Spanish/Exercises/Comparisons - Solutions

From Wikibooks, open books for an open world
< Spanish‎ | Exercises
Jump to navigation Jump to search
  1. tan alto como
  2. tantos perros como
  3. más fuerte que
  4. tanto como
  5. más horas que
  6. tan bello como
  7. tanto como
  8. menos pelo que
  9. menos peligrosos que
  10. tantos habitantes como