Høgnorsk/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
< Høgnorsk
Jump to navigation Jump to search
Cardinal numbers Ordinal numbers
0 null
1 éin, éi, eitt fyrste
2 tvo andre
3 tri tridje
4 fire (fjore) fjerde (fjorde)
5 fem femte
6 seks sjette (sette)
7 sju sjuande
8 åtte åttande
9 ni(e) niende
10 ti(e) tiende
11 elleve ellevte
12 tolv tolvte
13 trettan trettande
14 fjortan fjortande
15 femtan femtande
16 sekstan sekstande
17 syttan syttande
18 attan attande
19 nittan nittande
20 tjuge tjugande
30 tretti trettiande
40 førti førtiande
50 femti femtiande
60 seksti sekstiande
70 sytti syttiande
80 åtti åttiande
90 nitti nittiande
100 (eit) hundrad hundrade
1000 (eit) tusund tusunde