Estonian/Common phrases

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Common Phrases[edit | edit source]

Translation Phrase IPA Comments
Estonian eesti keel [ˈe:s.ti ke:l]
hello tere [ˈte.re]
good-bye head aega [heɑd.ˈɑe.gɑ] literally "(have a) good time"
please palun [ˈpɑ.lun] literally "I beg"
thank you aitäh
tänan
[ɑi.ˈtæh]
[ˈtæ.nɑn]

(a more formal expression, it literally means “I thank (you)”.)
you're welcome palun
pole tänu väärt
võta heaks
[ˈpɑ.lun]
[ˈpo.le tæ.nu ˈvæ:rt]
[ˈvɤ.tɑ heɑks]
literally "not worthy of a thanks"
this see [se:]
that one too
see
[to:]
[se:]
how much? kui palju? [kui ˈpɑl.ju]
English inglise keel [ˈing.li.se ke:l]
yes jah [jɑh]
no ei [ei]
sorry vabandage
vabandust
[ˈvɑ.bɑn.dɑ.ge]
[ˈvɑ.bɑn.dust]
I don’t understand Ma ei saa aru [mɑ ei sɑ: ˈɑ.ru]
generic toast terviseks [ˈter.vi.seks] literally "to/for health"
Do you speak English? Kas te räägite inglise keelt? [kɑs te ˈræ:.gi.te ˈing.li.se ke:lt]
Where is the bathroom/toilet? Kus on tualett/WC? [kus on ˈtuɑ.lett/ve:tse:]
Merry Christmas and a Happy New Year! Häid jõule ja õnnelikku uut aastat! [hæid ˈjɤu.le ja ˈɤn.ne.lik.ku u:t ɑ:s.tɑt]

Questions & answers[edit | edit source]

Riigid

Country Languages Demonym
Flag of Estonia.svgEesti Eesti keel Estlane
Flag of China.svgHiina Hiina keel Hiinlane
Flag of Saudi Arabia.svgSaudi araabia Araabia Araablane
Flag of Spain.svgHispaania Hispaania Hispaanlane
Flag of England.svgInglismaa Inglise Inglane
Flag of Japan.svgJaapan Jaapani Jaapanlane
Flag of France.svgPrantsamaa Prantsuse Prantslane
Flag of Germany.svgSaksamaa Saksa Sakslane
Flag of Russia.svgVenemaa Vene Venelane
Flag of India.svgIndia Hindi Indlane

küsimused ja vastused

 • Mis daatum täna on?
  • What date is today?
 • Täna on Neljapäeva kaheksteiskümnes veebruar kaks tuhat kakskümmend üks
  • Today is Thursday 18 February 2021
 • Kui vana sa oled?
  • How old are you?
 • Ma olen kahekümneaastane
  • I am 20 years old.
 • kuhu sa lähed?
  • Where do you go?
 • Ma lähen Tōkiōsse
  • I go into Tokyo.
 • Kus sa elad?
  • Where do you live?
 • Ma elan New Yorks
  • I live in New York
 • kust sa tuled?
  • Where do you come from?
 • Ma tuled Pariist
  • I come from París

Tõlge

Ma olen Jari, järgmisel nädalal on mu kahekümnes sünnipäev. Ma öpid Tartu ülikoolis. Pärast lõpetamist plaanin ma aastaks reisile minna. Meil on kolm koera. Vabal ajal meeldib mulle jalgpalli mängida. Kord nädalal on mul klaveritunnid.

Translate :

I am Jari. Next week is my 20th birthday. I study in the university of Tartu. After the graduation i am planning to go to a trip for a year. We have three dogs. In my free time i like to play football. Once a week i have piano lessons.