Meeting Basics/Resources

From Wikibooks, open books for an open world
< Meeting Basics
Jump to navigation Jump to search

English[edit | edit source]

More or less useful information can be found on the following sites:

Meeting Wizard

Effective Meetings

Dutch[edit | edit source]

Een goede inleiding in het vergaderen voor verenigingsleden: Handboek Vergaderen Welzijnswerk-Hoogeveen

Een pagina vol links: VergaderPagina

Voor gevorderden is het volgende boek een aanrader, het is een uitgebreide verhandeling over de kunst van het overtuigen, politiek, liefde, beschaving en de daaraan ten grondslag liggende ruil principes:

  • De Beschaving , J.P. Guépin, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1985.