Tagalog/Legends

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Ang alamat ay isang uri ng kwento na sumasabuhay sa diwa ng Pilipino. Kadalasang mayroong itong mga kababalaghan at hindi pangkaraniwang pangyayari na matatagpuan sa kwento.