Irish/Vocabulary/Nationalities

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

List of Vocabulary[edit]

 • Gael (plural form Gaeil) a Gael, an Irish or Scottish Celt, a person speaking Irish, Scots Gaelic, or Manx Gaelic
Bearla
English
Gailge (Uatha)
Irish (Singular)
Gailege (Iolra)
Irish (Plural)
African Afracánach Afracánaigh
Algerian Ailgéarach Ailgéaraigh
Austrian Ostarach Ostaraigh
Croat Crótach Crótaigh
Czech Seiceach Seicigh
Dane Danmhargach Danmhargaigh
Egyptian Éigipteach Éigiptigh
Filipino Filipinach Filipinaigh
Finn Fionlannach Fionlannaigh
French Francach Francaigh
German Gearmánach Gearmánaigh
Greenlander Graonlannach Graonlannaigh
Icelander Íoslannach Íoslannaigh
Italian Iodálach Iodálaigh
Mauritanian Máratánach Máratánaigh
Moroccan Maracach Maracaigh
Nigerian Nigéarach Nigéaraigh
Norwegian Ioruach Ioruaigh
Serbian Seirbeach Seirbigh
Slovak Slóvacach Slóvacaigh
Sudanese Súdánach Súdánaigh
Swede Sualannach Sualannaigh
Turk Turcach Turcaigh

Examples[edit]

 • Is Éireannach mé. I am an Irishman.
 • Is Breatnach thú. You are (just you are, thou art) a Welshman/a Welshwoman.
 • Is Albanach é. He is Scottish, a Scotsman.
 • Is Éireannach í. She is an Irishwoman.
 • Is Sasanaigh iad. They are English. (Sasanach an Englishman, an Englishwoman, an English person; Sasanaigh is the plural form, meaning "Englishmen", "Englishwomen", "English persons".)
 • Is Meiriceánaigh sinn. We are Americans. (Meiriceánach an American, Meiriceánaigh Americans.)
 • Is Gearmánaigh sibh. You (you guys, you people, all y'all) are Germans.
 • Is Francaigh iad. They are Frenchmen, Frenchwomen, French people. (Francach Frenchman, Francaigh Frenchmen.)
 • Is Ollannach í. She is Dutch, a Dutch woman. (Ollannach a Dutch person, Ollannaigh Dutch people.)
 • Is Ollannach é. He is a Dutchman.
 • Is Beilgigh sinn. We are Belgians. (Beilgeach Belgian, Beilgigh Belgians.)
 • Is Ceanadach thú. You are a Canadian.