Feng Shui/Xuan Kong Da Gua/Early Heaven Ba Gua

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Early Heaven Ba Gua[edit | edit source]

Early Heaven Arrangement of the eight trigrams (Ba Gua)
Dui

SE
4
Qian

South
9
Xun

SW
2
Li

East
3

Kan

West
7
Zhen

NE
8
Kun

North
1
Gen

NW
6