Slovak/Useful phrases

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Useful phrases[edit | edit source]

English Slovak Phrases

Greeting[edit | edit source]

 • Hi! Ahoj!
 • Good morning! Dobré ráno!
 • Good afternoon! Dobrý deň!
 • Good evening! Dobrý večer!
 • Welcome! (to greet someone) Vitajte!
 • Hello my friend! Ahoj
 • How are you? (friendly) Ako sa máš?
 • How are you? (polite) Ako sa máte?
 • I'm fine, thank you! Som v poriadku, ďakujem!
 • And you? (friendly) A ty?
 • And you? (polite) A vy?
 • Good Dobre
 • Not so good Nie veľmi dobre
 • Long time no see Dlho sme sa nevideli
 • I missed you Chýbal (to a man), chýbala ( to a woman) si mi
 • What's new? čo nové?
 • Nothing new Nič nové
 • Thank you (very much)! Ďakujem (veľmi pekne)!
 • You're welcome! (for "thank you") Prosím! Nech sa páči!
 • My pleasure Teší ma
 • Come in! (or: enter!) Poďte/ (polite) poď (friendly) ďalej!
 • Make yourself at home! Cíť (friendly) cítťe (polite) sa tu ako doma

Farewell Expressions[edit | edit source]

 • Have a nice day! Prajem príjemný deň!
 • Good night! Dobrú noc!
 • Good night and sweet dreams! Dobrú noc a sladké sny!
 • See you later! Vidíme sa neskôr!
 • See you soon! Čoskoro sa vidíme!
 • See you tomorrow! Uvidíme sa zajtra!
 • Good bye! Dovidenia!
 • Have a good trip! Šťastnú cestu!
 • I have to go Musím ísť
 • I will be right back! Hneď som tu!

Holidays and Wishes[edit | edit source]

 • Good luck! Veľa šťastia!
 • Happy birthday! Všetko najlepšie k narodeninám!
 • Happy new year! Šťastný Nový rok!
 • Merry Christmas! Veselé Vianoce!
 • Happy Easter! Veselú Veľkú Noc!
 • Happy Holidays! Veselé sviatky!
 • Congratulations! Blahoželám! Gratulujem!
 • Enjoy! (or: bon appetit) Dobrú chuť!
 • Bless you (when sneezing) Na zdravie!
 • Best wishes! Všetko najlepšie!
 • Cheers! (or: to your health) Na zdravie!
 • Accept my best wishes Prajem Vám (polite) /ti (friendly) všetko najlepšie!

How to Introduce Yourself[edit | edit source]

 • What's your name? Ako sa voláš? (friendly) Ako sa voláte? (polite)
 • My name is (John Doe) Volám sa..
 • Nice to meet you! Teší ma!
 • Where are you from? Odkiaľ pochádzate (polite) pochádzaš?(friendly)
 • I'm from (the U.S/ Slovakia) Ja som zo/z ..
 • I'm (American/ Slovak) Ja som..
 • Where do you live? Kde bývate?(polite) Kde bývaš?(friendly)
 • I live in (the U.S/ Slovakia) Bývam v/na..
 • Do you like it here? Páči sa Vám (polite) /ti (friendly) tu?
 • Slovakia is a beautiful country Slovensko je krásna krajina
 • What do you do for a living? Čím sa živíš (friendly) / živíte (polite)? Kde pracuješ (friendly) pracujete (polite)?
 • I'm a (teacher/ student/ engineer) Ja som (učiteľ / študent / inžinier)
 • Do you speak (English/ Slovak)? Hovoríte(polite)/hovoríš(friendly) po (slovensky, anglicky)?
 • Just a little Len trochu
 • I like Slovak Páči sa mi slovenčina
 • I'm trying to learn Slovak Snažím sa naučiť po slovensky
 • It's a hard language Je to ťažký jazyk
 • It's an easy language je to ľahký jazyk
 • Oh! That's good! Ó, to je dobré! Skvelé!
 • Can I practice with you? Môžem s vami cvičiť (precvičovať)?
 • I will try my best to learn Urobím všetko aby som sa naučil
 • How old are you? Koľko máte(polite) /máš (friendly) rokov?
 • I'm (twenty one, thirty two) years old Mám (dvadsaťjeden, tridsaťdva) rokov
 • It was nice talking to you! Bolo príjemne sa s tebou/vami porozprávať
 • It was nice meeting you! Tešilo ma!
 • Mr.../ Mrs. .../ Miss... Pán, pani, slečna
 • This is my wife Toto je moja manželka
 • This is my husband Toto je môj manžel
 • Say hi to Thomas for me Pozdravuj (odo mňa) Tomáša

Romance and Love Phrases[edit | edit source]

