False Friends of the Slavist/Polish-Upper Sorbian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


Polish
Discussion
Wikipedia
Upper Sorbian
Discussion
Wikipedia

Język polski — Hornjoserbšćina

Hornjoserbsko-pólscy wopačni přećeljo Zwodnicze słowa polskie lub górnołużyckieUSo. bydło
Pl. mieszkanie ‘house’
Pl. bydło USo. skót ‘cattle’
map
USo. čerstwy
Pl. świeży ‘fresh’
Pl. czerstwy USo. 1. čerstwy ‘fresh’
2. suchi, twjerdy ‘dry (pastries)’
map
USo. chudy
Pl. biedny ‘poor’
Pl. chudy USo. ćeńki ‘thin’
map
USo. drjewo
Pl. drzewo ‘wood’
Pl. drzewo USo. štom ‘tree’
2. drjewo ‘wood’
map
USo. jebać
Pl. oszukiwać ‘to fake’
Pl. jebać USo. pjezać, kezać ‘to fuck’
map
USo. jazyk
Pl. język ‘tongue’
Pl. język USo. 1. jazyk ‘tongue’
2. rěč ‘language’
map
USo. jěchać
Pl. jechać konno ‘to ride a horse’
Pl. jechać USo. 1. jěć ‘to drive’
2. jěchać ‘to ride a horse’
map
USo. kał
Pl. 1. kapusta ‘cabbage’
2. bzdura ‘crap, nonsense’
Pl. kał USo. howno ‘shit’
map
USo. klemić so (ip), klamać so(ip)
Pl. stroić(ip) fochy, sarkać(ip) ‘to gripe’
Pl. kłamać(ip) / skłamać(p) USo. łžeć(ip), łhać(ip) ‘to lie’
map
USo. módry
Pl. niebieski, modry ‘blue’
Pl. 1. mądry
2. modry
USo. 1.mudry ‘clever, smart’
2. módry ‘blue’
map
USo. najebać
Pl. mimo ‘despite’
Pl. najebać USo. ‘vulg. to beat’
map
USo. niski
Pl. niski, nieduży ‘low’
Pl. niski USo. 1. mały ‘small’
2. niski ‘low’
map
USo. porno
Pl. 1. wobec (pl.) ‘in contrast to’
2. porno (pl.) ‘porno’
Pl. porno USo. porno (pl.) ‘porno’
map
USo. powołanje
Pl. zawód ‘job’
Pl. powołanie USo. 1. ‘appointment’ 2. ‘calling’
map
USo. přeprošeć(ip) / přeprosyć(p)
Pl. zapraszać(ip) / zaprosić(p) ‘to invite’
Pl. przepraszać(ip) / przeprosić(p) USo. so zamołwjeć(ip) / so zamołwić(p) ‘to apologize’
map
USo. přidatny
Pl. dodatkowy ‘additional’
Pl. przydatny USo. wužitny ‘useful’
map
USo. přistojny
Pl. uprzejmy ‘polite’
Pl. przystojny USo. rjany, derje wupadacy ‘good looking (person)’
map
USo. pytać(ip)
Pl. szukać(ip) / poszukać(p) ‘to look for’
Pl. pytać(ip) / spytać(p) USo. prašeć so(ip) / woprašeć so(p) (+2nd case) ‘to ask’
map
USo. rěč
Pl. język ‘language’
Pl. rzecz USo. wěc (f.) ‘thing’
map
USo. sad
Pl. owoce ‘fruit’ (uncountable)
Pl. sad USo. sadowa zahroda ‘orchard’
map
USo. spytować(ip) / spytać(p)
Pl. wystawić kogoś na pokusę ‘to lead so. into temtation’
Pl. pytać(ip) / spytać(p) USo. prašeć so(ip) / woprašeć so(p) (+2nd case) ‘to ask’
map
USo. wysoki
Pl. wysoki ‘high’
Pl. wysoki USo. 1. wulki ‘tall’
2. wysoki ‘high’
map
USo. wutroba
Pl. serce (pl.) ‘heart’
Pl. wątroba USo. jatra (pl.) ‘liver’
map

More Polish-Upper Sorbian false friends:

  • R. Leszczyński. Hornjoserbsko-polski i polsko-hornjoserbski słownik pozdatnych ekwiwalentów. Górnołużycko-polski i polsko-górnołużycki słownik ekwiwalentów pozornych. Warszawa 1996.

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.