False Friends of the Slavist/Czech-Bosnian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


Czech
Discussion
Wikipedia
Bosnian
Discussion
Wikipedia

Čeština — Bosanski jezik


Cz. brzy
Bo. skoro ‘soon (adv.)’
Bo. brz Cz. rychlý ‘quick, fast (adj.)’
map
Cz. čas
Bo. vrijeme ‘time’
Bo. čas Cz. hodina ‘hour’
map
Cz. doba
1. doba ‘time, era, period’
2. trajanje ‘time, duration’
Bo. doba Cz. doba ‘time, era, period’
map
Cz. hodina
1. sat ‘hour’
2. vrijeme, sat ‘time, hour (poet.)’
Bo. godina Cz. rok ‘year’
map
Cz. hrad
Bo. tvrđava, utvrđenje ‘fortress’
Bo. grad 1. město ‘town’
2. krupobití ‘hail’
map
Cz. hrát
1. igrati ‘to play (a game)’
2. glumiti ‘to play (theatre)’
3. svirati ‘to play (music)’
Bo. igrati 1. hrát ‘to play (a game)’
2. tančit, tancovat ‘to dance’
map
Cz. jahoda
1. jagoda ‘strawberry’
2. boba ‘berry’
Bo. jagoda Cz. jahoda ‘strawberry’
map
Cz. kněz
Bo. svećenik ‘priest’
Bo. knez Cz. kníže ‘prince, duke’
map
Cz. kraj
1. kraj ‘edge’
2. kraj ‘region’
Bo. kraj 1. kraj ‘edge’
2. kraj ‘region’
3. konec ‘end’
map
Cz. léto
1. ljeto ‘summer’
2. godina (30 godina) ‘year (in the plural), e.g. 30 years’
Bo. ljeto Cz. léto ‘summer’
map
Cz. listopad
1. listopad ‘falling of leaves’
2. studeni ‘November’
Bo. listopad Cz. listopad ‘falling of leaves’
map
Cz. meč
Bo. mač ‘sword’
Bo. meč Cz. zápas, utkání ‘match, game’
map
Cz. mír
1. mir ‘peace’
2. mir ‘quiet, stillness’
3. seoska opštinahist. municipality, parish, commune’
Bo. mir 1. mír ‘peace’
2. mír ‘quiet, stillness’
map
Cz. mrak
Bo. oblak ‘cloud’
Bo. mrak Cz. tma ‘darkness’
map
Cz. muž
1. muž ‘husband’
2. muškarac ‘man’
Bo. muž Cz. muž ‘husband’
map
Cz. náhlý
Bo. nagao ‘sudden’
Bo. nagao 1. náhlý ‘sudden’
2. prudký, kvapný ‘vehement, hasty’
map
Cz. napravo
Bo. desno ‘to the right’
Bo. pravo Cz. přímo ‘straight on’
map
Cz. paměť
1. pamćenje ‘memory’
2. memorija ‘computer memory’
Bo. pamet Cz. rozum ‘reason, intellect’
map
Cz. písmo
Bo. pismo ‘font, handwriting’
Bo. pismo 1. písmo ‘font, handwriting’
2. dopis ‘letter’
map
Cz. pověst
1. glas, reputacija ‘fame, reputation’
2. priča, legenda ‘legend’
Bo. povijest Cz. dějiny ‘history’
map
Cz. řeč
Bo. govor ‘speech’
Bo. riječ Cz. slovo ‘word’
map
Cz. rodina
Bo. porodica ‘family’
Bo. rodbina Cz. příbuzenstvo ‘relations’
map
Cz. rok
Bo. godina ‘year’
Bo. rok Cz. termín, doba, lhůta ‘fixed time, set term, deadline’
map
Cz. sad
Bo. vrt, bašta ‘garden’
Bo. sad Cz. teď ‘now’
map
Cz. slovenský
Bo. slovački ‘Slovak’
Bo. slovenski Cz. slovinský ‘Slovene’
map
Cz. slovo
Bo. riječ ‘word’
Bo. slovo Cz. písmeno ‘letter (of the alphabet)’
map
Cz. sto
Bo. sto ‘a hundred’
Bo. sto 1. sto ‘a hundred’
2. stůl ‘table’
map
Cz. strana
1. strana ‘side’
2. strana ‘page’
3. partija, stranka ‘political party’
Bo. strana 1. strana ‘side’
2. strana ‘page’
map
Cz. štuka
Bo. štukatura ‘stucco’
Bo. štuka Cz. štika ‘pike’
map
Cz. svět
Bo. svijet ‘world’
Bo. svjet Cz. rada ‘council’
map
Cz. tykev
Bo. dinja ‘sweet melon’
Bo. tikva Cz. dýně ‘pumpkin’
map
Cz. věc
Bo. stvar ‘matter’
Bo. vješt Cz. šikovný ‘clever’
map
Cz. věc
Bo. stvar ‘matter, thing’
Bo. već Cz. už, již ‘already’
map
Cz. věk
1. vijek ‘century’
2. dob ‘age (of a person)’
3. doba, epoha ‘age, epoch’
Bo. vijek Cz. věk ‘century’
map
Cz. vrah
Bo. ubojica ‘murderer’
Bo. vrag Cz. čert ‘devil, demon’
map
Cz. závod
1. utakmica ‘contest’
2. tvornica ‘factory, works’
Bo. zavod Cz. institut, ústav ‘institute’
map
Cz. žito
Bo. raž ‘rye’
Bo. žito Cz. obilí ‘grain, cereals, (Br.) corn’
map
Cz. zrak
Bo. vid ‘eyesight’
Bo. zrak Cz. vzduch ‘air’
map

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.