False Friends of the Slavist/Czech-Slovak

From Wikibooks, open books for an open world
< False Friends of the Slavist
Jump to navigation Jump to search


Čeština — SlovenčinaCz. horký
Slk. horúci ‘hot’
Slk. horký Cz. hořký ‘bitter’
map
Cz. chudý
Slk. chudobný ‘poor’
Slk. chudý Cz. hubený ‘slim’
map
Cz. sprostý
Slk. vulgárny ‘vulgar’
Slk. sprostý Cz. hloupý ‘stupid’
map
Cz. kapusta
Slk. kel ‘sprouts’
Slk. kapusta Cz. zelí ‘cabbage’
map
Cz. kouřit
Slk. fajčiť, dymiť ‘smoke’
Slk. kúriť Cz. topit ‘heat’
map
Cz. list
1. list ‘sheet of paper’
2. list ‘leaf’
Slk. list 1. list ‘sheet of paper’
2. list ‘leaf’
3. dopis ‘letter’
map
Cz. listopad
1. listopad ‘falling of leaves’
2. november ‘November’
Slk. listopad Cz. listopad ‘falling of leaves’
map
Cz. matka
1. matka ‘mother’
2. matica ‘nut (to screw on a bolt)’
Slk. matka Cz. matka ‘mother’
map
Cz. náhlý
Slk. náhly ‘sudden’
Slk. náhly 1. náhlý ‘sudden’
2. prudký, kvapný ‘vehement, hasty’
map
Cz. pokoj
1. pokoj ‘quiet’
2. izba ‘room’
Slk. pokoj 1. pokoj ‘quiet’
2. mír ‘peace’
map
Cz. púpava
Slk. 1.krasovlas ‘Carlina (thistle)’
Slk. púpava Cz. 1.pampeliška ‘dandelion (Taraxacum)’
map
Cz. žito
Slk. žito, raž ‘rye’
Slk. žito 1. žito ‘rye’
2. pšenice ‘wheat’
map
Cz. vojna
Slk. vojenčina ‘military service’
Slk. vojna Cz. válka ‘war’
map
Cz. stávka
Slk. štrajk ‘strike (work stoppage)’
Slk. stávka Cz. sázka ‘bet’
map
Cz. spravit
Slk. opraviť ‘repair’
Slk. spraviť Cz. udělat ‘do’
map
Cz. pivnice
Slk. krčma ‘pub’
Slk. pivnica Cz. sklep ‘cellar’
map
Cz. drozd
Slk. drozd ‘thrush (all species)’
Slk. drozd Cz. kos ‘blackbird’
map
Cz. datel
Slk. tesár ‘dryocopus (woodpecker)’
Slk. ďateľ Cz. strakapoud ‘dendrocopos (different woodpecker)’
map
Cz. topit
Slk. 1. kúriť ‘heat’
2. topiť ‘melt’
3. topiť ‘to liquefy’
4. topiť 'drown'
Slk. topiť Cz. 1. topit ‘melt’
2. topit se ‘to liquefy’
3. topit 'drown'
map
Cz. zboží
Slk. tovar ‘goods’
Slk. zbožie Cz. obilí ‘cereals’
map
Cz. vousy
Slk. brada a fúzy (ochlpenie tváre) ‘facial hair’
Slk. fúzy Cz. knír ‘moustache’
map
Cz. brada
Slk. brada ‘chin’
Slk. brada Cz. 1. vousy ‘beard’
2. brada ‘chin’
map
Cz. chytrý
Slk. chytrý ‘smart’
Slk. chytrý Cz. 1. chytrý ‘smart’
2. rychlý ‘fast, swift’
map
Cz. syrový
Slk. surový ‘raw (of food, especially meat)’
Slk. syrový Cz. sýrový ‘made of (or related to) cheese’
map


For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.