Czech/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Čísla - Numbers[edit | edit source]

Numbers from 0 to 99[edit | edit source]

0 nula
1 jedna
2 dva
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět
10 deset

11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

20 dvacet
21 dvacet jedna
22 dvacet dva
30 třicet
31 třicet jedna
40 čtyřicet
41 čtyřicet jedna
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát
99 devadesát devět

100 and above[edit | edit source]

100 sto
200 dvě stě
300 tři sta
400 čtyři sta
500 pět set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devět set

1000 tisíc
2000 dva tisíce
3000 tři tisíce
4000 čtyři tisíce
5000 pět tisíc
6000 šest tisíc
7000 sedm tisíc
8000 osm tisíc
9000 devět tisíc

1 000 000 jeden milion

Řadové číslovky - Ordinals[edit | edit source]

1st první
2nd druhý
3rd třetí
4th čtvrtý
5th pátý
6th šestý
7th sedmý
8th osmý
9th devátý
10th desátý
11th jedenáctý
12th dvanáctý
13th třináctý
14th čtrnáctý
15th patnáctý
16th šestnáctý
17th sedmnáctý
18th osmnáctý
19th devatenáctý
20th dvacátý
21st dvacátý první
22nd dvacátý druhý
30th třicátý
40th čtyřicátý
50th padesátý
60th šedesátý
70th sedmdesátý
80th osmdesátý
90th devadesátý

100th stý
101st sto první
102nd sto druhý
1000th tisíctý

Note that every ordinal behaves like an adjective, therefore the ending applies only to masculine forms.

Basic arithmetic operations[edit | edit source]

plus - mínus - krát - děleno[edit | edit source]

1 + 7 = 8 ⇒ jedna plus sedm se rovná osm

6 − 6 = 0 ⇒ šest mínus šest se rovná nula

7 ⋅ 7 = 49 ⇒ sedm krát sedm se rovná čtyřicet devět

80 : 8 = 10 ⇒ osmdesát děleno osmi se rovná deset