Hawaiian/Lesson One Self Test

From Wikibooks, open books for an open world
< Hawaiian
Jump to navigation Jump to search  

1

In the sentence, "Aloha Awakea Kākou," how many people are you talking to?

one person
two or more people
three or more people
a child under the age of 7

2

In the sentence, "Aloha Awakea Kākou," what time of day is it?

night/evening
afternoon
noontime
morning

3

What is the litteral translation of "Aloha"?

Family
Love
God
Earth

4

Flower

5

School

6

Little

7

Kaumaha

8

Ka Wahine

9

Pehea ʻoe?

10

Mark all the sentences that are NOT grammatically correct:

Aia 'au ma ke ka'a.
Aia ke kumu ma ke kula.
Pupuka ke kāne.
Ma'i ka 'oe.
Aia ke keiki nani me ke wahine nani.
Aia ke keiki pupuka o ka 'ohana i ka hale.
'O wai 'kou inoa?
Nui ka pua.
Nani au.
Ma'i 'o ia.