 • Are you free tomorrow evening? Si voľná (to a woman)/voľný (to a man) zajtra večer?
 • I would like to invite you to dinner Chcel (a man)/ chcela (a woman) by som vás pozvať na večeru
 • You look beautiful! (to a woman) Vyzeráte krásne!
 • You have a beautiful name Máš krásne meno
 • Can you tell me more about you? Môžeš mi povedať viac o sebe?
 • Are you married? Si ženatý (to a man) /si vydatá (to a woman) ?
 • I'm single Som slobodný ( a man)/slobodná (a woman)
 • I'm married Som ženatý (a man) /vydatá (a woman)
 • Can I have your phone number? Môžem poprosiť vaše telefónne číslo?
 • Can I have your email? Môžem poprosit vašu e-mailovú adresu?
 • Do you have any pictures of you? Máš/mate nejakú tvoju/vašu fotografiu?
 • Do you have children? Máš detí?
 • Would you like to go for a walk? Chceš/chcete sa prejsť?
 • I like you Mám ťa rád
 • I love you Milujem ťa / ľúbim ťa
 • You're very special! Si veľmi neobyčajný (to a man) / neobyčajná (to a woman)
 • You're very kind! Si velmy láskavý(to a man)/ láskavá (to a woman)
 • I'm very happy Som velmi šťastný ( a man)/ šťastná (a woman)
 • Would you marry me? Zoberieš si ma? Vydáš sa za mňa?
 • I'm just kidding Ja len žartujem
 • I'm serious Moje srdce hovorí jazykom lásky
 • My heart speaks the language of love

Solving a Misunderstanding[edit | edit source]

 • Sorry! (or: I beg your pardon!) Ospravedlňujem sa!
 • Sorry (for a mistake) Prepáčte!
 • No problem! Nie je problém
 • Can you repeat please? Môžete zopakovať, prosím?
 • Can you speak slowly? Môžete hovoriť pomaly?
 • Can you write it down? Môžete si to opísať?
 • Did you understand what I said? Pochopili ste čo som povedal?
 • I don't understand! Nerozumiem tomu!
 • I don't know! Ja neviem!
 • What's that called in Slovak? Ako to tomu hovorí po slovensky?
 • What does that word mean in English? Čo znamená toto slovo po anglický?
 • How do you say "thanks" in Slovak? Ako sa povie "ďakujem", po slovensky?
 • What is this? čo je to?
 • My Slovak is bad Moja slovenčina nie je dobrá
 • Don't worry! Nebojte sa!
 • I agree with you Súhlasím s vami
 • Is that right? Je to správne?
 • Is that wrong? Nie je to správne?
 • What should I say? Čo mám povedať?
 • I just need to practice Potrebujem prax
 • Your Slovak is good Vaša/Tvoja slovenčina je dobrá
 • I have an accent Mám prízvuk
 • You don't have an accent Nemáte prízvuk

Asking for Directions[edit | edit source]

 • Excuse me! (before asking someone) Prepáčte prosím!
 • I'm lost Som sa stratil/a
 • Can you help me? Môžete mi prosím pomôcť?
 • Can I help you? Môžem vám nejako pomôcť?
 • I'm not from here Nie som odtiaľto
 • How can I get to (this place, this city)? Ako sa dostanem do ?
 • Go straight choďte priamo
 • Then Potom
 • Turn left Zabočte vľavo
 • Turn right Zabočte vpravo
 • Can you show me? Môžete mi ukázať?
 • I can show you! Môžem vám ukázať!
 • Come with me! Poďte so mnou!
 • How long does it take to get there? Ako dlho môže trvať cesta tam?
 • Downtown (city center) Centrum mesta
 • Historic center (old city) Historické centrum
 • It's near here Je to odtiaľto blízko
 • It's far from here Je to odtiaľto ďaleko
 • Is it within walking distance? Dá sa tam ísť peši?
 • I'm looking for Mr. Smith Hľadám pána Smitha
 • One moment please! Chvíľočku, prosím
 • Hold on please! (when on the phone) Vydržte chvíľu, prosím
 • He is not here Nie je tu
 • Airport Letisko
 • Bus station Autobusová stanica
 • Train station Vlaková stanica
 • Taxi Taxík
 • Near Blízko
 • Far Ďaleko

Emergency Survival Phrases[edit | edit source]

 • Help! Pomoc!
 • Stop! Stop!
 • Fire! Požiar!
 • Thief! Zlodej!
 • Run! Utekaj!
 • Watch out! (or: be alert!) Dajte si pozor!
 • Call the police! Zavolajte políciu!
 • Call a doctor! Zavolajte doktora!
 • Call the ambulance! Zavolajte záchranku!
 • Are you okay? Si v poriadku?
 • I feel sick Je mi zle
 • I need a doctor Potrebujem lekára
 • Accident Nehoda
 • Food poisoning Otrava jedlom
 • Where is the closest pharmacy? Kde je najbližšia lekáreň?
 • It hurts here Bolí ma tu
 • It's urgent! Je to naliehavé/urgentné
 • Calm down! Upokoj sa!
 • You will be okay! Budete v poriadku
 • Can you help me? Môžete mi pomôcť?
 • Can I help you? Môžem vám nejako pomôcť?

