Salut, Jonathan!/Kapitl 3

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Kapitli triim (kapitli 3)[edit | edit source]

Duim mai (2 mai)[edit | edit source]

Bel e deformik.
It es hor desun. E it esero plu tarde hor desdu (12).
Il ed bifstek.
Jonathan: "Mi konos!" Il av idé bon!

Jonathan stand in Wien: urb de Wien. Jonathan pens, ke Wien es bon, e ke, Wien es bel. Jonathan no pens, ke Wien es deformik; il pens, ke Wien es bel. Il dik: “Wien es urb bel! Mi skribero di it!” E il skrib in diurnlibr di Wien. Il skrib in diurnlibr: “Mie diurn triim es multe bon! In diurn duim mi standav in München. Ma mi stand sitempe in Wien: Wien no es München. München e Wien es du urbi; München no es Wien e Wien no es München. Mi stand in Wien e urb es multe bon. Mi am Wien; urb no es deformik. Kuale bel es Wien! Ma mi av problem.”

Kekos? Jonathan av problem? Kel problem? Il no vis sitempe diurnlibr; il vis urb e il pens. Il pens multe di problem.

Problem de Jonathan es, ke il am Wien, ma il no av temp.

Il pens: “A! It es sitempe hor sept (7). Tren partero in hor des (10). Hor des es tri hori plu tarde ka hor sept (7). Tri hori no es temp mult pro urb bel! Mi no av temp. It es bon avar temp, ma mi no av it! It es bon skribar diurnlibr, ma mi no av temp skribar it! Kekos fasiar in Wien?”

Il pens: “Mi no av temp mult. Kekos fasiar – skribar diurnlibr, edar, u visar urb? Kekos mi fasiero?”

Il pens plu, e il dik: “Mi av idé bon! Moment... mi pens. Mie tren partero in hor des (10). Eske esero plu tarde tren, in hor desun (11), desdu (12), destri (13), deskuatr (14), u deskuink (15)?”

Il vis... si! Es tren, kel partero in hor deskuink. Jonathan sitempe es felis.

Jonathan dik: “Deskuink (15) es okt (8) plu ka sept (7). Mi av sitempe okt hori de temp! Kekos mi fasiero?”

Il dik: “Mi konos! Mi edero bifstek. E mi bibero bir. Moment... no, mi bibero du biri u tri biri. Idé bon!”

Jonathan bib sitempe bir in Wien, e il ed bifstek. Il es felis. Il dik: “Kuale felis mi es! Mi am urb de Wien. Kuale mi am voyaji!”

Gramatik[edit | edit source]

verbi[edit | edit source]

 • Infinitiv de verb es -ar. Pens = pensar, skrib = skribar, ed = edar, av = avar.
  • Jonathan pens: “kekos edar?” e il ed bifstek.
  • Jonathan pens: “It es bon avar temp!” Il no av temp.

de[edit | edit source]

 • Jonathan pens: mie tren partero. = tren de Jonathan partero.
 • Jonathan skrib in diurnlibr. Il skrib it; it es diurnlibr de Jonathan.

es[edit | edit source]

 • Eske es vir in tren? Si, es vir; it es Jonathan.
 • Eske es diurnlibr in bifstek? No, no es diurnlibr in bifstek.

plu tarde[edit | edit source]

 • It es hor 10. Plu tarde, it esero hor 11.
 • Jonathan esav in München. Plu tarde, il esav in Wien.
 • Jonathan pens: “Mi edero.” Plu tarde, il edav.

ka[edit | edit source]

 • Urb es grand e Jonathan es grand, ma urb es plu grand ka Jonathan.
 • Des (10) es plu ka seks (6); 10 > 6.

mie[edit | edit source]

mi mie
Mi es in tren. Mi es in mie tren (mie tren = tren de mi)

kel[edit | edit source]

1) kel?[edit | edit source]

 • Jonathan am tren. Kel tren Jonathan am? Jonathan am tren ansian.
 • Jonathan vis urb. Kel urb Jonathan vis? Jonathan vis urb de Wien.

2) kel[edit | edit source]

 • Jonathan es in tren ansian. Jonathan am tren. Tren, kel Jonathan am, es ansian.
 • Jonathan vis Wien. Wien es urb. Urb, kel Jonathan vis, es Wien.

kuale[edit | edit source]

kuale = !

 • Tren es bel: “Kuale bel es tren!”
 • Jonathan es intelektuos: “Kuale intelektuos il es!”
 • Jonathan av problem grand, multe grand. Jonathan dik: “Kuale grand es mie problem!”

hor[edit | edit source]

 • It es hor seks: 6:00
 • It es hor du e des (minuti): 2:10

Un hor = 60 minuti, du hori = 120 minuti. 6:00 es hor seks e 2:00 es hor du.

partar[edit | edit source]

 • Tren part da Munich. Plu tarde, tren esav in Wien.
 • Tri hori plu tarde, Jonathan partero.

Un, du, tri...[edit | edit source]

 • 1: un
 • 2: du
 • 3: tri
 • 4: kuatr
 • 5: kuink
 • 6: seks
 • 7: sept
 • 8: okt
 • 9: nov
 • 10: des
 • 11: desun
 • 12: desdu...

Paroli[edit | edit source]

Il es felis.
Problem: kekos es A?
 • avar
 • bel ↔ deformik
 • bibar
 • bifstek 🥩
 • bir 🍺
 • de
 • deformik: ne bel (deformik ↔ bel)
 • diurn = 24 hori
 • edar
 • fasiar
 • felis 😃
 • hor
 • idé 💡
 • ka
 • kel
 • konos
 • kuale
 • mie
 • moment: temp nemult
 • partar
 • plu tarde
 • problem
 • temp