Irish/Vocabulary/School subjects

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
English
School Subjects Ábhair Scoile
Irish An Ghaeilge
Mathematics an mata
Science An Eolaíocht
Biology An Bhitheolaíocht
Chemistry An Cheimic
Physics An Fhisic
History An Stair
Geography An Tíreolaíocht
English An Béarla
French An Fhraincis
German An Ghearmáinis
Spanish An Spáinnis
Business Studies An Staidéar Gnó
Home Economics An Eacnamaíocht Bhaile, an Tíos
Computer Science An Ríomheolaíocht
Technology An Teicneolaíocht
Woodwork An Adhmadóireacht
Metalwork An Mhiotalóireacht
Technical Drawing An Líníocht Theicniúil
Art An Ealaín
Music An Ceol
C.S.P.E. OSSP
S.P.H.E. OSPS