Hotel Restaurant Travel Phrases[edit | edit source]

 • I have a reservation (for a room) Mám rezervovanú izbu
 • Do you have rooms available? Máte voľne izby?
 • With shower / With bathroom So sprchou/s kúpeľnou
 • I would like a non-smoking room Prosím si nefajčiarsku izbu
 • What is the charge per night? Aká je cena za jednu noc?
 • I'm here on business /on vacation Som na služobnej ceste/ som na dovolenke
 • Dirty špinavý
 • Clean čistý
 • Do you accept credit cards? Beriete kreditne karty?
 • I'd like to rent a car Rád by som si požičal auto
 • How much will it cost? Koľko to bude stať?
 • A table for (one / two) please! Stôl pre (jedného, dvoch) prosím!
 • Is this seat taken? Je toto miesto obsadené?
 • I'm vegetarian Som vegetarián
 • I don't eat pork Nejem bravčové
 • I don't drink alcohol Nepijem alkohol
 • What's the name of this dish? Ako sa volá toto jedlo?
 • Waiter / waitress! čašník, čašnícka
 • Can we have the check please? účet prosím
 • It is very delicious! Nepáči sa mi to
 • I don't like it ​Je veľmi chutné!

Shopping Expressions[edit | edit source]

 • How much is this? Koľko je to, koľko to stojí?
 • I'm just looking Len sa pozerám
 • I don't have change Nemám drobné
 • This is too expensive je to príliš drahé
 • Expensive drahý
 • Cheap lacný

Daily Expressions[edit | edit source]

 • What time is it? Koľko je hodín?
 • It's 3 o'clock Je tretia hodina
 • Give me this! Daj mi to
 • Are you sure? Si si istý?
 • Take this! (when giving something) Nech sa páči! Tu máš.
 • It's freezing (weather) Mrzne
 • It's cold (weather) Zima
 • It's hot (weather) Horúco
 • Do you like it? Páči sa ti to
 • I really like it! Moc sa mi to páči
 • I'm hungry Som hladný
 • I'm thirsty Som smädný
 • He is funny On je vtipný
 • In The Morning Ráno
 • In the evening Večer
 • At Night V noci
 • Hurry up! Poponáhľajte sa!

Cuss Words (polite)[edit | edit source]

 • This is nonsense! (or: this is craziness) To je nezmysel
 • My God! (to show amazement) Bože môj
 • Oh gosh! (when making a mistake) Jáj
 • It sucks! (or: this is not good) Jáj
 • What's wrong with you? čo je s tebou?
 • Are you crazy? Zbláznil/Zbláznila si sa?
 • Get lost! (or: go away!) zmizni, chod' preč
 • Leave me alone! Nechaj ma!
 • I'm not interested! Nemám záujem

Writing a Letter[edit | edit source]

 • Dear John Milý John
 • My trip was very nice Môj výlet bol veľmi dobrý
 • The culture and people were very interesting Kultúra a ľudia boli veľmi zaujímavé
 • I had a good time with you Dobre som strávil čas s Vami
 • I would love to visit your country again Chcel by som zase navštíviť vašu/tvoju krajinu
 • Don't forget to write me back from time to time Nezabúdaj mi občas napísať

Short Expressions and words[edit | edit source]

 • Good Dobre
 • Bad Zle
 • So-so (or: not bad not good) tak nejako,
 • Big Veľký
 • Small Malý
 • Today Dnes
 • Now Teraz
 • Tomorrow Zajtra
 • Yesterday Včera
 • Yes Áno
 • No Nie
 • Fast Rýchly
 • Slow Pomalý
 • Hot Horúci
 • Cold Hladný
 • This Tento
 • That Ten
 • Here Tu
 • There Tam
 • Me (ie. Who did this? - Me) ja som
 • You Ty ( singular) Vy (plural)
 • Him Jeho
 • Her Jej
 • Us Nás
 • Them Ich
 • Really? Naozaj
 • Look! Pozrite sa!
 • What? Čo?
 • Where? Kde
 • Who? Kto
 • How? Ako
 • When? Kedy
 • Why? Prečo