Polish/List of words

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

These are words without pronunciation. Practice Polish alphabet and words.

Miesiące (months)[edit | edit source]

 • styczeń - January
 • luty - February
 • marzec - March
 • kwiecień - April
 • maj - May
 • czerwiec - June
 • lipiec - July
 • sierpień - August
 • wrzesień - September
 • październik - October
 • listopad - November
 • grudzień - December

Kolory (colors)[edit | edit source]

 • biały - white
 • różowy - pink
 • czerwony - red
 • pomarańczowy - orange
 • brązowy - brown
 • żółty - yellow
 • szary - grey
 • zielony - green
 • błękitny - cyan
 • niebieski - blue
 • czarny - black
 • fioletowy - violet, purple

Dni tygodnia (days of week)[edit | edit source]

 • poniedziałek - Monday
 • wtorek - Tuesday
 • środa - Wednesday
 • czwartek - Thursday
 • piątek - Friday
 • sobota - Saturday
 • niedziela - Sunday

Liczby (numbers)[edit | edit source]

 • 1 - jeden;
 • 2 - dwa;
 • 3 - trzy;
 • 4 - cztery;
 • 5 - pięć;
 • 6 - sześć;
 • 7 - siedem;
 • 8 - osiem;
 • 9 - dziewięć;
 • 10 - dziesięć;
 • 11 - jedenaście;
 • 12 - dwanaście;
 • 13 - trzynaście;
 • 14 - czternaście;
 • 15 - piętnaście;
 • 16 - szesnaście;
 • 17 - siedemnaście;
 • 18 - osiemnaście;
 • 19 - dziewiętnaście;
 • 20 - dwadzieścia;
 • 21 - dwadzieścia jeden;
 • ...;
 • 30 - trzydzieści;
 • 40 - czterdzieści;
 • 50 - pięćdziesiąt;
 • 60 - sześćdziesiąt;
 • 70 - siedemdziesiąt;
 • 80 - osiemdziesiąt;
 • 90 - dziewięćdziesiąt;
 • 100 - sto;
 • 101 - sto jeden;
 • ...;
 • 110 - sto dziesięć;
 • ...;
 • 200 - dwieście;
 • 300 - trzysta;
 • 400 - czterysta;
 • 500 - pięćset;
 • 600 - sześćset;
 • 700 - siedemset;
 • 800 - osiemset;
 • 900 - dziewięćset;
 • 1000 - tysiąc;
 • 1001 - tysiąc jeden;
 • ...;
 • 1234 - tysiąc dwieście trzydzieści cztery;
 • ...;
 • 2000 - dwa tysiące;
 • 3000 - trzy tysiące;
 • 4000 - cztery tysiące;
 • 5000 - pięć tysięcy;
 • 6000 - sześć tysięcy;
 • 7000 - siedem tysięcy;
 • 8000 - osiem tysięcy;
 • 9000 - dziewięć tysięcy;
 • 10 000 - dziesięć tysięcy;
 • 11 000 - jedenaście tysięcy;
 • 12 000 - dwanaście tysięcy;
 • ...;
 • 30 000 - trzydzieści tysięcy;
 • 31 000 - trzydzieści jeden tysięcy;
 • 32 000 - trzydzieści dwa tysiące;
 • 35 000 - trzydzieści pięć tysięcy;
 • 301 000 - trzysta jeden tysięcy;
 • 302 025 - trzysta dwa tysiące dwadzieścia pięć;
 • 312 003 - trzysta dwanaście tysięcy trzy;
 • ...;
 • 1 000 000 - milion;
 • 2 000 000 - dwa miliony;
 • 3 000 000 - trzy miliony;
 • 4 000 000 - cztery miliony;
 • 5 000 000 - pięć milionów;
 • 6 000 000 - sześć milionów;
 • ...;
 • 1 000 000 000 - miliard;
 • 2 000 000 000 - dwa miliardy;
 • 5 000 000 000 - pięć miliardów;
 • ...;
 • 1 000 000 000 000 - bilion;
 • 2 000 000 000 000 - dwa biliony;
 • 5 000 000 000 000 - pięć bilionów;
 • ...;
 • 1 000 000 000 000 000 - biliard;
 • 2 000 000 000 000 000 - dwa biliardy;
 • 5 000 000 000 000 000 - pięć biliardów;
 • ...;

1st - male singular: pierwszy, female s: pierwsza, neutral s: pierwsze, male-personal(men) plural: pierwsi, not-male-personal(women and others) plural: pierwsze;

2nd - m s: drugi, f s: druga, n s: drugie, m-p p: drudzy, n-m-p p: drugie;

3rd - m s: trzeci, f s: trzecia, n s: trzecie, m-p p: trzeci, n-m-p p: trzecie;

4th - m s: czwarty, f s: czwarta, n s: czwarte, m-p p: czwarci, n-m-p p: czwarte;

5th - m s: piąty, f s: piąta, n s: piąte