalhin mo ang buslóng Sisidlan ng hinóg. Pagdating sa dulo'y Lalamba-lambayog, Kumapit ka, neneng, Baka ka mahulog. Lerón, lerón sintá Buko ng papaya, Dalá-dalá'y buslô, Sisidlán ng bunga, Pagdating sa dulo'y Nabalì ang sangá Kapós kapalaran, Ang ibigin ko'y Lalaking matapang, Ang baríl nya'y pitó, Ang sundang nya'y siyám Ang lalakarin nya'y Parte ng dinulang Isang pinggang pansit Ang kanyang kalaban. Lerón, lerón sintá Buko ng papaya, Dalá-dalá'y buslô, Sisidlán ng bunga, Pagdating sa dulo'y Nabalì ang sangá Kapós kapalaran, Humanap ng ibá.