Irish/Vocabulary/Professions

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
English Irish (singular)
actor aisteoir
translator aistritheoir
singer amhránaí
sean-nós singer amhránaí sean-nóis
interpreter ateangaire, teangaire
nun bean rialta
biologist bitheolaí
judge breitheamh
musician ceoltóir
copywriter cóipscríbhneoir
broadcaster craoltóir
accountant cuntasóir
bookseller díoltóir leabhar
doctor dochtúir
churchman, clergyman eaglaiseach
bishop easpag
philosopher fealsamh
businessman fear gnó
farmer feirmeoir
poet file
pirate foghlaí mara
thief gadaí
guard (Irish police officer) garda
bookmaker, turf-accountant geallghlacadóir
software engineer innealtóir bogearraí
journalist iriseoir
student mac léinn
sailor mairnéalach
monk, friar manach
minister ministir
teacher múinteoir
reporter nuachtánaí
professor ollamh
pickpocket peasghadaí
police office (outside Ireland) póilín
computer specialist ríomhinnealtóir
secretary rúnaí
priest sagart
soldier saighdiúir
scholar scoláire
writer scríbhneoir
shopkeeper siopadóir
carpenter, joiner siúinéir
astronaut spásaire
tailor táilliúir
driver tiománaí
truck driver tiománaí leoraí
taxi driver tiománaí tacsaí
thatcher tuíodóir
author údar
factory-owner úinéir monarchan