False Friends of the Slavist/Ukrainian-Czech

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


Ukrainian
Discussion
Wikipedia
Czech
Discussion
Wikipedia

Українська мова — Čeština

Українсько-чеські фальшиві друзі
Ukrajinsko-české falešní přátelé


Ukr. випадати
Cz. vypadávat ‘fall out’
Cz. vypadat Ukr. виглядати ‘look (e.g. look good)’
map
Ukr. вихід
Cz. východ ‘exit’
Cz. východ 1. вихід ‘exit’
2. схід ‘east’
map
Ukr. ворог
Cz. nepřítel ‘enemy’
Cz. vrah Ukr. вбивця ‘murderer’
map
Ukr. голка
Cz. jehla ‘needle’
Cz. holka Ukr. дівчина ‘girl’
map
Ukr. грати
1. hrát ‘to play (a game)’
2. hrát ‘to play (music)’
Cz. hrát 1. грати ‘to play (a game)’
2. грати ‘to play (music)’
3. виконувати роль ‘to play (theatre)’
map
Ukr. друг
Cz. přítel ‘friend’
Cz. druh Ukr. вид ‘sort, type’
map
Ukr. живіт
Cz. břicho ‘belly, body’
Cz. život Ukr. життя ‘life’
map
Ukr. жінка
Cz. žena ‘woman’
Cz. žena 1. жінка ‘woman’
2. дружина ‘wife’
map
Ukr. жінка
Cz. žena ‘woman’
Cz. žínka 1. жіночка ‘little woman’
2. ганчірка ‘washrag’
map
Ukr. затим
Cz. potom ‘afterwards’
Cz. zatím Ukr. поки що ‘meanwhile’
map
Ukr. квітень
Cz. duben ‘April’
Cz. květen Ukr. травень ‘May’
map
Ukr. книгарня
Cz. knihkupectví ‘bookshop’
Cz. knihovna 1. бібліотека ‘library’
2. книжкова шафа ‘bookcase’
map
Ukr. князь
Cz. kníže ‘prince, duke’
Cz. kněz Ukr. священник, піп ‘priest’
map
Ukr. край
1. kraj ‘edge’
2. kraj ‘region’
3. země ‘country’
4. konec ‘end’
Cz. kraj 1. край ‘edge’
2. край ‘region’
map
Ukr. лист
1. list ‘sheet of paper’
2. list ‘leaf’
3. dopis ‘letter’
Cz. list 1. лист ‘sheet of paper’
2. лист ‘leaf’
map
Ukr. лікарня
Cz. nemocnice ‘hospital’
Cz. lékárna Ukr. аптека ‘chemist’s, pharmacy’
map
Ukr. літо
Cz. léto ‘summer’
Cz. léto 1. літо ‘summer’
2. рік (30 років) ‘year (in the plural), e.g. 30 years’
map
Ukr. матка
Cz. děloha ‘womb, uterus’
Cz. matka 1. мати ‘mother’
2. гайка ‘nut (to screw on a bolt)’
map
Ukr. наглий
1. náhlý ‘sudden’
2. drzý, nestydatý ‘naughty’
Cz. náhlý Ukr. наглий ‘sudden’
map
Ukr. неділя
Cz. neděle ‘Sunday’
Cz. neděle 1. неділя ‘Sunday’
2. тиждень ‘week’
map
Ukr. підводний
Cz. podvodní ‘underwater
Cz. podvodný Ukr. обманний ‘fraudulent’
map
Ukr. овочі
Cz. zelenina ‘vegetables’
Cz. ovoce Ukr. фрукти ‘fruits’
map
Ukr. пара
1. pára ‘steam’
2. pár ‘pair’
3. pár ‘a couple of, some’
Cz. pára Ukr. пара ‘steam’
map
Ukr. південь
Cz. jih ‘south’
Cz. poledne Ukr. полудень ‘noon’
map
Ukr. північ
1. půlnoc ‘midnight’
2. sever ‘north’
Cz. půlnoc Ukr. північ ‘midnight’
map
Ukr. повість
Cz. román ‘novel’
Cz. pověst 1. пошана, репутація ‘fame, reputation’
2. оповідання ‘legend’
map
Ukr. постіль
1. lůžkoviny, ložní prádlo ‘bedclothes’
2. postel, lůžko ‘bed’
Cz. postel Ukr. ліжко ‘bed’
map
Ukr. приправа
Cz. pochutina ‘seasoning, flavoring’
Cz. příprava Ukr. підготовка ‘preparation’
map
Ukr. просто
1. prostě ‘simple, simply’
2. přímo ‘straight on’
Cz. prostě Ukr. просто ‘simple, simply’
map
Ukr. раз
Cz. krát ‘times’
Cz. ráz Ukr. характер ‘character’
map
Ukr. річ
Cz. věc ‘matter’
Cz. řeč Ukr. мова ‘speech’
map
Ukr. розділ
1. kapitola ‘chapter’
2. obor, odvětví ‘branch of (in Ukrainian always used with noun)’
Cz. rozdíl 1. різниця, відмінність ‘difference’
2. на відміну від ‘unlike (in Czech "na rozdíl od")’
map
Ukr. склеп
1. sklep ‘cellar’
2. hrob ‘tomb, vault’
Cz. sklep Ukr. склеп ‘cellar’
map
Ukr. словенський
Cz. slovinský ‘Slovene’
Cz. slovenský Ukr. словацький ‘Slovak’
map
Ukr. столиця
Cz. hlavní město ‘capital’
Cz. stolice 1. стілець ‘chair’
2. дефекація ‘bowel movement’
map
Ukr. сторона
Cz. strana ‘side’
Cz. strana 1. сторона ‘side’
2. сторінка ‘page’
3. партія ‘political party’
map

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.