Estonian/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Estonian numbers

0 null 10 kümme 20 kakskümmend 30 kolmkümmend ... 100 sada 110 sada kümme 120 sada kakskümmend
1 üks 11 üksteist 21 kakskümmend üks 31 kolmkümmend üks ... 101 sada üks 111 sada üksteist 121 sada kakskümmend üks
2 kaks 12 kaksteist 22 kakskümmend kaks
3 kolm 13 kolmteist
4 neli 14 neliteist
5 viis 15 viisteist
6 kuus 16 kuusteist
7 seitse 17 seitseteist
8 kaheksa 18 kaheksateist
9 üheksa 19 üheksateist
1000 tuhat
10 000 kümme tuhat
100 000 sada tuhat
1 000 000 miljon
1/2, half, 0,5 üks kahendik, pool, null koma viis
1/3, third üks kolmandik, kolmandik
1/4, quarter üks neljandik, veerand