Irish/School Subjects

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Ábhair Scoile - School Subjects

Béarla - English

Gaeilge - Irish

Bitheolaíocht- Biology

Ríomhairí - Information Technology

Matamaitic - Maths

Stair - History

Tíreolaíocht - Geography

Fraincis - French

Spáinnis - Spanish

Gearmáinis - German

Fisic - Physics

Ceimic - Chemistry

Ealaín - Art

Cuntasaíocht - Accounting

Staidear Gnó - Business Studies

Eacnamaíocht Baile/Tíos - Home Economics

Teicneolaíocht - Tecnology and Design

Códú - Coding

Mata - Maths

Ceol - Music

Creideamh / Reiligiúin - Religion

Eolaíocht - Science

Liníocht Theicniúil - Technical graphics

Corpoideachas - Physical Education

Mata Fheidhmeach - Applied Maths

Teicneolaíocht - Technology

Adhmadóireacht- Woodwork

Miotaloireacht-Metalwork

Cór- Choir

Ladin- Latin

Iodáilis- Italian

Gréigis- Greek

Leánn Clasaiceach- Classical studies

Drámaíocht-Drama

Míon comhlacht - Mini Company

OSPS-CSPE

OSSP-SPHE