False Friends of the Slavist/Czech-Slovenian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


Czech
Discussion
Wikipedia
Slovenian
Discussion
Wikipedia

Čeština — SlovenščinaCz. bavit
Sln. pogovarjati se ‘to talk’
Sln. baviti Cz. zabývat se ‘to be interested in’
map
Cz. byt
Sln. stanovanje ‘flat, dwelling’
Sln. bit Cz. bytí ‘being’
map
Cz. chytrý
Sln. pameten, bister ‘intelligent, smart’
Sln. hitri Cz. rychlý ‘fast, quick’
map
Cz. chudý
Sln. reven ‘poor’
Sln. hudi Cz. krutý, těžky ‘harsh, difficult’
map
Cz. časopis
Sln. revija ‘magazine’
Sln. časopis Cz. noviny ‘newspaper’
map
Cz. čumět
Sln. zijati ‘peep’
Sln. čumeti Cz. klimbat ‘nap’
map
Cz. dítě
Sln. otrok ‘child’
Sln. dete Cz. dítě, miminko ‘baby’
map
Cz. doba
1. doba ‘time, era, period’
2. trajnost ‘time, duration’
Sln. doba Cz. doba ‘time, era, period’
map
Cz. dopis
1. pismo ‘letter’
2. dopis ‘missive’
Sln. dopis Cz. formální dopis, úřední dopis ‘missive’
map
Cz. Dunaj
Sln. Donava ‘Danube’
Sln. Dunaj Cz. Vídeň ‘Vienna’
map
Cz. houska
Sln. žemlja ‘roll, bun’
Sln. goska Cz. husa ‘goose’
map
Cz. hrana
Sln. rob ‘edge’
Sln. hrana Cz. jídlo ‘food’
map
Cz. jed
Sln. strup ‘poison’
Sln. jed Cz. pokrm, jídlo ‘dish, food’
map
Cz. kadit
Sln. iti na veliko potrebo ‘poo-poo’
Sln. kaditi Cz. kouřit ‘smoke’
map
Cz. kraj
1. kraj ‘edge’
2. kraj ‘region’
Sln. kraj 1. kraj ‘edge, margin’
2. kraj ‘locality’
map
Cz. léto
1. leto (30 let) ‘year (in the plural), e.g. 30 years’
2. poletje ‘summer’
Sln. leto 1. léto (30 lét) ‘year (in the plural), e.g. 30 years’
2. rok ‘year (in the sg.)’
map
Cz. mrdat
Sln. jebati ‘fuck’
Sln. mrdati 1. pohupovat se ‘dandle’
2. šklebit se ‘grin’
map
Cz. náhlý
Sln. nagel ‘sudden’
Sln. nagel 1. náhlý ‘sudden’
2. rychlý ‘fast, quick’
3. prudký, kvapný ‘vehement, hasty’
map
Cz. obchod
Sln. trgovina ‘shop’
Sln. obhod Cz. objížďka ‘detour’
map
Cz. oběd
Sln. kosilo ‘lunch’
Sln. obed Cz. jídlo ‘meal’
map
Cz. obětovat
Sln. žrtvovat ‘sacrifice’
Sln. obetat Cz. doufat, slíbit ‘hope, promise’
map
Cz. obraz
Sln. slika ‘picture’
Sln. obraz Cz. obličej ‘face’
map
Cz. otrok
Sln. suženj ‘slave’
Sln. otrok Cz. dítě ‘child’
map
Cz. paměť
Sln. spomin ‘memory’
Sln. pamet Cz. chápavost ‘intelligence’
map
Cz. pisatel
Sln. pisec ‘the one who writes’
Sln. pisatelj Cz. spisovatel ‘writer, author’
map
Cz. pokoj
1. pokoj ‘quiet’
2. soba ‘room’
Sln. pokoj Cz. pokoj ‘quiet’
map
Cz. popelník
Sln. pepelnik ‘ash-tray’
Sln. Pepelnica Cz. Popeleční středa ‘Ash Wednesday’
map
Cz. pověst
1. povest ‘legend’
2. sloves, videz, ugled ‘fame, reputation’
Sln. povest Cz. pověst ‘legend’
map
Cz. prosinec
Sln. december, gruden ‘December’
Sln. prosinec Cz. leden ‘January’
map
Cz. řeč
Sln. govor ‘speech’
Sln. reč Cz. věc ‘matter’
map
Cz. rodina
Sln. družina ‘family’
Sln. rodbina Cz. příbuzenstvo ‘relations’
map
Cz. rok
Sln. leto ‘year’
Sln. rok Cz. termín, doba, lhůta ‘fixed time, set term, deadline’
map
Cz. sad
Sln. vrt ‘garden’
Sln. sad Cz. plod, ovoce ‘fruit’
map
Cz. sklep
Sln. klet, podpritličje, prizemlje ‘cellar’
Sln. sklep Cz. rozhodnutí ‘decision’
map
Cz. slabý
Sln. šibek ‘weak, frail’
Sln. slabi Cz. špatný ‘bad’
map
Cz. slovenský
Sln. slovaški ‘Slovak’
Sln. slovenski Cz. slovinský ‘Slovene’
map
Cz. slovo
Sln. beseda ‘word’
Sln. slovo Cz. rozloučení ‘leave-taking, farewell’
map
Cz. srpen
Sln. veliki srpen ‘August’
Sln. srpen (mali, veliki) 1. srpen ‘August’
2. červenec ‘July’
map
Cz. sklenice
Sln. kozarec ‘glass’
Sln. steklenica Cz. lahev ‘bottle’
map
Cz. stolice
Sln. stol ‘chair’
Sln. stólica Cz. katedra ‘professorship’
map
Cz. strana
1. stran ‘side’
2. stran ‘page’
3. stranka ‘political party’
Sln. stran 1. strana ‘side’
2. strana ‘page’
map
Cz. stůl
Sln. miza ‘table’
Sln. stol Cz. židle, stolice ‘chair’
map
Cz. vařit
Sln. kuhati ‘to cook’
Sln. variti Cz. svářet ‘to weld’
map
Cz. věc
Sln. stvar, reč ‘matter’
Sln. vešč Cz. šikovný ‘clever’
map
Cz. věc
Sln. reč, stvar, zadeva ‘matter, thing’
Sln. več Cz. více ‘more’
map
Cz. věk
1. vek ‘age, epoch’
2. vek ‘century’
3. življenska doba ‘age (of a person)’
Sln. vek 1. věk ‘age, epoch’
2. věk ‘century’
map
Cz. vrah
Sln. morilec ‘murderer’
Sln. vrag Cz. čert ‘devil, demon’
map
Cz. záchod
Sln. stranišče ‘toilet’
Sln. zahod 1. západ ‘west’
2. západ ‘sunset’
map
Cz. zapomenout
Sln. pozabiti ‘to forget’
Sln. zapomniti Cz. pamatovat si ‘to memorize, to remember’
map
Cz. závod
1. tekma ‘contest’
2. tovarna ‘factory, works’
Sln. zavod Cz. institut, ústav ‘institute’
map
Cz. žito
Sln. ‘rye’
Sln. žito Cz. obilí ‘grain, cereals’
map
Cz. život
Sln. življenje ‘life’
Sln. život Cz. břicho ‘belly, body’
map
Cz. zrak
Sln. vid ‘eyesight’
Sln. zrak Cz. vzduch ‘air’
map
Cz. župan
Sln. domača halja ‘dressing gown, bathrobe’
Sln. župan Cz. starosta ‘mayor’
map

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.