Tagalog/Legends

From Wikibooks, open books for an open world
< Tagalog
Jump to: navigation, search

Ang alamat ay isang uri ng kwento to sumasabuhay sa diwa ng Pilipino.